Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Organisatie

Organisatie

Organisatie

De leiding van de gemeente van de Oude Kerk wordt gevormd door de wijkkerkenraad.
De wijkkerkenraad bestaat uit:

Het Moderamen
Preses: Dhr. J. Plette tel.: 561658
Scriba: Dhr. L. Hiemstra tel.: 551386
scriba.ok@hervormd-ermelo.nl
Assessor: Ds. P.A. Verbaan tel.: 267859 Lees meer: Klik hier !
predikant.ok@hervormd-ermelo.nl
...........................................................
Lid: Dhr. A. van Buuren tel.: 493953

De ouderlingen
- Mw. E.R. Kortenhoeve-Gijsbertsen tel: 267571
- Dhr. J. Plette tel.: 561658
- Mw. G. Roukema-Baas tel.: 707011
- Mw. J. Veldhuizen-Schipper tel.: 557568 / 06-10251214
- Dhr. E.J. Peet tel.: 06-51837618
- Mw. B. Struijk-van der Wal tel.: 552602*
- Dh. H.W. Pol tel.: 06-49612507

Elke ouderling heeft een deel van de wijk onder zijn hoede en regelt daar het contact met de gemeenteleden. Voor de verdeling: Klik hier !

De diakenen:
- Dhr. H.J. van den Berg tel.: 0577-842546
- Mw. I. van Dam tel.: 558934
- Dhr. J. Meijers tel.: 06-13362762
- Dhr. G. van Norden tel.: 560408
- Mw. G. Nijmeijer tel.: 559100

Ambtsdragers met bijzondere opdracht
- Dhr. R.J. van den Berg tel.: 06-28922871 jeugdouderling
- Dhr. A. van Buuren tel.: 493953 jeugddiaken  en jeugddiaken.

Ouderlingen-kerkrentmeester
- Dhr. G. de Koning tel.: 0577-462601
- Mw. J. Staal-Plette tel.: 431319
- Mw. G. Sinnema-Mouw tel.: 06-51226599

Contactpersonen overige commissies en diensten:

Autodienst
- Mw. G. Bosch tel.: 460080

Beamer-team
- Dhr. M. Veldhuizen tel.: 557737

Bezoekdienst - verjaardagsfonds
- Mw. L. van Silfhout tel.: 552505 * voor Ermelo
- Mw. G. de Koning tel.: 0577-462601 voor Speuld, Garderen, Uddel en Elspeet

Bijstand pastoraat
- Ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel tel.: 267859

Bloemendienst
- Mw. D. Luijt-van den Blom tel.: 552249

Cantorij
- Mw. B.Struijk tel.: 552602

Cathechese
- Dhr. R.J. van den Berg tel.: 06-28922871 jeugdouderling *

Commissie Vorming en Toerusting
- Dhr. B. Roukema tel.: 707011

Commissie Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat
- Mw. A Uittenbogaard, tel.: 560467

Hoevemaaltijden, maandelijks op vrijdag
- Mw. F. Meijers-Bruijnes tel.: 556459
- Mw. A.M. Verbaan-van den Heuvel

Hulpdienst oude Kerk
- I. van Dam tel.: 558934
- J. van den Berg tel.: 0577-84.25.46.44

Hulpkosters
- Mw F. Wouda tel 551701/kerk 553657 koster.ok@hervormd-ermelo.nl

Jeugdkerk
- Dhr R.J. van den Berg tel.: 06-28922871 jeugdouderling

Jeugdclub in "De Hoeve"
- Mw. A van Beekhuizen tel.: 563424

Kindernevendienst
- Mw. M. van Nieuwenhuizen tel.:561685

Koffieochtend in de Hoeve
- Ds. P.A. Verbaan tel.: 267859

Koster
- Mw. F. Wouda tel.: 551701

Oppasdienst
- Mw. A. Blokland-van Keulen tel.: 563211

Organisten
- Mw. J. Hooikammer-de Graaf tel.: 038-3765910
- Dhr. G. 't Hart tel.: 562762
- Dhr. B. Willemsen tel.: 563316

Oud Papier Actie
- Dhr. D. van Veld tel.: 554471

Pastoraal medewerkers
- Mw. R. van Bentum-Hop tel.: 421780
- Mw. Cornelissen-van der Veen tel.: 558815
- Mw. H. van der Hoef-Schipper tel.: 412576
- Dhr. A. van Aalst tel.: 556462
- Mw. L. Bourgeois-Kegel tel.: 550004
- Mw. M.J. Foppen-Looije tel.: 06-44816208
- Mw. W. van Geel-van Meerveld tel.: 560792
- Mw. R.J. van den Ham tel.: 06-42669948
- Mw. C.H. Plette-van den Beek tel.:561658
- Mw. H. van Ruitenbeek-Wennemars tel.: 552778
- Mw. G. van der Vlis-Schipper tel.: 556960
- Mw P.J. Vredenburg-van der Does tel.: 426025

Voor een omschrijving van de functie van de pastoraal medewerkers: Klik hier !

Preekbeurten
- Dhr. B. Bakker, tel.:........

Schriftlezingen
- Dhr. L. Hiemstra tel.: 551386

Tieneractiviteiten
- Dhr. E. van Beekhuizen tel.:563424
- Dhr. A van Dijk tel.: 564263

Website
- Dhr. G.T. Philippi tel.: 561191
- Dhr. E. van Vugt

Zondagsschool
- Mw. M. van Nieuwenhuizen tel.:561685
Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT