Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Dinsdag 15 november 2022

Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 20 en 27 november

Kerkdiensten
Zondag 20 november is het eeuwigheidszondag. Dan herdenken wij de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Aan deze herdenkingsdienst zal de cantorij haar medewerking verlenen.

Gezamenlijke middagdienst op 27 november in de Oude Kerk
Na meer dan tweeëneenhalf jaar van stilstand krijgen vanaf deze maand de voorheen gebruikelijke gezamenlijke middagdiensten op de tweede en vierde zondag van de maand weer gestalte.
De eerste middagdienst in de Oude Kerk is op de eerste zondag van advent, zondag 27 november.
De dienst krijgt de vorm van een vesper. Dominee A.S.L. Woudenberg uit Harderwijk is de voorganger en het vocaal ensemble Capella Fontana zal een belangrijk aandeel aan de dienst leveren. Organist is Gerrit 't Hart. De aanvang van de dienst is om 17.00 uur.

Kostersdienst
Fennie Wouda is onze koster in de dienst van 20 november en op 27 november verzorgt Bertus van Dam de kostersdiensten in de dienst van 10.00 uur, terwijl Mick Langenberg koster is in de dienst van 17.00 uur.

Schriftlezingen
Elise Lengkeek verzorgt op zondag 20 november de schriftlezingen en op zondag 13 november is dat Carla Meiling.

Kinderoppas
Antoinette Blokland verzorgt op 20 november de oppas en voor 27 november staat Marlina Blokland ingepland.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Evert van Beekhuizen, tel. 06 – 13.84.44.19 e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu

30-plus Bijbelkring van start!
We gaan met elkaar 8 studies volgen over de Bergrede, de grondwet aller tijden. Aan de hand van het boekje ‘Bouwen op de Rots’ van Nelly van Kampen-Boot laten we ons uitdagen tot vreugde, verwondering en navolging. De data voor dit seizoen zijn: 16/11, 14/12, 11/1, 15/2, 15/3 en 12/4, woensdagsavonds van 19.30 tot 21.00 uur in de Hoeve. Van harte welkom!

Verslag van de gemeenteavond van 19 oktober 2022
Onderwerpen op deze avond waren de toekomstige samenwerking met het Kerkelijk Centrum en de Westerkerk (WOK) en de stand van zaken over het beroepingswerk. De avond werd bezocht door ongeveer 40 gemeenteleden en een tiental aansluitingen welke online de avond volgden, derhalve zo’n 60 personen totaal. De jongere generatie was helaas niet goed vertegenwoordigd deze avond terwijl het in feite over hun toekomstige kerkvorm gaat.
De presentatie over de WOK werd gegeven door ds. Jan Visser, welke door middel van een aantal sheets het gevolgde proces van de WOK commissie belichtte met het bijbehorende routeplan naar 2030. Ook werd duidelijk aangegeven, dat dit plan is op te vragen bij de scriba van de Oude Kerk.
Het werd duidelijk dat gezocht moet worden naar samenwerking tussen de drie gemeenten en met name de makkelijk te realiseren samenwerkingsvormen dienen zo spoedig mogelijk opgestart te worden. Andere onderwerpen, zoals vrouwen in het ambt, vrouwelijke domina, zegenen huwelijk van partners van gelijk geslacht en de eigenheid van de drie verschillende wijken dienen met zorg besproken te worden door de drie kerkenraden en in de wijkgemeenten.
Vanuit de zaal kwamen reacties terug die enerzijds vroegen om de eigenheid van de Oude Kerkwijk te willen bewaren maar toch ook om op zoek te gaan naar verdere samenwerking waarbij de ‘verworven rechten’ van de Oude Kerkwijk, zoals het zegenen van een huwelijk tussen partners van gelijk geslacht, en de mogelijkheid van het beroepen van een domina, tot de mogelijkheid moet blijven behoren.
Na de pauze werd de nieuwe kerkverlichting gedemonstreerd hetgeen enthousiaste reacties opleverde.
Hierna werd nog de huidige status van het beroepingswerk toegelicht. Bij het beroepingswerk is vooral de eerdere beperking van de maximaal zes jarige arbeidsovereenkomst voor een nieuw te beroepen predikant een belemmering geweest. Deze beperking is inmiddels verdwenen en de beroepingscommissie is met nieuw elan bezig geschikte kandidaten te selecteren voor onbepaalde tijd.
Vanuit de zaal werd nadrukkelijk gevraagd om naast beschikbare dominees ook te kijken naar domina’s. Hierop antwoordde de voorzitter dat gezien het besluit in de AK dat in de beroepingscommissie, waarin de drie wijken vertegenwoordigd zijn, een voordracht unaniem dient te zijn. Gezien de toekomstige samenwerking dienen we ons voorlopig te beperken tot een mannelijke kandidaat.

Gift
Ouderling Jan Peet ontving op huisbezoek een gift van €50.- voor de verwarming van de Oude Kerk. Hartelijk dank hiervoor!

Meeleven met elkaar
Mevr. A Bosch-de Zwart is na een operatie aan haar rug opgenomen in de Klimop. Hier kan ze verder opknappen en revalideren. We wensen haar een voorspoedig herstel.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Ook in de maand oktober hebben de dames en heren weer verjaardagskaarten rondgebracht en bezoeken afgelegd. Het bedrag van de opgehaalde enveloppen bedroeg € 322,70.
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 29 november a.s. om 19.30 uur in De Hoeve.
Dan worden de enveloppen voor 2 maanden uitgedeeld. Voor ophalen van de kerstattenties zullen wij op dinsdag 13 december om 14.00 uur in De Hoeve bijeen komen.
Groet, Ria van Herk

Koffieochtenden
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Hoevemaaltijden
De maandelijkse Hoevemaaltijden zijn weer gestart. We mogen ons verheugen in een grote opkomst iedere keer. Het team dat de avonden organiseert kan nog wel wat hulp gebruiken. Er is vooral behoefte aan mensen die willen helpen bij het bereiden van de maaltijden. Wilt u meer informatie of u aanmelden dan kunt u contact opnemen met John of Frida Meijers.

Avondmaalvieringen
Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de gemeente is in de wijkkerkenraad afgesproken dat voortaan tijdens het lopend Avondmaal de deelnemers in beeld gebracht kunnen worden in plaats van alleen de bloemen. Terwijl de deelnemers naar voren lopen wordt voortaan ook gezongen.


Tot slot:

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij danken voor hun leven,
voor wie zij waren voor ons
en voor de wereld.
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.

Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.
Hen te moeten missen is zwaar,
onvervangbaar blijven zij,
déze speciale mensen.

Mens waren zij, te midden van ons.
Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij mogen hen geborgen weten
in de eeuwige liefde van God,
begin en einde, dragende grond,
God die de tranen droogt en leven geeft.
(herkomst onbekend)


LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

30 januari 2023  |  voor de zondagen 5 en 12 februari 2023

Beroepingswerk
Beste gemeente, Graag willen wij u vertellen dat wij maandagavond 16 januari als BC bij elkaar gekomen zijn. Wij hebben de draad weer opgepakt. In de komende weken gaan wij predikanten beluisteren van de lijst met beroepbare predikanten die de PKN ons heeft toegestuurd, aangevuld met namen aangedragen vanuit de gemeente. Uw meedenken en bidden geeft ons steun, wilt u dat blijven doen? Een hartelijke groet, Beroepingscommissie van de Oude Kerk

Kostersdienst.
Op zondag 5 februari verzorgt Fennie Wouda de kostersdiensten en op zondag 12 februari is dat Mick Langenberg.

Schriftlezingen.
De schriftlezingen worden op 5 februari verzorgt door Joke van den Berg. Op 12 februari neemt Willem Jan Visser die voor zijn rekening.

Kinderoppas.
Op 5 februari verzorgt Emmelieke Poolen de oppas. Op 12 februari neemt Antoinette Blokland die voor haar rekening.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Evert van Beekhuizen, tel. 06–13.84.44.19 e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Wandeling zaterdag 11 februari
Ook in het nieuwe jaar organiseert Wandelgroep Oude Kerk wederom een gezellige mooie wandeling, dit keer op zaterdag 11 februari a.s. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We organiseren de wandelingen op steeds de tweede zaterdag van de maand.


LH.


30 januari 2023

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

16 januari 2023  |  voor de zondagen 22 en 29 januari 2023

Kerkdiensten.
Op zondag 29 januari zal er om 17.00 uur een gezamenlijke middagdienst gehouden worden in de Oude Kerk. In deze dienst is de voorganger Ds P. Vroegindeweij en muzikale medewerking wordt verleend door Clara de Vries, sopraan en Joke Hooikammer-de Graaf, orgel en piano.
Clara de Vries zingt een deel uit het Magnificat van Bach, het ” Vater Unser” van Krebs, een gebed van Faure, Laudate Dominum van Mozart en ”The Lord bless you” van Rutter. De dienst krijgt de liturgische vorm van een vesper. U bent allen van harte welkom om deze bijzondere dienst bij te wonen.

Beroepingswerk
De beroepingscommissie heeft verschillende keren contact gehad met een te beroepen predikant. Zij hebben diensten bekeken en bijgewoond, zijn bij de predikant thuis geweest en de wijkkerkenraad voorgesteld hem te beroepen. Uiteindelijk heeft de predikant jammergenoeg aangegeven toch in zijn huidige standplaats te willen blijven.

Voedselbank - inzameling en ook punten sparen (DE).
Als gemeenteleden van de Oude Kerk kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben (zie artikel kerkblad onder diaconie). Op zondag 29 januari 2023 staan er lege kratten van de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen:
1`pak lang houdbare halfvolle melk, 1 St. kaas 400 gram, plakjes kaas 200/300 gram, boter
Halvarine, bak en braad flacon 500 nl, Nasi- bami kuiden, koffiepads, luiers maat 5 of 6.
De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank. Cadeaukaarten AH, Plus of Jumbo (voor (dag) verse producten). Alvast bedankt.
In de hal van de kerk staan weer kratten waarin u de producten kunt deponeren, maar u kunt uiteraard uw product ook geven aan een van de diakenen die daar aanwezig zijn. Wij hopen dat u mee wilt doen met deze concrete vorm van hulpverlening.
Alvast bedankt
Informatie: Cöordinator Voedselbank Ermelo: Gijs van Norden.

Kostersdienst.
De kostersdiensten worden op zondag 22 januari verzorgd door Goos Eikelboom en op zondag 29 januari neemt Fennie Wouda die voor haar rekening.

Schriftlezingen.
Op 22 januari verzorgt Elise Lengkeek de schriftlezingen en op 29 januari is dat Bob Roukema.

Kinderoppas.
Mathilde van Vugt en Renee v.d. Berg verzorgen de oppas op 22 januari en op 29 januari is dat Karin v. Aller.

Gift.
Pastoraat medewerkster Marjo Foppen ontving bij een pastoraal bezoek EUR 5,- voor de Oude Kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Huwelijksjubileum.
Op 28 januari hopen de heer G.H.P.Hol en mevrouw G.Hol-Visser te gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Hartelijk gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Evert van Beekhuizen, tel. 06–13.84.44.19 e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.


LH.


16 januari 2023

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude kerk

02 januari 2023  |  voor de zondagen 8 en 15 januari 2023

Kerkdiensten.
De gezamenlijke middagdiensten, die in de afgelopen herfst opnieuw gestalte hebben gekregen,
vinden voor wat betreft de eerste maanden van dit jaar invulling op de zondagen 29 januari (!), 26 februari en 26 maart. Informatie over de opzet van de diensten en de vermelding van de medewerkende predikanten en musici zal steeds per dienst via het kerkblad worden gegeven.

Kostersdienst.
Op zondag 8 januari verzorgt Chris Oosting de kostersdiensten en op zondag 15 januari is dat Fennie Wouda is.

Schriftlezingen.
Carla Meiling verzorgt op zondag 8 januari de schriftlezingen en op 15 januari is Stan van Bosbeek onze lector.

Kinderoppas.
Wil van Strijland en Thom van Bosbeek verzorgen de oppas op 8 januari en op 15 januari neemt Elsbeth Verhoef die voor haar rekening.

Gift.
Ouderling Betty Struijk ontving bij een pastoraal bezoek EUR 40 voor de Oude Kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Evert van Beekhuizen, tel. 06–13.84.44.19 e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Wandeling zaterdag 14 januari
Ook in het nieuwe jaar organiseert Wandelgroep Oude Kerk wederom een gezellige mooie wandeling, dit keer op zaterdag 14 januari a.s. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We organiseren de wandelingen op steeds de tweede zaterdag van de maand.


LH.


02 januari 2023

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT