Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > kerkenraad

kerkenraad

kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden die ouderling of diaken zijn. We kennen naast de predikant de volgende functies:
• preses
• scriba
• ouderlingen pastoraat
• diaken
• jeugdouderling
• jeugddiaken
• ouderling-kerkrentmeester
• ouderling gemeenteopbouw

Alle ambtsdragers zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Iedere twee jaar wisselt de samenstelling van de kerkenraad doordat een deel aftredend is.

De wijkgemeente Kerkelijk Centrum omvat de volgende straten en zijn voor de kerkenraad verdeeld in secties. Kijk bij uw straat om te zien bij welke sectie u behoord.

't Abdij, sectie 1A                                       Lion Cachetstraat, sectie 8
                                                                     Luthulihof, sectie 4
Bloemfontein, sectie 5   
Bothastraat, sectie 4                                Nelson Mandelahof, sectie 8

Cronjéstraat, sectie 7                                Oude Telgterweg,
                                                                      sectie 1A (nrs. 31a-60) en
De la Reystraat, sectie 7                           sectie 2 (nrs. 62-138)
J. Diepenhorstlaan, sectie 8
Dirk Staalweg,                                           Paul Krugerweg, sectie 8
sectie 1A (tot nr. 41) sectie 2 (vanaf 42)    Pretoriusstraat, sectie 10
De Driesten, sectie 2                                 Putterweg,sectie 8 (nrs. 136 t/m 232)

Garsteland, sectie 1A                                Retiefstraat, sectie 5 (even nrs.) en
Gruitkamp, sectie 3                                   sectie 8 (oneven nrs.)
                                                 
Hamburgerweg,                                       J.Rijnderslaan, sectie 8
sectie 1B (nrs. 1 t/m 141)
Hanengewei, sectie 1A (nrs. 50 t/m 75)   Smutslaan, sectie 8 (incl sonneheerdt)                                                              
Henriëtte van Heemstralaan,                Sportlaan, sectie 5        
sectie 8                                                   
Hendrik Munniklaan, sectie 8                 Steynlaan, sectie 7
Herderlaan, sectie 9                                  Struikakkers, sectie 3
Hertzogstraat, sectie 4                             Suikerbakker, sectie 2
Hoge Enk, sectie 2    
                                                                      Vijverweg, sectie 6
Joubertstraat, sectie 2    
                                                                     Watervalweg,
Kampvelderweg, sectie 1B                      sectie 9 (nrs. 100 t/m 147)
Kanoweg, sectie 6                                    De Wetstraat, sectie 7
Kerkdennen, sectie 9                               Witwatersrand, sectie 5
Knibbelakker, sectie 3
Kostersland, sectie 3                                IJsbaanweg, sectie 6
Kozakkenkamp, sectie 2 (vanaf nr. 22)

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de kerkenraad met de sectie waar binnen zij werken. Het correspondentieadres van de kerkenraad is het mailadres van de scriba.

Predikant
Ds. R.F. de Wit, tel. 266893
e-mail : predikant.kc@hervormd-ermelo.nl

Bijstand in het pastoraat
Ds. W.G. Sonnenberg, tel. 0318-640197
e-mail: wgsonnenberg@gmail.com

Preses
-----

Scriba
Annet Kuyt, tel. 563095
e-mail: scriba.kc@hervormd-ermelo.nl

Sectie 1A:
Ouderling: Gerben de Graaff, tel. 551939
 
Sectie 1B:
Ouderling: Peter van Vuuren, tel 751732 
 
Sectie 2: 
Ouderling: Conny van Ginkel, tel 563694
 
Sectie 3:
Ouderling: Sarieke Combee, tel 553167
 
Sectie 4:
Ouderling: Margriet Schouten, tel. 0577-402088
   
Sectie  5:
Ouderling: Henk Vliek, tel. 560052

Sectie  6:
Ouderling: Henk Zwijnenburg
 
Sectie 7:
Ouderling: Koen Hey, tel. 430808 
 
Sectie 8:
Ouderling: Greet Bikker, tel. 551186
  
Sectie 9:
Ouderling: Herbert Bouwers
 
Jeugdouderling:
Liesbeth Urbach

Jeugddiaken:
Marien van Baren, tel. 559338

Kerkrentmeesters:
J.P.A. Bom, tel. 419378
C.J. Turien, tel. 750845
J. Stegeman

Ouderling Gemeenteopbouw: 
Sjaak van Tilburg, tel. 564570

Pastoraal overgeschreven:
De voor pastorale zorg naar deze wijk overgeschreven leden zijn toegevoegd aan de verschillende secties. Neem bij twijfel over de sectie waaraan u bent toegevoegd, contact op met de scriba, tel. 563095

De kerkenraad wordt ondersteund door pastorale medewerkenden en bezoekdames, maar maken geen deel uit van de kerkenraad.
Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT