Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 14 juni 2021

Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 20 en 27 juni


Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen inmiddels weer diensten houden met 60 kerkgangers. Zoals u eerder al gewend was moet u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Bericht van de zondagsschool /kindernevendienst
Zondag 20 juni is er een overstapdienst waarin 3 kinderen zullen overstappen. Dat zijn Niels van Beek, Willine van Bosbeek en Tara de Vries. Bij mooi weer is er na de dienst gelegenheid om elkaar buiten te ontmoeten en met een kopje thee, koffie of limonade

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve zijn weer gestart. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Kostersdienst.
Op 20 juni is Fennie Wouda koster en op 27 juni is dat Bertus van Dam.

Schriftlezing.
Op 20 juni, in de overstapdienst, wordt de Schriftlezing verzorgt door Willine en Tara en op 27 juni is Sandra Druijff de lectrix.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Huwelijk:
Op 25 juni a.s. om 16.30 uur trouwen Chantal de Vries en Johan Heemskerk in de Oude kerk. Ds. P.A. Verbaan zal de huwelijksdienst leiden. Wij wensen het bruidspaar een fijne dag en veel geluk.

Huwelijksjubilea.
- De heer W. van den Broek en mevrouw J. van den Broek – Petersen hopen op 18 juni te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Dank!!!
Dank aan alle mensen die iedere week weer, de dienst verzorgen keer op keer.
Beeld en geluid, de hele regie, ze hebben het aardig onder de knie.
Je kunt zelfs een plaatsje huren, lukt dat niet dan naar je buren.
Dat is dan een ”kerkbezoekje” met zelfs koffie en een koekje.
Zo’n contact is gauw gemaakt, per telefoon of met een kaart.
Voel je je soms wel erg verlaten, houd ook eens een ander in de gaten.
Even een blik of een gebaar, even wat aandacht voor elkaar.
                Een gemeente lid in corona tijd

Nieuwsbrief Oude Kerk
Inmiddels verschijnt maandelijks de Nieuwsbrief Oude Kerk. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt rondom de Oude Kerk en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefoudekerk@gmail.com op u op te geven.

LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

25 juli 2021  |  voor de zondagen 1 en 8 augustus

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen inmiddels weer diensten houden met 65 kerkgangers. Zoals u eerder al gewend was moet u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve zijn er weer. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Kostersdienst.
Op 1 augustus is Gerrit Mabelis koster en op 8 augustus verzorgt Fennie Wouda de kostersdiensten.

Schriftlezing.
Op 1 augustus is Stan van Bosbeek onze lector en op 8 augustus verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst.
Op dinsdag 29 juni j.l. zijn we voor het eerst sinds de coronacrisis weer bij elkaar geweest.
Het vorige berichtje van mij is helaas niet in het Kerkblad opgenomen.
Daarom geef ik de opbrengst van mei nog door, te weten € 417,40.
De opbrengst van juni was € 549,10. Mooie bedragen!
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 31 augustus in De Hoeve om 19.30 uur.
Goede gezondheid gewenst en tot dinsdag 31 augustus, 19.30 uur.
Ria van Herk

Besluiten Toekomst 2030
Door interim predikant ds. M. Zijlstra is een advies opgesteld om de gemeente in ieder geval tot 2030 vitaal en financieel gezond te houden. Op basis van zijn adviezen en de adviezen van de wijken, gemeenteleden en de diverse gremia heeft de Algemene Kerkenraad op 8 juli 2021 diverse besluiten genomen. Deze zijn verwoord in een eindrapport. U kunt een overzicht van de vastgestelde besluiten, met een toelichting en onderbouwing hiervan vinden op de website van de Algemene kerkenraad (https://hervormd-ermelo.nl/algemeen/nieuws/eindrapport-toekomst-2030) of aanvragen per mail via de scriba scriba.ok@hervormd-ermelo.nl.

Nieuwsbrief Oude Kerk
Inmiddels verschijnt maandelijks de Nieuwsbrief Oude Kerk. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt rondom de Oude Kerk en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefoudekerk@gmail.com op u op te geven.

Tot slot :  Gebed van Maarten Luther

Goede God,
geef ons allen,
dat we ook leven, zoals we zeggen
dat het moet,
en de woorden ook in daden omzetten.

Velen zeggen met ons: Heer, Heer!
en loven uw leer,
maar het doen volgt er niet op.

Laat toch niet door ons zelf
het heilige Woord van God ontheiligd
worden.

Amen

LH.


25 juli 2021

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

18 juli 2021  |  voor de zondagen 18 en 25 juli

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen inmiddels weer diensten houden met 65 kerkgangers. Zoals u eerder al gewend was moet u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve zijn er weer. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Kostersdienst.
Op 18 juli verzorgt Kees Mouw de kostersdiensten en op 25 juli is Goos Eikelboom koster.

Schriftlezing.
De schrftlezingen worden op 18 juli verzorgt door Bob Roukema en op 25 juli is Leny van Aalst de lectrix.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Huwelijksjubilea
2 huwelijksjubilea de komende weken:
- Op 19 juli hopen de heer A.F.J. van Dijk en mevrouw B.J.A. van Dijk - Bodaan, te gedenken dat zij 25 jaar getrouwd zijn.
- Er is ook een feestelijke dag te melden voor de heer W. Schaap en mevrouw D.L. Schaap - de Mol. Zij hopen op 23 juli te vieren dat zij elkaar 50 jaar geleden het ja-woord gaven.
Beiden echtparen van harte gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren.

Dank
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen, presentjes, kaarten en berichtjes die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Het heeft ons, vooral in deze onzekere tijd, heel goed gedaan.
Corry en Kees Kammeraat

Nieuwsbrief Oude Kerk
Inmiddels verschijnt maandelijks de Nieuwsbrief Oude Kerk. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt rondom de Oude Kerk en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefoudekerk@gmail.com om u op te geven.

LH.


18 juli 2021

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

30 juni 2021  |  Voor de zondagen 4 en 11 juli

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen inmiddels weer diensten houden met 60 kerkgangers. Zoals u eerder al gewend was moet u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve zijn er weer. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Kostersdienst.
Fennie Wouda is zowel op 4 als op 11 juli koster.

Schriftlezing.
Op 4 juli verzorgt Carla Meiling de Schriftlezingen en op 11 juli is dat Willem Jan Visser.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Huwelijksjubileum
Op 14 juli hopen de heer E. Vos en mevrouw B.A.Tj. Brouwer te gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren.

Dankjewel
Lieve mensen, we willen u hartelijk bedanken voor de vele kaarten die we mochten ontvangen tgv ons 50 jarig huwelijksfeest vanuit de oude kerk. We waren er zeer door verrast !!
Margriet en Bob Roukema

Meeleven met elkaar
De heer Cock Andreae, ligt in het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, afdeling 2 Oost kamer 212. Het gaat inmiddels beter met hem. Er wordt een plek voor hem gezocht in Ermelo. Hij heeft heel veel kaarten ontvangen en voelt zich erg gesteund door de gemeente van de Oude Kerk.

Nieuwsbrief Oude Kerk
Inmiddels verschijnt maandelijks de Nieuwsbrief Oude Kerk. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt rondom de Oude Kerk en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefoudekerk@gmail.com op u op te geven.

LH.


30 juni 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT