Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 04 november 2019

Het wijknieuws van 4 nov 2019

Het nieuws van rondom de Oude Kerk
(voor de zondagen 10 en 17 november 2019)

Zondag aan de orde
Het rooster ‘Vertel het maar’ gaat ook de komende 2 weken verder met de verhalen uit het boek Samuel. Op zondag 10 november wordt verteld over ‘Saul wordt ongehoorzaam’ naar 1 Samuël 13. De tweede dienst is weer een gezinsdienst. Zondag 17 november, een ruilzondag voor ons als hervormde collegae, gaat het verhaal bij de kinderen over ´Jonatan vertrouwt op de HEER’ uit 1 Samuël 14.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De autodienst naar de kerkdienst van halfelf op zondag 10 november wordt verzorgd door de heer Groenewoud en de familie van Norden. Op zondag 17 oktober is dat mevrouw van de Hoef.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Kinderoppas
Karin van Aller en Melle van Nieuwenhuizen verzorgen op zondag 10 november de kinderoppas. Voor 17 november staan Marieke Kievit en Eva Plette op het rooster.

Kostersdienst
Mick Langeberg is koster in de beide ochtenddiensten op 10 november. Op 17 november verzorgt Kees Mouw de kostersdiensten

Schriftlezing
Op 17 november verzorgt Joke van den Berg de schriftlezing.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Gift
Via Lieuwe Hiemstra werd een gift van € 10,= ontvangen voor Armenië en ontvangen via ds. Verbaan op huisbezoek €100,- en €50,-. Hartelijk dank..

Meeleven met elkaar
Diverse mensen vertoev(fd)en deze periode in het ziekenhuis.
Dhr. Dirk Griffioen werd vanwege een bacterie met ernstige verschijnselen opgenomen, maar is inmiddels aan de beterende hand.
Dhr. Gijs v. Norden werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis en ondergaat deze week een open-hart operatie in Isala-ziekenhuis te Zwolle.
Mw Jantje Goossens vertoeft al ruim vijf weken in het UMC en herstelt voorzichtig.
Verder zijn er anderen die voor behandelingen, onderzoeken, therapieën en controles geregeld het ziekenhuis bezoeken. Steeds opnieuw blijkt de gezondheidszorg in Nederland goed en goed geregeld, al valt het, wanneer je iets hebt en voordat je uiteindelijk terecht kan of geholpen wordt, niet altijd mee!

Jubilea
- Het echtpaar Renger en Wil van Strijland is op donderdag 21 november vijftig jaar elkaars hulp en tegenover. Wat hebben zij op en rondom de Oude Kerk – vanwege de kerkenraad en de activiteiten voor de Boeldag, die ze met de paplepel cq. de liefde meekregen – veel voetstappen liggen.
- De familie Oosting is op zaterdag 23 november vijentwintig jaar in de echt verbonden. Zij horen – met hun kinderschaar – alweer enige tijd bij onze gemeente.
Beide families wensen we een fijne vierdag toe met allen die bij hen horen en Gods zegen over hun verdere huwelijksweg.

Bijeenkomst bezoekdienst/verjaardagsfonds
Op dinsdag 29 oktober kwamen we weer bijeen. Dit keer was het een bijeenkomst met een speciaal randje. Letty van Silfhout en Jannie Priem namen afscheid. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor onze Gemeente; vele bezoekjes afgelegd en ontelbare telefoontjes gepleegd. Letty werd toegesproken door de dominee, die benadrukte dat ze als moeder en oudste van de kinderen van haar ouders, als doktersvrouw en als diaken de ideale leerschool in haar leven had ontvangen om deze zorgtaak – coördinatie bezoekdienst, voorheen Hervormde Vrouwendienst – op zich te nemen. Ze kreeg voor al haar werk, vaak verricht met een kwinkslag, de penning van Hervormde Gemeente Ermelo uitgereikt. (zie foto in de bijlage)
Als team zal er nog persoonlijk afscheid van haar worden genomen. Mw. Ria van Herk zal nu het werk van Letty overnemen. Wij ontvingen € 480,50 en een berichtje dat er € 100,- wordt overgemaakt voor het Jeugdwerk. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 26 november om 19.30 uur in de Hoeve. Op 10 december a.s. om 9.30 uur zullen de Kerstattenties uitgereikt worden.
Ria van Herk/Ds. Verbaan.

Klein Avondmaal
Op woensdag 13 november houden we weer het Klein Avondmaal voor wie deelneming aan (het avondmaal in) de eredienst bezwaarlijk is geworden. Het is een bijzonder samenzijn, zo ervaren de deelnemers. Het begint om 15.00u in de kerk en na afloop drinken we een kopje koffie of thee met elkaar. Eventueel kunt u aan diaken Gijs van Norden doorgeven als u wilt worden opgehaald. Weet u welkom!

Bijbelkring
Op donderdagmorgen 14 november is er weer de volgende bijbelkring over het boek Hebreeën. We ontmoeten elkaar en bespreken Hebreeën 8, aan de hand ook van de bijbehorende bladzijden in het boekje Kom tot rust. We beginnen om 10.00u, vanaf half tien is de Hoeve open en de koffie klaar.

Grote Gemeenteavond
Woensdagavond 13 november wordt u allen verwacht in de Hoeve vanaf 19.30u. Er is een groep gemeenteleden in samenspraak met de kerkenraad bezig geweest om na te denken over de inrichting van de kerkruimte en het liturgisch centrum. Daarover willen we o.a. met jullie en u verder praten. Om er ook ervaring mee op doen, zal op zondag 10 november de opstelling in de kerk anders zijn, dichter ook bij de bedoeling van de commissie. Onze ervaringen kunnen we dan deze avond delen, en meer horen over de achtergronden van de beoogde inrichting van dit eeuwenoude godshuis.

Hoevemaaltijd
Op vrijdagmiddag 8 november as. is er weer een Hoevemaaltijd. Mogelijk heeft u zich al opgegeven. U bent welkom, aanvang 18.00 uur (17.45 uur inloop). Plaats: De Hoeve (Oude Kerk te Ermelo). Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Ook kunt u zich telefonisch of per email opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563.

Armenië
Heel hartelijk dank voor alle meeleven, uw gebed, uw financiële support, uw dagelijks meelezen met het blog en de hartelijke reacties rondom de kerkdiensten en onderweg. We hebben een prachtige week gehad en zijn ook dankbaar weer veilig en ver-rijkt met iedereen terug te zijn! De leiding van de Armeniëgroep.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 10 oktober:
- De preses opent de vergadering en Gijs de Koning verzorgt de overdenking: hij leest 2 Timotheüs vers 2 t/m 10, we zingen lied 675 vers 1 en 2 en hij gaat ons voor in gebed en we spreken n.a.v. ene stuk uit een dagboek van ds. Algra in groepjes over geloofsopvoeding
- De leesstukken uit dagblad Trouw van Kaj Brens: “Voor een moreel leven heb je Gods toestemming niet nodig” en van Bert Keizer: “Huisdieren zeuren nooit over de zin van het leven” worden besproken. Deze geven geen christelijke visie weer. Het christendom krijgt daarin de schuld van alles. Vastgesteld wordt dat het soms goed is om een tegenstem te stem te horen om over na te denken. Je komt die soms ook tegen in het bezoekwerk
- Grote gemeenteavond: Het programma wordt: voor de pauze: Herinrichting Liturgisch Centrum en na de pauze een terugkoppeling van het Armenië-project.
- Uitnodiging nabestaanden laatste zondag kerkelijk jaar (24/11). Wordt geregeld door predikant en scriba. Brieven gereed eind oktober. Verspreiding via de ouderlingen/pastoraal medewerkers van de desbetreffende sectie.
- Vacatures: Er ontstaat begin 2020 een vacature voor Kerkrentmeester Gebouwen.
Daarnaast zijn er nog 3 vacatures voor ouderling en 1 voor pastoraal medewerker. Er worden enkele namen genoemd. Iedereen wordt verder na te denken over kandidaten.
– Jan Plette sluit de vergadering met een avondgebed.

Tenslotte
Een citaat van K.H. Miskotte: Ik ga niet naar de kerk omdat ik zo gelovig ben, maar ik ga erheen, omdat ik het anders kwijtraak.

Met een hartelijke groet,
PAVDeel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Het wijknieuws van 1 dec 2019

01 december 2019  |  Het nieuws van rondom de Oude Kerk
(voor de zondagen 8 en 15 december 2019)

Zondag aan de orde
Op zondag 8 december worden de verhalen van het kerstproject vervolgd met “De HEER is koning op de Sion” uit Micha 4:1-8. Op 15 december gaat het over “De gerechtigheid van de HEER” naar Micha 6:1-8. In de kerkdiensten zullen we steeds de nt-lezing van deze zondag erbij betrekken: Mk 12:1-12 en op de avondmaalszondag 15 december Psalm 24.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De familie Brussaard verzorgt de autodienst naar de kerkdienst van halfelf op zondag 8 december. Voor zondag 15 december staan mevrouw Manschot en de familie Top op het rooster.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Kinderoppas
Mathilde en Renee van Vugt verzorgen de kinderoppas op zondag 8 december. Op 15 december neemt Corine van Woerkens die taak voor haar rekening.

Kostersdienst
Chris Oosting is koster in de beide ochtenddiensten van 8 december. Op 15 december verzorgt Fennie Wouda de kostersdiensten.

Schriftlezing
Corry Kammeraat is op 8 december lector. En op 15 december verzorgt Stan van Bosbeek de schriftlezing.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Gift
Ontvangen via ds. Verbaan € 40,-. Hartelijk dank.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Kerstattenties: de dames van de bezoekdienst worden Dinsdag 10 December om 9.30u in de Hoeve verwacht voor een korte adventsoverdenking en de kerstattenties die dan bezorgd kunnen worden.

Jubilea
- Op 11 december is de familie A Geitenbeek-Doppenberg maar liefst zestig jaar elkaars hulp en tegenover. Ze kregen ooit een prachtige trouwtekst voor advent mee: Ruth 1:19A 'Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen'.
- Op 12 december is de familie G. van Panhuis-Simon een halve eeuw elkaars 'betere helft'.
We wensen beide families met allen die bij hen horen een fijne vierdag toe en Gods zegen voor de nabije toekomst!

Meeleven met elkaar
Het verheugt te kunnen melden dat Mw Jantsje Goossens na twee maanden in het UMC teruggekeerd is naar haar woning. We wensen haar een rustig verder herstel thuis.
Verschillende andere gemeenteleden bezochten deze weken het ziekenhuis voor nader onderzoek. Spannend, ook omdat soms nader onderzoek of behandeling wacht. Anderen kwamen na een geslaagde operatie terug.

Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties tijdens mijn open-hart-operatie in het Isala ziekenhuis in Zwolle en daarna. Op 16 november 2019 mocht ik – Gijs van Norden – weer thuis komen.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 7 november:
- De preses opent de vergadering en heet onze classispredikant Wilbert van Iperen welkom. Hij is het eerste gedeelte van de vergadering onze gast en samen gaan we in gesprek over hetgeen ons motiveert en bezighoudt.
- Dineke Nijmeijer verzorgt de overdenking aan de hand van Romeinen 1: 16 en 17 en we denken na over de tekst “ik schaam mij het evangelie niet….
- Kennismakingsbezoek ds. Wilbert van Iperen, classispredikant Veluwe. Na de introductie legt ds. Van Iperen de vergadering 3 vragen voor waar we uitvoerig over spreken
1. Welke persoon of welk verhaal uit de Bijbel inspireert u?
2. Waarin ziet u meerdere dimensies van het geloof?
3. Waarover maakt u zich oprecht zorgen?
Ds. Van Iperen sluit het bezoek af met het lezen van Bergrede waarin Jezus zegt: “Jullie zijn het zout van de aarde, het licht van de wereld”. Het licht: je mag vrijmoedig zijn, het verhaal mag schijnen. Het zout: het is onzichtbaar in het eten, geeft smaak en weert bederf. – Gemeenteavond: De laatste puntjes worden afgestemd voor de gemeenteavond worden afgestemd. Er zal een dubbelkwartet zingen dat ook het verschil laat horen vanauit verschillende locaties (in het koor) van de kerk. Op de volgende vergadering evalueren we de gemeenteavond.
– We bespreken het voorstel voor de verkleining Algemene Kerkenraad en onze opmerkingen worden doorgestuurd naar de scriba AK
– Ds. Verbaan is consulent geworden van de Protestantse Wijkgemeente Morgenwijk/De Poorten te Harderwijk (vacature ds. A. Woudenberg). Verder is de synode voornemens hem te benoemen in de Generale Raad van Advies.
– De zoektocht naar nieuwe ambtsdragers in de vacatures voor ouderling en ouderling-kerkrentmeester gaat voort.
– Voor de kleine gemeenteavonden in februari gaan we een spreker uitnodigen rondom het thema 'geloven door de generaties heen'. Enkele potentiële sprekers worden genoemd.
– Margriet Roukema sluit de vergadering

Kerstfair 2019 DE HOEVE
Hebt u het al genoteerd? Kerstfair Oude Kerk op zaterdag 14 december in De Hoeve. Prachtige kerststukken te koop, koffie met gebak, erwtensoep met worst, glühwein etc. Sfeervolle muziek. Opbrengst dit jaar voor het werk in Gambia van www.stichtingkaramba.nl. Welkom van 10:00 tot 14:00 uur..
Het kerstfairteam: Fennie, Gijs, Margriet en Bob.

Tenslotte
Een aantal keren in de afgelopen weken zag ik of had ik een gesprek over handen. Ontroerend mooi bij het afscheid, hoe je dan bij een zieke of stervende intimiteit beleeft rond de handen. Een andere keer had iemand opvallend grote handen, waarin je eigen toch ook niet kleine handen verdwijnen.

Met een hartelijke (hand)groet,
PAV


01 december 2019

minder
Oude Kerk

Het wijknieuws van 4 nov 2019

04 november 2019  |  Het nieuws van rondom de Oude Kerk
(voor de zondagen 10 en 17 november 2019)

Zondag aan de orde
Het rooster ‘Vertel het maar’ gaat ook de komende 2 weken verder met de verhalen uit het boek Samuel. Op zondag 10 november wordt verteld over ‘Saul wordt ongehoorzaam’ naar 1 Samuël 13. De tweede dienst is weer een gezinsdienst. Zondag 17 november, een ruilzondag voor ons als hervormde collegae, gaat het verhaal bij de kinderen over ´Jonatan vertrouwt op de HEER’ uit 1 Samuël 14.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De autodienst naar de kerkdienst van halfelf op zondag 10 november wordt verzorgd door de heer Groenewoud en de familie van Norden. Op zondag 17 oktober is dat mevrouw van de Hoef.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Kinderoppas
Karin van Aller en Melle van Nieuwenhuizen verzorgen op zondag 10 november de kinderoppas. Voor 17 november staan Marieke Kievit en Eva Plette op het rooster.

Kostersdienst
Mick Langeberg is koster in de beide ochtenddiensten op 10 november. Op 17 november verzorgt Kees Mouw de kostersdiensten

Schriftlezing
Op 17 november verzorgt Joke van den Berg de schriftlezing.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Gift
Via Lieuwe Hiemstra werd een gift van € 10,= ontvangen voor Armenië en ontvangen via ds. Verbaan op huisbezoek €100,- en €50,-. Hartelijk dank..

Meeleven met elkaar
Diverse mensen vertoev(fd)en deze periode in het ziekenhuis.
Dhr. Dirk Griffioen werd vanwege een bacterie met ernstige verschijnselen opgenomen, maar is inmiddels aan de beterende hand.
Dhr. Gijs v. Norden werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis en ondergaat deze week een open-hart operatie in Isala-ziekenhuis te Zwolle.
Mw Jantje Goossens vertoeft al ruim vijf weken in het UMC en herstelt voorzichtig.
Verder zijn er anderen die voor behandelingen, onderzoeken, therapieën en controles geregeld het ziekenhuis bezoeken. Steeds opnieuw blijkt de gezondheidszorg in Nederland goed en goed geregeld, al valt het, wanneer je iets hebt en voordat je uiteindelijk terecht kan of geholpen wordt, niet altijd mee!

Jubilea
- Het echtpaar Renger en Wil van Strijland is op donderdag 21 november vijftig jaar elkaars hulp en tegenover. Wat hebben zij op en rondom de Oude Kerk – vanwege de kerkenraad en de activiteiten voor de Boeldag, die ze met de paplepel cq. de liefde meekregen – veel voetstappen liggen.
- De familie Oosting is op zaterdag 23 november vijentwintig jaar in de echt verbonden. Zij horen – met hun kinderschaar – alweer enige tijd bij onze gemeente.
Beide families wensen we een fijne vierdag toe met allen die bij hen horen en Gods zegen over hun verdere huwelijksweg.

Bijeenkomst bezoekdienst/verjaardagsfonds
Op dinsdag 29 oktober kwamen we weer bijeen. Dit keer was het een bijeenkomst met een speciaal randje. Letty van Silfhout en Jannie Priem namen afscheid. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor onze Gemeente; vele bezoekjes afgelegd en ontelbare telefoontjes gepleegd. Letty werd toegesproken door de dominee, die benadrukte dat ze als moeder en oudste van de kinderen van haar ouders, als doktersvrouw en als diaken de ideale leerschool in haar leven had ontvangen om deze zorgtaak – coördinatie bezoekdienst, voorheen Hervormde Vrouwendienst – op zich te nemen. Ze kreeg voor al haar werk, vaak verricht met een kwinkslag, de penning van Hervormde Gemeente Ermelo uitgereikt. (zie foto in de bijlage)
Als team zal er nog persoonlijk afscheid van haar worden genomen. Mw. Ria van Herk zal nu het werk van Letty overnemen. Wij ontvingen € 480,50 en een berichtje dat er € 100,- wordt overgemaakt voor het Jeugdwerk. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 26 november om 19.30 uur in de Hoeve. Op 10 december a.s. om 9.30 uur zullen de Kerstattenties uitgereikt worden.
Ria van Herk/Ds. Verbaan.

Klein Avondmaal
Op woensdag 13 november houden we weer het Klein Avondmaal voor wie deelneming aan (het avondmaal in) de eredienst bezwaarlijk is geworden. Het is een bijzonder samenzijn, zo ervaren de deelnemers. Het begint om 15.00u in de kerk en na afloop drinken we een kopje koffie of thee met elkaar. Eventueel kunt u aan diaken Gijs van Norden doorgeven als u wilt worden opgehaald. Weet u welkom!

Bijbelkring
Op donderdagmorgen 14 november is er weer de volgende bijbelkring over het boek Hebreeën. We ontmoeten elkaar en bespreken Hebreeën 8, aan de hand ook van de bijbehorende bladzijden in het boekje Kom tot rust. We beginnen om 10.00u, vanaf half tien is de Hoeve open en de koffie klaar.

Grote Gemeenteavond
Woensdagavond 13 november wordt u allen verwacht in de Hoeve vanaf 19.30u. Er is een groep gemeenteleden in samenspraak met de kerkenraad bezig geweest om na te denken over de inrichting van de kerkruimte en het liturgisch centrum. Daarover willen we o.a. met jullie en u verder praten. Om er ook ervaring mee op doen, zal op zondag 10 november de opstelling in de kerk anders zijn, dichter ook bij de bedoeling van de commissie. Onze ervaringen kunnen we dan deze avond delen, en meer horen over de achtergronden van de beoogde inrichting van dit eeuwenoude godshuis.

Hoevemaaltijd
Op vrijdagmiddag 8 november as. is er weer een Hoevemaaltijd. Mogelijk heeft u zich al opgegeven. U bent welkom, aanvang 18.00 uur (17.45 uur inloop). Plaats: De Hoeve (Oude Kerk te Ermelo). Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Ook kunt u zich telefonisch of per email opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563.

Armenië
Heel hartelijk dank voor alle meeleven, uw gebed, uw financiële support, uw dagelijks meelezen met het blog en de hartelijke reacties rondom de kerkdiensten en onderweg. We hebben een prachtige week gehad en zijn ook dankbaar weer veilig en ver-rijkt met iedereen terug te zijn! De leiding van de Armeniëgroep.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 10 oktober:
- De preses opent de vergadering en Gijs de Koning verzorgt de overdenking: hij leest 2 Timotheüs vers 2 t/m 10, we zingen lied 675 vers 1 en 2 en hij gaat ons voor in gebed en we spreken n.a.v. ene stuk uit een dagboek van ds. Algra in groepjes over geloofsopvoeding
- De leesstukken uit dagblad Trouw van Kaj Brens: “Voor een moreel leven heb je Gods toestemming niet nodig” en van Bert Keizer: “Huisdieren zeuren nooit over de zin van het leven” worden besproken. Deze geven geen christelijke visie weer. Het christendom krijgt daarin de schuld van alles. Vastgesteld wordt dat het soms goed is om een tegenstem te stem te horen om over na te denken. Je komt die soms ook tegen in het bezoekwerk
- Grote gemeenteavond: Het programma wordt: voor de pauze: Herinrichting Liturgisch Centrum en na de pauze een terugkoppeling van het Armenië-project.
- Uitnodiging nabestaanden laatste zondag kerkelijk jaar (24/11). Wordt geregeld door predikant en scriba. Brieven gereed eind oktober. Verspreiding via de ouderlingen/pastoraal medewerkers van de desbetreffende sectie.
- Vacatures: Er ontstaat begin 2020 een vacature voor Kerkrentmeester Gebouwen.
Daarnaast zijn er nog 3 vacatures voor ouderling en 1 voor pastoraal medewerker. Er worden enkele namen genoemd. Iedereen wordt verder na te denken over kandidaten.
– Jan Plette sluit de vergadering met een avondgebed.

Tenslotte
Een citaat van K.H. Miskotte: Ik ga niet naar de kerk omdat ik zo gelovig ben, maar ik ga erheen, omdat ik het anders kwijtraak.

Met een hartelijke groet,
PAV


04 november 2019

meer
Oude Kerk

Ds. Vroegindeweij 50 jaar predikant

29 oktober 2019  |  Ds. Vroegindeweij 50 jaar predikant

'Gewone mensen gaan met pensioen, dominees blijven preken'. Het is zo'n opmerking die je onderweg meekrijgt. Wat je er verder bij kunt denken, iets van het onderscheidende, de roeping in het ambt van predikant klinkt er in door. Maar het is makkelijk gezegd: Gewoon blijven preken - maar je moet het maar even doen en blijven boeien !
Dominee P.- na zijn emeritaat werd hij vrijer met het gebruik van zijn voornaam Piet - Vroegindeweij mag met de gemeente waar hij woont en die hij 26 jaar (!) heeft gediend op 3 november dankbaar gedenken dat hij dit ambt maar liefst 50 jaar lang bekleedt ! Misschien niet iedere zondag gaat hij meer voor - we zien hem deze periode wat vaker in de kerk als hoorder en reizen wordt wat bezwaarlijker - maar toch wel heel geregeld. En de gemeente die hij 26 jaar diende en waar hij inmiddels al ruim elf jaar met emeritaat is hoort hem nog - of altijd weer - graag !
Dat is, mogen we zeggen, een gave van God aan hem, maar ook aan ons ! Generaties heeft hij gedoopt, getrouwd, en, zo zei hij bij zijn afscheid raak, ook een kerk vol mensen heeft hij begraven - en nog gaat Gods zaak onder ons en ook met hem in ons midden voort ! En hoeveel zinsneden uit preken van hem gaan misschien niet een heel mensenleven mee ?
Ik wil bij deze felicitaties namens de wijkgemeente ook nadrukkelijk zijn vrouw betrekken, die al vijftig jaar ook de andere kanten van het predikantschap kent. Zij is al vijftig jaar de eerste hoorder van de preek en wie weet hoe menig preek anders had geklonken zonder haar bemoedigende of subtiele kritiek !
Er wordt vandaag de dag van alles over de beroepsgroep beweerd: zelfs de synode praat komende november opnieuw over hoe hoe dat toch verder moet met de dominee - nu de kerk en de wereld zo ingrijpend veranderen en personeel en scholing, hoe jet het ook wendt of keert, vooral een kostenpost vormen.
Er komt een tijd dat je het met 'alleen dominee zijn' niet meer redt - je ziet op linked-in en blogs dat collegae zich naast predikant ook als coach, schrijver, publicist, ethicus o.i.d. afficheren - en we zullen nog vaak moeten uitleggen wat je eigenlijk doet. Al beweren boze stemmen dat dat bij dominees nooit zo duidelijk was behalve op zondag...
We wensen de familie Vroegindeweij een memorabele dag toe met allen die hen een warm hart toedragen en wensen hen nog vele jaren onder ons toe onder hun vijgeboom op de Varenlaan - al hopen we ook nog jaren geregeld bij hem onder het Woord te zitten !
PAV29 oktober 2019

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT