Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Dinsdag 29 oktober 2019

Ds. Vroegindeweij 50 jaar predikant

Ds. Vroegindeweij 50 jaar predikant

'Gewone mensen gaan met pensioen, dominees blijven preken'. Het is zo'n opmerking die je onderweg meekrijgt. Wat je er verder bij kunt denken, iets van het onderscheidende, de roeping in het ambt van predikant klinkt er in door. Maar het is makkelijk gezegd: Gewoon blijven preken - maar je moet het maar even doen en blijven boeien !
Dominee P.- na zijn emeritaat werd hij vrijer met het gebruik van zijn voornaam Piet - Vroegindeweij mag met de gemeente waar hij woont en die hij 26 jaar (!) heeft gediend op 3 november dankbaar gedenken dat hij dit ambt maar liefst 50 jaar lang bekleedt ! Misschien niet iedere zondag gaat hij meer voor - we zien hem deze periode wat vaker in de kerk als hoorder en reizen wordt wat bezwaarlijker - maar toch wel heel geregeld. En de gemeente die hij 26 jaar diende en waar hij inmiddels al ruim elf jaar met emeritaat is hoort hem nog - of altijd weer - graag !
Dat is, mogen we zeggen, een gave van God aan hem, maar ook aan ons ! Generaties heeft hij gedoopt, getrouwd, en, zo zei hij bij zijn afscheid raak, ook een kerk vol mensen heeft hij begraven - en nog gaat Gods zaak onder ons en ook met hem in ons midden voort ! En hoeveel zinsneden uit preken van hem gaan misschien niet een heel mensenleven mee ?
Ik wil bij deze felicitaties namens de wijkgemeente ook nadrukkelijk zijn vrouw betrekken, die al vijftig jaar ook de andere kanten van het predikantschap kent. Zij is al vijftig jaar de eerste hoorder van de preek en wie weet hoe menig preek anders had geklonken zonder haar bemoedigende of subtiele kritiek !
Er wordt vandaag de dag van alles over de beroepsgroep beweerd: zelfs de synode praat komende november opnieuw over hoe hoe dat toch verder moet met de dominee - nu de kerk en de wereld zo ingrijpend veranderen en personeel en scholing, hoe jet het ook wendt of keert, vooral een kostenpost vormen.
Er komt een tijd dat je het met 'alleen dominee zijn' niet meer redt - je ziet op linked-in en blogs dat collegae zich naast predikant ook als coach, schrijver, publicist, ethicus o.i.d. afficheren - en we zullen nog vaak moeten uitleggen wat je eigenlijk doet. Al beweren boze stemmen dat dat bij dominees nooit zo duidelijk was behalve op zondag...
We wensen de familie Vroegindeweij een memorabele dag toe met allen die hen een warm hart toedragen en wensen hen nog vele jaren onder ons toe onder hun vijgeboom op de Varenlaan - al hopen we ook nog jaren geregeld bij hem onder het Woord te zitten !
PAV
Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Reserveren voor een plaats in de kerk

10 juli 2020  |  Er kunnen meer mensen weer naar de kerk. Er kunnen bij de huidige maatregelen 65 mensen in de kerk. Dat kan soms wisselen omdat per huishouding mensen bij elkaar mogen zitten.
Voorlopig vragen we u wel u te blijven aanmelden, op de bekende, maar hier nog maar eens herhaalde wijze:
Via een telefonische reserveringslijn kunt u zich opgeven om bij de dienst aanwezig te zijn.

Het nummer is 06 48370155, dit is alleen mogelijk op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Buiten deze tijdstippen is de telefoon niet bemand.

Over het zingen worden ook nieuwe regels aangereikt, die we als kerkenraad nog moeten bestuderen. Tot die tijd geldt: Er wordt niet gezongen. Meeneurien is toegestaan. De liederen worden op de beamer getoond en evenals in de online uitzending zal een opname uit het verleden in de kerk worden afgespeeld.


10 juli 2020

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

09 juli 2020  |  Voor de zondagen 12 en 19 juli

Bij de diensten
Zondag 12 juli is het de overstapdienst – maar liefst zeven jongeren hebben niet alleen een aangepaste musical gehad, maar gaan nu ook echt in september naar de midelbare school..... Het gaat om: Rick van Beek, Thom Bosbeek, Casper Compagner, Sofie Eikelboom, Britt Heimensen Julian Issing, Mees van Nieuwenhuizen, Juliza Oosting. Een aantal van hen was vrijwel wekelijks bij het kindergesprek. Als leidraad in de dienst is gekozen voor de gelijkenis over het zaad van het Koninkrijk uit Mattheus 13.
Na afloop hopen we met goed weer buiten koffie en limonade te kunnen nuttigen.....Langzaam maar zeker wordt het immers weer wat gewoner rondom de kerkgang!
Over de kerkgang gesproken: er kunnen dus meer mensen weer naar de kerk, over het zingen worden ook nieuwe regels aangereikt, die we als kerkenraad nog moeten bestuderen. Voorlopig vragen we u wel u te blijven aanmelden, op de bekende, maar hier nog maar eens herhaalde wijze:
Via een telefonische reserveringslijn kunt u zich opgeven om bij de dienst aanwezig te zijn.
Het nummer is 06 48370155, dit is alleen mogelijk op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Buiten deze tijdstippen is de telefoon niet bemand.
Kostersdienst
Alle kostersdiensten worden de komende periode door Fennie Wouda verricht

Schriftlezing
Op 12 juli worden de schriftlezingen verzorgt vanuit het voorbereidingsteam en op 19 juli door Carla Meiling.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Jubilea
- Op 13 juli vormt de familie H.C. Huizinga-Makaske een zilveren huwelijkspaar.
- Op 19 juli vormt de familie G. Ruitenberg-Borgers een robijnen huwelijkspaar.
- Op 26 juli vormt het echtpaar W.J. Ederveen-Colijn een diamanten huwelijkspaar. Dhr. Ederveen verblijft deze weken in het zorghotel, maar die dag kan mogelijk wel gezamenlijk worden gevierd. We wensen alle edele echtparen een fijne vierdag toe met allen die bij hen horen en Gods zegen over hun samenleven, in iedere fase weer anders....

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Op dinsdag 30 juni j.l. hebben we een "inloopuur" in de kerk gehad. De opbrengst van de ingeleverde enveloppen van maart t/m juni bedroeg € 1.060,-- en € 10,-- voor de wijkkas. Een mooi bedrag gezien de "corona" tijd. Hartelijk dank voor Uw bijdrage.
De bezoeken verlopen nu soms wat anders dan op de gebruikelijke wijze. Hopelijk kunnen we elkaar weer op dinsdagavond 25 augustus om 19.30 uur in de Hoeve treffen; uiteraard onder de dan geldende maatregelen. Ria v Herk.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 18 juni:
- De voorzitter opent de vergadering en verzorgt de overdenking. Hij leest Lied 273 en gaat voor in gebed. Jan Plette houdt een inleiding over de Coronatijd waarin we een heel andere kerkbeleving ervaren. De vraagpunten zijn: Wat doet het met ons; kun je geloven zonder kerk. Conclusie is hoe we het ook ervaren God zelf is niet aan een gebouw gebonden.
Hoofdlijn van de aanpak van het pastoraat in deze tijd: Voorzichtigheid hanteren: Wel contact houden(telefonisch) en niet op bezoek tenzij… hier ligt ook een eigen verantwoordelijkheid bij de ouderling en pastoraal medewerkers voor specifieke situaties
- Het uitzenden van de gezamenlijke diensten vanuit de Immanuelkerk is niet mogelijk via de kerkomroep van de Hervormde Kerk omdat we niet dezelfde provider hebben en deze beide niet samenwerken. Het is de bedoeling dat de uitzendingen via YouTube bekeken kunnen worden, hiervoor wordt een link op onze eigen website geplaatst..
- Het Coronaprotocol is gereed en verzonden naar de gemeente Ermelo. Vastgesteld wordt dat er een gedegen stuk is opgesteld. Ook wordt erkentelijkheid uitgesproken voor kosteres Fennie Wouda voor haar bijdrage. Besproken wordt nog het toegevoegde protocol voor de Avondmaalsdiensten.
Afgesproken wordt dat de ouderling en de diakenen die ingeroosterd zijn in de diensten van 9 en 10:30 uur voortaan helpen bij de organisatie van de diensten, dit geldt niet voor de ouderling van dienst voor de 10:30 uur dienst.
Na een discussie wordt afgesproken wordt dat we voorlopig niet zingen in de diensten, ook niet door 1 persoon. We wachten op nadere besluiten van het RIVM hierover.
- Er zijn op dit moment de volgende vacatures: 3 ouderling-vacatures: secties 1, 2 en 6.; 3 vacatures pastoraal medewerker: sectie 4 en 2 in sectie 2; daarnaast zijn er diverse vacatures bij de bezoekdames. We hebben dringend gemeenteleden nodig die hun steentje willen bijdragen.
- Dineke Nijmeijer meldt dat er een verzoek is gekomen voor schoolspulletjes voor kinderen van gedetineerden op Curaçao. Hieraan is gevolg gegeven.
- Arie van Buuren sluit de vergadering met gebed
­
Tenslotte
volgt nog...


09 juli 2020

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

22 juni 2020  |  Het wijknieuws van 22 juni 2020
voor de zondagen 28 juni en 5 juli

Kostersdienst
Alle kostersdiensten worden de komende periode door Fennie Wouda verricht

Schriftlezing
Op 28 juni worden de schriftlezingen verzorgt door Bob Roukema en op 5 juli is Lieuwe Hiemstra lector.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail: dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Ik wil jullie er aan herinneren dat ik dinsdag 30 juni a.s. van 15.00 tot 16.00 uur in kerk aanwezig ben. Je kunt dan de zakjes van het verjaardagsfonds van de afgelopen maanden inleveren. Je kunt dan meteen de nieuwe enveloppen meenemen. Uiteraard nemen we de corona-maatregelen in acht. Ria van Herk

Jubilea
Diverse families vieren deze weken een jubileum – ook al zijn de omstandigheden niet optimaal, gelukkig is voor sommigen weer mogelijk iets te vieren.
- De familie A.A. Van Steenoven-van Veen is op 25 juni vijftig jaar in de echt verbonden.
- De familie E. Noorderijk-Mol vormt op 26 juni een robijnen echtpaar.
- De familie W.A. Zegwaard-Toet viert diezelfde dag dat zij een gouden bruidspaar vormen.
- De familie S.G. Doppenberg-Pul is op 27 juni veertig jaar getrouwd. Op dit moment van schrijven verblijft mw Doppenberg echter in IJsselheem in Zwolle en daarom is deze periode en dag niet echt een vierdag – we hopen en bidden voor hen dat er nog andere tijden komen!
- Op 30 juni is de familie B.J. Veen-van Grevengoed dan een halve eeuw elkaars hulp en tegenover.
- Op 4 juli is het echtpaar J.G. Hamstra veertig jaar getrouwd.
- En op 6 juli 2020 vormt het echtpaar B. van den Hazel-Ruitenberg een zilveren bruiloftspaar.
- Op 10 juli is het echtpaar P van Beek-van Schie vijftig jaar getrouwd.
We wensen de genoemde families – met allen die bij hen horen en soms zo creatief uitpakken – bijzondere momenten toe en voor de toekomst, waar je leeft tussen hoop en vrees, Gods zegen.

Geboren
Op 4 juni werd in het gezin van Alwin en Renske en Marlou van den Brink de 2de dochter geboren. Ze luistert naar de naam Merel Dian van de Brink. We feliciteren de familie vanaf deze plaats – kraamvisite is in deze Coronatijd vaak uitsluitend raamvisite – maar de vreugde in huize Van den Brink is groot, ook bij minder grote nachtrust, en zeker ook bij 'grote zus' Marlou.
We wensen jullie als ouders – en de grootouders daarbij – vreugde bij de opvoeding van de kinderen toe. Dat ze mag opgroeien tot eer van haar Schepper!

Geen Boeldag
Al 53 jaar wordt de Boeldag in Ermelo gehouden. Geen enkele keer is het, door wat voor omstandigheden ook, niet doorgegaan. Maar Corona maakt veel anders!
Door de stringente voorschriften is het, ook al valt de Boeldag jaarlijks op de eerste zaterdag van september, niet mogelijk de Boeldag dit jaar voortgang te doen vinden. Het bestuur van de stichting voelt zich na ampel beraad tot deze conclusie genoodzaakt. Er wordt nog gekeken naar een alternatief met boeken – maar dat verandert niets aan de conclusie. Voor het eerst na 53 jaar geen Boeldag dus.
Vooralsnog is de kringloopwinkel wel – beperkt – open en ook alles wat daar gebeurt, geschiedt niet alleen onbezoldigd maar komt ook in zijn geheel ten goede aan de kerken en aan andere Ermelo-gerelateerde kleinschalige goede doelen.

Ten slotte
Wat een mooie mails, kaarten, briefjes en telefoontjes levert alleen zo'n beroep al op – als het niet zoveel impact had zou je bijna overwegen het daarom eens zover te laten komen. Hartelijk dank voor uw persoonlijke ontboezemingen, gemeende woorden, humoristische prikkels en uw gebed.
Het voelt, wat het ook wordt, bijzonder deze tijd. Ik reageer niet op alle berichten – dat wordt teveel, en bovendien: op dit moment van schrijven weet ik nog vrijwel even weinig als in het vorige kerkblad, de laatste dag van juni ontmoeten we de kerkenraad/collegae/ gemeente, zondag 28 juni zal ik er preken – idd online. En op 5 juli zal de gevallen beslissing dan hier en daar bekend gemaakt worden.

Ondertussen, een hartelijke groet,
PAV


22 juni 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT