Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Vrijdag 12 maart 2021

Passiestonden 2021 Ermelo


Thema: ‘Gezag dragen & Macht uitoefenen’

In de stille week van 2021 zijn er op vier achtereenvolgende avonden de passiestonden. Gewoonlijk komen we daarvoor samen in de Oude Kerk. Dat zit er dit jaar niet in. U kunt de passiestonden online meemaken.

Het thema van de passiestonden is ‘Gezag dragen & Macht uitoefenen’. Elke avond wordt het gedrag van een van de gezagsdragers uit de stille week belicht. Het thema wordt dit jaar verbonden door het kunstwerk ‘Panorama Golgotha’ van de kunstenaar Paul van Dongen. Als kennismaking met Paul, zijn werk en het panorama, kunt u deze korte video bekijken, (Klik hier) die hij als inleiding voor de passiestonden gemaakt heeft. Paul zal ook in de stille week met een video kort een deel van het panorama toelichten dat die avond aan de orde komt. Voor verdere informatie: zie ook Klik op Paul van Dongen
Verder vindt u de gebruikelijke onderdelen van de passiestonden ook dit jaar terug: muziek, bijbellezing, gebed, en een korte overdenking. De muzikale bijdragen en de overdenkingen worden door verschillende personen geleverd.
De bijeenkomsten en uitzendingen zijn op maandagavond 29 maart, dinsdagavond 30 maart, woensdagavond 31 maart en donderdagavond 1 april.

Teksten
Maandag: Hogepriester Kajafas; met de andere oudsten en Schriftgeleerden. Joh 11:47-53; 18:13-14; 18:19-24; 18:28.
Dinsdag: Stadhouder Pilatus en zijn vrouw. Mat 27:11-26.
Woensdag: De Koning der Joden. Joh 18:29 - Joh 19:22.
Donderdag: De Romeinse centurion met zijn soldaten. Mar 15:37-47.
 


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

17 mei 2021  |  tbv de zondagen 23 en 30 mei

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen inmiddels weer diensten houden met 30 kerkgangers. Zoals u eerder al gewend was moet u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Kostersdienst.
Op 23 mei is Gijs van Norden koster en op 30 mei verzorgt Fennie Wouda de kostersdiensten.

Schriftlezing.
Op 1e Pinksterdag 23 mei verzorgt Carla Meiling de schriftlezingen. De lector op 30 mei is Willem Jan Visser.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Meeleven met elkaar.
Ter gelegenheid van Koningsdag is ons gemeentelid Cock Andreae benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor het vele vrijwilligerswerk wat hij heeft verricht. Onze hartelijke felicitaties.

Alpha-cursus:
6 september hopen we weer van start te gaan met de Alphacursus. In deze cursus worden belangstellenden in 10 avonden in het kerkgebouw de Voorhof aan de Frederik Hendriklaan geïnformeerd over het christelijk geloof. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd. Gebruikelijk is dat deze maaltijden op deze maandagavonden door gemeenteleden van verschillende kerken wordt verzorgd. We vragen je om hieraan te willen meewerken, zodat de cursus een succes kan worden. De bedoeling is dat er een eenvoudige maaltijd wordt samengesteld die aangevuld wordt met een dessert. De maaltijden kunnen niet gemakkelijk op locatie worden klaargemaakt. Makkelijker is het om thuis te koken en deze dan in een zaal van de kerk worden af te geven. De kosten voor de maaltijden worden vergoed.
Wil je, samen met een andere vrijwilliger, 1 of 2 avonden van deze cursus de maaltijden verzorgen of vind je het prettiger om bijvoorbeeld voor 5 of 6 personen te koken? Voordat de cursus van start gaat krijgt je nadere informatie. Je kunt je opgeven bij de coördinator kookgroep.
Met vriendelijke groet, Janny Kraaijenbrink,


Tot slot :
Een gebed om de heilige Geest van Rein Algera

Onze God, wij bidden om uw Geest.

Om haar zicht,
zodat wij scherper zien hoe u ons uw liefde toont,
ook mensen waarvan wij dat nooit zouden verwachten.
Om haar te horen,
zodat wij beter verstaan hoe u ons op liefde aanspreekt,
ook op plaatsen die wij daar nooit voor zouden kiezen.

Onze God, wij bidden om uw Geest.

Om haar inzicht,
zodat wij in fouten van anderen fouten van onszelf herkennen.
Om haar mildheid,
zodat wij met humor kunnen buigen wat bij heftigheid zou breken.
Om haar wijsheid,
zodat wij zwijgen als ons spreken anderen zou schaden.
Om haar moed,
zodat wij spreken als ons zwijgen anderen zou schaden.

Onze God, wij bidden om uw Geest.

Laat ons onze handen lenen als handelen nodig is.
Stuur ons op pad als uw liefde onze voeten nodig heeft.
Leer ons woorden spreken die uw Geest ons ingeeft.
Leer ons in daden te beamen wat uw Woord ons meegeeft.
Onze God, zo bidden wij om uw Geest.

LH.
17 mei 2021

minder
Oude Kerk

Een plaats reserveren in de Kerk

27 april 2021  |  Het nummer is 06 48 37 01 55,

Er kunnen weer mensen naar de kerk. Er mogen met ingang van Goede Vrijdag 2 april bij de huidige maatregelen 30 mensen in de kerk. Mensen per huishouding mogen bij elkaar zitten.

U kunt zich aanmelden, op de bekende, maar hier nog maar eens herhaalde wijze:
Via de telefonische reserveringslijn kunt u zich opgeven om bij de dienst aanwezig te zijn.

Dit is alleen mogelijk op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Buiten deze tijdstippen is de telefoon niet bemand. 


27 april 2021

meer
Oude Kerk

Teugkijken van de dienst van 25 april

26 april 2021  |  Beste gemeenteleden,

U kunt nu weer de gehele dienst van 25 april op de website bekijken en downloaden.
Zondag 5 april is abusievelijk slechts het tweede deel van de dienst naar de website uitgezonden. Dat hebben we vandaag weten te repareren.

YouTube had deze storing niet. Daar was de uitzending wel compleet.

Bert Philippi


26 april 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT