Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 17 mei 2021

Nieuws van rondom de Oude Kerk

tbv de zondagen 23 en 30 mei

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen inmiddels weer diensten houden met 30 kerkgangers. Zoals u eerder al gewend was moet u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Kostersdienst.
Op 23 mei is Gijs van Norden koster en op 30 mei verzorgt Fennie Wouda de kostersdiensten.

Schriftlezing.
Op 1e Pinksterdag 23 mei verzorgt Carla Meiling de schriftlezingen. De lector op 30 mei is Willem Jan Visser.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Meeleven met elkaar.
Ter gelegenheid van Koningsdag is ons gemeentelid Cock Andreae benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor het vele vrijwilligerswerk wat hij heeft verricht. Onze hartelijke felicitaties.

Alpha-cursus:
6 september hopen we weer van start te gaan met de Alphacursus. In deze cursus worden belangstellenden in 10 avonden in het kerkgebouw de Voorhof aan de Frederik Hendriklaan geïnformeerd over het christelijk geloof. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd. Gebruikelijk is dat deze maaltijden op deze maandagavonden door gemeenteleden van verschillende kerken wordt verzorgd. We vragen je om hieraan te willen meewerken, zodat de cursus een succes kan worden. De bedoeling is dat er een eenvoudige maaltijd wordt samengesteld die aangevuld wordt met een dessert. De maaltijden kunnen niet gemakkelijk op locatie worden klaargemaakt. Makkelijker is het om thuis te koken en deze dan in een zaal van de kerk worden af te geven. De kosten voor de maaltijden worden vergoed.
Wil je, samen met een andere vrijwilliger, 1 of 2 avonden van deze cursus de maaltijden verzorgen of vind je het prettiger om bijvoorbeeld voor 5 of 6 personen te koken? Voordat de cursus van start gaat krijgt je nadere informatie. Je kunt je opgeven bij de coördinator kookgroep.
Met vriendelijke groet, Janny Kraaijenbrink,


Tot slot :
Een gebed om de heilige Geest van Rein Algera

Onze God, wij bidden om uw Geest.

Om haar zicht,
zodat wij scherper zien hoe u ons uw liefde toont,
ook mensen waarvan wij dat nooit zouden verwachten.
Om haar te horen,
zodat wij beter verstaan hoe u ons op liefde aanspreekt,
ook op plaatsen die wij daar nooit voor zouden kiezen.

Onze God, wij bidden om uw Geest.

Om haar inzicht,
zodat wij in fouten van anderen fouten van onszelf herkennen.
Om haar mildheid,
zodat wij met humor kunnen buigen wat bij heftigheid zou breken.
Om haar wijsheid,
zodat wij zwijgen als ons spreken anderen zou schaden.
Om haar moed,
zodat wij spreken als ons zwijgen anderen zou schaden.

Onze God, wij bidden om uw Geest.

Laat ons onze handen lenen als handelen nodig is.
Stuur ons op pad als uw liefde onze voeten nodig heeft.
Leer ons woorden spreken die uw Geest ons ingeeft.
Leer ons in daden te beamen wat uw Woord ons meegeeft.
Onze God, zo bidden wij om uw Geest.

LH.

Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

14 juni 2021  |  voor de zondagen 20 en 27 juni


Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen inmiddels weer diensten houden met 60 kerkgangers. Zoals u eerder al gewend was moet u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Bericht van de zondagsschool /kindernevendienst
Zondag 20 juni is er een overstapdienst waarin 3 kinderen zullen overstappen. Dat zijn Niels van Beek, Willine van Bosbeek en Tara de Vries. Bij mooi weer is er na de dienst gelegenheid om elkaar buiten te ontmoeten en met een kopje thee, koffie of limonade

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve zijn weer gestart. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Kostersdienst.
Op 20 juni is Fennie Wouda koster en op 27 juni is dat Bertus van Dam.

Schriftlezing.
Op 20 juni, in de overstapdienst, wordt de Schriftlezing verzorgt door Willine en Tara en op 27 juni is Sandra Druijff de lectrix.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Huwelijk:
Op 25 juni a.s. om 16.30 uur trouwen Chantal de Vries en Johan Heemskerk in de Oude kerk. Ds. P.A. Verbaan zal de huwelijksdienst leiden. Wij wensen het bruidspaar een fijne dag en veel geluk.

Huwelijksjubilea.
- De heer W. van den Broek en mevrouw J. van den Broek – Petersen hopen op 18 juni te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Dank!!!
Dank aan alle mensen die iedere week weer, de dienst verzorgen keer op keer.
Beeld en geluid, de hele regie, ze hebben het aardig onder de knie.
Je kunt zelfs een plaatsje huren, lukt dat niet dan naar je buren.
Dat is dan een ”kerkbezoekje” met zelfs koffie en een koekje.
Zo’n contact is gauw gemaakt, per telefoon of met een kaart.
Voel je je soms wel erg verlaten, houd ook eens een ander in de gaten.
Even een blik of een gebaar, even wat aandacht voor elkaar.
                Een gemeente lid in corona tijd

Nieuwsbrief Oude Kerk
Inmiddels verschijnt maandelijks de Nieuwsbrief Oude Kerk. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt rondom de Oude Kerk en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefoudekerk@gmail.com op u op te geven.

LH.


14 juni 2021

minder
Oude Kerk

Rapport toekomst Hervormd Ermelo

05 juni 2021  |  Afgelopen woensdag 2 juni is er een centrale gemeenteavond gehouden over de toekomst van de Hervormde Kerk Ermelo. U kunt het rapport downloaden vanaf de website. Dit rapport is op het moment van plaatsen van dit bericht nog niet beschikbaar, maar al u kijkt op de pagina door te klikken op: https://hervormd-ermelo.nl/algemeen/nieuws/eindrapport-toekomst-2030 is het rapport te downloaden zodra het er is. Ook de powerpoint presentatie van woensdag 2 juni is daar te vinden. Reacties op het rapport kunt u tot en met 15 juni per mail richten aan de scriba van de Oude Kerk: Liefst via e-mail klik op: scriba.ok@hervormd-ermelo.nl

Ook houden we a.s. donderdag 10 juni van 19.00 tot 20.30 u. een inloopavond in de Oude Kerk waar u ook uw vragen kunt stellen of uw opmerkingen kunt geven. Deze informatie vindt u ook in de laatste extra nieuwsbrief.
Scriba
 


05 juni 2021

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

01 juni 2021  |  voor de zondagen 6 en 13 juni

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen inmiddels weer diensten houden met 30 kerkgangers. Zoals u eerder al gewend was moet u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Kostersdienst.
Gijs van Norden is koster op 6 juni en Fennie Wouda verzorgt op 13 juni de kostersdiensten.

Schriftlezing.
Op het lectorenrooster staat voor 6 juni Leny van Aalst vermeld. Op 13 juni verzorgt Joke van den berg de schriftlezingen.

Huwelijksjubilea.
- Op 2 juni hopen de heer A. Versteeg en mevrouw A.P. Versteeg - Schuitemaker te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn.
- 11 juni is een feestelijke dag voor de heer en mevrouw B. Roukema en G. Roukema - Baas. Dat is de dag dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Wij wensen beide echtparen samen met hun dierbaren een fijne dag toe.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Nieuwsbrief Oude Kerk
Inmiddels verschijnt maandelijks de Nieuwsbrief Oude Kerk. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt rondom de Oude Kerk en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefoudekerk@gmail.com op u op te geven.

LH.


01 juni 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT