Vooraankondiging actie Kerkbalans 2021

Dit jaar vragen wij uw speciale aandacht voor het feit dat we momenteel 2 predikantsvacatures hebben welke door het begrote tekort niet mogen worden ingevuld.

Lees verder
Lees voor
Zoek
Home > Vorming en Toerusting > 2035A Een moeilijk boek

Arnold Huijgen

Een moeilijk boek of moeilijke mensen

De Bijbel is een ingewikkeld boek, en over de interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd. Hoe kun je de Schrift dan zo lezen dat je hart geraakt wordt? En hoe voorkom je een al te rationele Bijbellezing?

In zijn boek 'Lezen en laten lezen' benadrukt Arnold Huijgen het 'je laten lezen' door de Bijbel, dat wil zeggen: je openstellen voor de stem van God die in de Bijbel spreekt.
Dat vraagt een houding van ontvankelijkheid. Huijgen vraagt aandacht voor de ziel. Hij gaat te rade bij onder andere Luther. Zijn vuistregels voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd actueel. Daarnaast geeft hij voorbeelden van omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf.

“Ik heb erg genoten van dit boek. Er staan prachtige passages in, die tot nadenken stemmen. En zinnen die je kunt herkauwen.” ds. R.F. de Wit in Hervormd Kerkblad Ermelo.

Nabespreking woensdagochtend 6 januari 2021 o.l.v. ds. J. Bogerd
Ds. Bogerd schrijft: “In zijn boek ‘Lezen en laten lezen’ is Arnold Huijgen op zoek naar een gelovige omgang met de Bijbel. Je leest de Bijbel niet alleen, maar je laat je ook lezen door God, die in de Bijbel het woord neemt. We gaan na of hij ons een begaanbare weg wijst om de Bijbel tot zijn recht te laten komen zodat ons hart geraakt wordt.”
Aanvang 10:00 uur, Nieuwe Kerk. Ds. Bogerd is predikant van de Nieuwe Kerk. Vermeld bij aanmelding voor de nabespreking nummer 2035B.

Arnold Huijgen (1978) is hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (CGK). Hij is theoloog en predikant, columnist en publicist.

Datum: woensdag 9 december 2020      nabespreking: maandag 6 januari 2021
Locatie: Nieuwe Kerk                                 Nieuwe Kerk
Tijd: 20:00 uur                                            10:00 uur
Inleider: prof.dr. A. Huijgen                        ds. J. Bogerd
Nummer: 2035A                                         nummer: 2035B

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT