Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Donderdag 06 juni 2019

Het wijknieuws van 6 juni 2019

Het wijknieuws van rondom de Oude Kerk

(voor de zondagen 9, 16 en 23 juni 2019)

Bij de diensten
Komende zondag is er één Pinksterdienst in de Oude Kerk, die begint om 8:45 uur. We zullen daar doordenken over de woorden uit de Apostolische Geloofsbelijdenis: "Ik geloof in de Heilige Geest". Ook kunt u, of zelfs aansluitend, naar het Pinksterfeest op het Weitje, waarover u hieronder en elders in het kerkblad meer leest. Op zondag 16 juni horen de kinderen volgens het rooster "Vertel het maar" over 'Opnieuw geboren" uit Johannes 3: 1-21. Op zondag 23 juni wordt verteld over 'De demonen verliezen de strijd' naar Lucas 8: 26-39.

Vervoer naar de kerkdiensten
De autodienst naar de kerkdienst van half elf op zondag 16 juni wordt verzorgd door mevrouw Van der Mooren en de familie Brussaard. Op zondag 23 juni zijn dat mevrouw Adam en de familie Top.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch, tel.:0341-460080.

Kinderoppas
Op zondag 16 juni wordt de kinderoppas verzorgd door Margot van Leussen. Karin van Aller neemt die op zondag 23 juni voor haar rekening.

Kostersdienst
Fennie Wouda is koster op 9 juni in d dienst van 8:45 uur. In de ochtenddiensten van zondag 16 juni worden de kostersdiensten verricht door Guus Eikelboom. Op 23 juni is Fennie Wouda koster in de ochtenddiensten. In de middagdienst is dat Chris Oosting.

Schriftlezing
Op 16 juni verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen en Leny van Aalst is lector op 23 juni.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust.
Diaken Ida van Dam tel.: 558934, e-mail: dambos@planet.nl

Huwelijk
Op vrijdag 7 juni stappen Danielle van den Berg, die onlangs belijdenis deed en Ferdinand Hakvoort in het huwelijksbootje.
De trouwdienst die volgt op de burgerlijke huwelijkssluiting in de Schaapskooi wordt gehouden in de Oude Kerk en begint die middag om 15:00 uur.
We wensen de toekomstige echtelieden een prachtige dag toe en wensen hen toe wat als trouwtekst het huwelijk meegaat: Spr. 3: 3: 'Dat liefde en trouw jullie niet verlaten'.

Gift
Via ouderling J. Peet werd een bedrag van 10 Euro ontvangen voor de kerk.

Jubileum
Op 3 juni vormt het echtpaar Huisman-Kroes een zilveren bruiloftspaar. We feliciteren hen en wensen hen, met allen die bij hen horen, een fijne dag toe.

Zieken
- Dhr. L Pfommer is uit het ziekenhuis ontslagenen.
- Mw. J. Van Santen-Van Roekel keert naar verwachting begin juni uit de Klimop weer huiswaarts.
- Mw. E. Staal-Wooninck heeft na een val een plekje gekregen in de Klimop.
- Mw. A. Van Vliet-Holdinga is overgebracht naar het hospice Jasmijn in Sonnevanck.

Gift voor Armenie
Verschillende mensen hebben onderweg gevraagd naar het bankrekeningnummer om een gift over te maken voor het jongerenproject in Armenie. Dit is hetzelfde als dat van de Hervormde Gemeente: NL06RABO 0317701525 Hervormde Gemeente Ermelo onder vermelding van 'Project Oude Kerk Armenie'. Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid.

UIt de wijkkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 15 mei:
- Ida van Dam verzorgt de overdenking uit het boek 'Zo dichtbij, wandelen met God', van Ankie Renger Romeijn. We bespreken met elkaar de tekst uit Mattheus 5: 17-19 en denken na over de vraag: 'Waarom is het zo belangrijk dat wij deze woorden lezen?' Daarna leest Ida een gebed uit het boek 'Aan stille wateren' van ds. A.F. Troost.
- Perzische bijbelstudie: De kerkenraad heeft besloten om een zaal van ons gebouw beschikbaar te stellen voor de Farsi bijbelstudiegroep. Deze groep medechristenen maakt daar inmiddels dankbaar gebruik van.
- Het leesstuk 'Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben' van Nynke Dijkstra-Algra wordt besproken. Hierin worden een aantal thema's voorgelegd. De kerkenraadsleden herkennen de gemeente en zichzelf het meest in het thema 'de betekenis van Jezus in het leven hier en nu'.
- Het concert van Gerald Troost en The Witnessus op 11 mei is door ongeveer 100 mensen bezocht. Het wordt gewaardeerd als een mooi concert. Momenteel is er E7000,- ingezameld voor Armenie.
- op 7 en 8 juni wordt in het Kerkelijk Centrum een grote boekenbeurs gehouden. In juli wordt een zomerfair gehouden.
- John Meijers meldt dat op 24 mei namens de Commissie Hoevemaaltijden een cheque van E500,- is overhandigd voor Armenie.
- Dinsdag 21 mei is door de diaconale groep 'Armoede' aan het Driestroomhuis Damaris E 5400,- overhandigd. (Opbrengst van de Avondmaalscollecte)
- De voorbereidingen voor de 'Tafels van Hoop' op donderdag 27 juni worden getroffen.
- John Meijers sluit de vergadering met het lied 'Genade is genoeg' van G. Troost.

met hartelijke groet, PAV

Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Het wijknieuws van 22 jan 2020

22 januari 2020  |  Nieuws van rondom de Oude Kerk
(zondagen 26 januari en 2 februari )

Zondag aan de orde
Op zondag 26 januari wordt in de kindernevendienst gestart met een aantal verhalen uit het boek Ezra. We volgen het rooster ‘Vertel het maar’. Op 26 januari gaat het over “De ballingen mogen terug naar hun land” naar Ezra 1-3:7. Op zondag 2 februari wordt verteld over “Verzet tegen de herbouw van de tempel” uit Ezra 3 en 4. Op deze avondmaalszondag zal ook vanuit deze hoofdstukken uit Ezra het woord worden bediend – de cantorij zal aan de 2de morgendienst ook haar medewerking verlenen.

Vervoer naar de kerkdiensten.
Op zondag 26 januari verzorgt de familie Foppen de autodienst naar de kerkdienst van half elf. Op zondag 2 februari zijn dat de familie De Vries en mevrouw Adam.

Kinderoppas
Op zondag 26 januari verzorgen Karin van Aller en Melle van Nieuwenhuizen de kinderoppas. Op zondag 2 februari zijn dat Marieke Kievit en Eva Plette.

Kostersdienst
Chris Oosting is koster in de ochtenddiensten op zondag 26 januari. In de middagdienst is dat Gerrit Mabelis. Fennie Wouda is koster op zondag 2 februari.

Schriftlezing
Op 26 januari verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen in de halfelf dienst. Carla Meiling is lector op 2 februari.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46.44, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl .

Opbrengst Kerstfair 2019
De kerstfair was weer een succes. De kerststukjes waren in trek en leverden € 995,- op. We verkochten verder 65 kerststollen, 40 liter erwtensoep en 650 oliebollen. En natuurlijk kerstkransjes, worsten en heerlijke koffie met taart. De netto-opbrengst ad € 2.260,90 wordt overgemaakt aan de Stichting Karamaba voor hun mooie werk in Gambia (https://stichtingkaramba.nl). Iedereen hartelijk bedankt.
Het kerstfaircomité: Fennie, Gijs, Margriet en Bob

Inzameling Voedselbank Oude Kerk 26 januari 2020.
Als gemeenteleden van de Oude Kerk kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben ( zie artikel kerkblad onder diaconie). Op zondag 26 januari 2020 staan er lege kratten van de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen: Houdbare melk, Brinta / Ontbijtgranen, Beschuit, pak hagelslag, ongezouten noten(melange) en Vacuümverpakte kaas. De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. Er staat een bus bij de ingang van de kerk waar u ze in kunt doen. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank. Alvast bedankt, diaken Gijs van Norden. Tel: 560408

Opbrengst zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen in de maanden november en december 2019 bedraagt € 1.775,61 en is bestemd is voor de Ermelose Stichting BEZWA. Deze stichting steunt sinds 2010 een project voor de jeugd in N.-Zambia Dit project wil jongeren een kans geven om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen in een door werkeloosheid, criminaliteit en ziekte geteisterde samenleving.
Het BEZWA-project biedt vakonderwijs aan jongeren dat hen in staat stellen hun eigen brood te verdienen. Ook worden voor de jeugd ontspannings- en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Tevens wordt regelmatig eten verstrekt aan de meest kwetsbare kinderen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Zieken
Verschillende mensen vertoefde de afgelopen periode in het ziekenhuis. Niet allen worden hier vermeld, op verzoek. Maar het 'gewone leven'spreekt voor velen niet vanzelf, zoveel is duidelijk.
Twee gemeenteleden zijn ter revalidatie opgenomen in
• Dhr. B. van Panhuis
• Dhr. A. Faber
Voor alle zieken en ziekenhuisbezoekenden (!) dit gebed om te bidden als je soms niet meer weet wat te bidden:
Liefdevolle Vader, ik dank U voor Jezus,
die alles heeft volbracht.
Aan uw goede zorgen vertrouw ik toe allen die ik liefheb.
Gij weet waarover ik bezorgd ben.
Aan U vertrouw ik toe:
mijn lichaam, mijn geest – heel mijn leven.

Bericht van overlijden
- Op zondag 12 januari overleed mw. Elisabeth Christina van Loon-Tankens. Zaterdag 18 januari werd ter nagedachtenis aan haar leven een afscheidsdienst gehouden in de aula van de begraafplaats Koningsvaren.
- Op dinsdagmorgen 14 januari overleed mw Dirkje Barendina Kistemaker – van Stokkum. Op maandag 20 januari werd ter nagedachtenis aan haar leven een afscheidsdienst gehouden in de aula van begraafplaats Koningsvaren.

Koffieochtend
Op woensdagmorgen 5 februari is er vanaf 10.00u koffie en inlopen in de Hoeve. Er is volop ruimte voor ontmoeting – zowel met mensen die we (niet) kennen als met onderwerpen. Iedereen is welkom.

Klein Avondmaal
Op woensdag 8 april houden we weer het Klein Avondmaal voor wie deelneming aan (het avondmaal in) de eredienst bezwaarlijk is geworden. Het is een bijzonder samenzijn, zo ervaren de deelnemers. Het begint om 15.00u in de kerk en na afloop drinken we een kopje koffie of thee met elkaar. Eventueel kunt u aan diaken Gijs van Norden doorgeven als u wilt worden opgehaald. Weet u welkom!

Wandeling zaterdag 8 februari a.s.
Wandelgroep Oude Kerk organiseert op zaterdag 8 februari a.s. wederom een gezellige wandeling. Om 10.00 uur verzamelen bij de Oude Kerk. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom, vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Oude Kerk staan ik het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Deze keer gaan we een mooie winterwandeling maken. We organiseren de wandelingen om de maand steeds de tweede zaterdag van de maand, na februari is de volgende weer in april. Contactpersoon is Martin Veldhuizen, tel. 06 25071914.

Jubileum
Op dinsdag 21 januari is de familie J.A. Oudshoorn-Bergshoeff zestig jaar elkaars hulp en tegenover. We feliciteren de familie met deze mijlpaal die ze gegeven wordt. We wensen hen – met allen die bij hen horen – een fijne vierdag toe en Gods zegenrijke nabijheid ook in de levensavond. Ter felicitatie deze woorden van E.L. Smelik over het huwelijk: Geen liefde komt Gods liefde nader dan de liefde tussen man en vrouw.

Hoevemaaltijd
Op vrijdagmiddag 24 januari as. is er weer een Hoevemaaltijd. Mogelijk heeft u zich al opgegeven. U bent welkom, aanvang 18.00 uur (17.45 uur inloop). Plaats: De Hoeve (Oude Kerk te Ermelo). Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Ook kunt u zich telefonisch of per email opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563.

Kleine GemeenteAvonden
Op maandagavond 3 en woensdagavond 5 februari worden weer onze Kleine GemeenteAvonden gehouden. Het thema luidt: Geloven door alle generaties heen. Geloven spreekt niet meer vanzelf in onze tijd. Onze samenleving verandert in rap tempo. Christenen vormen in Nederland een minderheid. Hoe krijgt – en houdt – ons geloof power, in de verschillende levensfasen ook? Waar word je als individu, maar ook als gezin of samen of als vrienden door geïnspireerd? En welke vorm van geloven en gemeente-zijn past daarbij? Deze keer hebben we voor de Kleine Gemeenteavonden een spreker uitgenodigd, die de inleiding zal verzorgen en ons komt prikkelen om discipel zijn te beschouwen als een vitale en vreugdevol drive van heel ons bestaan. Dhr. Bert Reinds is christen en coach op het gebied van opvoeden, huwelijk, gezin, levensfasen en relaties. Na zijn inbreng gaan we met elkaar als gemeente in gesprek. Uiteraard is er ook alle ruimte voor ontmoeting. We zien u graag op één van beide avonden!

Tenslotte
Voor u ook een nieuwsdieet ? Een Zwitser heeft onder die titel een boek uitgebracht waarin hij voorstelt om ons voor een periode eens minder en selectiever met media in te laten. Nieuws voor onze hersenen is als suiker voor ons lichaam!
Echt niet ieder nieuwsbericht is even belangrijk, maar met dat je het hebt vernomen zit het in je hoofd en denken. Het dagelijkse nieuws leidt ons misschien juist af van waar het nu echt om draait, het maakt ons makkelijk depressief, minder gelukkig en laat onze wilskracht verdwijnen.
Het is dat dit jaar de veertigdagentijd laat begint – aswoensdag 26 februari pas – maar daarin zou het goed passen. En de tijd dat we ons onthouden van nieuws en actualiteiten en dan overhouden gaan we ons op brood voor het hart concentreren: een bijbeloverdenking, een geestelijk boek, gewijde muziek... Een idee?

Met een hartelijke groet,
PAV


22 januari 2020

minder
Oude Kerk

Het wijknieuws van 6 januari 2020

07 januari 2020  |  Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 12 en 19 januari


Zondag aan de orde
Op zondag 12 januari zal het in de eredienst gaan over het begin van het bijbelboek Ezra. Daaruit willen we – in het spoor van de kindernevendienst die daar later aan begint – begin dit jaar enkele keren preken. De kinderen horen over “Jezus laat zich dopen” naar Matteüs 3:13-17. Op zondag 19 januari zal in de tweede morgendienst – opnieuw een gezinsdienst – de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. We lezen dan met de kinderen mee over “Jezus roept zijn discipelen” uit Matteüs 4:12-22.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De familie Heining verzorgt op 12 januari de autodienst naar de kerkdienst van half elf. Op zondag 19 januari is dat de familie Van Strijland.

Kinderoppas
Op zondag 12 januari wordt de kinderoppas verzorgd door Mathilde en Renee van Vugt. Op zondag 19 januari neemt Corine van Woerkens die voor haar rekening .

Kostersdienst
Kees Mouw verzorgt de kostersdiensten op zondag 12 januari. Fennie Wouda is koster op zondag 19 januari.

Schriftlezing
Op 12 januari verzorgt Leny van Aalst de schriftlezingen in de halfelf dienst. Bob Roukema is lector op 19 januari.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46.44, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl .

Dank
Voor alle felicitaties, warme woorden en wensen zeggen wij eenieder hartelijk dank. Dat alles heeft ons erg goed gedaan. Arie en Leny van Aalst-Smit.

Gift
Via ouderling mw Roukema € 5,-. Hartelijk dank.

Geboren
Op 18 november werd Josje Naomi geboren, dochter van Cor en Margot van Looijengoed- van Leussen, en zusje van grote zus Anne Maaike. We feliciteren deze familie met de gezinsuitbreiding, dat de pasgeborene mag opgroeien tot eer van haar Schepper. Vreugde en wijsheid bij de voeding en opvoeding van haar. Op het geboortekaartje prijkte een belofte:
Ik roep je bij je naam
Van nu af gaan we samen
Ik hou je vast
Ik ben bij je
Om mee te gaan
Ik ben bij je
voortaan.

Bijbelkring
Donderdagmorgen 16 januari lezen en bespreken we Hebr. 10:19vv. We lezen daarbij hfst. 10 + 11 uit Kom tot rust. Vanaf 9.30u is de Hoeve open, we beginnen om 10.00u.

Welkom op 12 januari 17.00u in de Immanuelkerk
Thema: Dichter bij het geheim.
Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) was één van de grote dichters van het Landvolk – het dichtersgilde dat ons een schat aan liederen heeft gebracht die wij nog wekelijks zingen in de kerk. En die ons dichter brengen bij het geheim van het geloof. Maar wie was deze dichter van liederen als 'Kom tot ons de wereld wacht', Jezus leven van mijn leven', 'De wereld is gewonnen door Woord en Geest' en 'Lof zij de Heer, de almachtige koning de ere'? In de middagdienst gaan we wat nader op zijn werk en persoon in. Muzikale begeleiding – piano en zang – is er van Jolanda en Wout van Veen. Voorganger is ds. Peter Verbaan. De toegang is vrij.

Verkiezing ambtsdrager.
Met vreugde deelt de kerkenraad deelt u mee dat
- mw. W. Knoppersen, is verkozen tot jeugddiaken Zij heeft inmiddels haar verkiezing aanvaard. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden en dienen uiterlijk 15 januari om 12.00 uur schriftelijk en ondertekend bij de scriba ingediend te zijn.
- Mw. Rieneke Winkelman-van Mourik pastoraal medewerker wordt.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 12 december:
- De preses opent de vergadering en ds. Verbaan verzorgt de overdenking: We zingen Lied 439 en hij leest een deel van psalm 39. We spreken n.a.v. de vraag “wat heb ik te verwachten Heer” over wat we hopen, voor ons privé, voor de Kerk en voor de wereld/samenleving.
- De belangstelling voor de koffieochtenden loopt terug. Omdat we vinden dat dit meerwaarde heeft wordt de suggestie gedaan om meer mensen hiervoor uit te nodigen (80+). We gaan anderen vragen en een briefje neerleggen bij het koffiedrinken na de diensten.
- Gesignaleerd wordt dat de drempel bij de toegang naar de ontmoetingsruimte lastig is voor rollator- en rolstoelgebruikers. Degenen die bij de kerkdeur staan worden verzocht even te helpen waar dat nodig is.
- Koffiedrinken na de diensten: bij de dienst van 9 uur loopt dit goed. bij de dienst van half 11 loopt dit moeilijker. Gevraagd wordt of de kerkenraadsleden die geen dienst hebben daarbij willen assisteren. Daarnaast zal aan de aanwezigen worden gevraagd mee te helpen
- Aan de groep Perzische christenen die op 6 maandagavonden bijeenkwam in de Oude Kerk voor een bijbelkring wordt desgevraagd gemeld dat hiervoor ook in 2020 toestemming wordt verleend. Zij zouden het waarderen dat er ook vanuit de gemeente een aantal deelnemers zouden zijn.
- Centrale diaconie: terug- en vooruitblik themagroepen: Henk Jan van den Berg licht de ontvangen documenten kort toe. We geven aan het voorstel voor leken-diakenen niet te honoreren. De suggestie wordt gedaan om voor een gemeenteavond een gevangenispredikant uit te nodigen.
- N.a.v. de brief met bijlage van ds. van Iperen over zijn bezoek van 7 november spreken we over het jeugdwerk. Daarbij komt ook de mogelijkheid tot samenwerking met de andere wijken aan de orde. Dit lukt soms even en ebt daarna vaak weer weg. Ook de mogelijkheden om samen met andere wijk(en) catechisatie te organiseren zal worden onderzocht.
- Terugblik op de grote gemeenteavond: We spreken over een aantal opmerkingen m.b.t. de proefopstelling. Daarnaast zal door de commissie een samenvatting van de gemaakte opmerkingen op de gemeenteavond worden vervaardigd aan de hand waarvan een terugkoppeling naar de gemeente zal worden gemaakt. Afgesproken wordt dat de avondmaalstafel vanaf 1e kerstdag naar het koor wordt verplaatst.
- Kleine gemeenteavonden op 3 en 5 februari: Het onderwerp is “Geloof door de generaties heen”. Spreker is Bert Reinds.
- Van 20 t/m 31 december wordt er een verkoop van 2e hands boeken georganiseerd. Dit betreft een samenwerking van de Stichting Boeldag/Kringloopwinkel en de Armenië-werkgroep.

Tenslotte
2020 wordt aangeduid als Beethovenjaar. Eén van Beethovens bekendste werken is Ode an die Freude. Het vormt een onderdeel van zijn 9de symfonie en schopte het zelfs tot het volkslied van de Europese Unie, zo besloten haar staatshoofden en regeringsleiders in 1985. Tegelijk had juist die negende symfonie iets tragisch voor de inmiddels stokdove componist: bij de première in 1824 hoort Beethoven niet het applaus dat erop volgt, zodat een van de solisten, de alt Caroline Unger, hem na afloop naar het publiek moet draaien zodat hij kan zien dat het publiek uitzinnig van enthousiasme is. Er volgen vijf staande ovaties, er wordt met hoeden en zakdoeken gegooid om Beethoven de waardering te tonen, waarna de politie een einde moet maken aan het applaus en een geëmotioneerde Beethoven de zaal kan verlaten. Het wordt als één van de grootste composities aller tijden beschouwd.....

Barth over Beethoven
Ludwig van Beethoven (1770-1827) wordt als één van de allergrootste componisten vaak in één adem genoemd met J.S. Bach en W.A. Mozart. Toch is de waardering in de christelijke traditie voor hem niet dezelfde als die voor Bach of Mozart.
Ik noem één prominent voorbeeld: Karl Barth. Op verschillende plaatsen heeft deze theoloog van de 20ste eeuw zich uitgelaten over deze drie componisten en stak hij niet onder stoelen of banken dat Mozart zijn voorkeur had: “Mozarts muziek is anders dan die van Bach geen verkondiging, en in tegenstelling tot Beethoven geen ontboezeming. (…) Mozart wil niets zeggen, hij zingt en klinkt alleen. (…) Eenmaal heeft hij de dood de ware, beste vriend van een mens genoemd, waaraan hij elke dag dacht, en je kunt overal in zijn muziek horen, dat hij dat inderdaad deed. Hij wil ook niet Gods lof verkondigen. Dat doet hij alleen de facto: juist in de bescheidenheid, waarmee hij, als was hij zelf een soort instrument, anderen horen laat, wat hij zelf hoort (…)”. (Barth, Mozart, 27.)
En in zijn biografie over Barth laat Busch uit diens mond optekenen: “Ik heb mij helemaal gericht en vastgelegd op Mozart, in vergelijking met wie toch ook Bach slechts als Johannes de Doper, maar Beethoven alleen als Origenes, zo niet als de Herder van Hermas begrepen moet worden”, (Brief aan H. Weber, aangehaald in Busch, Lebenslauf, 376.)
In zijn monumentale KD komt Beethoven slechts één keer voor. Als Barth uitleg geeft bij de woorden over de aanbidding van het Lam (in Openbaring 5:14), waar de vier wezens met 'Amen' antwoorden en de vierentwintig oudsten zich in aanbidding neerwerpen, ziet hij daarin een voorlopig einde van de ouverture van dit bijbelboek dat zich nu verder gaat uitvouwen als de zeven zegels worden verbroken. En daarom stelt hij: men moet dit geenszins met het woeste 'vreugdegeschreeuw' van de 9de symfonie van Beethoven vergelijken! (III/3, 557)

Wolkkolom
Toch zijn er ook andere benaderingen van deze componist. In 1852 bijvoorbeeld schreef Franz Liszt: ‘Voor ons musici lijkt het werk van Beethoven op de wolkkolom en de vuurkolom, die de Israëlieten begeleidden op hun weg door de woestijn – wolkkolom om ons overdag te leiden en vuurkolom om ons ’s nachts te verlichten, om voor ons de weg te verlichten waarop wij zouden gaan.’ De pianist Wilhelm Kempff gebruikt het beeld van de brandende braambos om aan te geven dat in het alledaagse leven, door opgenomen te worden in de muziek van Beethoven, er een onverwachte ontmoeting met God kan zijn.
Religieuze muziek is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij Beethoven. De componist staat vooral bekend om zijn universele, heldhaftige werken – waarbij sommigen beweren dat dat te maken had met ofwel de vele kwalen die hem levenslang kwelden ofwel zijn moeilijke jeugd. Anderen stellen dat uit bewaarde brieven van Beethoven blijkt dat hij juist wel spirituele gevoelens had. Waarschijnlijk werden deze versterkt toen hij doof werd en steun ging zoeken bij het geloof. Zo schreef hij een alternatieve passie; niet over de kruisiging, maar over Jezus’ gebed op de Olijfberg....zal Beethoven ons helpen het jaar 2020 met vreugde te beleven?
Met een hartelijke groet,
PAV07 januari 2020

meer
Oude Kerk

Nieuws uit Armenie

21 december 2019  |  Leuk nieuws uit Armenië
Door Marlina

In oktober hebben wij een week lang gewerkt aan de dagopvang bij de kerk in Ijevan. De klus was dusdanig groot dat onze insteek was om een goed begin te maken. De Armeense gemeenschap zou vervolgens verder gaan met de bouw om de ruimte af te maken voor de kinderen. Deze week werden we verrast met leuk nieuws. De afgelopen maand is er keihard gewerkt door lokale bouwvakkers en daarom ontvingen wij foto's van hoe de opvangruimte er nu uit ziet. Wat is het mooi geworden!
 
zie voor meer nieuws: https://werkvakantiearmenie.wordpress.com/


21 december 2019

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT