Lees voor
Zoek
Home > Vorming en Toerusting > Activiteiten

Activiteiten


10
OKT
donderdag 10 oktober 2019
Immanuelkerk

Klimaatcrisis als uitdaging

Over de ernst van de klimaatcrisis kun je van mening verschillen. Hebben we nog 5, 10, 20 of 30 jaar de tijd om het roer om te gooien om zo de bedreigingen van het voortbestaan van een humane mensheid en van de biodiversiteit het hoofd te bieden?

Op de klimaatcrisis worden vanuit geloof en theologie heel verschillende antwoorden gegeven: van hoop en verzet, van berusting en van ontkenning. Hoe wij de bijbel lezen is nog altijd van wereldhistorisch belang. Wij brengen op deze avond met Hans Schravesande een aantal reacties vanuit geloof en theologie in kaart en vragen waar we zelf staan. Hans Schravesande is theoloog en voorzitter van de  projectgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken.
Meer informatie en aanmelden: Klimaatcrisis


Deel op Deel op

Details

donderdag 10 oktober 2019
Immanuelkerk

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

28
OKT

Een glimp van de hemel

Rembrandt als bijbels theoloog.
Het kan u niet zijn ontgaan: in dit Rembrandt-jaar, 350 jaar na zijn dood, wordt er in allerlei tentoonstellingen, lezingen en andere culturele activiteiten aandacht besteed aan zijn werk.

Ds. Jan Riemersma vertelt in woord en beeld over de diepere laag in Rembrandts schilderijen. Hij belicht het bijbels-theologische aspect van Rembrandt en hoe dit met zijn werk en persoonlijk leven verweven was.
Jan Riemersma was gemeentepredikant en daarna ouderenpastor in Sliedrecht.

Meer informatie en aanmelden: Rembrandt
maandag 28 oktober
Oude Kerk, De Hoeve
Meer informatie

minder
05
NOV

Wijn en de bijbel

‘Zo zal hij brood winnen uit de aarde
en wijn die het mensenhart verheugt,
geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja, brood dat het mensenhart versterkt.’

In dit citaat uit Psalm 104 klinkt de vreugde door: wijn verheugt het hart.
Tijdens deze avond gaan we na wat de Bijbel over wijn vertelt, zowel letterlijk als symbolisch.Daarnaast krijgen we uitleg over hoe vandaag de dag de wijnproductie plaatsvindt.
Roelof de Wit is predikant van de hervormde gemeente,
Jan van den Ham is eigenaar van Wijngaard Telgt.

Meer informatie en aanmelden: Wijn
dinsdag 5 november 2019
Wijngaard Telgt
Meer informatie

meer
13
NOV

Simone Weil over aandacht

Simone Weil (1909-1943) was een Franse filosofe, activiste en mystica. Ze studeerde bijvoorbeeld filosofie in Parijs, rondde dat af met een prachtige studie over Descartes en ging vervolgens aan de slag als arbeidster. 

Ondertussen schreef Weil indringende beschouwingen over God, oosterse religies, pacifisme en het belang van aandacht in ons leven. Tijdens deze avond zal Rob Compaijen enerzijds stilstaan bij het inspirerende leven van Weil en zich  anderzijds richten op het voor haar wezenlijke onderwerp van de aandacht.

Rob Compaijen is religiewetenschapper en gepromoveerd filosoof.

Meer informatie en aanmelden: Weil

woensdag 13 november 2019
Immanuelkerk
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT