Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Activiteiten

Activiteiten


30
JUN
Zondag 28 juni 2020 10:00
Oude Kerk

De kinderhoek voor zondag 28 juni


In de woestijn

Hoi meisjes en jongens!

Hoe lang kunnen we al niet meer naar de kerk met z’n allen?
Wie weet dat precies?
Ik heb het niet bijgehouden maar ben eigenlijk wel benieuwd.
Wie kan er goed rekenen? ;-)

Zouden de mensen van het volk Israël de weken geteld hebben?
Hoelang slapen zij al in een tent in plaats van het huis waar ze in Egypte in woonden?
Tent opzetten, tent afbreken. Elke dag manna zoeken om brood en koeken te bakken.
Zuinig doen met water.
De kinderen hoorden van hun ouders dat ze de God zouden ontmoeten die hen geholpen had om uit Egypte weg te gaan. Hun vaders en grote broers werkten niet meer voor de farao. Door God konden ze vluchten dwars door het water van de zee!
Het was zo spannend geweest, alles was anders dan anders.

Maar toen God bij de berg Sinaï begon te praten werden hun ouders en de kinderen bang.
Donder en bliksem!
God was te groot, te bijzonder voor hen.

Maar God wilde met hen vriendschap sluiten en vertellen hoe je in vrede met elkaar en Hem kunt leven. Ze mochten voor andere volken een voorbeeld zijn hoe het is als God je god is.
Gelukkig was Mozes er. Hij kon dichtbij God komen, al kon ook Mozes Gos niet echt zien.
Mozes luisterde naar Gods stem en vertelde wat God gezegd had aan de mensen door.
Het leek wel op ‘doorfluistertje’, maar dan zonder fluisteren.

Als Mozes met God gesproken had was zijn hele gezicht licht, het leek wel of je in de zon keek als je Mozes dan zag.
De mensen vroegen of hij een doek over zijn gezicht wilde doen als zijn gezicht zo straalde.
Anders konden ze niet naar hem kijken.
De mensen en de kinderen wilden God eigenlijk wel zien.
Bij de Egyptenaren kon je hun goden wel zien.
Ze hadden er beelden van gemaakt.
Maar God wilde dat niet.
Hij zei: een beeld laat niet goed zien wie Ik echt ben.
Ik ben daar te groot en te bijzonder voor, maar Ik ben wil ook heel dichtbij jullie zijn.
Ik houd van mijn mensen, grote en kleine!

Mozes vond het soms moeilijk om boodschapper tussen God en de mensen te zijn.
De mensen wilden dan weer dit en dan weer dat.
Ze waren vaak ontevreden. Ze gaven hem de schuld van waar ze het niet mee eens waren.
Mozes werd er wel eens moe en verdrietig van.
God heeft hem toen getroost. Hij mocht iets van God zien.

Daar gaat het verhaal vandaag over.
Je kunt er ook iets over maken of knutselen.
Bekijk het filmpje
Een hele fijne zondag thuis met elkaar!

De groeten van
Juf Hester en juf Belien


Mozes ziet God van de achterkant.


Deel op Deel op

Details

Zondag 28 juni 2020 10:00
Oude Kerk

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

07
JUL

De kinderhoek voor zondag 5 juli 2020

 Dag jongens en meisjes!!

De laatste keer dat we met elkaar naar de kerk mochten was zondag 15 maart. We gaan nu al 16 weken niet meer naar de kerk en dat blijft vreemd.
Gelukkig komen er steeds meer kleine veranderingen en mogen er vanaf 1 juli 100 personen naar de kerk.
Misschien is er al iemand naar de kerk geweest die je kent.

Het juk is zacht, de last licht matteus 11: 25 -30

Jezus begon te praten. Eerst bad Hij tot zijn Vader in de hemel.
“God, U bent mijn Vader”, zei Hij, “en U bent ook de Heer, de Koning, van de hemel en van de aarde. Daar ben Ik heel erg blij om! Soms, God, is het net alsof U de kinderen meer laat weten dan alle wijze mannen van de wereld. Dat is heel bijzonder!”
“Jullie moeten weten”, zei Jezus, “dat mijn Vader in de hemel alles aan Mij heeft gegeven. Ik ben op aarde gekomen zodat jullie God goed leren kennen. Ik kan jullie over de Vader vertellen. God wil er zijn voor alle mensen!

En daarom: kom maar bij Mij als je het moeilijk vindt om te doen wat God wil, of als je heel erg moe bent. Bij Mij kun je uitrusten en kun je weer voelen hoe het leven ook kan zijn; licht en zacht, blij en levendig.
Soms is het alsof je een juk op je schouders hebt, dat zo zwaar is, dat je er krom van gaat lopen. Kom maar bij Mij, want bij Mij is de last licht en het juk zacht; het juk drukt hier niet zwaar. Wat Ik van je vraag is niet moeilijk, en niet zwaar. Hier bij Mij kun je rust vinden.”

Dit is het Woord van GodVraagje:
  • Jij hebt het vast wel eens heel druk. Waar vind jij rust? Hoe kan Jezus jou rust geven?
  • Jezus gehoorzamen is niet altijd gemakkelijk. Toch geeft het je rust. Als jij een mooie tekening wilt maken, kost dat ook inspanning. Als jij kampioen wilt worden, kost dat training. Soms kost je iets moeite, maar levert het iets heel moois op. Wat betekent het voor jou dat Jezus, de Overwinnaar, je helpt?


We komen tot rust bij Jezus en leren meer van hem door te luisteren naar zijn gelijkenissen en te zien welke wonderen hij heeft gedaan.
Het is belangrijk naar Gods woorden te luisteren en eruit te leven.
Jezus vraagt niet het onmogelijke : hoe reageert de juf / meester op school of de trainer als je iets moeilijks moet doen en het lukt niet. Worden ze boos? Laten ze je het wel tien keer overdoen? Of zeggen ze: ‘we zullen het samen proberen, ik help je een beetje’. En als het niet lukt: ‘goed geprobeerd, misschien gaat het later wel goed, we gaan iets anders doen’. De Farizeeën worden boos als de mensen zich niet aan al hun regels hielden, die veel te moeilijk waren. De mensen rond Jezus zijn er moe en verdrietig van. Ze denken: wij kunnen zeker niet van God houden. Jezus zegt: Kom maar bij Mij. Ik zal jullie helpen. Als je op Mij vertrouwt, komt het goed. Dan word je rustig en kun je gelukkig leven.

Hier gaat het verhaal vandaag over.
Je kunt er ook iets over maken of knutselen.
Bekijk het filmpje.

Een hele fijne zondag met elkaar en hopelijk tot snel.

De groeten van de juffen Nicole en Inge

Blad1


Blad 2


Blad 3


Blad 4


Blad 5


Blad 6


Blad 7


Zondag 5 juli 2020 10:00
Oude Kerk
Meer informatie

minder
25
SEP

Hoevemaaltijd

info volgt
Vrijdag 25 september 2020
Oude Kerk, De Hoeve
Meer informatie

meer
07
OKT

Koffieochtend

info volgt
Woensdag 7 oktober 2020
Oude Kerk, De Hoeve
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT