Lees voor
Zoek
Home > Nieuwe Kerk Zuid > Nieuws

Zondag 06 januari 2019

Bevestiging en intrede

Op zondagmorgen 6 januari 2019 zal ds. J. Bogerd worden bevestigd door onze consulent ds. R.F. de Wit. ’s Middags zal de intrededienst zijn. Aanvang: 15.00 uur. Wanneer het gezin Bogerd ‘neerstrijkt’ aan de Lijsterlaan is nog niet bekend. Welkom in ons dorp! Op zondagmorgen 6 januari is er geen kerkdienst in de Kapel. We roepen alle Kapelgangers op aanwezig te zijn bij de bevestiging en intrede van ds. Bogerd in de Nieuwe Kerk.Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Diaconie

Collecte diaconie 17 maart "Verlaat de gevangenis....en dan?"

21 februari 2019  |  

 

Een nieuw begin voor ex-gedetineerden in Nederland.

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk.

Het hebben van een woning en werk zijn belangrijke sleutels voor een succesvolle terugkeer; er is dan veel minder kans dat ex-gedetineerden opnieuw de fout ingaan.

Kerk in Actie steunt het werk van Exodus en Gevangenenzorg, zodat ex-gedetineerden een kans krijgen op een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Dankzij uw steun kunnen ex-gedetineerden een nieuw leven opbouwen!   
Namens de themagroep Gevangenen, hartelijk dank!U kunt uw gift 
ook overmaken naar rekening nummer NL 75 RABO 0317704648, t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ermelo o.v.v. “Een nieuw begin voor ex-gedetineerden in Nederland” 

 

 

 Tags
Collectegevangenen
21 februari 2019

minder
Diaconie

Avondmaalscollecte 10 maart voor het Driestroom huis Damaris in Ermelo

13 februari 2019  |  waar jonge alleenstaande moeders tussen 15 en 25 jaar worden opgevangen.
Dat wordt betaald uit de PGB.
Ze worden 24/7 begeleid door een deskundig echtpaar.
Door de kleinschaligheid is persoonlijke aandacht gewaarborgd.
Het is een tijdelijke opvang, waarna ze weer zelfstandig kunnen wonen.

Uitgaven zoals kinderbedjes, spelmateriaal, lesmateriaal, inrichting
woonruimtes, vertrekpakket en uitstapjes worden niet gesubsidieerd.
Met uw giften worden deze uitgaven mogelijk gemaakt.

We hebben besloten om de Avondmaalscollecte van 10 maart 2019 voor dit doel te bestemmen. Mogen we op uw bijdrage rekenen?

De diakenen van de Thema groep Armoede van de Hervormde Gemeente Ermelo.

Mocht U niet aan het avondmaal gaan en wilt U toch het doel van de Avondmaalscollecte steunen dan kunt U een gift in een enveloppe met daarop geschreven Driestroomhuiscollecte in de collectezak doen. Of U kunt het ook overmaken naar rekening nummer NL 75 RABO 0317704648, t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ermelo voor Driestroomhuiscollecte van 10 maart 2019.


Tags
CollecteAvondsmaalscollecteDamaris
13 februari 2019

meer
Nieuwe Kerk Zuid

Bevestiging en intrede

06 januari 2019  |  Op zondagmorgen 6 januari 2019 zal ds. J. Bogerd worden bevestigd door onze consulent ds. R.F. de Wit. ’s Middags zal de intrededienst zijn. Aanvang: 15.00 uur. Wanneer het gezin Bogerd ‘neerstrijkt’ aan de Lijsterlaan is nog niet bekend. Welkom in ons dorp! Op zondagmorgen 6 januari is er geen kerkdienst in de Kapel. We roepen alle Kapelgangers op aanwezig te zijn bij de bevestiging en intrede van ds. Bogerd in de Nieuwe Kerk.


06 januari 2019

meer