Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Dinsdag 25 juni 2019

Het wijknieuws van 25 juni 2019

Het nieuws van rondom de Oude kerk
voor de zondagen 30 juni en 7 juli 2019

Zondag aan de orde
Op zondag 30 juni horen de kinderen volgens het rooster ‘Vertel het maar’ over ‘Jezus volgen’ uit Lucas 9:51-62. In de eredienst zullen we verder gaan met het bijbelboek Handelingen. Op zondag 7 juli wordt verteld over ‘Jezus die 72 leerlingen op pad stuurt’ naar Lucas 10:1-20. In de tweede morgendienst is het gezinsdienst – dan zullen enkele jongeren de 'overstap' maken van de Kindernevendienst naar de Jeugdkerk, ook omdat ze van de basisschool naar de middelbare school gaan. Ook de jeugdkerk zal in de dienst een bijdrage leveren, net als enkele andere gemeenteleden. Over de fomule van de gezinsdiensten leest u hieronder meer.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De autodienst naar de kerkdienst van half elf op zondag 30 juni wordt verzorgd door de heer Groenewoud en de familie Gardenbroek. Op zondag 7 juli zijn dat mevrouw Doornekamp en de familie van Buuren.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Kinderoppas
Op zondag 30 juni wordt de kinderoppas verzorgd door Marieke Kievit en Eva Plette. Marlina Blokland neemt die op zondag 7 juli voor haar rekening.

Kostersdienst
Renger van Strijland is koster op 30 juni in de dienst van 9 uur en in de dienst van half elf is dat Bertus van Dam. Op 7 juli worden de kostersdiensten verricht door Fennie Wouda.

Schriftlezing
Op 30 juni verzorgt Lieuwe Hiemstra de schriftlezingen. en op 7 juli is Stan van Bosbeek lector.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Gift
Via diaken Arie van Buuren werd een bedrag van EUR 1000 ontvangen voor het Armeniëproject. Bij het huisbezoek werd via ouderling J. Peet werd een bedrag van €10 ontvangen voor de Kerk; via ouderlinge Ruth Kortehoeven €20,- voor de bloemen in de Oude Kerk en via Ds. Verbaan € 20,- voor de Kerk. Hartelijk dank!

Voedselbank - inzameling en punten sparen (DE).
Als gemeenteleden van de Oude Kerk kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben ( zie artikel kerkblad onder diaconie).
Op zondag 7 juli 2019 staan er lege kratten van de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen: Houdbare melk, koffiepads, Chocolade pasta, Spaghetti ( 500 grams verpakking), Gezeefde tomaatjes en Knäckebröd.
De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. Er staat een bus bij de ingang van de kerk waar u ze in kunt doen. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank.
Alvast bedankt, diaken Gijs van Norden. tel: 560408

Berichten van overlijden
Dinsdag 18 juni overleed mw. Coby Bonenberg-Baas.
Op donderdag 20 juni overleed dhr. Jan de Ruiter.

Meeleven met elkaar
– Mw H.P. Gorissen-Leliveld wordt verpleegd in de woonzorgcentrum de Regenboog in Dronten.
- Mw Jannie Priem- van Dasler was enkele dagen opgenomen in het St. Jansdal, maar weer snel thuis.
- Mw G. Heukels-De Vries is opgenomen in het W. Holtrop-hospice te Ermelo.
- Mw. E.C.Van Loon-Tankens vertoeft na enkele dagen St. Jansdal nu in het buurtzorgpension Ermelo.

Woord van dank
Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties tijdens mijn ziekte en verblijf in de Klimop. Co van Santen van Roekel.

Jubileum
Op zondag 23 juni was het echtpaar F. Klaassen-Pot maar liefst vijfenzestig jaar in de echt verbonden. Wij wensen hen bij dit wel bijzondere jubileum, waarop je bij alle schaduw samen de dank mag verwoorden, een fijne vierdag met de hele familie toe voor de toekomst Gods zegenrijke nabijheid.
De familie E. Kooistra- van der Lelie is op 27 juni een halve eeuw in de echt verbonden. Wij wensen dit gouden bruidspaar, met allen die bij hen horen, een fijne vierdag toe en de escorte van Gods Geest voor de toekomst.

Liturgisch Centrum
De inrichting van het koor/liturgisch centrum in de Oude Kerk maakte een nogal rommelige indruk. Dat viel extra op nu de beelden van de diensten worden uitgezonden. Daarom heeft de wijkkerkenraad enige tijd geleden besloten een werkgroep in te stellen om met voorstellen te komen om dit te verbeteren. Een eerste proefopstelling is enkele weken geleden gerealiseerd. Deze proefopstelling zal er staan tot 1 juli a.s. Daarna wordt eerst de “oude” opstelling teruggezet.
Later volgen er mogelijk nog een aantal proefopstellingen. Het is de bedoeling om op de grote gemeenteavond in het najaar de definitieve opstelling te bespreken.

Orgelconcert
Op dinsdag 16 juli 2019 zal er een zomerconcert plaatsvinden in de Oude Kerk Ermelo. Vocaal ensemble Pavane olv Joke Hooikammer-de Graaf zal een aantal koorwerken uitvoeren. Pavane heeft de afgelopen maanden enkele nieuwe werken ( Arnesen, Gjeilo, Jenkins, Stopford ) ingestudeerd die op deze avond voor het eerst zullen klinken! Joke Hooikammer-de Graaf zal enkele orgelwerken spelen op het prachtige Batzorgel: ook speelt Geraldina Gaastra op blokfluit een sonate van Telemann met begeleiding van Joke Hooikammer. Het belooft een mooie, afwisselende avond te worden waar we u van harte voor uitnodigen!Aanvang : 20.00 uur. Het concert zal ongeveer een uur duren. Toegang vrij, kollekte aan de uitgang

Armeense zomerfair
Ten behoeve van ons jongerenproject in Armenië organiseren we op zaterdag 6 juli in en rondom de Oude Kerk een gezellige fair met tweedehands spulletjes, curiosa en zelfgemaakte producten. Ook hebben we een speciale boekenhoek met boeken in verschillende categorieën. Natuurlijk zijn er voor de kinderen allerlei activiteiten, waaronder een springkussen. U bent van harte welkom tussen 9.00 en 17.00 uur.
Heeft u thuis (gebruikte) spullen die u graag wil doneren? Laat het ons weten en we komen het thuis bij u ophalen. Contact: Arie van Buuren, 06 – 54 73 08 45

Gezinsdiensten
Bij verschillende gemeenteleden leeft de zorg al een tijdje hoe we in de toekomst onze jeugd weten ‘vast’ te houden in de kerk en daarmee in het geloof. We zijn hierover met elkaar in gesprek gegaan en hebben bedacht dat het wellicht helpt als er diensten zijn die meer aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de jeugd. Vandaar dat we de komende tijd een aantal van deze zogenoemde ‘gezinsdiensten’ willen organiseren. Dominee Verbaan en de kerkenraad delen deze zorg en ondersteunen van harte dit initiatief. Wat kunt u verwachten als u een gezinsdienst bezoekt? Gaandeweg zullen we dit met elkaar uitwerken, maar waar we in ieder geval aan denken: liederen die de jeugd aanspreekt, begeleiding op de vleugel of met ondersteuning van andere muzikanten, meer gebruik maken van beeld, we letten goed op de tijdsduur van de dienst en we proberen in de hele dienst er rekening mee te houden dat er kinderen en jongeren (vanaf 4 jaar) in de kerk zitten. Met een aantal mensen gaan we deze gezinsdiensten - die we steeds in de 2de morgendienst, aanvang 10.30u zullen houden - voorbereiden en verder uitwerken.
Voor de komende maanden zijn de gezinsdiensten gepland op de volgende zondagen: 7 juli as. (overstapdienst, zie bij de diensten), 22 september (startzondag), 13 oktober (uitzwaaien Armeniëgroep), 10 november en 25 december. We horen het graag als er nog ideeën/suggesties zijn. Voor verdere informatie of ideeën/suggesties: Marjolein van Nieuwenhuizen 0341-561685, rnieuwenhuizen1971@kpnmail.nl

Tenslotte
Het waren voor examenkandidaten, en zijn voor niet examen-kandidaten soms nog spannende dagen. Toetsweken, de vraag: ga ik over. Anderen zijn zich aan het klaar maken voor een vervolg eind augustus. Of proberen zich op te laden voor nog een jaar op herhaling.

Met een hartelijke groet,
PAV


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Het wijknieuws van 4 nov 2019

04 november 2019  |  Het nieuws van rondom de Oude Kerk
(voor de zondagen 10 en 17 november 2019)

Zondag aan de orde
Het rooster ‘Vertel het maar’ gaat ook de komende 2 weken verder met de verhalen uit het boek Samuel. Op zondag 10 november wordt verteld over ‘Saul wordt ongehoorzaam’ naar 1 Samuël 13. De tweede dienst is weer een gezinsdienst. Zondag 17 november, een ruilzondag voor ons als hervormde collegae, gaat het verhaal bij de kinderen over ´Jonatan vertrouwt op de HEER’ uit 1 Samuël 14.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De autodienst naar de kerkdienst van halfelf op zondag 10 november wordt verzorgd door de heer Groenewoud en de familie van Norden. Op zondag 17 oktober is dat mevrouw van de Hoef.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Kinderoppas
Karin van Aller en Melle van Nieuwenhuizen verzorgen op zondag 10 november de kinderoppas. Voor 17 november staan Marieke Kievit en Eva Plette op het rooster.

Kostersdienst
Mick Langeberg is koster in de beide ochtenddiensten op 10 november. Op 17 november verzorgt Kees Mouw de kostersdiensten

Schriftlezing
Op 17 november verzorgt Joke van den Berg de schriftlezing.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Gift
Via Lieuwe Hiemstra werd een gift van € 10,= ontvangen voor Armenië en ontvangen via ds. Verbaan op huisbezoek €100,- en €50,-. Hartelijk dank..

Meeleven met elkaar
Diverse mensen vertoev(fd)en deze periode in het ziekenhuis.
Dhr. Dirk Griffioen werd vanwege een bacterie met ernstige verschijnselen opgenomen, maar is inmiddels aan de beterende hand.
Dhr. Gijs v. Norden werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis en ondergaat deze week een open-hart operatie in Isala-ziekenhuis te Zwolle.
Mw Jantje Goossens vertoeft al ruim vijf weken in het UMC en herstelt voorzichtig.
Verder zijn er anderen die voor behandelingen, onderzoeken, therapieën en controles geregeld het ziekenhuis bezoeken. Steeds opnieuw blijkt de gezondheidszorg in Nederland goed en goed geregeld, al valt het, wanneer je iets hebt en voordat je uiteindelijk terecht kan of geholpen wordt, niet altijd mee!

Jubilea
- Het echtpaar Renger en Wil van Strijland is op donderdag 21 november vijftig jaar elkaars hulp en tegenover. Wat hebben zij op en rondom de Oude Kerk – vanwege de kerkenraad en de activiteiten voor de Boeldag, die ze met de paplepel cq. de liefde meekregen – veel voetstappen liggen.
- De familie Oosting is op zaterdag 23 november vijentwintig jaar in de echt verbonden. Zij horen – met hun kinderschaar – alweer enige tijd bij onze gemeente.
Beide families wensen we een fijne vierdag toe met allen die bij hen horen en Gods zegen over hun verdere huwelijksweg.

Bijeenkomst bezoekdienst/verjaardagsfonds
Op dinsdag 29 oktober kwamen we weer bijeen. Dit keer was het een bijeenkomst met een speciaal randje. Letty van Silfhout en Jannie Priem namen afscheid. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor onze Gemeente; vele bezoekjes afgelegd en ontelbare telefoontjes gepleegd. Letty werd toegesproken door de dominee, die benadrukte dat ze als moeder en oudste van de kinderen van haar ouders, als doktersvrouw en als diaken de ideale leerschool in haar leven had ontvangen om deze zorgtaak – coördinatie bezoekdienst, voorheen Hervormde Vrouwendienst – op zich te nemen. Ze kreeg voor al haar werk, vaak verricht met een kwinkslag, de penning van Hervormde Gemeente Ermelo uitgereikt. (zie foto in de bijlage)
Als team zal er nog persoonlijk afscheid van haar worden genomen. Mw. Ria van Herk zal nu het werk van Letty overnemen. Wij ontvingen € 480,50 en een berichtje dat er € 100,- wordt overgemaakt voor het Jeugdwerk. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 26 november om 19.30 uur in de Hoeve. Op 10 december a.s. om 9.30 uur zullen de Kerstattenties uitgereikt worden.
Ria van Herk/Ds. Verbaan.

Klein Avondmaal
Op woensdag 13 november houden we weer het Klein Avondmaal voor wie deelneming aan (het avondmaal in) de eredienst bezwaarlijk is geworden. Het is een bijzonder samenzijn, zo ervaren de deelnemers. Het begint om 15.00u in de kerk en na afloop drinken we een kopje koffie of thee met elkaar. Eventueel kunt u aan diaken Gijs van Norden doorgeven als u wilt worden opgehaald. Weet u welkom!

Bijbelkring
Op donderdagmorgen 14 november is er weer de volgende bijbelkring over het boek Hebreeën. We ontmoeten elkaar en bespreken Hebreeën 8, aan de hand ook van de bijbehorende bladzijden in het boekje Kom tot rust. We beginnen om 10.00u, vanaf half tien is de Hoeve open en de koffie klaar.

Grote Gemeenteavond
Woensdagavond 13 november wordt u allen verwacht in de Hoeve vanaf 19.30u. Er is een groep gemeenteleden in samenspraak met de kerkenraad bezig geweest om na te denken over de inrichting van de kerkruimte en het liturgisch centrum. Daarover willen we o.a. met jullie en u verder praten. Om er ook ervaring mee op doen, zal op zondag 10 november de opstelling in de kerk anders zijn, dichter ook bij de bedoeling van de commissie. Onze ervaringen kunnen we dan deze avond delen, en meer horen over de achtergronden van de beoogde inrichting van dit eeuwenoude godshuis.

Hoevemaaltijd
Op vrijdagmiddag 8 november as. is er weer een Hoevemaaltijd. Mogelijk heeft u zich al opgegeven. U bent welkom, aanvang 18.00 uur (17.45 uur inloop). Plaats: De Hoeve (Oude Kerk te Ermelo). Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Ook kunt u zich telefonisch of per email opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563.

Armenië
Heel hartelijk dank voor alle meeleven, uw gebed, uw financiële support, uw dagelijks meelezen met het blog en de hartelijke reacties rondom de kerkdiensten en onderweg. We hebben een prachtige week gehad en zijn ook dankbaar weer veilig en ver-rijkt met iedereen terug te zijn! De leiding van de Armeniëgroep.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 10 oktober:
- De preses opent de vergadering en Gijs de Koning verzorgt de overdenking: hij leest 2 Timotheüs vers 2 t/m 10, we zingen lied 675 vers 1 en 2 en hij gaat ons voor in gebed en we spreken n.a.v. ene stuk uit een dagboek van ds. Algra in groepjes over geloofsopvoeding
- De leesstukken uit dagblad Trouw van Kaj Brens: “Voor een moreel leven heb je Gods toestemming niet nodig” en van Bert Keizer: “Huisdieren zeuren nooit over de zin van het leven” worden besproken. Deze geven geen christelijke visie weer. Het christendom krijgt daarin de schuld van alles. Vastgesteld wordt dat het soms goed is om een tegenstem te stem te horen om over na te denken. Je komt die soms ook tegen in het bezoekwerk
- Grote gemeenteavond: Het programma wordt: voor de pauze: Herinrichting Liturgisch Centrum en na de pauze een terugkoppeling van het Armenië-project.
- Uitnodiging nabestaanden laatste zondag kerkelijk jaar (24/11). Wordt geregeld door predikant en scriba. Brieven gereed eind oktober. Verspreiding via de ouderlingen/pastoraal medewerkers van de desbetreffende sectie.
- Vacatures: Er ontstaat begin 2020 een vacature voor Kerkrentmeester Gebouwen.
Daarnaast zijn er nog 3 vacatures voor ouderling en 1 voor pastoraal medewerker. Er worden enkele namen genoemd. Iedereen wordt verder na te denken over kandidaten.
– Jan Plette sluit de vergadering met een avondgebed.

Tenslotte
Een citaat van K.H. Miskotte: Ik ga niet naar de kerk omdat ik zo gelovig ben, maar ik ga erheen, omdat ik het anders kwijtraak.

Met een hartelijke groet,
PAV


04 november 2019

minder
Oude Kerk

Ds. Vroegindeweij 50 jaar predikant

29 oktober 2019  |  Ds. Vroegindeweij 50 jaar predikant

'Gewone mensen gaan met pensioen, dominees blijven preken'. Het is zo'n opmerking die je onderweg meekrijgt. Wat je er verder bij kunt denken, iets van het onderscheidende, de roeping in het ambt van predikant klinkt er in door. Maar het is makkelijk gezegd: Gewoon blijven preken - maar je moet het maar even doen en blijven boeien !
Dominee P.- na zijn emeritaat werd hij vrijer met het gebruik van zijn voornaam Piet - Vroegindeweij mag met de gemeente waar hij woont en die hij 26 jaar (!) heeft gediend op 3 november dankbaar gedenken dat hij dit ambt maar liefst 50 jaar lang bekleedt ! Misschien niet iedere zondag gaat hij meer voor - we zien hem deze periode wat vaker in de kerk als hoorder en reizen wordt wat bezwaarlijker - maar toch wel heel geregeld. En de gemeente die hij 26 jaar diende en waar hij inmiddels al ruim elf jaar met emeritaat is hoort hem nog - of altijd weer - graag !
Dat is, mogen we zeggen, een gave van God aan hem, maar ook aan ons ! Generaties heeft hij gedoopt, getrouwd, en, zo zei hij bij zijn afscheid raak, ook een kerk vol mensen heeft hij begraven - en nog gaat Gods zaak onder ons en ook met hem in ons midden voort ! En hoeveel zinsneden uit preken van hem gaan misschien niet een heel mensenleven mee ?
Ik wil bij deze felicitaties namens de wijkgemeente ook nadrukkelijk zijn vrouw betrekken, die al vijftig jaar ook de andere kanten van het predikantschap kent. Zij is al vijftig jaar de eerste hoorder van de preek en wie weet hoe menig preek anders had geklonken zonder haar bemoedigende of subtiele kritiek !
Er wordt vandaag de dag van alles over de beroepsgroep beweerd: zelfs de synode praat komende november opnieuw over hoe hoe dat toch verder moet met de dominee - nu de kerk en de wereld zo ingrijpend veranderen en personeel en scholing, hoe jet het ook wendt of keert, vooral een kostenpost vormen.
Er komt een tijd dat je het met 'alleen dominee zijn' niet meer redt - je ziet op linked-in en blogs dat collegae zich naast predikant ook als coach, schrijver, publicist, ethicus o.i.d. afficheren - en we zullen nog vaak moeten uitleggen wat je eigenlijk doet. Al beweren boze stemmen dat dat bij dominees nooit zo duidelijk was behalve op zondag...
We wensen de familie Vroegindeweij een memorabele dag toe met allen die hen een warm hart toedragen en wensen hen nog vele jaren onder ons toe onder hun vijgeboom op de Varenlaan - al hopen we ook nog jaren geregeld bij hem onder het Woord te zitten !
PAV29 oktober 2019

meer
Oude Kerk

Berichten uit Armenië

20 oktober 2019  |  Berichten uit Armenië

Iedereen is gezond en veilig aangekomen op de plek, waar ze een week lang gaan werken.
Alles is te volgen via: https://werkvakantiearmenie.wordpress.com/
20 oktober 2019

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT