Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > wijknieuws nr.18

01-11-2019

Wijknieuws nr 18

Wijkbericht Kerkelijk Centrum

Met het oog op de zondag
Wij leven in een tijd waarin aantallen heel belangrijk zijn. Dagelijks krijgen we allerlei cijfers voorgeschoteld. Zeker in de economie is dat aan de orde van de dag. In onze neo-liberale cultuur is marktwerking een toverwoord geworden. Met economisering en commercialisering als gevolg. Onder het motto: Alles voor de groei!
Deze manier van denken heeft onze samenleving overspoeld, en ook in de kerk zijn velen er voor gevallen. In de bundel ‘Verlangen. Een theologische peiling’ van Bernd Wannenwetsch trof ik een kritisch artikel over deze ontwikkeling. Hij schrijft o.a.: ‘De ideologie van het management is in staat het eigenlijke wezen van de kerk te ondermijnen.’ Niet de leider, maar de herder staat centraal, niet de manager, maar de apostel. Typerend voor de herder is dat hij oog heeft voor het zwakke en kwetsbare, de kleine en machteloze.
In de middagdienst van 10 november gaat het ook over aantallen. Heel bewust zorgt God ervoor dat Gideon in Richteren 7 steeds minder mensen overhoudt. Voor alles gaat het om vertrouwen – op Hem, welteverstaan, en niet op de macht van het getal.
Op 17 november is de middagdienst gericht op jonge gezinnen: dan is er kliederkerk. Op verschillende plekken in Ermelo is dat al geweest, en deze keer dus bij ons in de kerk. Een recent concept, gericht op het samen ontdekken van de betekenis van bijbelverhalen, op een creatieve en laagdrempelige manier.

Omzien naar elkaar
We denken ook aan allen die ziekte en zorgen kennen. Met het gebed dat u daarin de troostvolle nabijheid van God mag ervaren. En dat u ook merkt dat er mensen om u heen staan. Hoe mooi is het om te merken dat je er niet alleen voor staat, dat er een gemeente is die meeleeft.

Geboren
Mensen maken liefde
maar dit heeft God gedaan
dan ben ik sprakeloos
sprakeloos
Zo machtig zo bijzonder
een wonder van een wonder
zo mooi zo grandioos
sprakeloos
Met deze woorden kondigen Leendert en Corine van Staalduijnen de geboorte aan van hun dochter Rifka. Op 15 oktober zag zij het levenslicht. Rifka is het zusje van Felien en Floran. Namens de gemeente een hartelijke felicitatie met het wonder dat onze goede God jullie toevertrouwde. Zijn zegen gewenst bij de opvoeding van jullie kinderen.

Jubileum
Een hartelijke felicitatie aan het echtpaar Pape-Posthouwer: op 9 november zijn zij 40 jaar getrouwd. Jaren waarin lief en leed gedeeld werd, de kinderen groter werden, en hoogtepunten en dieptepunten elkaar afwisselden. Maar dwars door alles heen was er de trouw van God. Zijn nabijheid ook toegewenst voor de toekomst!

Bloemen
Op 13 oktober werden de bloemen bezorgd bij mw. Van Ommen. Op 20 oktober gingen de bloemen naar het echtpaar Paters en op 27 oktober zijn de bloemen bezorgd bij dhr. Doze.

Gebedskring
Op woensdag 13 november komt de gebedskring weer bij elkaar. Deze keer bij Hermien Jansen thuis. De begintijd is ook nu 20.00 uur.

Running diner
Running diner 2020 komt eraan. Houd de datum vast vrij. Op 25 januari willen we elkaar aan tafel ontmoeten. Meer informatie volgt.

Renovatie Kerkelijk Centrum
Namens de renovatiecommissie willen wij u informeren over de voortgang. Begin oktober is de aftrap geweest voor het binnenhalen van € 155.000. Als u ingeschreven bent onder de wijk Kerkelijk Centrum dan heeft u, als het goed is, een brief gehad. In de brief doen we een oproep om 3 jaar lang een bedrag te doneren voor de renovatie. Er zijn inmiddels ongeveer 165 ingevulde brieven binnen.
U mag best weten dat wij trots zijn op de leden van het Kerkelijk Centrum, want we hebben in ruim 3 weken tijd al € 120.000 binnen! Grandioos en veel dank voor allen die hieraan hebben bijgedragen, maar bovenal dank aan God!
Het zou geweldig zijn als we nog brieven binnen krijgen, want we hebben nog circa € 35.000 nodig. Wij stellen het zeer op prijs als u deze brief z.s.m. in de bus in de kerk deponeert of bij onze scriba of predikant inlevert. De adresgegevens staan vermeld in het kerkblad. Bij voorbaat hartelijk dank.
Carolien Turien, J.P. Bom en Herbert Bouwers

Commissie gemeentezondag
In september hebben we op een zonovergoten zondag een ontspannen, gezellige gemeentedag gehad met activiteiten voor jong en oud. Dit jaar hadden we deze dag zelf georganiseerd met medewerking van een aantal gemeenteleden. We zouden het heel fijn vinden als er voor komend jaar weer een commissie is, die dit voor 1 jaar wil doen. Heb je interesse, dan horen we dit graag!
Werkgroep gemeenteopbouw

Gezinsdagboek “Een handvol koren”
1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek
2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
3. Het dagboek biedt extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
4. Het dagboek kost € 12,50. Ruim € 8,- gaat naar het zendingswerk.
5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.
6. Een gesproken versie is te verkrijgen bij de CBB: 0341-565499 / info@cbb.nl.
Bestellen kan bij dhr. Berend Boom, 0341-551073, b.boom1935@kpnmail.nl
Degenen die al eerder dit dagboekje bestelden, krijgen het zonder deze opnieuw te hoeven bestellen! Op 10 november ligt er in de hal in de kerk een intekenlijst.

Bericht uit India
Hallo gemeente,
Wij, Dineke en Janine, zijn nu al zo’n acht weken in Chennai (India) en het is aangrijpend! De verhalen die we gehoord hebben, de mensen die we gezien hebben en de situaties die we meegemaakt hebben maken ons enthousiast voor deze organisatie (om veiligheidsredenen kunnen we de naam niet noemen). Er zijn ook veel verhalen en situaties die heel heftig zijn. Het leven in de sloppenwijken is erg zwaar en onveilig. Vrouwen lopen grote kans verkracht te worden. Soms gebeurt het dat een vrouw vervolgens intrekt bij haar verkrachter, omdat ze nergens anders heen kan en haar kinderen worden dan de dupe. Ook andere kinderen in deze wijken zijn hun leven niet zeker en lopen het risico om misbruikt of vermoord te worden. Door hen eten te geven en over God te vertellen bereiken Freddy en zijn vrouw deze mensen. Zij voelen zich door God geroepen om de kinderen een veilige plek te bieden en hebben al hun geld geïnvesteerd in een stuk grond om daar een kindertehuis te bouwen. De bedoeling is dat uiteindelijk 120 kinderen hier kunnen wonen, naar school gaan, medische hulp krijgen en écht kind kunnen zijn.
Hier is veel geld voor nodig en wij willen jullie bedanken dat, na de gift van de diaconie, ook de zendingspijpjes voor de komende maanden naar dit project gaan. Uw financiële steun is zó nodig.
Hieronder ook een woord van Freddy zelf:
Hello friends,
My name is Freddy and I work with street children in Chennai. We want to thank you so much for supporting and standing with us! Specially the shelter building. With your help we could buy 50.000 bricks. Things are really happening where we’re praying for. And you guys where the answer for that prayer! Thank you so much for standing and supporting once again. I also want to say thank you for sending Dineke and Janine to India. They have been so helpfull and a blessing for us in our ministry. Thank you so much again!
God bless!
Op zondag 1 december hopen we jullie meer te vertellen over onze ervaringen in Chennai.
Lieve groetjes, Dineke & Janine

Giften
Pastoraal medewerker Johan Roepman ontving een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling Koos van Ganswijk ontving een gift van € 20,- voor Albanië. Berta Elbertsen ontving €10,- voor de bloemendienst. Zelf kreeg ik bij een bezoek € 500,- mee voor de renovatie van het Kerkelijk Centrum. Hartelijk dank hiervoor.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, wouter.van-den-hoek@sheerenloo.nl; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.

Tot slot
Deze week is het dankdag. Dit jaar valt deze dag in een tijd waarin we verschillende bevolkingsgroepen zien demonstreren: klimaatactivisten, boeren, mensen in de bouw, leraren. Het Malieveld is een van de bekendste plekken in ons land, iedereen weet waar ligt.
Dat hield mij wel bezig. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar: demonstreren en danken? Daar is niet zomaar een eenvoudig antwoord op te geven. Het is makkelijk afgeven op iets wat je niet zint (‘Ze doen maar…’). Maar als het dichterbij komt, wordt het meestal een ander verhaal. Tegelijk danken we voor het vele goede dat we hebben. En zeker wanneer we het vergelijken met mensen elders op deze wereld hebben wij veel reden om te danken. En demonstreren dan? Is het ontevredenheid? Willen we dan meer? Of is het een roep om aandacht, om gehoord en gezien worden? Onvrede om ongelijkheid? Er speelt van alles mee, merk ik. Hoe dan ook, laten we bij alles wat er speelt de dankbaarheid niet uit het oog verliezen. Zonder dankbaarheid verschraalt het leven. En denk je op den duur alleen nog maar in termen van rechten en plichten. Dankbaarheid is het geheugen van het hart.
Met een hartelijke groet in verbondenheid,
R.F. de Wit

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT