Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 15 november 2021

Nieuws van rondom de Oude Kerk

Voor de zondagen 21 en 28 november

Vervoer naar de kerkdiensten.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Coronamaatregelen.
Nu Corona weer de kop opsteekt hebben we de voorzorgsmaatregelen verscherpt. We vragen u om bij het bezoek aan de kerkdiensten een mondkapje te dragen. Bij binnenkomst wordt u naar uw plek gebracht.We verzoeken u pas daarna uw mondkapje af te doen. Er worden 2 stoelen vrijgehouden tussen mensen uit verschillende gezinnen. U wordt ook bij het uitgaan van de dienst begeleid naar buiten. Ook dan vragen we uw mondkapje te dragen. Er is geen koffiedrinken na de dienst.
U hoeft zich overigens niet aan te melden als u een dienst wilt bezoeken

Kinderoppas.
Iedere zondag is er tijdens de dienst kinderoppas in de Hoeve

Kostersdienst.
Op zondag 21 november is Fennie Wouda koster en op 28 november verzorgt Goos Eikelboom de kostersdiensten..

Schriftlezing.
Op 21 november is Willem Jan Visser lector en op 28 november worden de schriftlezingen verzorgd door Bob Roukema.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve blijven we organiseren. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Gift
Ouderling Jan Peet ontving tijdens huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming
Hartelijk dank hiervoor.

Huwelijksjubilea
- De heer A.C.Strijbos en mevrouw M.Strijbos Bakker hopen op 23 november te gedenken dat zij 65 jaar getrouwd zijn.
- Zaterdag 4 december is een feestelijke dag voor de heer en mevrouw H.van Beek en J.G.van Beek–Groen. Zij zijn die dag 40 jaar getrouwd. Beiden echtparen van harte gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren.

Felicitatie
Ds. Kees van Dam, is vorige maand gepromoveerd tot doctor (PhD) in de theologie.aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bij de Faculteit Religie en Theologie.
Onze hartelijke gelukwensen.

Belijdenis doen
Komend seizoen willen we als Oude Kerk en Westerkerk opnieuw gezamenlijk optrekken. Denk je erover om belijdenis te doen, wil je ontdekken of deze stap iets voor jou is, geef je dan op bij ds. André Priem (06-1439 2750) – dan gaan we met elkaar op onderzoek of ontdekkingstocht.... In onderling overleg kijken welke avond het beste uitkomt.

Meeleven met elkaar
Bij Mevr. Barbara Dierkx-van de Bovenkamp, is borstkanker geconstateerd. Ze wordt eind deze maand geopereerd en daarna volgen nog bestralingen. Een spannende tijd voor haar.
In het ziekenhuis opgenomen was: mevr C. Visscher. Ondertussen verblijft ze in revalidatiecentrum 'de Klimop' kamer 319, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk. We wensen haar sterkte en God's nabijheid toe

LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

17 januari 2022  |  voor de zondagen 23 en 30 januari

Kerkdiensten tijdens de lockdown.
In verband met het oplopen van het aantal coronabesmettingen, heeft de wijkkerkenraad besloten dat de kerkdiensten alleen nog online te volgen zijn. U kunt dus jammergenoeg voorlopig geen diensten in de kerk zelf meer bezoeken. Afhankelijk van het verdere verloop van de Conrona-pandemie zal dit in ieder geval voorlopig het geval zijn.

Kostersdienst.
Fennie Wouda verzorgt zowel op 23 als op 30 januari de kostersdiensten

Schriftlezingen.
Op 23 januari is Stan van Bosbeek lector en en op 30 januari verzorgt Sandra Druijff de Schriftlezingen.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
Joke van den Berg tel.: 0577 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Meeleven met elkaar
- Weer thuis uit de Klimop op haar vertrouwde plekje vlakbij de Oude Kerk is mevr C Visscher-Petersen.
- Dhr Arend Propitius is na een val met de fiets geopereerd aan zijn heup en revalideert nu in de Klimop.
- Mevrouw Pul-Kamphorst is in december ongelukkig ten val gekomen. Na een opname in ziekenhuis St Jansdal, revalideert zij in de Klimop.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst.
De bijeenkomst van 25 januari a,s, gaat i.v.m. de corona regels niet door.
De enveloppen worden bij jullie thuis bezorgd.
Groet, Ria van Herk

Nieuwsbrief Oude Kerk.
Maandelijks de Nieuws brief Oude Kerk. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt rondom de Oude Kerk en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefoudekerk@gmail.com op u op te geven.

LH.


17 januari 2022

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

06 januari 2022  |  voor de zondagen 9 en 16 januari

Kerkdiensten tijdens de lockdown.
In verband met het oplopen van het aantal coronabesmettingen, heeft de wijkkerkenraad besloten dat de kerkdiensten alleen nog online te volgen zijn. U kunt dus jammergenoeg voorlopig geen diensten in de kerk zelf meer bezoeken. Afhankelijk van het verdere verloop van de Conrona-pandemie zal dit in ieder geval tot medio januari het geval zijn.

Kostersdienst.
Fennie Wouda verzorgt de kostersdiensten zowel op 9 als op 16 januari.

Schriftlezingen.
Op 9 januari verzorgt Bob Roukema de Schriftlezingen en op 16 januari is Joke van den Berg de lectrice.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577-84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Wandelgroep Oude Kerk
In het nieuwe jaar en wel op zaterdagmorgen 8 januari gaan we als wandelgroep weer een mooie wandeling maken. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen.

Tot slot: Een gedicht, waarvan de herkomst onbekend is:

Nieuwjaar
Wees ons nabij, God,
elke dag van dit nieuwe jaar.
Wees ons nabij
in onze liefste wensen,
in onze diepste momenten,
in dat waar we samen nog van dromen.
Wees ons nabij, God,
in alle gewone dingen,
in de vanzelfsprekende dingen,
in de dagelijkse taak waar wij voor staan.
Wees ons nabij
wanneer wij lijden aan het leven,
wanneer pijn en verdriet ons overvallen,
wanneer wij elkaar
misschien niet meer verstaan.
Laat niet toe, God,
dat ons leven slijt aan gewoonte
en dat wij blind worden voor elkaar.
Geef ons ogen om elkaar te zien
als een kostbaar geschenk
en laat ons uw geschenk zijn
voor mensen om ons heen.

LH.


06 januari 2022

meer
Oude Kerk

Mededeling kerkdiensten 2022

01 januari 2022  |  


01 januari 2022

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT