Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 04 november 2019

Het wijknieuws van 4 nov 2019

Het nieuws van rondom de Oude Kerk
(voor de zondagen 10 en 17 november 2019)

Zondag aan de orde
Het rooster ‘Vertel het maar’ gaat ook de komende 2 weken verder met de verhalen uit het boek Samuel. Op zondag 10 november wordt verteld over ‘Saul wordt ongehoorzaam’ naar 1 Samuël 13. De tweede dienst is weer een gezinsdienst. Zondag 17 november, een ruilzondag voor ons als hervormde collegae, gaat het verhaal bij de kinderen over ´Jonatan vertrouwt op de HEER’ uit 1 Samuël 14.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De autodienst naar de kerkdienst van halfelf op zondag 10 november wordt verzorgd door de heer Groenewoud en de familie van Norden. Op zondag 17 oktober is dat mevrouw van de Hoef.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Kinderoppas
Karin van Aller en Melle van Nieuwenhuizen verzorgen op zondag 10 november de kinderoppas. Voor 17 november staan Marieke Kievit en Eva Plette op het rooster.

Kostersdienst
Mick Langeberg is koster in de beide ochtenddiensten op 10 november. Op 17 november verzorgt Kees Mouw de kostersdiensten

Schriftlezing
Op 17 november verzorgt Joke van den Berg de schriftlezing.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Gift
Via Lieuwe Hiemstra werd een gift van € 10,= ontvangen voor Armenië en ontvangen via ds. Verbaan op huisbezoek €100,- en €50,-. Hartelijk dank..

Meeleven met elkaar
Diverse mensen vertoev(fd)en deze periode in het ziekenhuis.
Dhr. Dirk Griffioen werd vanwege een bacterie met ernstige verschijnselen opgenomen, maar is inmiddels aan de beterende hand.
Dhr. Gijs v. Norden werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis en ondergaat deze week een open-hart operatie in Isala-ziekenhuis te Zwolle.
Mw Jantje Goossens vertoeft al ruim vijf weken in het UMC en herstelt voorzichtig.
Verder zijn er anderen die voor behandelingen, onderzoeken, therapieën en controles geregeld het ziekenhuis bezoeken. Steeds opnieuw blijkt de gezondheidszorg in Nederland goed en goed geregeld, al valt het, wanneer je iets hebt en voordat je uiteindelijk terecht kan of geholpen wordt, niet altijd mee!

Jubilea
- Het echtpaar Renger en Wil van Strijland is op donderdag 21 november vijftig jaar elkaars hulp en tegenover. Wat hebben zij op en rondom de Oude Kerk – vanwege de kerkenraad en de activiteiten voor de Boeldag, die ze met de paplepel cq. de liefde meekregen – veel voetstappen liggen.
- De familie Oosting is op zaterdag 23 november vijentwintig jaar in de echt verbonden. Zij horen – met hun kinderschaar – alweer enige tijd bij onze gemeente.
Beide families wensen we een fijne vierdag toe met allen die bij hen horen en Gods zegen over hun verdere huwelijksweg.

Bijeenkomst bezoekdienst/verjaardagsfonds
Op dinsdag 29 oktober kwamen we weer bijeen. Dit keer was het een bijeenkomst met een speciaal randje. Letty van Silfhout en Jannie Priem namen afscheid. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor onze Gemeente; vele bezoekjes afgelegd en ontelbare telefoontjes gepleegd. Letty werd toegesproken door de dominee, die benadrukte dat ze als moeder en oudste van de kinderen van haar ouders, als doktersvrouw en als diaken de ideale leerschool in haar leven had ontvangen om deze zorgtaak – coördinatie bezoekdienst, voorheen Hervormde Vrouwendienst – op zich te nemen. Ze kreeg voor al haar werk, vaak verricht met een kwinkslag, de penning van Hervormde Gemeente Ermelo uitgereikt. (zie foto in de bijlage)
Als team zal er nog persoonlijk afscheid van haar worden genomen. Mw. Ria van Herk zal nu het werk van Letty overnemen. Wij ontvingen € 480,50 en een berichtje dat er € 100,- wordt overgemaakt voor het Jeugdwerk. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 26 november om 19.30 uur in de Hoeve. Op 10 december a.s. om 9.30 uur zullen de Kerstattenties uitgereikt worden.
Ria van Herk/Ds. Verbaan.

Klein Avondmaal
Op woensdag 13 november houden we weer het Klein Avondmaal voor wie deelneming aan (het avondmaal in) de eredienst bezwaarlijk is geworden. Het is een bijzonder samenzijn, zo ervaren de deelnemers. Het begint om 15.00u in de kerk en na afloop drinken we een kopje koffie of thee met elkaar. Eventueel kunt u aan diaken Gijs van Norden doorgeven als u wilt worden opgehaald. Weet u welkom!

Bijbelkring
Op donderdagmorgen 14 november is er weer de volgende bijbelkring over het boek Hebreeën. We ontmoeten elkaar en bespreken Hebreeën 8, aan de hand ook van de bijbehorende bladzijden in het boekje Kom tot rust. We beginnen om 10.00u, vanaf half tien is de Hoeve open en de koffie klaar.

Grote Gemeenteavond
Woensdagavond 13 november wordt u allen verwacht in de Hoeve vanaf 19.30u. Er is een groep gemeenteleden in samenspraak met de kerkenraad bezig geweest om na te denken over de inrichting van de kerkruimte en het liturgisch centrum. Daarover willen we o.a. met jullie en u verder praten. Om er ook ervaring mee op doen, zal op zondag 10 november de opstelling in de kerk anders zijn, dichter ook bij de bedoeling van de commissie. Onze ervaringen kunnen we dan deze avond delen, en meer horen over de achtergronden van de beoogde inrichting van dit eeuwenoude godshuis.

Hoevemaaltijd
Op vrijdagmiddag 8 november as. is er weer een Hoevemaaltijd. Mogelijk heeft u zich al opgegeven. U bent welkom, aanvang 18.00 uur (17.45 uur inloop). Plaats: De Hoeve (Oude Kerk te Ermelo). Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Ook kunt u zich telefonisch of per email opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563.

Armenië
Heel hartelijk dank voor alle meeleven, uw gebed, uw financiële support, uw dagelijks meelezen met het blog en de hartelijke reacties rondom de kerkdiensten en onderweg. We hebben een prachtige week gehad en zijn ook dankbaar weer veilig en ver-rijkt met iedereen terug te zijn! De leiding van de Armeniëgroep.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 10 oktober:
- De preses opent de vergadering en Gijs de Koning verzorgt de overdenking: hij leest 2 Timotheüs vers 2 t/m 10, we zingen lied 675 vers 1 en 2 en hij gaat ons voor in gebed en we spreken n.a.v. ene stuk uit een dagboek van ds. Algra in groepjes over geloofsopvoeding
- De leesstukken uit dagblad Trouw van Kaj Brens: “Voor een moreel leven heb je Gods toestemming niet nodig” en van Bert Keizer: “Huisdieren zeuren nooit over de zin van het leven” worden besproken. Deze geven geen christelijke visie weer. Het christendom krijgt daarin de schuld van alles. Vastgesteld wordt dat het soms goed is om een tegenstem te stem te horen om over na te denken. Je komt die soms ook tegen in het bezoekwerk
- Grote gemeenteavond: Het programma wordt: voor de pauze: Herinrichting Liturgisch Centrum en na de pauze een terugkoppeling van het Armenië-project.
- Uitnodiging nabestaanden laatste zondag kerkelijk jaar (24/11). Wordt geregeld door predikant en scriba. Brieven gereed eind oktober. Verspreiding via de ouderlingen/pastoraal medewerkers van de desbetreffende sectie.
- Vacatures: Er ontstaat begin 2020 een vacature voor Kerkrentmeester Gebouwen.
Daarnaast zijn er nog 3 vacatures voor ouderling en 1 voor pastoraal medewerker. Er worden enkele namen genoemd. Iedereen wordt verder na te denken over kandidaten.
– Jan Plette sluit de vergadering met een avondgebed.

Tenslotte
Een citaat van K.H. Miskotte: Ik ga niet naar de kerk omdat ik zo gelovig ben, maar ik ga erheen, omdat ik het anders kwijtraak.

Met een hartelijke groet,
PAVDeel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Reserveren voor een plaats in de kerk

10 juli 2020  |  Er kunnen meer mensen weer naar de kerk. Er kunnen bij de huidige maatregelen 65 mensen in de kerk. Dat kan soms wisselen omdat per huishouding mensen bij elkaar mogen zitten.
Voorlopig vragen we u wel u te blijven aanmelden, op de bekende, maar hier nog maar eens herhaalde wijze:
Via een telefonische reserveringslijn kunt u zich opgeven om bij de dienst aanwezig te zijn.

Het nummer is 06 48370155, dit is alleen mogelijk op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Buiten deze tijdstippen is de telefoon niet bemand.

Over het zingen worden ook nieuwe regels aangereikt, die we als kerkenraad nog moeten bestuderen. Tot die tijd geldt: Er wordt niet gezongen. Meeneurien is toegestaan. De liederen worden op de beamer getoond en evenals in de online uitzending zal een opname uit het verleden in de kerk worden afgespeeld.


10 juli 2020

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

09 juli 2020  |  Voor de zondagen 12 en 19 juli

Bij de diensten
Zondag 12 juli is het de overstapdienst – maar liefst zeven jongeren hebben niet alleen een aangepaste musical gehad, maar gaan nu ook echt in september naar de midelbare school..... Het gaat om: Rick van Beek, Thom Bosbeek, Casper Compagner, Sofie Eikelboom, Britt Heimensen Julian Issing, Mees van Nieuwenhuizen, Juliza Oosting. Een aantal van hen was vrijwel wekelijks bij het kindergesprek. Als leidraad in de dienst is gekozen voor de gelijkenis over het zaad van het Koninkrijk uit Mattheus 13.
Na afloop hopen we met goed weer buiten koffie en limonade te kunnen nuttigen.....Langzaam maar zeker wordt het immers weer wat gewoner rondom de kerkgang!
Over de kerkgang gesproken: er kunnen dus meer mensen weer naar de kerk, over het zingen worden ook nieuwe regels aangereikt, die we als kerkenraad nog moeten bestuderen. Voorlopig vragen we u wel u te blijven aanmelden, op de bekende, maar hier nog maar eens herhaalde wijze:
Via een telefonische reserveringslijn kunt u zich opgeven om bij de dienst aanwezig te zijn.
Het nummer is 06 48370155, dit is alleen mogelijk op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Buiten deze tijdstippen is de telefoon niet bemand.
Kostersdienst
Alle kostersdiensten worden de komende periode door Fennie Wouda verricht

Schriftlezing
Op 12 juli worden de schriftlezingen verzorgt vanuit het voorbereidingsteam en op 19 juli door Carla Meiling.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Jubilea
- Op 13 juli vormt de familie H.C. Huizinga-Makaske een zilveren huwelijkspaar.
- Op 19 juli vormt de familie G. Ruitenberg-Borgers een robijnen huwelijkspaar.
- Op 26 juli vormt het echtpaar W.J. Ederveen-Colijn een diamanten huwelijkspaar. Dhr. Ederveen verblijft deze weken in het zorghotel, maar die dag kan mogelijk wel gezamenlijk worden gevierd. We wensen alle edele echtparen een fijne vierdag toe met allen die bij hen horen en Gods zegen over hun samenleven, in iedere fase weer anders....

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Op dinsdag 30 juni j.l. hebben we een "inloopuur" in de kerk gehad. De opbrengst van de ingeleverde enveloppen van maart t/m juni bedroeg € 1.060,-- en € 10,-- voor de wijkkas. Een mooi bedrag gezien de "corona" tijd. Hartelijk dank voor Uw bijdrage.
De bezoeken verlopen nu soms wat anders dan op de gebruikelijke wijze. Hopelijk kunnen we elkaar weer op dinsdagavond 25 augustus om 19.30 uur in de Hoeve treffen; uiteraard onder de dan geldende maatregelen. Ria v Herk.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 18 juni:
- De voorzitter opent de vergadering en verzorgt de overdenking. Hij leest Lied 273 en gaat voor in gebed. Jan Plette houdt een inleiding over de Coronatijd waarin we een heel andere kerkbeleving ervaren. De vraagpunten zijn: Wat doet het met ons; kun je geloven zonder kerk. Conclusie is hoe we het ook ervaren God zelf is niet aan een gebouw gebonden.
Hoofdlijn van de aanpak van het pastoraat in deze tijd: Voorzichtigheid hanteren: Wel contact houden(telefonisch) en niet op bezoek tenzij… hier ligt ook een eigen verantwoordelijkheid bij de ouderling en pastoraal medewerkers voor specifieke situaties
- Het uitzenden van de gezamenlijke diensten vanuit de Immanuelkerk is niet mogelijk via de kerkomroep van de Hervormde Kerk omdat we niet dezelfde provider hebben en deze beide niet samenwerken. Het is de bedoeling dat de uitzendingen via YouTube bekeken kunnen worden, hiervoor wordt een link op onze eigen website geplaatst..
- Het Coronaprotocol is gereed en verzonden naar de gemeente Ermelo. Vastgesteld wordt dat er een gedegen stuk is opgesteld. Ook wordt erkentelijkheid uitgesproken voor kosteres Fennie Wouda voor haar bijdrage. Besproken wordt nog het toegevoegde protocol voor de Avondmaalsdiensten.
Afgesproken wordt dat de ouderling en de diakenen die ingeroosterd zijn in de diensten van 9 en 10:30 uur voortaan helpen bij de organisatie van de diensten, dit geldt niet voor de ouderling van dienst voor de 10:30 uur dienst.
Na een discussie wordt afgesproken wordt dat we voorlopig niet zingen in de diensten, ook niet door 1 persoon. We wachten op nadere besluiten van het RIVM hierover.
- Er zijn op dit moment de volgende vacatures: 3 ouderling-vacatures: secties 1, 2 en 6.; 3 vacatures pastoraal medewerker: sectie 4 en 2 in sectie 2; daarnaast zijn er diverse vacatures bij de bezoekdames. We hebben dringend gemeenteleden nodig die hun steentje willen bijdragen.
- Dineke Nijmeijer meldt dat er een verzoek is gekomen voor schoolspulletjes voor kinderen van gedetineerden op Curaçao. Hieraan is gevolg gegeven.
- Arie van Buuren sluit de vergadering met gebed
­
Tenslotte
volgt nog...


09 juli 2020

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

22 juni 2020  |  Het wijknieuws van 22 juni 2020
voor de zondagen 28 juni en 5 juli

Kostersdienst
Alle kostersdiensten worden de komende periode door Fennie Wouda verricht

Schriftlezing
Op 28 juni worden de schriftlezingen verzorgt door Bob Roukema en op 5 juli is Lieuwe Hiemstra lector.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail: dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Ik wil jullie er aan herinneren dat ik dinsdag 30 juni a.s. van 15.00 tot 16.00 uur in kerk aanwezig ben. Je kunt dan de zakjes van het verjaardagsfonds van de afgelopen maanden inleveren. Je kunt dan meteen de nieuwe enveloppen meenemen. Uiteraard nemen we de corona-maatregelen in acht. Ria van Herk

Jubilea
Diverse families vieren deze weken een jubileum – ook al zijn de omstandigheden niet optimaal, gelukkig is voor sommigen weer mogelijk iets te vieren.
- De familie A.A. Van Steenoven-van Veen is op 25 juni vijftig jaar in de echt verbonden.
- De familie E. Noorderijk-Mol vormt op 26 juni een robijnen echtpaar.
- De familie W.A. Zegwaard-Toet viert diezelfde dag dat zij een gouden bruidspaar vormen.
- De familie S.G. Doppenberg-Pul is op 27 juni veertig jaar getrouwd. Op dit moment van schrijven verblijft mw Doppenberg echter in IJsselheem in Zwolle en daarom is deze periode en dag niet echt een vierdag – we hopen en bidden voor hen dat er nog andere tijden komen!
- Op 30 juni is de familie B.J. Veen-van Grevengoed dan een halve eeuw elkaars hulp en tegenover.
- Op 4 juli is het echtpaar J.G. Hamstra veertig jaar getrouwd.
- En op 6 juli 2020 vormt het echtpaar B. van den Hazel-Ruitenberg een zilveren bruiloftspaar.
- Op 10 juli is het echtpaar P van Beek-van Schie vijftig jaar getrouwd.
We wensen de genoemde families – met allen die bij hen horen en soms zo creatief uitpakken – bijzondere momenten toe en voor de toekomst, waar je leeft tussen hoop en vrees, Gods zegen.

Geboren
Op 4 juni werd in het gezin van Alwin en Renske en Marlou van den Brink de 2de dochter geboren. Ze luistert naar de naam Merel Dian van de Brink. We feliciteren de familie vanaf deze plaats – kraamvisite is in deze Coronatijd vaak uitsluitend raamvisite – maar de vreugde in huize Van den Brink is groot, ook bij minder grote nachtrust, en zeker ook bij 'grote zus' Marlou.
We wensen jullie als ouders – en de grootouders daarbij – vreugde bij de opvoeding van de kinderen toe. Dat ze mag opgroeien tot eer van haar Schepper!

Geen Boeldag
Al 53 jaar wordt de Boeldag in Ermelo gehouden. Geen enkele keer is het, door wat voor omstandigheden ook, niet doorgegaan. Maar Corona maakt veel anders!
Door de stringente voorschriften is het, ook al valt de Boeldag jaarlijks op de eerste zaterdag van september, niet mogelijk de Boeldag dit jaar voortgang te doen vinden. Het bestuur van de stichting voelt zich na ampel beraad tot deze conclusie genoodzaakt. Er wordt nog gekeken naar een alternatief met boeken – maar dat verandert niets aan de conclusie. Voor het eerst na 53 jaar geen Boeldag dus.
Vooralsnog is de kringloopwinkel wel – beperkt – open en ook alles wat daar gebeurt, geschiedt niet alleen onbezoldigd maar komt ook in zijn geheel ten goede aan de kerken en aan andere Ermelo-gerelateerde kleinschalige goede doelen.

Ten slotte
Wat een mooie mails, kaarten, briefjes en telefoontjes levert alleen zo'n beroep al op – als het niet zoveel impact had zou je bijna overwegen het daarom eens zover te laten komen. Hartelijk dank voor uw persoonlijke ontboezemingen, gemeende woorden, humoristische prikkels en uw gebed.
Het voelt, wat het ook wordt, bijzonder deze tijd. Ik reageer niet op alle berichten – dat wordt teveel, en bovendien: op dit moment van schrijven weet ik nog vrijwel even weinig als in het vorige kerkblad, de laatste dag van juni ontmoeten we de kerkenraad/collegae/ gemeente, zondag 28 juni zal ik er preken – idd online. En op 5 juli zal de gevallen beslissing dan hier en daar bekend gemaakt worden.

Ondertussen, een hartelijke groet,
PAV


22 juni 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT