Lees voor
Zoek

Welkom in de Oude Kerk

Als wijkgemeente rond de oude dorpskerk genieten we elke zondag het voorrecht om op deze plek samen te komen, waar al door de eeuwen heen mensen hun vreugde en zorgen brengen.
Welkom bij de gemeente van de Oude Kerk !

Kerkdiensten

toon kalender
<februari 2020>
zomadiwodovrza
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
1234567

Klik op de dienst om deze te beluisteren.

Adresgegevens Oude KerkKerkbrink 1
3851 MB Ermelo

T: 0341-551701

Plan uw route

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze

Activiteiten

28
FEB

Hoevemaaltijd

info volgt
Vrijdag 28 februari 2020
Oude Kerk, De Hoeve
Meer informatie

minder
02
MRT

We moeten gered willen worden...

Borgman neemt zijn uitgangspunt in het verzet tegen het cultuurchristendom: kerkelijkheid en persoonlijk geloof hebben wij nodig.

Overal vergrijzen de kerken en het lukt het christendom niet het geloof aan een volgende generatie door te geven. Kerken doen hun best om te redden wat er te redden valt. Maar zij zouden moeten begrijpen dat zij gered moet worden.

Het christendom leeft niet bij een traditie die door de gelovigen wordt vastgehouden, maar door een God die de gelovigen vasthoudt, juist op het moment dat zij zich van alles en iedereen verlaten voelen. God is een vluchteling die niet moet worden gered, maar die komt om ons te redden.

We hopen dat u nieuwsgierig bent geworden naar dit programma.
Meer informatie kunt u vinden door te klikken op
[We moeten gered willen worden].
Aanmelden kan dan via de website.
maandag 2 maart 2020
Locatie: Oude Kerk (De Hoeve)
Meer informatie

meer
09
MRT

Muhammed

Muhammed
Mohammed, ook wel Muhammad is een veelvoorkomende Arabische voornaam met de betekenis "de geprezene”. 
In dit leerhuis verdiepen we ons in het leven van Muhammad. Daarbij besteden we aandacht aan de context waarin hij leefde, de sociale, politieke en religieuze veranderingen, die hij teweeg bracht......

Martha Frederiks is hoogleraar Studie van het Wereld Christendom aan de Universiteit van Utrecht.


We hopen dat u nieuwsgierig bent geworden naar dit programma. Meer informatie kunt u vinden door te klikken op Muhammed.
Aanmelden kan dan via de website.
maandag 9 maart
Immanuelkerk
Meer informatie

meer

Laatste nieuws

Oude Kerk

Het wijknieuws van 16 feb 2020

16 februari 2020  |  Nieuws van rondom de Oude Kerk
voor de zondagen 23 februari en 1 maart 2020

Zondag aan de orde
Op zondag 23 februari wordt bij de vertellingen in de kindernevendienst volgens het rooster ‘Vertel het maar’ gestart met het Paasproject. Het bijbelboek Matteüs staat daarbij centraal. Op zondag 23 februari zal het gaan over “De intocht van Jezus in Jeruzalem” naar Matteüs 21:1-11. Op zondag 1 maart wordt verteld over “Jezus veegt het tempelplein schoon” uit Matteüs 21:12-17.

Vervoer naar de kerkdiensten
De autodienst naar de kerkdienst van half elf wordt op zondag 23 februari verzorgd door de familie Bosch. Op zondag 1 maart rijden mevrouw Van Silfhout en de familie Brussaard.

Kinderoppas
Op zondag 23 februari verzorgen Mathilde en Renee van Vugt de kinderoppas. Op zondag 1 maart is dat Antoinette Blokland.

Kostersdienst
Op 23 februari is Leo van Herk koster in de ochtenddiensten en Chris Oosting in de middagdienst van 17.00 uur. Fennie Wouda verzorgt de kostersdiensten op zondag 1 maart.

Schriftlezing
Joke van den Berg verzorgt op 23 februari de schriftlezingen in de halfelf dienst. Op 1 maart is Bob Roukema lector.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46.44, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl .

Meeleven met elkaar
We noemen hier enkele namen van mensen die weer thuis zijn na te zijn verpleegd:
– Mw Beredine de Vries-Mulder.
– Dhr. W.J. Ederveen.
- Dhr. B. v Panhuis.
Ter bemoediging, ook voor hen die hier niet worden genoemd, maar soms van alles mee- en doormaken, deze wonderlijke woorden van Bonhoeffer:
Ik geloof dat God uit alles, ook uit het slechtste, iets goeds kan en wil laten ontstaan. Hiervoor heeft hij mensen nodig die met alles hun voordeel doen. Ik geloof dat God ons in iedere moeilijk situatie zoveel weerstandsvermogen geeft als we nodig hebben. Maar Hij geeft het niet vooraf, opdat wij niet op onszelf maar op Hem vertrouwen. Ik geloof dat ook onze fouten en vergissingen zin hebben en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken dan de daden waarvan wij denken dat ze goed zijn.

Jubilea
- Op 23 februari gedenkt het echtpaar W. van Putten-Vlieg dat ze maar liefst 65 jaar elkaar hulp en tegenover zijn. Vijf jaar geleden mochten we al hun jubileum vieren met een dankdienst in de Oude Kerk, en nog zijn ze voor elkaar bewaard. Al was het de afgelopen jaren bepaald niet zorgeloos.
- Op 29 februari – een bijzondere datum om te trouwen, die dag is er niet altijd! – passeert de familie J. vd Pol-Kok mijlpaal veertig.
We wensen beide families – met allen die bij hen horen – een fijne vierdag toe en Gods zegen voor hun toekomst.
Ter felicitatie deze keer een anecdote: Een oud echtpaar ging naar bed.
Vol liefde keek de man haar aan en streelde haar rimpelige handen.
Hij werd lyrisch: Hij sprak: "Wij zijn al zoveel jaren gelukkig meid.
Geloof me als ik zeg: ik wil je voor een miljoen niet kwijt."
"Dat weet ik jongen", zei de vrouw. "Ook jij bent niet te koop.
En ook niet voor een miljoen, dat is toch ook een hele hoop?"
Samen lagen ze daar, op de rand van hun leven.
Twee mensen die elkaar zoveel hadden gegeven.
Ze zeiden:"Welterusten hoor." Hij gaf haar een zoen
en fluisterde:"Is de deur op slot?" "Natuurlijk, waarom?" Wel, hier ligt voor twee miljoen......

Bijbelkring
Donderdagmorgen 20 februari komen we weer rondom het bijbelboek Hebreeën samen. We lezen en bespreken deze ochtend hoofdstuk 12 en de bijbehorende bladzijden uit "Kom tot rust". Vanaf half tien is de Hoeve open, we beginnen om 10.00u.

Bezoekdienst/verjaardagsfonds
Op dinsdag 28 januari hadden we de maandelijkse bijeenkomst. De opbrengst van december 2019/januari 2020 was € 609,50, waarvan € 10,-- voor de kerstattenties, € 10,-- voor het jeugdwerk, € 10,-- voor de oudejaarscollecte. Iedereen hartelijk daarvoor. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 25 februari a.s.om 19.30 uur in De Hoeve. Wij zullen dan van een aantal dames afscheid nemen. Ria van Herk

Tenslotte
Wie geregeld in de bijbel leest en niet alleen de bekende bijbelgedeelten tot zich neemt, valt soms van de ene verbazing in de andere. In het jongste nummer van Kerk en Theologie – een tijdschrift dat als een brug wil fungeren tussen wetenschap en kerk – werden een aantal struikelteksten eens goed onder de loep genomen.

Waar doopte Johannes?
Wie wel eens in Israël is geweest, weet dat er meer doopplaatsen zijn die je kunt bezoeken als dé doopplek. Zorgvuldig onderzoek in de evangeliën naar de situering van Johannes de Doper toont aan, dat iedere evangelist een eigen kleuring geeft aan het optreden van deze voorloper van de Messias en dat de locaties waar dat geschiedde minder duidelijk zijn. Bij Marcus geldt de woestijn rondom de Jordaan als de plek waar de nieuwe Elia de weg bereidt voor de Openbaring van Gods Koningschap, Mattheus voegt bewust Judea toe als zijn werkterrein om de parallel met de man van Nazareth te benadrukken, Lucas beschouwt de woestijn – meer dan de Jordaanvallei – als de plaats van Gods openbaring en in het evangelie van Johannes wordt de getuigende, en ondergeschikte rol van Johannes aan Jezus vooral belicht.

Lezersagressie
Nieuwtestamenticus dr. Arie Zwiep schrijft een mooie bijdrage over Judas Iskariot. Eerst laat hij zien hoe het zwarte schaap onder de discipelen in kunst en kerkgeschiedenis verworden is tot de verpersoonlijking van het kwaad. Ik citeer: “Op de vele afbeeldingen die er in de loop der eeuwen van het Laatste Avondmaal zijn gemaakt, is vaak al snel duidelijk wie Judas, de verrader van Jezus, is: of omdat hij heel gemeen uit zijn ogen kijkt of omdat hij ergens in een hoekje zijn verradersloon (de dertig zilverlingen) aan het tellen is of omdat hij precies de ander kant opkijkt dan de andere apostelen of omdat hij Jezus of ook de toeschouwer brutaal en uitdagend in de ogen ziet. Helaas ook niet zelden omdat hij als enige (!) de typische kenmerken van een stereotiepe jood heeft: een scherpe neus, een gele mantel (voorloper van de davidster) en een buideltje geld in zijn handen”. Verder laat hij zien dat we niet alleen in Mat 27:3-10 over Judas' dood lezen, maar ook in Hand 1:16-20 en dat de beschrijving en de verklaring van de 'bloedakker' op beide plaatsen beduidend anders is. In de eeuwen daarna zijn er verschillende harmonisatiepogingen gedaan, de een nog meer gezocht dan de ander: moord door twee andere discipelen, kruisiging, steniging, zenuwaandoening, mislukte hemelvaart. Zwiep beschrijft ook hoe de bestempeling van Judas als type van de joden samen met het antisemitisme een giftig mengsel vormde dat leidde tot lezersagressie en zelfs in de meest letterlijke zin tot dodelijke slachtoffers. Zijn conclusie lijkt gerechtvaardigd: het lezen van de bijbel – en van heilige teksten in het algemeen – is in potentie gevaarlijk! Is het nadenken over de gestalte van Judas niet een testcase om erachter te komen waar wij zelf staan, en of wij als lezers anderen wel respecteren?

Christus opnieuw gekruisigd
Misschien kent u ook wel dat prachtige boek van Niko Kazantzakis Christus wordt weer gekruisigd. Het is al meer dan een halve eeuw oud – maar je zou het ieder jaar voor Pasen weer willen lezen. De titel is ontleend aan Hebr. 6:6 'Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige Geest; wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft, en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf opnieuw de Zoon van God kruisigt aan bespotting blootstelt'. Volgens Luther paste deze passage niet in de bijbel.
Collega dr. Liuwe Westra heeft zich desalniettemin verdiept in de achtergronden en de werking van de tekst, en trekt voor mij verrassende conclusies. Deze tekst zou niet primair wijzen op geloofsafval, zoals wel vaak uitgelegd, maar op wat in de Vroege Kerk veel voorkwam, herdoop. In de Vroege Kerk werd de doop veelvuldig verbonden met een deelnemen aan de kruisdood van Jezus. En de redenatie is dan: zoals Christus maar één keer voor iedereen is gekruisigd, zo kan iedereen zich ook maar één keer door de doop verbinden – een tweede doop impliceert dan een tweede kruisiging! Hij wil daarmee niet beweren dat de auteur van Hebreeën niet – zoals in Hebr. 10:26 en 12:16-17 – ernstig tegen afval ageert, maar stelt wel dat in bovengenoemde tekst uit het zesde hoofdstuk vooral wordt gewaarschuwd om niet opnieuw iemand te dopen en daarbij ook niet stil te blijven staan in je geloofsontwikkeling.
Zo bleek maar weer: telkens opnieuw de bijbelse woorden spellen verveelt nooit!

Met een hartelijke groet,
PAV


16 februari 2020

minder
Oude Kerk

Het wijknieuws van 2 februari 2020

03 februari 2020  |  Nieuws van rondom de Oude Kerk
voor de zondagen 9 en 16 februari

Zondag aan de orde
Zondag 9 februari is er weer in heel Ermelo een mix van school en kerk. Volgens een rooster wisselen de scholen en kerken, zodat iedere school en kerk aan de beurt komt. Dit jaar ontvangen wij in de dienst van 10.30u de onderbouw ( groep 1-4) van de Klokbeker. In de dienst van 9.00u zal diaken Henk-Jan vd Berg worden herbevestigd. Uitgangspunt voor de preek in beide diensten zijn de dromen van Jozef naar Genesis 37: 1-11. De vertelling in de kindernevendienst gaat, het rooster ‘Vertel het maar’ volgend, op zondag 16 februari over “Ezra vraagt trouw aan Gods geboden” uit Ezra 7 – 10. In de preek zullen we ook bij dat schriftgedeelte osn vertrekpunt kiezen.

Vervoer naar de kerkdiensten.
Op zondag 9 februari verzorgt de familie Van Norden, samen met de heer Groenewoud de autodienst naar de kerkdienst van half elf. Op zondag 16 februari rijdt mevrouw Van de Hoef.

Kinderoppas
Op zondag 9 februari verzorgt Marlina Blokland de kinderoppas. Op zondag 16 februari doet Corine van Woerkens dat.

Kostersdienst
Op 9 februari is Gijs van Norden koster op zondag 9 februari. Leo van Herk verzorgt de kostersdiensten op koster op zondag 16 februari.

Schriftlezing
Op 16 februari verzorgt Corry Kammeraat de schriftlezingen in de halfelf dienst.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46.44, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl .

Gift
Via bezoekdienst/verjaardagsafonds werd €100,-- voor Armenië ontvangen. Hartelijk dank!

Meeleven
Mw. M. Coorengel-van Eikenhorst is weer terug in Ermelo in en heeft haar plekje gevonden in de Arcade.

Jubilea
Op 8 februari is de familie Bouwman-Eertink veertig jaar elkaars hulp en tegenover. We wensen hen – met allen die bij hen horen – een fijne vierdag en Gods zegen voor de toekomst toe. Ter felicitatie deze keer woorden van Levi Weemoedt.

Bericht van overlijden
Op donderdag 30 januari overleed in de leeftijd van 79 jaar Hanna van Domburg Scipio- Steenman. Op vrijdagmiddag 7 februari zal een uitvaartdienst worden gehouden.

Wandeling zaterdag 8 februari a.s.
Wandelgroep Oude Kerk organiseert op zaterdag 8 februari a.s. wederom een gezellige wandeling. Om 10.00 uur verzamelen bij de Oude Kerk. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom, vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Oude Kerk staan ik het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Deze keer gaan we een mooie winterwandeling maken. We organiseren de wandelingen om de maand steeds de tweede zaterdag van de maand, na februari is de volgende weer in april. Contactpersoon is Martin Veldhuizen, tel. 06 25071914.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 16 januari:
- Ds. Verbaan opent als assessor de vergadering waarna Ruth Kortenhoeven de overdenking verzorgt. Ze gaat ons voor in gebed en leest een overweging van ds. Arie van der Veer over Toewijding (vanuit Deuteronomium 13 :5 ). We overdenken dit in stilte en zingen daarna Lied 912.
- De projectgroep Kerk 2030 komt met een overzicht met een 10-tal alternatieve scenario’s voor de toekomst. In de komende vergadering zal vanuit de projectgroep een toelichting hierop worden gegeven.
- Vanuit Armenië is gemeld dat het project waaraan door de jeugd van de Oude Kerk is gewerkt is afgerond.
- Het leesstuk van Bas van den Berg: “Samen zin ontdekken” uit het ouderlingenblad wordt kort
besproken.
- Het moderamen van de wijkkerkenraad bestaat dit jaar uit ouderling Jan Plette (voorzitter), scriba Lieuwe Hiemstra, diaken Dineke Nijmeijer en ds. Peter Verbaan. Afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad wordt ouderling-kerkrentmeester Arie van Buuren. Hij blijft mogelijk ook aanhaken bij het moderamen, zodat alle ambten daar vertegenwoordigd zijn.
- Ouderling-kerkrentmeester Grietzen Sinnema geeft een overzicht van de stand van enkele posten uit de financiële administratie voor de Oude Kerkwijk. Afgesproken wordt om een keer een totaalplaatje van de financiële situatie te maken teneinde beleid te kunnen maken op de verschillende (wijk-)posten.
- Proefopstelling koor: Gesignaleerd wordt dat de ruimte tussen de stoelen en de buitenmuur krap is. De stoelen worden daarom iets opgeschoven naar het middenpad. Bovendien komt er een lessenaar gekoppeld aan de microfoonstandaard en heeft de sokkel voor de kaarsen een andere kleur gekregen passend bij de omgeving waar deze nu staat.
- Janneke Veldhuizen sluit de vergadering met gebed

Ten slotte
Ik preek deze weken in het spoor van Vertel het Maar over Ezra. Maar er zijn ook 'struikelteksten' in dat bijbelboek Ezra, met name in de hoofdstukken 9 & 10, omdat de opbouwwerker Ezra zich in klare taal uitspreekt tegen gemengde huwelijken.
Al heel snel valt in onze dagen dan het verwijt van xenofobie of sektarisme. Het is een politiek geladen thema, hoewel, wie er ervaring mee heeft, kan er soms zelf ook ene boek over schrijven. Soms helpt het dan dat onderzoekers eens rustig uitzoeken, zonder de hete adem van de actualiteit, hoe het toen en daar nu eigenlijk zat of zit. Andere onderzoekers en uitleggers stellen juist dat het helpt om als je deze teksten leest je oor te leggen bij minderheden in eigen land. Daar zijn intern en tussen generaties ook volop discussies gaande over de voor- en nadelen van een gemengd huwelijk, vallen begrippen als identiteit en assimilatie en maakt men keuze's omtrent wel en niet gemengd huwen – thema's die ook twintig jaar na 'het muticulturele drama' en zeventig jaar na 'Molukkers in Nederland' nog volop actueel zijn.
Moeten we zo Ezra niet ook 'verstaan' – hoe weinig erover ook is gepreekt? Wordt misschien ook zo steeds opnieuw duidelijk – bij alle vragen die bijbelteksten kunnen oproepen vandaag – hoe actueel het Woord Gods is.....

Met een hartelijke groet,
PAV


03 februari 2020

meer
Oude Kerk

Het wijknieuws van 22 jan 2020

22 januari 2020  |  Nieuws van rondom de Oude Kerk
(zondagen 26 januari en 2 februari )

Zondag aan de orde
Op zondag 26 januari wordt in de kindernevendienst gestart met een aantal verhalen uit het boek Ezra. We volgen het rooster ‘Vertel het maar’. Op 26 januari gaat het over “De ballingen mogen terug naar hun land” naar Ezra 1-3:7. Op zondag 2 februari wordt verteld over “Verzet tegen de herbouw van de tempel” uit Ezra 3 en 4. Op deze avondmaalszondag zal ook vanuit deze hoofdstukken uit Ezra het woord worden bediend – de cantorij zal aan de 2de morgendienst ook haar medewerking verlenen.

Vervoer naar de kerkdiensten.
Op zondag 26 januari verzorgt de familie Foppen de autodienst naar de kerkdienst van half elf. Op zondag 2 februari zijn dat de familie De Vries en mevrouw Adam.

Kinderoppas
Op zondag 26 januari verzorgen Karin van Aller en Melle van Nieuwenhuizen de kinderoppas. Op zondag 2 februari zijn dat Marieke Kievit en Eva Plette.

Kostersdienst
Chris Oosting is koster in de ochtenddiensten op zondag 26 januari. In de middagdienst is dat Gerrit Mabelis. Fennie Wouda is koster op zondag 2 februari.

Schriftlezing
Op 26 januari verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen in de halfelf dienst. Carla Meiling is lector op 2 februari.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46.44, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl .

Opbrengst Kerstfair 2019
De kerstfair was weer een succes. De kerststukjes waren in trek en leverden € 995,- op. We verkochten verder 65 kerststollen, 40 liter erwtensoep en 650 oliebollen. En natuurlijk kerstkransjes, worsten en heerlijke koffie met taart. De netto-opbrengst ad € 2.260,90 wordt overgemaakt aan de Stichting Karamaba voor hun mooie werk in Gambia (https://stichtingkaramba.nl). Iedereen hartelijk bedankt.
Het kerstfaircomité: Fennie, Gijs, Margriet en Bob

Inzameling Voedselbank Oude Kerk 26 januari 2020.
Als gemeenteleden van de Oude Kerk kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben ( zie artikel kerkblad onder diaconie). Op zondag 26 januari 2020 staan er lege kratten van de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen: Houdbare melk, Brinta / Ontbijtgranen, Beschuit, pak hagelslag, ongezouten noten(melange) en Vacuümverpakte kaas. De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. Er staat een bus bij de ingang van de kerk waar u ze in kunt doen. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank. Alvast bedankt, diaken Gijs van Norden. Tel: 560408

Opbrengst zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen in de maanden november en december 2019 bedraagt € 1.775,61 en is bestemd is voor de Ermelose Stichting BEZWA. Deze stichting steunt sinds 2010 een project voor de jeugd in N.-Zambia Dit project wil jongeren een kans geven om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen in een door werkeloosheid, criminaliteit en ziekte geteisterde samenleving.
Het BEZWA-project biedt vakonderwijs aan jongeren dat hen in staat stellen hun eigen brood te verdienen. Ook worden voor de jeugd ontspannings- en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Tevens wordt regelmatig eten verstrekt aan de meest kwetsbare kinderen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Zieken
Verschillende mensen vertoefde de afgelopen periode in het ziekenhuis. Niet allen worden hier vermeld, op verzoek. Maar het 'gewone leven'spreekt voor velen niet vanzelf, zoveel is duidelijk.
Twee gemeenteleden zijn ter revalidatie opgenomen in
• Dhr. B. van Panhuis
• Dhr. A. Faber
Voor alle zieken en ziekenhuisbezoekenden (!) dit gebed om te bidden als je soms niet meer weet wat te bidden:
Liefdevolle Vader, ik dank U voor Jezus,
die alles heeft volbracht.
Aan uw goede zorgen vertrouw ik toe allen die ik liefheb.
Gij weet waarover ik bezorgd ben.
Aan U vertrouw ik toe:
mijn lichaam, mijn geest – heel mijn leven.

Bericht van overlijden
- Op zondag 12 januari overleed mw. Elisabeth Christina van Loon-Tankens. Zaterdag 18 januari werd ter nagedachtenis aan haar leven een afscheidsdienst gehouden in de aula van de begraafplaats Koningsvaren.
- Op dinsdagmorgen 14 januari overleed mw Dirkje Barendina Kistemaker – van Stokkum. Op maandag 20 januari werd ter nagedachtenis aan haar leven een afscheidsdienst gehouden in de aula van begraafplaats Koningsvaren.

Koffieochtend
Op woensdagmorgen 5 februari is er vanaf 10.00u koffie en inlopen in de Hoeve. Er is volop ruimte voor ontmoeting – zowel met mensen die we (niet) kennen als met onderwerpen. Iedereen is welkom.

Klein Avondmaal
Op woensdag 8 april houden we weer het Klein Avondmaal voor wie deelneming aan (het avondmaal in) de eredienst bezwaarlijk is geworden. Het is een bijzonder samenzijn, zo ervaren de deelnemers. Het begint om 15.00u in de kerk en na afloop drinken we een kopje koffie of thee met elkaar. Eventueel kunt u aan diaken Gijs van Norden doorgeven als u wilt worden opgehaald. Weet u welkom!

Wandeling zaterdag 8 februari a.s.
Wandelgroep Oude Kerk organiseert op zaterdag 8 februari a.s. wederom een gezellige wandeling. Om 10.00 uur verzamelen bij de Oude Kerk. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom, vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Oude Kerk staan ik het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Deze keer gaan we een mooie winterwandeling maken. We organiseren de wandelingen om de maand steeds de tweede zaterdag van de maand, na februari is de volgende weer in april. Contactpersoon is Martin Veldhuizen, tel. 06 25071914.

Jubileum
Op dinsdag 21 januari is de familie J.A. Oudshoorn-Bergshoeff zestig jaar elkaars hulp en tegenover. We feliciteren de familie met deze mijlpaal die ze gegeven wordt. We wensen hen – met allen die bij hen horen – een fijne vierdag toe en Gods zegenrijke nabijheid ook in de levensavond. Ter felicitatie deze woorden van E.L. Smelik over het huwelijk: Geen liefde komt Gods liefde nader dan de liefde tussen man en vrouw.

Hoevemaaltijd
Op vrijdagmiddag 24 januari as. is er weer een Hoevemaaltijd. Mogelijk heeft u zich al opgegeven. U bent welkom, aanvang 18.00 uur (17.45 uur inloop). Plaats: De Hoeve (Oude Kerk te Ermelo). Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Ook kunt u zich telefonisch of per email opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563.

Kleine GemeenteAvonden
Op maandagavond 3 en woensdagavond 5 februari worden weer onze Kleine GemeenteAvonden gehouden. Het thema luidt: Geloven door alle generaties heen. Geloven spreekt niet meer vanzelf in onze tijd. Onze samenleving verandert in rap tempo. Christenen vormen in Nederland een minderheid. Hoe krijgt – en houdt – ons geloof power, in de verschillende levensfasen ook? Waar word je als individu, maar ook als gezin of samen of als vrienden door geïnspireerd? En welke vorm van geloven en gemeente-zijn past daarbij? Deze keer hebben we voor de Kleine Gemeenteavonden een spreker uitgenodigd, die de inleiding zal verzorgen en ons komt prikkelen om discipel zijn te beschouwen als een vitale en vreugdevol drive van heel ons bestaan. Dhr. Bert Reinds is christen en coach op het gebied van opvoeden, huwelijk, gezin, levensfasen en relaties. Na zijn inbreng gaan we met elkaar als gemeente in gesprek. Uiteraard is er ook alle ruimte voor ontmoeting. We zien u graag op één van beide avonden!

Tenslotte
Voor u ook een nieuwsdieet ? Een Zwitser heeft onder die titel een boek uitgebracht waarin hij voorstelt om ons voor een periode eens minder en selectiever met media in te laten. Nieuws voor onze hersenen is als suiker voor ons lichaam!
Echt niet ieder nieuwsbericht is even belangrijk, maar met dat je het hebt vernomen zit het in je hoofd en denken. Het dagelijkse nieuws leidt ons misschien juist af van waar het nu echt om draait, het maakt ons makkelijk depressief, minder gelukkig en laat onze wilskracht verdwijnen.
Het is dat dit jaar de veertigdagentijd laat begint – aswoensdag 26 februari pas – maar daarin zou het goed passen. En de tijd dat we ons onthouden van nieuws en actualiteiten en dan overhouden gaan we ons op brood voor het hart concentreren: een bijbeloverdenking, een geestelijk boek, gewijde muziek... Een idee?

Met een hartelijke groet,
PAV


22 januari 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT