Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws nr. 20

29-11-19

Wijkbericht nr. 20

Met het oog op de zondag
De tijd van Advent is aangebroken. Tijd van verwachting en uitzien. In de diensten richting Kerst wil ik lezen uit het slot van het boek van de profeet Jesaja: hoofdstuk 64 tot 66. In de crisis van de tijd klinkt het gebed tot God (Och, dat U de hemelen zou openscheuren, dat U zou neerdalen), en klinkt ook Zijn antwoord (Ik ben gezocht door hen die niet naar Mij vroegen, Ik ben gevonden door hen die niet naar Mij zochten). Op 8 december is er de voorbereiding op de Avondmaalsviering, die we de week erop mogen houden: de maaltijd van Christus, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel, zoals de geloofsbelijdenis van Nicea het verwoordt.

Viering Heilig Avondmaal
Op 15 december mogen we als gemeente weer de maaltijd van Christus vieren, ‘de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt’. Voor hen, voor wie de dienst om welke reden ook te lang duurt, is er de mogelijkheid om thuis het Avondmaal te vieren. Wilt u daarvan gebruik maken, neemt u dan contact met mij op.

Omzien naar elkaar
We denken aan allen die ziekte en zorgen kennen. Met het gebed dat u daarin de troostvolle nabijheid van God mag ervaren. En dat u ook merkt dat er mensen om u heen staan. Hoe mooi is het om te merken dat je er niet alleen voor staat, dat er een gemeente is die meeleeft.

Adventsschikking
De basis van de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen kransen worden geschoven. De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen, eindigen en opnieuw beginnen. Zo mag het elk jaar weer Kerstfeest worden. De kransen zijn horizontaal geplaatst. De profeet Micha geeft waarschuwingen over het leven op aarde. Maar er is altijd hoop op een nieuwe toekomst. Wij zien uit naar de Vredevorst.

Op de tweede adventszondag zien we een krans die omwikkeld is met eucalyptus. De olie uit de eucalyptus is reinigend. We leven toe naar de komst van de Vredebrenger. De puntig opgerolde bladeren verwijzen naar het visioen van de wapens die omgesmeed zijn tot nuttige werktuigen. Zij hebben de heelheid van de schepping op het oog.

De derde adventszondag wordt  ook wel zondag Gaudete genoemd: Verheugt u in de Heer te allen tijde. Als symboliek is het groen van de Thuja, de levensboom gebruikt. Wij zien uit naar de komst van Christus. Het Licht begint te gloren.

Bloemen
Op 17 november werden de bloemen bezorgd bij mw. Beekink. En op 24 november gingen de bloemen naar dhr. en mw. Bronkhorst.

Uit de kerkenraad
- Benoemingen
In de kerkenraadsvergadering van 21 november zijn de volgende broeders en zuster benoemd tot ambtsdrager:

In de vacature van ouderling: dhr. H. (Henk) Zwijnenburg en mw. G. (Gerda) Dankers - den Dikken.

In de vacature van jeugdouderling: Dhr. M.A. (Martin) Karssen.

Uiterlijk vrijdag 6 december zullen zij hun beslissing bekend maken.

- Renovatie Kerkelijk Centrum
De komende periode zullen de voorbereidingen voor de renovatie opgepakt worden. De planning is als volgt:

december 2019/januari 2020: vergunning indienen

april 2020: aanbesteding

mei/juni: opdracht verlening

september: start renovatie

- Gemeenteavond
Op de gemeenteavond over het onderwerp homoseksualiteit zal Herman van Wijngaarden ons invoeren in de thematiek. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam hierover. Hij zal verschillende posities die er zijn benoemen. Ook is er ruimte voor gesprek. We hopen als kerkenraad en gemeente op een waardevolle bezinning op dit belangrijke onderwerp. De avond staat gepland op D.V. donderdag 20 februari 2020.

- Diensten rond Kerst
Op de middag 22 december wordt er weer een laagdrempelige kerstzangdienst georganiseerd. En in de dienst op 1e Kerstdag zullen de blazers van fanfarecorps Excelsior opnieuw hun medewerking verlenen.

- Organist
Met ingang van januari verwelkomen we een nieuwe organist, die -naast de andere organisten- de gemeentezang zal begeleiden: Thom Hesseling.

Kerstgroeten
De jongeren van Follow Me zullen op maandag 16 december tussen 19.00 en 20.00 uur kerstgroeten rondbrengen bij oudere gemeenteleden. Wellicht bent u gewend om ’s avonds de deur niet open te doen. Maar wanneer op die avond aangebeld wordt, weet u waarom dat is.

Verjaardagsfonds
De opbrengst van de maand november is € 145,70, waarvan € 5,- voor de bloemendienst. De volgende keer is 29 januari 2020. Alle gevers en de dames hartelijk bedankt. We wensen u gezegende kerstdagen en een gezond nieuwjaar.

Vriendelijke groet, Anneke

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, wouter.van-den-hoek@sheerenloo.nl; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.

Tot slot
Een woord van Augustinus, met het oog op het komende kerstfeest: ‘Hij, die de mens geschapen heeft, is mens geworden. Hij werd dus wat Hij geschapen heeft, zodat de mens, die door Hem geschapen was, niet verloren zou gaan.’

Met een hartelijke groet in verbondenheid,

R.F. de Wit

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT