Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Vrijdag 15 januari 2021

Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 24 en 31 januari

Kerkdiensten.
Met het verlengen van de lockdown in verband met het oplopen van het aantal coronabesmettingen, zullen de kerkdiensten voorlopig alleen nog online te volgen zijn. Afhankelijk van het verdere verloop van de Conrona-pandemie zal dit vooralsnog tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown, het geval zijn.

Kostersdienst
Op 24 januari verzorgt Mick Langeberg de kostersdiensten.
Op 31 januari is Fennie Wouda koster.

Schriftlezing
De Schriftlezingen worden op 24 januari verzorgt door Corry Kammeraat en
op 31 januari door Carla Meiling.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
In verband met de corona maatregelen gaat de bijeenkomst van aanstaande dinsdag 26 januari niet door. De enveloppen zullen bij jullie thuis gebracht worden.
Groet, Ria van Herk

Meeleven met elkaar.
Mevrouw Knoppert is begin Januari na een tijdelijk verblijf in Epe weer teruggekomen naar Ermelo.

Pastorale kontakten
Alsnog: heil en zegen toegewenst voor het jaar dat we net begonnen zijn. We weten niet wat dit jaar ons brengen zal. Dat was altijd al zo, maar nu zijn we ons daar wel heel duidelijk van bewust. Sinds begin oktober werk ik één dag per week onder jullie, leden van de Oude Kerk. Via verwijzingen van ambtsdragers, pastoraal medewerkers en anderen maak ik afspraken. Soms wordt dat een gesprek per telefoon, soms in levenden lijve. Het is goed om voorzichtig te blijven. En het is goed elkaar te ontmoeten. Als u of jij ook eens een gesprek wilt: welkom! Dan maken we een afspraak en treffen elkaar vervolgens per telefoon, mail, videoverbinding of in real life. We leven in lastige tijden. Als christen zeggen we: niet de tijd, maar de Heer van de tijd is het belangrijkste.
Hartelijke groet, Kees van Dam. k.vandam@protestantsekerk.nl / tel 06 4432 4988

Ons beamer/video team
We zijn er al helemaal aan gewend: We bekijken de diensten thuis, direct tijdens de dienst zelf of later als dat ons beter past. Fantastisch dat dat kan. Uiteraard moet er wel het een en ander gedaan worden om dat mogelijk te maken. We zijn dankbaar dat het beamerteam daar iedere keer weer voor zorgt. Daarom hieronder een inkijkje in dat team en het werk dat zij daarvoor doen:

Het beamer/video team bestaat uit negen enthousiaste vrijwilligers, die ernaar streven elke week de online dienst zo goed mogelijk bij u thuis over te brengen. Graag willen we u informeren over onze werkzaamheden:
In het team zijn er drie verschillende functies: het maken van beamerpresentaties, het afspelen van de beamerpresentaties en het bedienen van de videocamera’s. Een aantal van ons vervult meerdere functies. De leeftijd varieert van 19 tot 72 jaar. Het team omvat zowel dames als heren. Deze bezetting kan het echter maar net rooien. Aanvulling is dringend gewenst.
In de kerk hangen twee camera’s die draaibaar zijn en HD kwaliteit leveren. Door de professionele apparatuur kunnen we tot dichtbij inzoomen. Achterin de kerk, aan de desk, worden de beelden van de camera’s en de beamer gemixt. Het signaal gaat vanuit de kerk via internet naar de kerkomroep en naar YouTube om zoveel mogelijk mensen te bereiken. We zijn afhankelijk van diverse bedrijven die ons signaal doorgeven, bewerken en beschikbaar maken. Deze techniek kan ons in de steek laten (zoals u wellicht 3 januari jl. heeft gemerkt), maar voor 99% gaat het goed.
We nemen ook de diensten op. Dit is met name bij begrafenissen en bruiloften van groot belang. Daardoor kunnen we ook na een zenderstoring achteraf een dienst beschikbaar maken.
In de huidige coronatijd zijn de activiteiten van ons team belangrijker geworden omdat kerkgang beperkt of helemaal niet mogelijk is. Ook wordt er niet gezongen. Dit heeft het werk van de beamervoorbereider flink veranderd. Maakten we voorheen presentaties met voornamelijk (noten)plaatjes, nu maken we veel gebruik van filmpjes om toch gemeentezang te hebben in de dienst. Deze filmpjes knippen we uit opnames van eerdere diensten. We hebben gelukkig opnames van diensten sinds oktober 2018. Elke week besteedt de beamer voorbereider hier tussen de 6 en 8 uur aan om de dienst voor te bereiden. Daarnaast is het de taak van man/vrouw, die de camera’s bedient, om op basis van de liturgie de dienst zo goed mogelijk in beeld te brengen.Om het samenspel tussen beamer en video zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt er doorgaans op zaterdag een uur besteed aan het doorlopen van de dienst.
Het is veel, maar dankbaar werk. We doen het met enthousiasme in een goed functionerend team. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom!
Bert Philippi

LH.

Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

15 februari 2021  |  voor de zondagen 21 en 28 februari en 7 maart

Kostersdienst
Fennie Wouda is koster op 21 februari en op 7 maart.
Op 28 februari verzorgt Gerrit Mabelis de kostersdiensten.

Schriftlezing
Op het rooster staan:
voor 21 februari Leny van Aalst,
voor 28 februari Joke van den Berg en
voor 7 maart Stan van Bosbeek.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail: dambos@planet.nl of
Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Huwelijksjubileum.
Op 8 maart a.s. hopen dhr. en mevr. H. Oudshoorn en M.M. Oudshoorn - van Meeteren te gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Wij wensen hen samen met hun dierbaren een fijne dag toe.

LH.


15 februari 2021

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

01 februari 2021  |  voor de zondagen 7 en 14 februari

Dienst Kerk & School
Op 14 februari is er een toffe dienst speciaal voor kinderen met als thema ‘Een liefdesbrief voor jou’. Vanwege de lockdown zijn de scholen dit jaar niet aan een kerk gekoppeld, dus bieden we namens meerdere kerken uit Ermelo één gemeenschappelijke dienst aan. We doen dit online. We hopen dat alle kinderen van Ermelo kijken naar deze dienst waaraan onder andere Marcel en Lydia Zimmer hun medewerking zullen verlenen. Kijk 14 februari via de link op de website van de Oude Kerk om 10.15 u. mee, want dan zijn we live op Youtube.

Kostersdienst
De kostersdiensten worden zowel op 7 als op 14 februari verzorgd door Fennie Wouda.

Schriftlezing
Op 7 februari is Willem Jan Visser lector en
voor 14 februari staat Bob Roukema op het rooster.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
Joke van den Berg tel. 0577-84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Meeleven met elkaar.
Mevrouw Viersma is na een tijdelijk verblijf in de Klimop weer teruggekomen naar Ermelo. Haar nieuwe adres is Kroondomein, Sparrenlaan 10.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de (on-line)wijkkerkenraadvergaderingen van december en januari:
- Afgesproken wordt om in het 1e kwartaal de gezamenlijke middagdiensten niet te houden i.v.m. de coronasituatie.
- Beleid t.a.v. toekomstige en vitale Hervormde Gemeente: We bespraken de vragen van de Algemene Kerkenraad aan alle wijkgemeenten en hebben onze reactie daarop aan de AK gegeven.
- De gemeente vervangt de verlichting van de toren. Ook zal de straatverlichting van de Hoeve in ere hersteld worden.
- Arie van Buuren brengt de dank over van de familie Van Loo voor de enorme belangstelling bij de verjaardag van Bart
- Wilma Knoppersen meldt dat de diensten van Kerk en School (14 februari) dit jaar niet in de verschillende kerken plaatsvinden maar dat er 1 centrale dienst zal worden gehouden in Groevenbeek. Het thema is “Gods liefdesbrief voor jou”. In de Oude Kerk is er wel gewoon om 10 uur een kerkdienst. De centrale dienst zal via de beamer en het kerkblad onder de aandacht worden gebracht.
- John Meijers meldt dat de Coronacommissie voorstelt -conform de aanbevelingen- voorlopig in het geheel niet meer te zingen tijdens de diensten. Dit voorstel wordt aangenomen.
- Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op de Muzikale Kerstmand.
- Diensten van kerst, oudejaarsdag en 3 januari: Naar aanleiding van de storingen tijdens de uitzendingen is actie ondernomen.
- Aktie Kerkbalans 2021: De aanpak wordt besproken en de taakverdeling voor de vacante secties wordt afgesproken

LH.


01 februari 2021

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

15 januari 2021  |  voor de zondagen 24 en 31 januari

Kerkdiensten.
Met het verlengen van de lockdown in verband met het oplopen van het aantal coronabesmettingen, zullen de kerkdiensten voorlopig alleen nog online te volgen zijn. Afhankelijk van het verdere verloop van de Conrona-pandemie zal dit vooralsnog tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown, het geval zijn.

Kostersdienst
Op 24 januari verzorgt Mick Langeberg de kostersdiensten.
Op 31 januari is Fennie Wouda koster.

Schriftlezing
De Schriftlezingen worden op 24 januari verzorgt door Corry Kammeraat en
op 31 januari door Carla Meiling.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
In verband met de corona maatregelen gaat de bijeenkomst van aanstaande dinsdag 26 januari niet door. De enveloppen zullen bij jullie thuis gebracht worden.
Groet, Ria van Herk

Meeleven met elkaar.
Mevrouw Knoppert is begin Januari na een tijdelijk verblijf in Epe weer teruggekomen naar Ermelo.

Pastorale kontakten
Alsnog: heil en zegen toegewenst voor het jaar dat we net begonnen zijn. We weten niet wat dit jaar ons brengen zal. Dat was altijd al zo, maar nu zijn we ons daar wel heel duidelijk van bewust. Sinds begin oktober werk ik één dag per week onder jullie, leden van de Oude Kerk. Via verwijzingen van ambtsdragers, pastoraal medewerkers en anderen maak ik afspraken. Soms wordt dat een gesprek per telefoon, soms in levenden lijve. Het is goed om voorzichtig te blijven. En het is goed elkaar te ontmoeten. Als u of jij ook eens een gesprek wilt: welkom! Dan maken we een afspraak en treffen elkaar vervolgens per telefoon, mail, videoverbinding of in real life. We leven in lastige tijden. Als christen zeggen we: niet de tijd, maar de Heer van de tijd is het belangrijkste.
Hartelijke groet, Kees van Dam. k.vandam@protestantsekerk.nl / tel 06 4432 4988

Ons beamer/video team
We zijn er al helemaal aan gewend: We bekijken de diensten thuis, direct tijdens de dienst zelf of later als dat ons beter past. Fantastisch dat dat kan. Uiteraard moet er wel het een en ander gedaan worden om dat mogelijk te maken. We zijn dankbaar dat het beamerteam daar iedere keer weer voor zorgt. Daarom hieronder een inkijkje in dat team en het werk dat zij daarvoor doen:

Het beamer/video team bestaat uit negen enthousiaste vrijwilligers, die ernaar streven elke week de online dienst zo goed mogelijk bij u thuis over te brengen. Graag willen we u informeren over onze werkzaamheden:
In het team zijn er drie verschillende functies: het maken van beamerpresentaties, het afspelen van de beamerpresentaties en het bedienen van de videocamera’s. Een aantal van ons vervult meerdere functies. De leeftijd varieert van 19 tot 72 jaar. Het team omvat zowel dames als heren. Deze bezetting kan het echter maar net rooien. Aanvulling is dringend gewenst.
In de kerk hangen twee camera’s die draaibaar zijn en HD kwaliteit leveren. Door de professionele apparatuur kunnen we tot dichtbij inzoomen. Achterin de kerk, aan de desk, worden de beelden van de camera’s en de beamer gemixt. Het signaal gaat vanuit de kerk via internet naar de kerkomroep en naar YouTube om zoveel mogelijk mensen te bereiken. We zijn afhankelijk van diverse bedrijven die ons signaal doorgeven, bewerken en beschikbaar maken. Deze techniek kan ons in de steek laten (zoals u wellicht 3 januari jl. heeft gemerkt), maar voor 99% gaat het goed.
We nemen ook de diensten op. Dit is met name bij begrafenissen en bruiloften van groot belang. Daardoor kunnen we ook na een zenderstoring achteraf een dienst beschikbaar maken.
In de huidige coronatijd zijn de activiteiten van ons team belangrijker geworden omdat kerkgang beperkt of helemaal niet mogelijk is. Ook wordt er niet gezongen. Dit heeft het werk van de beamervoorbereider flink veranderd. Maakten we voorheen presentaties met voornamelijk (noten)plaatjes, nu maken we veel gebruik van filmpjes om toch gemeentezang te hebben in de dienst. Deze filmpjes knippen we uit opnames van eerdere diensten. We hebben gelukkig opnames van diensten sinds oktober 2018. Elke week besteedt de beamer voorbereider hier tussen de 6 en 8 uur aan om de dienst voor te bereiden. Daarnaast is het de taak van man/vrouw, die de camera’s bedient, om op basis van de liturgie de dienst zo goed mogelijk in beeld te brengen.Om het samenspel tussen beamer en video zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt er doorgaans op zaterdag een uur besteed aan het doorlopen van de dienst.
Het is veel, maar dankbaar werk. We doen het met enthousiasme in een goed functionerend team. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom!
Bert Philippi

LH.
15 januari 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT