Lees voor
Zoek
Home > Vorming en Toerusting > 2013-de profetenmoord in de bijbel-20200323

Han Wilhelm

De profetenmoord in de Bijbel

In de vorige leerhuisbijeenkomsten heb ik gesproken over Jezus’ rede in Matteüs 23 tegen de schriftgeleerden en de Farizeeën. Vanavond is het slot van dit hoofdstuk aan de beurt. Dit keer wil ik een leerhuis verzorgen over de verzen 34–39.De woorden van Jezus over Jeruzalem vormen de climax van de twist met de joodse leiders. Deze verzen behelzen het motief van de profetenmoord: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt’ (vers 37a). Dit motief komt zowel in het OT als in het NT veelvuldig voor.

We zullen nadenken over de betekenis van Jezus’ woorden: ‘het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar’ (vers 35b). Literatuur zal op de avond worden uitgereikt.

 Afbeelding: Zecharja, de priester gestenigd, II Kron. 24, 21 (Uitgave Lunenburg, 1672)

Han Wilhelm is systematisch theoloog en verzorgt regelmatig lezingen voor het Leerhuis Ermelo.
  • Datum maandag 23 maart 2020
  • Locatie Immanuelkerk 
  • Tijd 20:00 uur 
  • Inleider drs. H. Wilhelm
  • Nummer 2013

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT