Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 29 november 2021

Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 5 en 12 december

Vervoer naar de kerkdiensten.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Coronamaatregelen.
Nu Corona weer de kop opsteekt hebben we de voorzorgsmaatregelen verscherpt.
We hanteren de komende weken de volgende regels:
• Heeft u koorts, moet u hoesten en/of heeft u keelpijn, blijf thuis en volg de dienst via de kerkomroep of Youtube.
• Bij binnenkomen handen ontsmetten en mondkapje dragen.
• De 1.5 meter in acht houden.
• Jassen meenemen de kerkzaal in.
• U wordt naar uw plaats gebracht door een coördinator.
• Na de dienst kunt u, op aangeven van de coördinator de kerk verlaten. Ook dan met het dragen van een mondkapje.
• Na afloop van de dienst is koffiedrinken helaas niet mogelijk.
U hoeft zich overigens niet aan te melden als u een dienst wilt bezoeken

Kinderoppas.
Iedere zondag is er tijdens de dienst kinderoppas in de Hoeve

Kostersdienst.
Fennie Wouda verricht de kostersdiensten zowel op zondag 5 december als op zondag 12 december.

Schriftlezing.
De schriftlezingen worden op 5 december verzorgd door Carla Meiling en op 12 december door Joke van den Berg.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve op de woensdag gaan in verband met Corona tot nader bericht niet door.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Beroepingswerk
Maandagavond 22 november is de commissie voor het eerst bij elkaar gekomen om een start te maken met het beroepingswerk.
Wij vragen u als gemeente om namen van geschikt geachte kandidaten in te leveren.
Deze kunt u rechtstreeks mailen aan de commissie:
beroepingswerk.ok@hervormdermelo.nl
De commissie en kerkenraad zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de kerkbode en de nieuwsbrief.
Namens de commissie
Erik van Vugt

Giften.
Via ouderling Ruth Kortenhoeven is een gift van 50 euro ontvangen voor de Diaconie.
Via jeugddiaken Wilma Knoppersen ontvingen we een gift van 100 euro voor het jeugdwerk
Beide gevers hartelijk bedankt hiervoor.

Huwelijksjubilea
- Op 7 december hopen de heer en mevrouw B.van Panhuis en M.van Panhuis-de Best, te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn.
- De heer en mevrouw J.Both en J.U.Both-Brouwer mogen op 11 december vieren dat zij 40 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Beide echtparen feliciteren we van harte met hun jubileum en wensen we een fijne dag met hun dierbaren.

Meeleven met elkaar
Hierbij willen wij laten weten hoe het gaat met onze zoon, Levi, die op 30-10 geboren is. Na een zeer moeizame start, waarbij Levi zeer ernstig ziek is geweest, gaat het beter met hem. Na een korte overplaatsing van Zwolle naar Harderwijk is hij op zaterdag 20-11 thuis gekomen.  Helaas is er gebleken dat Levi hersenschade heeft opgelopen. De toekomst zal moeten uitwijzen wat de gevolgen hiervan zijn. We zijn dankbaar met het spoedige fysieke herstel, maar de zorgen voor de toekomst vallen ons zwaar.
Fam. van Vugt.

Wandelgroep Oude Kerk
Op zaterdagmorgen 4 december gaan we als wandelgroep weer een mooie wandeling maken. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen.

LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

17 januari 2022  |  voor de zondagen 23 en 30 januari

Kerkdiensten tijdens de lockdown.
In verband met het oplopen van het aantal coronabesmettingen, heeft de wijkkerkenraad besloten dat de kerkdiensten alleen nog online te volgen zijn. U kunt dus jammergenoeg voorlopig geen diensten in de kerk zelf meer bezoeken. Afhankelijk van het verdere verloop van de Conrona-pandemie zal dit in ieder geval voorlopig het geval zijn.

Kostersdienst.
Fennie Wouda verzorgt zowel op 23 als op 30 januari de kostersdiensten

Schriftlezingen.
Op 23 januari is Stan van Bosbeek lector en en op 30 januari verzorgt Sandra Druijff de Schriftlezingen.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
Joke van den Berg tel.: 0577 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Meeleven met elkaar
- Weer thuis uit de Klimop op haar vertrouwde plekje vlakbij de Oude Kerk is mevr C Visscher-Petersen.
- Dhr Arend Propitius is na een val met de fiets geopereerd aan zijn heup en revalideert nu in de Klimop.
- Mevrouw Pul-Kamphorst is in december ongelukkig ten val gekomen. Na een opname in ziekenhuis St Jansdal, revalideert zij in de Klimop.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst.
De bijeenkomst van 25 januari a,s, gaat i.v.m. de corona regels niet door.
De enveloppen worden bij jullie thuis bezorgd.
Groet, Ria van Herk

Nieuwsbrief Oude Kerk.
Maandelijks de Nieuws brief Oude Kerk. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt rondom de Oude Kerk en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefoudekerk@gmail.com op u op te geven.

LH.


17 januari 2022

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

06 januari 2022  |  voor de zondagen 9 en 16 januari

Kerkdiensten tijdens de lockdown.
In verband met het oplopen van het aantal coronabesmettingen, heeft de wijkkerkenraad besloten dat de kerkdiensten alleen nog online te volgen zijn. U kunt dus jammergenoeg voorlopig geen diensten in de kerk zelf meer bezoeken. Afhankelijk van het verdere verloop van de Conrona-pandemie zal dit in ieder geval tot medio januari het geval zijn.

Kostersdienst.
Fennie Wouda verzorgt de kostersdiensten zowel op 9 als op 16 januari.

Schriftlezingen.
Op 9 januari verzorgt Bob Roukema de Schriftlezingen en op 16 januari is Joke van den Berg de lectrice.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577-84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Wandelgroep Oude Kerk
In het nieuwe jaar en wel op zaterdagmorgen 8 januari gaan we als wandelgroep weer een mooie wandeling maken. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen.

Tot slot: Een gedicht, waarvan de herkomst onbekend is:

Nieuwjaar
Wees ons nabij, God,
elke dag van dit nieuwe jaar.
Wees ons nabij
in onze liefste wensen,
in onze diepste momenten,
in dat waar we samen nog van dromen.
Wees ons nabij, God,
in alle gewone dingen,
in de vanzelfsprekende dingen,
in de dagelijkse taak waar wij voor staan.
Wees ons nabij
wanneer wij lijden aan het leven,
wanneer pijn en verdriet ons overvallen,
wanneer wij elkaar
misschien niet meer verstaan.
Laat niet toe, God,
dat ons leven slijt aan gewoonte
en dat wij blind worden voor elkaar.
Geef ons ogen om elkaar te zien
als een kostbaar geschenk
en laat ons uw geschenk zijn
voor mensen om ons heen.

LH.


06 januari 2022

meer
Oude Kerk

Mededeling kerkdiensten 2022

01 januari 2022  |  


01 januari 2022

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT