Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws nr. 10

31-05-2019

Wijknieuws nr. 10

Wijkbericht Kerkelijk Centrum

Met het oog op de zondag
We leven toe naar het Pinksterfeest: God heeft zijn Geest uitgestort. En nog altijd werkt Hij door zijn Geest. Op het Pinksterfeest is er een beweging ontstaan, die nooit meer gestopt is; een beweging over heel de wereld. Soms onstuimig, soms aarzelend. Maar altijd weer onstuitbaar. De Geest vuurt mensen aan, opent ogen voor wat je eerst niet zag, en brengt verbinding tot stand: tussen mensen en God, en ook tussen mensen onderling. Hij is de grote bruggenbouwer. Dat wordt ook zichtbaar in het feit dat verschillende jongeren (en iets oudere jongeren) uitspreken dat zij bij God willen horen, Jezus willen volgen, en aangeraakt zijn door de Geest (hun namen staan hieronder). En het wordt zichtbaar in het feit dat verschillende kerken samen dit geluid willen laten horen in ons dorp, in een gezamenlijke dienst op het Weitje (meer daarover elders in dit kerkblad). We zien uit naar feestelijke en gezegende diensten!

Op 23 juni verwelkomen we het hervormd Kerkkoor. Zij zullen een bijdrage leveren aan de dienst. Op dit moment weet ik nog niet waarover ik zal preken. Wel weet ik dat we ons in deze dienst voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal op 30 juni.

Belijdenis
Een seizoen lang zijn we met elkaar opgetrokken, hebben we allerlei onderwerpen besproken, zijn verschillende vragen aan de orde geweest en hebben we mooie gesprekken gehad. Ik vond het een voorrecht om mee te maken. Nu willen de volgende gemeenteleden hun ja-woord naar God uitspreken: Mariska de, Rick, Erwin en Wieke, Jelle Kuyt, Ruben van Tilburg,  Job Urbach en Emiel en Wijnanda Vlijm.  Ook Anna Verhoeven doet belijdenis, maar dan in de Jacobikerk in Utrecht, waar zij de catechisatie gevolgd heeft.

Ik vind het een voorrecht dat we er getuige van mogen zijn. Zeker wanneer je je realiseert dat het in onze tijd niet vanzelf spreekt om deze stap te zetten. Meer dan voorheen vraagt het om een keuze. Zo’n keuze gaat niet zonder aarzelen en zoeken, en ook na deze keuze is het zoeken niet voorbij. We mogen elkaar daarin helpen. Als gemeente zijn we immers aan elkaar gegeven. Wilt u daarom bidden voor deze jongeren?

Viering Heilig Avondmaal
Op zondag 30 juni mogen we als gemeente weer de maaltijd van Christus vieren, ‘de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt’. Voor hen, voor wie de dienst om welke reden ook te lang duurt, is er de mogelijkheid om thuis het Avondmaal te vieren. Wilt u daarvan gebruik maken, neemt u dan contact met mij op.

Omzien naar elkaar
Verder denken we aan allen die een moeilijke weg moeten gaan, en wensen hen veel geduld en sterkte toe. En bovenal de nabijheid en kracht van God, bij wie we beschutting mogen vinden.

Bedankt!
Hierbij wil ik iedereen bedanken die tijdens mijn ziekte heeft meegeleefd. Het heeft mij en ons gezin enorm goed gedaan om zoveel steun vanuit de gemeente te ontvangen! Bloemen, kaarten, bezoekjes, gebedsdiensten enz., in welke vorm dan ook!

Hartelijk bedankt!

Ria Toes

Bedankt!
Beste mensen, Heel hartelijk dank voor alle kaarten die ik nog steeds van jullie mag ontvangen, ook al woon ik nu een poosje in Zwolle.

Fijn dat jullie me niet vergeten zijn. En tot ziens.

Mw. A. Schilperoort - van Leeuwen

Jubileum
We feliciteren drie echtparen met een jubileum dat zij vieren: het echtpaar Vrijhof-Bosch  was op 30 mei 40 jaar getrouwd. En op 16 juni 1994 hebben zowel Peter en Isolde Jens als Herbert en Jannie Bouwers elkaar het ja-woord gegeven. Op 16 juni zijn beide echtparen dus 25 jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal. Namens de gemeente een hartelijke gelukwens! Een mooie dag gewenst, en voor de toekomst Gods zegen en nabijheid.

Wij zingen God ter ere
in grote dankbaarheid
daar Hij ons leven leidt
en weet wat wij ontberen.
Hij maakte ons genegen
te zorgen voor elkaar.
Zo zien wij jaar na jaar
zijn goedheid en zijn zegen.

Bloemen
Op 19 mei zijn de bloemen bezorgd bij dhr. Jan Mast. Op 26 mei gingen de bloemen als blijk van waardering naar onze verhuisde scriba. En op 30 mei zijn de bloemen bezorgd bij het Henriette van Heemstrahuis.

Verjaardagsfonds
De opbrengst van de maand mei is € 215,70, waarvan € 10,- voor de bloemendienst. Allen hartelijk bedankt. De volgende keer is voor 2 maanden. Dat is 26 juni om 14.00 uur in het K.C. Johan Roepman is daarbij aanwezig. Komt u allen.

Vriendelijke groet, Anneke

Vrouwenreis Albanië
Een mediterraan klimaat, een prachtige natuur en heerlijk eten. Albanië ligt tussen Italië en Griekenland, en dat merk je. Het is een heerlijke plek om te zijn! Maar Albanië is meer.

Vrouwen in Albanië zijn kwetsbaar. Ze staan er vaak alleen voor in het gezin, want alcoholisme onder mannen is een groot probleem. Jonge meiden zijn makkelijke slachtoffers van vrouwenhandel en prostitutie en komen daardoor zomaar in de gevangenis terecht.

Vanwege het grote succes organiseren we 13 t/m 21 september 2019 voor de vierde keer een vrouwenreis naar Albanië! Vind je het leuk om iets voor anderen te betekenen en wil je een nieuw land ontdekken? Durf je het ook aan om een vrouwengevangenis te bezoeken? Dan is dit je kans! De vrouwen van de vorige reizen waren allemaal erg enthousiast. Laat deze kans niet aan je voorbijgaan en ga meer naar Albanië!

Meer informatie over deze en andere reizen vind je op www.gzbexperience.nl

Giften
Eefke Sonnenberg ontving 10,- voor het project Feest van Genade. Zelf ontving 10,- voor de wijkkas. Hartelijk dank daarvoor.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, wouter.van-den-hoek@sheerenloo.nl ; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer
Mocht u afkondigingen voor de beamer hebben, dan graag uiterlijk vrijdagavond voor 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.

 Tot slot
Met een hartelijke groet,

R.F. de Wit

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT