Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 22 maart 2021

Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 28 maart en 4 en 11 april

Kerkdiensten.
Op Goede Vrijdag worden er 2 diensten gehouden: om 10.00 uur en om 19.00 uur. De avonddienst is een half uur eerder dan gebruikelijk in verband met de avondklok.
In beide diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Op 1e paasdag wordt er tijdens de kerkdienst weer kinderkerk georganiseerd in de Hoeve.

Kerkdiensten met 30 personen.
Vanaf Goede Vrijdag, 2 april hopen wij in de Oude Kerk weer kerkdiensten te houden waarbij 30 personen aanwezig mogen zijn.
Aanmelden kan steeds telefonisch op de maandag- en woensdagavond voorafgaand aan een zondag tussen 19.00 uur en 20.30 uur op telefoonnummer 06- 48.37.01.55. Dit telefoonnummer vind u ook op de website. In de dienst krijgt u een plaats toegewezen op 1,5 m. afstand van elkaar. Er wordt tijdens de dienst niet gezongen.

Kostersdienst
Op 28 maart verricht Bertus van Dam de kostersdiensten.
Fennie Wouda is koster op 2, 4 en 11 april.

Schriftlezing
Op het lectorenrooster staan voor 28 maart Carla Meiling, voor 4 april Willem Jan Visser en voor 11 april Bob Roukema.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Huwelijksjubileum.
Op 26 maart a.s. hopen dhr. en mevr. B.J. Brouwer en G. Brouwer - Timmer G. te gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Wij wensen hen samen met hun dierbaren een fijne dag toe.

Dank.
Op onze trouwdag op 8 maart 1961 in Den Haag was het dikke mist. Nu 60 jaar later op 8 maart 2021 scheen voor ons de zon uitbundig door de prachtige bossen bloemen, de telefoontjes en de vele, vele kaarten die wij hebben ontvangen. Ook zeker van de gemeente Oude kerk en vele leden. Heel hartelijk bedankt voor alle lieve en goede wensen. Ondanks alle beperkingen door Corona hadden wij een heerlijke dag. Maar wat missen wij jullie en de kontakten.
Tiny en Henny Oudshoorn

PASSION CHALLENGE
Zaterdagavond 3 april presenteren verschillende kerken uit Ermelo opnieuw de PASSION CHALLENGE. Dit keer niet verspreid op locaties door ons dorp maar live online voor iedereen te volgen; en interactief voor wie zich vooraf opgeeft.

Vanaf 21:00 gaan we samen met tieners en jongeren die zich hebben opgegeven dwars door het paasverhaal heen. We ontdekken wat er concreet gebeurt in die specifieke week voor Pasen. De PASSION CHALLENGE volgt met het t.v.-programma ‘The Voice of Holyland’ Jezus op de voet; en brengt ons dichterbij dan ooit.
Iedereen is dit keer welkom om mee te kijken. Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud, geef je dan op vanuit huis samen met je familie, vrienden of club. Je ontvangt dan spelmateriaal en een wel heel speciale maaltijd aan huis. En je doet dan live mee met wat er in de studio en tijdens live reportages op straat gebeurt. Meld je aan via onze website: www.passionchallenge.nl.

Uit de wijkkerkenraad
- Enkele punten uit de (on-line)wijkkerkenraadvergadering van februari:
Ruud-Jan van den Berg verzorgt de inleiding. Hij leest uit een dagboekje van ds. Troost over de gelijkenis van de zaaier uit Lucas en gaat voor in gebed.
- Afgesproken wordt dat er in het 2e kwartaal i.v.m. Corona geen gezamenlijke middagdiensten gehouden zullen worden.
- Profielschets predikant en gemeente: Aan de hand van de vooraf gemelde opmerkingen wordt de concept-profielschets doorgenomen. De opmerkingen worden doorgegeven aan de commissie die deze heeft opgesteld. Verdere aanpak: We spreken over het samenstellen van de toekomstige beroepingscommissie. De AK levert één ambtsdrager voor de beroepingscie. En moet in een latere fase wel instemmen met de groslijst van predikanten die benaderd gaan worden. Zoals bekend kan er voorlopig, gezien de financiële situatie van de Hervormde Gemeente, niet gestart worden met het beroepingsproces.
- John Meijers sluit de vergadering met een Gebed/gedicht van Marinus vd Berg: “Geef ons een nieuwe kans”

Tot slot :

Gebed op paasochtend (herkomst Open Deur)

God,
we weten niet wat er gebeurd is,
maar we zien tekens van nieuw leven:
morgenlicht, een leeg graf
fris groen, rotsen die zon doorlaten.
Dank u daarvoor!

We weten niet hoe het gebeurd is,
maar we horen woorden vol toekomst:
dat liefde opstaat, wakker wordt uit de dood,
dat het licht van Jezus
niet gedoofd is, maar volop schijnt.
Dank u daarvoor!

We weten niet hoe het gebeurt,
maar vreugde begint zich in ons te roeren,
hoop dat het waar is:
ook de liefde in ons kan opstaan
en gewekt worden uit wat dood is-

en dan leven,
als nieuw, in morgenlicht.
Dank u daarvoor!

Amen

LH.Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

17 mei 2021  |  tbv de zondagen 23 en 30 mei

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen inmiddels weer diensten houden met 30 kerkgangers. Zoals u eerder al gewend was moet u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Kostersdienst.
Op 23 mei is Gijs van Norden koster en op 30 mei verzorgt Fennie Wouda de kostersdiensten.

Schriftlezing.
Op 1e Pinksterdag 23 mei verzorgt Carla Meiling de schriftlezingen. De lector op 30 mei is Willem Jan Visser.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Meeleven met elkaar.
Ter gelegenheid van Koningsdag is ons gemeentelid Cock Andreae benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor het vele vrijwilligerswerk wat hij heeft verricht. Onze hartelijke felicitaties.

Alpha-cursus:
6 september hopen we weer van start te gaan met de Alphacursus. In deze cursus worden belangstellenden in 10 avonden in het kerkgebouw de Voorhof aan de Frederik Hendriklaan geïnformeerd over het christelijk geloof. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd. Gebruikelijk is dat deze maaltijden op deze maandagavonden door gemeenteleden van verschillende kerken wordt verzorgd. We vragen je om hieraan te willen meewerken, zodat de cursus een succes kan worden. De bedoeling is dat er een eenvoudige maaltijd wordt samengesteld die aangevuld wordt met een dessert. De maaltijden kunnen niet gemakkelijk op locatie worden klaargemaakt. Makkelijker is het om thuis te koken en deze dan in een zaal van de kerk worden af te geven. De kosten voor de maaltijden worden vergoed.
Wil je, samen met een andere vrijwilliger, 1 of 2 avonden van deze cursus de maaltijden verzorgen of vind je het prettiger om bijvoorbeeld voor 5 of 6 personen te koken? Voordat de cursus van start gaat krijgt je nadere informatie. Je kunt je opgeven bij de coördinator kookgroep.
Met vriendelijke groet, Janny Kraaijenbrink,


Tot slot :
Een gebed om de heilige Geest van Rein Algera

Onze God, wij bidden om uw Geest.

Om haar zicht,
zodat wij scherper zien hoe u ons uw liefde toont,
ook mensen waarvan wij dat nooit zouden verwachten.
Om haar te horen,
zodat wij beter verstaan hoe u ons op liefde aanspreekt,
ook op plaatsen die wij daar nooit voor zouden kiezen.

Onze God, wij bidden om uw Geest.

Om haar inzicht,
zodat wij in fouten van anderen fouten van onszelf herkennen.
Om haar mildheid,
zodat wij met humor kunnen buigen wat bij heftigheid zou breken.
Om haar wijsheid,
zodat wij zwijgen als ons spreken anderen zou schaden.
Om haar moed,
zodat wij spreken als ons zwijgen anderen zou schaden.

Onze God, wij bidden om uw Geest.

Laat ons onze handen lenen als handelen nodig is.
Stuur ons op pad als uw liefde onze voeten nodig heeft.
Leer ons woorden spreken die uw Geest ons ingeeft.
Leer ons in daden te beamen wat uw Woord ons meegeeft.
Onze God, zo bidden wij om uw Geest.

LH.
17 mei 2021

minder
Oude Kerk

Een plaats reserveren in de Kerk

27 april 2021  |  Het nummer is 06 48 37 01 55,

Er kunnen weer mensen naar de kerk. Er mogen met ingang van Goede Vrijdag 2 april bij de huidige maatregelen 30 mensen in de kerk. Mensen per huishouding mogen bij elkaar zitten.

U kunt zich aanmelden, op de bekende, maar hier nog maar eens herhaalde wijze:
Via de telefonische reserveringslijn kunt u zich opgeven om bij de dienst aanwezig te zijn.

Dit is alleen mogelijk op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Buiten deze tijdstippen is de telefoon niet bemand. 


27 april 2021

meer
Oude Kerk

Teugkijken van de dienst van 25 april

26 april 2021  |  Beste gemeenteleden,

U kunt nu weer de gehele dienst van 25 april op de website bekijken en downloaden.
Zondag 5 april is abusievelijk slechts het tweede deel van de dienst naar de website uitgezonden. Dat hebben we vandaag weten te repareren.

YouTube had deze storing niet. Daar was de uitzending wel compleet.

Bert Philippi


26 april 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT