Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 02 januari 2023

Nieuws van rondom de Oude kerk

voor de zondagen 8 en 15 januari 2023

Kerkdiensten.
De gezamenlijke middagdiensten, die in de afgelopen herfst opnieuw gestalte hebben gekregen,
vinden voor wat betreft de eerste maanden van dit jaar invulling op de zondagen 29 januari (!), 26 februari en 26 maart. Informatie over de opzet van de diensten en de vermelding van de medewerkende predikanten en musici zal steeds per dienst via het kerkblad worden gegeven.

Kostersdienst.
Op zondag 8 januari verzorgt Chris Oosting de kostersdiensten en op zondag 15 januari is dat Fennie Wouda is.

Schriftlezingen.
Carla Meiling verzorgt op zondag 8 januari de schriftlezingen en op 15 januari is Stan van Bosbeek onze lector.

Kinderoppas.
Wil van Strijland en Thom van Bosbeek verzorgen de oppas op 8 januari en op 15 januari neemt Elsbeth Verhoef die voor haar rekening.

Gift.
Ouderling Betty Struijk ontving bij een pastoraal bezoek EUR 40 voor de Oude Kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Evert van Beekhuizen, tel. 06–13.84.44.19 e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Wandeling zaterdag 14 januari
Ook in het nieuwe jaar organiseert Wandelgroep Oude Kerk wederom een gezellige mooie wandeling, dit keer op zaterdag 14 januari a.s. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We organiseren de wandelingen op steeds de tweede zaterdag van de maand.


LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

17 maart 2023  |  Voor de zondagen 19 en 26 maart

Koster
Op zondag 19 maart is Fennie Wouda de koster. Op zondag 26 maart heeft in de ochtenddienst Kees Mouw dienst en ’s middags (gezamenlijke passiedienst) is het weer de beurt aan Fennie.

Kinderoppas
Op 19 maart is Karin van Aller bij de allerkleinsten en op 26 maart is het de beurt aan Emmelieke Poolen om oppasdienst te doen

Lectores
Op 19 maart verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen en op 26 maart is het de beurt aan Willem Jan Visscher.

Beroepingswerk
Graag wil de beroepingscommissie de wijkgemeente op de hoogte stellen van de stand van zaken. Enkele gemeenteleden dienden de afgelopen tijd opnieuw namen in van mogelijke kandidaat predikanten voor onze wijkgemeente. Ook van het landelijk bureau van de PKN hebben we opnieuw een lijst met namen ontvangen. Allereerst hebben we ons beperkt tot de namen die ingediend zijn door gemeenteleden. Na luisterrondes kwamen er twee geschikte kandidaten naar voren. Aan de kerkenraad is toestemming gevraagd om contact op te nemen. Met de eerste kandidaat hebben telefoongesprekken plaatsgevonden en op het moment van verschijning van dit kerkblad is er inmiddels een delegatie op bezoek geweest bij de betreffende predikant. Helaas moeten we op dit moment nog vertrouwelijk omgaan met de gegevens. Zodra er meer bekend is laten we uiteraard weer van ons horen. Blijft u ons steunen met uw gebeden?

Meeleven met elkaar
- In februari is mevr Joke van Buiten geopereerd en heeft ze een nieuwe heup gekregen. Na een periode van revalidatie in het buurtzorgpension is ze weer thuis aan het Hanegewei. We wensen haar sterkte en beterschap toe.

Voor haar en de zieken die eerder genoemd zijn, die elders verzorgd worden of die hier niet genoemd worden een vers uit gezang 221:
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Bezoekdienst / verjaardagsfonds:
Op 28 februari zijn we bij elkaar gekomen.
De inhoud van de enveloppen € 379,25. waarvan € 10,-- voor de bloemen.
De volgende bijeenkomst is op 28 maart a.s. om 19.30 uur in De Hoeve.
Ria van Herk

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Evert van Beekhuizen, tel. 0613844419, e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Koffieochtenden.
Iedere woensdag staat om 10 uur de koffie klaar in de Hoeve. We praten bij met elkaar, delen lief en leed en hebben zo samen een gezellig uurtje midden in de week. Van harte welkom!

Gezamenlijke Passiedienst Matteüs Passion
Tijdens de kerkdienst in de Oude Kerk in Ermelo op zondag 26 maart om 17.00 uur zullen de cantorijen van de Maranathakerk (Laudate) en Oude Kerk Ermelo onder leiding van Bart Willemsen, koralen uit de Matteüs Passion van Johan Sebastian Bach ten gehore brengen. Deze koralen worden telkens na een Bijbellezing gezongen. Koorzang wordt afgewisseld met gemeentezang.
Deze Bach-koralen maken een samenhangend onderdeel uit van deze kerkdienst. Ds. Peter Hoogstrate zal tijdens de dienst voorgaan en een overweging uitspreken, onder de titel: ‘Petrus, schuld en schaamte’. Ook zullen twee Aria’s uit de Matteüs Passion worden gespeeld door organist Wiejan van den Akker samen met violiste Marlinde Wolf en celliste Myrthe van Hulst. Zij zullen ook de koralen, die gezongen worden door de beide cantorijen, begeleiden.
Het belooft een bijzondere kerkdienst te worden. De dienst staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus. De Passion van Bach wordt hierin gevolgd. De Bijbelteksten die tijdens de dienst worden uitgesproken door lectores Elise Lengkeek en Willem Jan Visscher, komen uit de hoofdstukken 26 en 27 van de evangelist Matteüs. Bach had in zijn Passion de Bijbelteksten letterlijk opgenomen. De koralen, die gezongen worden, omlijsten de evangelieteksten.

Passiestonden in de stille week: ‘Er staat een vrouw…’
Dat is het thema voor de passiestonden dit jaar. Van maandag 3 april t/m donderdag 6 april is er elke avond om 19.30 uur een vesper in de Oude Kerk te Ermelo. Het thema is geïnspireerd door het Middeleeuwse lied ‘Stabat Mater’, ‘Er stond een moeder…’ Dat lied gaat over de moeder van Jezus die haar zoon ziet lijden aan het kruis.
Het thema wordt belicht aan de hand van Bijbelgedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament.
De gebruikelijke onderdelen van de passiestonden zijn: muziek, Bijbellezing, gebed en een korte overdenking. De bijeenkomsten duren ongeveer een half uur. De muzikale bijdragen en de overdenkingen worden door verschillende personen geleverd. Voorgangers dit jaar zijn vier PKN predikanten die in Ermelo werken: Jan Bogerd, Jeannet van Doorn, André Priem en Kees van Dam. De muziek wordt verzorgd door Wouter van den Broek, Gerrit ’t Hart, Bart Willemsen en Wim Zevering. De passiestonden zijn ook te volgen via de website van de Oude Kerk of het YouTube-kanaal.

JV


17 maart 2023

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

28 februari 2023  |  Voor de zondagen 5 en 12 maart 2023:

Koster
Op zondag 5 maart verzorgt Fennie Wouda de kostersdienst en op zondag 12 maart staat Gerrit Mabelis op het rooster.

Kinderoppas
Op 5 maart is het de beurt aan Elsbeth Verhoef en op 12 maart verzorgen Mathilde van Vught en Renée van den Berg de kinderoppas.

Lectores
Op 5 maart verzorgt Elise Lengkeek de schriftlezingen en op 12 maart is dat Bob Roukema.

Biddag
Op woensdag 8 maart is er een gezamenlijke dienst met de Westerkerk, Kerkelijk Centrum en Oude Kerk. Aanvang 19.30, deze keer in de Westerkerk.

Kindernevendienst
Een klein berichtje van de kinderen: was het u al opgevallen dat wij de diakenen op zondag helpen met de collecte? Wij staan samen met hen bij de uitgangen met een collectezak en we vinden dat erg leuk! Natuurlijk hopen we dat de collectezakken goed gevuld worden.

Kindermoment
Al heel lang hebben we in de Oude Kerk het kindermoment, voordat de kinderen de kerk uit gaan naar hun eigen nevendienst is er even aandacht, een praatje, wordt de kaars aangestoken, zingen we samen het lied en verlaten de kinderen de kerk. Vanaf deze maand komen de kinderen ook weer samen terug voorin de kerk, en vertellen ze wat ze hebben gehoord of laten zien wat ze hebben gemaakt. Daarna zoeken ze hun plekje bij hun ouders op en krijgt iedereen de zegen mee, ook de allerkleinste kinderen uit de oppasdienst.

Passietijd
De 40-dagentijd is vorige week gestart, in deze tijd van bezinning en rust mogen we toeleven en ons voorbereiden op het Paasfeest. In de stille week, de week voorafgaand aan het paasfeest, worden in de Oude Kerk traditiegetrouw de Passiestonden gehouden:
‘Er staat een vrouw…’
Dat is het thema voor de passiestonden dit jaar. Van maandag 3 april t/m donderdag 6 april is er elke avond om 19.30 uur een vesper in de Oude Kerk te Ermelo. Het thema is geïnspireerd door het Middeleeuwse lied ‘Stabat Mater’, ‘Er stond een moeder…’ Dat lied gaat over de moeder van Jezus die haar zoon ziet lijden aan het kruis.
Het thema wordt belicht aan de hand van Bijbelgedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament.
De gebruikelijke onderdelen van de passiestonden zijn: muziek, Bijbellezing, gebed en een korte overdenking. De bijeenkomsten duren ongeveer een half uur. De muzikale bijdragen en de overdenkingen worden door verschillende personen geleverd. Voorgangers dit jaar zijn vier predikanten die in Ermelo werken in de Hervormde Gemeenten en in de Gereformeerde Kerk: Jan Bogerd, Jeannet van Doorn, André Priem en Kees van Dam. De passiestonden zijn ook te volgen via de website van de Oude Kerk of het YouTube-kanaal.
U bent van harte welkom!

Meeleven met elkaar:
-De rugoperatie bij Jan Stoute is goed verlopen. Hij verblijft nu in het buurtzorgpension voor revalidatie. Na 6-12 weken zal blijken wat het resultaat is.
-In de Klimop verblijft mw B.Wagenmakers-van Os, na eerst in het St Jansdal opgenomen te zijn geweest vanwege onverwachte zorgen om haar gezondheid. Wij bidden haar en haar man T. van Wijde de nabijheid en troost van God toe. Mede voor het verdriet dat hen in korte tijd is overkomen door het overlijden van twee geliefde kinderen.
-Eerder hebben we u geïnformeerd over Bart (6 jaar), zoon van Gerrit en Anita van Loo. Bart is in november 2020 met een ernstige infectieziekte opgenomen in het ziekenhuis. Na een levensbedreigende situatie volgde een fase waarin de ouders samen met de artsen moeilijke beslissingen hebben moeten nemen. Helaas blijven de zorgen groot. Bart moet vaak met zijn ouders naar het ziekenhuis voor gesprekken met de artsen, voor het maken van een CT-scan of voor een MRI. Deze informatie wordt weer gebruikt om behandelplannen op te stellen. Helaas zijn de groeischijven van zijn benen ernstig beschadigd geraakt en werken daardoor niet tot nauwelijks meer. Dit heeft grote consequenties voor de toekomst. Doordat de medische situatie continu verandert, moeten behandelplannen regelmatig bijgesteld worden. Helaas zijn nieuwe operaties onvermijdelijk. Bart is een zeer vrolijk en optimistisch kereltje. Hij geniet er enorm van om naar de Beatrixschool te gaan. Hij speelt graag met vriendjes en vriendinnetjes en hij geniet volop van het leven.
Laten we in onze gebeden bij de familie Van Loo zijn.

Feest
Is het op donderdag 9 maart, dan hopen dhr en mevr van Panhuis-Pap te vieren dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. We willen jullie feliciteren en wensen jullie een mooie en feestelijke dag toe samen met de mensen om jullie heen.

Koffieochtenden.
Iedere woensdag staat om 10 uur de koffie klaar in de Hoeve. We praten bij met elkaar, delen lief en leed en hebben zo samen een gezellig uurtje midden in de week. Van harte welkom!

Vacature scriba
Zoals u inmiddels weet is de positie van scriba vacant, deze hopen wij zo spoedig mogelijk weer in te vullen om alle zaken binnen onze wijkgemeente goed te laten verlopen, bent u, of kent u:
• Een actief meelevend gemeentelid
• Digitaal vaardig
• Accuraat
Die bereid is om binnen de kerkenraad deze taak op zich te nemen neem dan contact op, of geef een naam door via het mailadres van de scriba, scriba.ok@hervormd-ermelo.nl of telefonisch via 0653366921.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Evert van Beekhuizen, tel. 0613844419, e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

JV


28 februari 2023

meer
Oude Kerk

De toekomst van de boeldag

14 februari 2023  |  De toekomst van de boeldag organisatie, commissie leden gezocht!

Geachte leden van de Hervormde Gemeente Ermelo,
Sinds 1967 is de Stichting Boeldag Ermelo actief met het werven van middelen ten behoeve van de plaatselijke kerken.
Jaarlijks wordt ruim 100.000 Euro uitgekeerd aan deze kerken en een aantal andere goede doelen. De Hervormde Gemeente Ermelo ontving in 2022 een cheque van maar liefst € 30.000.
Door de Coronacrisis heeft er in de afgelopen jaren geen Boeldag kunnen plaatsvinden op de parkeerplaats bij het KC.
Onze organisatie is in het stadium gekomen dat een fundamentele bezinning op de toekomst noodzakelijk is. Veel vaste medewerkers zijn “ op leeftijd” gekomen.
De vrijwilligersorganisatie is met Kringloopwinkel en Boeldagwinkel een bedrijf geworden.

De vraag is hoe het verder moet , de toekomst in.
Voor de korte termijn zijn wij op zoek naar enkele ervaren mensen die een commissie kunnen vormen die zich over de toekomst buigt.
Nu vraagt de Boeldag of er leden zijn binnen onze Hervormde Gemeente Ermelo die hierin mee kunnen en willen denken.
Heeft u ideeën en/of ervaring : we zien uw mail graag tegemoet!
U kunt mailen met de
- heer Hoogenboom dhoogenboom34@gmail.com of
- via kerkelijkbureau@hervormd-ermelo.nl
 


14 februari 2023

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT