Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 13 juni 2022

Nieuws van rondom de Oude kerk

Voor de zondagen 19 en 26 juni

Beroepingswerk.
Beste gemeenteleden, Graag geven wij u een update van het beroepingswerk. De namen van eventuele kandidaten die zijn aangedragen door de gemeente, hebben we allen zorgvuldig doorgenomen en gewogen. Een groslijst (voorkeurslijst met 4 namen)hebben we inmiddels voorgelegd aan de kerkenraad. Deze heeft de lijst goedgekeurd en de algemene kerkenraad heeft ook geen bezwaar. Daarom is nu de volgende stap genomen in dit proces: met de mogelijke kandidaten kennismaken. De beroepingscommissie ervaart het proces en de bijeenkomsten als mooi en constructief, maar voelt ook de grote verantwoordelijkheid namens u als gemeente. Wij vinden het fijn als u het beroepingswerk meeneemt in uw gebed.
De beroepingscommissie 

Kostersdienst.
Fennie Wouda is zowel op 19 als op 26 juni .koster.

Schriftlezingen.
Op 19 juni is Willem Jan Visser lector en op 26 juni worden de schriftlezingen verzorgd door Bob Roukema.

Kinderoppas.
Op zondag 19 juni verzorgen Mathilde v. Vugt en Renee vd. Berg de kinderoppas en voor 26 juni staat Emmelieke Poolen op het rooster.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst.
Op 31 mei j.l. zijn we bij elkaar gekomen. De inhoud van de zakjes over de maand mei bedroeg € 365,--. We hebben afscheid genomen van Margareta Oltean, die per
1 juni j.l. is gestopt. Dank voor de tijd dat je bezoekdame bent geweest.
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 28 juni a.s. om 19.30 uur in De Hoeve.
Ria van Herk.

Huwelijksjubileum
De heer J.H.Jonker en mevrouw R.A.Jonker–Hupse, hopen op 22 juni te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren u beiden van harte met uw jubileum en wensen u een fijne dag toe met uw dierbaren

Uit de wijkkerkenraad.
Enkele punten uit de wijkkerkenraadsvergadering van 11 mei
- ds. Priem verzorgt de overdenking over “Hoe zijn we kerk na Corona”. Hij leest uit enkele verzen uit 1 Korinthe 12, 13 en 14 over eenheid: Wat hebben we/heb ik nodig en wat kunnen we bijdragen en gaat voor in gebed.
- De aantredende nieuwe pastoraal medewerkers Johan Heemskerk, Henk Pol en Piet van Veen leggen de belofte van geheimhouding af.
- Kerkenpad excursie met VMBO leerlingen: Op 28 juni zullen een aantal een groepen leerlingen de kerk bezoeken.
- De definitieve profielschets is naar de classis gestuurd en is opvraagbaar voor de gemeenteleden. U kunt hiervoor de scriba benaderen.
­- Ruth Kortenhoeven licht de lijst van de beroepingscommissie met de te vragen predikanten toe. De lijst is op maandag 16 mei besproken in een on-line AK-vergadering. Hierna heeft de beroepingscommssie groen licht gekregen om de predikanten te benaderen.
- Overleg Westerkerk/Oude kerk/Kerkelijk Centrum (WOK): Het WOK overleg vindt iedere 2 weken plaats om uiterlijk 1 juli een rapport te presenteren. Gesproken is over de commuciatie met de gemeente. De aandachtspunten zijn Toekomst en Jeugd, Samenwerking en ontmoeting, Inclusiviteit, Diensten en vieringen.
- Vormgeving collecteren: Afgesproken wordt voorlopig alle collectes alleen bij de uitgang te houden.
- Ruth Kortenhoeven sluit de vergadering met het lezen van Lied 267.


LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude kerk

08 augustus 2022  |  voor de zondagen 14 en 21 augustus

Kostersdienst.
Op zondag 14 augustus is Goos Eikelboom koster en op 21 augustus worden de kostersdiensten verzorgd door Fennie Wouda..

Schriftlezingen.
Op zondag 14 augustus verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen en op 21 augustus neemt Elise Lengkeek die voor haar rekening.

Kinderoppas.
Karin van Aller verzorgt op zondag 14 augustus de kinderoppas en op zondag 21 augustus is dat Wilma Knoppersen.

Kindernevendienst.
Zondag14 augustus is de laatste zondag van de zomervakantie. Dan is er nog geen Kindernevendienst. De kinderen blijven dan de hele dienst in de kerk. Vanaf zondag 21 augustus beginnen we weer.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Evert van Beekhuizen, tel. 06–13.84.44.19 e-mail: evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Meeleven met elkaar.
- Mevrouw Visscher-Petersen is op 29 juli verhuisd naar de Amaniet, Varenlaan 129f, 3852 CP, Ermelo.
- Mevrouw M.H. Meewis-van Maanen is verhuisd naar het Kroondomein, Sparrenlaan 10 / 120, 3851 XR Ermelo.

Huwelijksjubileum
De heer M van Leussen en mevrouw M van Leussen-Sluiter, hopen op 18 augustus te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren u beiden van harte met uw jubileum en wensen u een fijne dag toe met uw dierbaren.

Wandeling zaterdag 13 augustus.
Wandelgroep Oude Kerk organiseert op zaterdag 13 augustus a.s. wederom een gezellige mooie wandeling. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We organiseren de wandelingen op steeds de tweede zaterdag van de maand.


LH.


08 augustus 2022

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

25 juli 2022  |  voor de zondagen 31 juli en 7 augustus

Kostersdienst.
De kostersdiensten worden op zondag 31 juli verzorgd door Fennie Wouda en op 7 augustus is Renger van Strijland koster.

Schriftlezingen.
Op zondag 31 juli verzorgt Willem Jan Visser de schriftlezingen en op 7 augustus is Bob Roukema onze lector.

Kinderoppas.
Karin van Aller verzorgt op zondag 31 juli de kinderoppas en op zondag 7 augustus is dat Anette van Beekhuizen.

Kindernevendienst.
Op de zondagen tijdens de zomervakantie (10 juli t/m 14 augustus) is er geen Kindernevendienst.
De kinderen blijven dan de hele dienst in de kerk. Vanaf zondag 21 augustus beginnen we weer.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Evert van Beekhuizen, tel. 06 – 13.84.44.19  e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Meeleven met elkaar
- Op moment van schrijven, 18 juli, is bekend dat Annie Besselsen was opgenomen in het Sint Jansdal te Harderwijk. Annie heeft problemen met ontstekingen in haar lichaam waarvan de herkomst niet duidelijk is; er wordt gezocht naar oorzaken om gericht medicatie te kunnen geven. De eerst onderzoeken in het ziekenhuis hebben nog geen oplossing geboden. In afwachting van verdere onderzoeken begin augustus, is Annie inmiddels thuis. Een berichtje of kaartje naar Annie wordt op prijs gesteld.
- Als dit kerkblad uitkomt is de knie-operatie van mevr Zwanie van de Kamp hopelijk alweer achter de rug. Ze zal de komende weken verblijven bij de Klimop (Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk). We wensen haar een spoedig herstel toe
- Dhr Winters is verhuisd naar het Henriette van Heemstrahuis. Thuis wonen was vanwege gezondheidsklachten niet meer mogelijk. Hij bedankt iedereen voor de blijken van medeleven, heeft hem er goed gedaan.

Geboortebericht
Op 17 juli is Jamie Flint Heemskerk geboren, zoon van Johan en Chantal Heemskerk. We feliciteren de ouders met dit Godsgeschenk, aan hun zorg en liefde toevertrouwd en wensen hen Gods zegen over de opvoeding.

Wandeling zaterdag 13 augustus
Wandelgroep Oude Kerk organiseert op zaterdag 13 augustus a.s. wederom een gezellige mooie wandeling. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We organiseren de wandelingen op steeds de tweede zaterdag van de maand.


LH.


25 juli 2022

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude kerk

11 juli 2022  |  voor de zondagen 17 en 24 juli

Kostersdienst.
Op zondag 17 juli worden de kostersdiensten verzorgd door Gerrit Mabelis koster en op 24 juli is Gijs van Norden koster.

Schriftlezingen.
De schriftlezingen worden op 17 juli verzorgd door Joke van den Berg. Op 24 juli neemt Carla Meiling die voor haar rekening

Kinderoppas.
Op zondag 17 juli wordt de kinderoppas verzorgd door Wilma Knoppersen en op zondag 24 juli is dat Inge v. Essen.
Er is nog een tekort aan medewerkers voor de kinderoppas voor na de zomer. Helpt u mee om te voorkomen dat we geen oppas kunnen organiseren?. U kunt contact opnemen met Antoinette Blokland op 0341-56.32.11 of even binnenlopen bij de oppas om u aan te melden.

Bericht vd Kindernevendienst:
Op de zondagen tijdens de zomervakantie (10 juli t/m 14 augustus) is er geen Kindernevendienst.
De kinderen blijven dan de hele dienst in de kerk. Vanaf zondag 21 augustus is er weer Kindernevendienst.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577-84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Huwelijksjubilea
- De heer en mevrouw van Beek, hopen op 11 juli te gedenken dat zij 25 jaar getrouwd zijn.
- De heer en mevrouw G. IJkema en G. IJkema-Vos zijn op 20 juli 60 jaar getrouwd.
Wij feliciteren beide echtparen van harte met hun jubileum en wensen hen een fijne dag toe met hun dierbaren.

Meeleven met elkaar
Mevr. E.Dooijewaard-Timmer is gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken. Ze is geopereerd in het St. Jansdal, heeft een nieuwe heup gekregen en verblijft nu voor revalidatie in de Klimop (kamer 408).

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Op onze bijeenkomst van 28 juni j.l. is door de voorzitter van de Kerkenraad, Jan Plette, de zilveren penning van de Hervormde Gemeente Ermelo uitgereikt aan Hennie Kamphorst. Zij heeft zich ruim 50 jaar! ingezet voor het verjaardagsfonds en de bezoekdienst. Bedankt Hennie, voor alle bezoekjes die je hebt afgelegd. We verwelkomen twee nieuwe leden, te weten Dinie Petersen voor de Putterweg en Bert Dijk voor de Torenlaan en de Van Beekweg. De inhoud van de verjaardagszakjes van juni bedroeg € 348,--, waarvan € 20,00 voor de wijkkas. Onze volgende bijeenkomst is op 30 augustus a.s. om 19.30 uur in De Hoeve. Iedereen een fijne vakantie toegewenst.
Ria van Herk


LH.


11 juli 2022

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT