Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > kerkenraad

kerkenraad

kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden die ouderling of diaken zijn. We kennen naast de predikant de volgende functies:
• preses
• scriba
• ouderlingen pastoraat
• diaken
• jeugdouderling
• jeugddiaken
• seniorenouderling
• ouderling-kerkrentmeester
• ouderling gemeenteopbouw

Alle ambtsdragers zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Iedere twee jaar wisselt de samenstelling van de kerkenraad doordat een deel aftredend is.

De wijkgemeente Kerkelijk Centrum omvat de volgende straten en zijn voor de kerkenraad verdeeld in secties. Kijk bij uw straat om te zien bij welke sectie u behoord.

't Abdij, sectie 1                                         Lion Cachetstraat, sectie 6
                                                                    Luthulihof, sectie 7
Bloemfontein, sectie 11
Bothastraat, sectie 7                               Nelson Mandelahof, sectie 6

Cronjéstraat, sectie 10                           Oude Telgterweg,
                                                                     sectie 1 (nrs. 31a-60) en
De la Reystraat, sectie 13                                  sectie 2 (nrs. 62-138)
J. Diepenhorstlaan, sectie 6
Dirk Staalweg,                                         Paul Krugerweg, sectie 6
sectie 1 (tot nr. 41) sectie 2 (vanaf 42)     Pretoriusstraat, sectie 10
De Driesten, sectie 2                               Putterweg,sectie 6 (nrs. 136 t/m 232)

Garsteland, sectie 1                                 Retiefstraat, sectie 11 (even nrs.) en
Gruitkamp, sectie 3                                    sectie 12 (oneven nrs.)
                                                 
Hamburgerweg,                                      J. Rijnderslaan, sectie 6                                                                    
 sectie 5 (nrs. 1 t/m 141)
Hanengewei, sectie 1 (nrs. 50 t/m 75)   Smutslaan, sectie 6 (incl sonneheerdt)                                                                
Henriëtte van Heemstralaan,               Sportlaan, sectie 8        
 sectie 6                                                  
Hendrik Munniklaan, sectie 6               Steynlaan, sectie 13
Herderlaan, sectie 14                              Struikakkers, sectie 3
Hertzogstraat, sectie 7                           Suikerbakker, sectie 4
Hoge Enk, sectie 4    
                                                                   Vijverweg, sectie 9
Joubertstraat, sectie 4    
                                                                   Watervalweg,
Kampvelderweg, sectie 5                             sectie 14 (nrs. 100 t/m 147)
Kanoweg, sectie 9                                   De Wetstraat, sectie 10
Kerkdennen, sectie 14                            Witwatersrand, sectie 11
Knibbelakker, sectie 3
Kostersland, sectie 3                               IJsbaanweg, sectie 9
Kozakkenkamp, sectie 2 (vanaf nr. 22)

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de kerkenraad met de sectie waar binnen zij werken. Het correspondentieadres van de kerkenraad is het mailadres van de scriba.

Predikant
Ds. R.F. de Wit, tel. 266893
e-mail : predikant.kc@hervormd-ermelo.nl

Preses
A. Klein, tel 562404

Scriba
J.A. Kuyt - Jonker, tel. 563095
e-mail: scriba.kc@hervormd-ermelo.nl

Sectie 1:
Ouderling:
G. de Graaff, tel. 551939
Diaken:
H. Bakker, tel.563021

Sectie 2:
Ouderling:
C.J. van Ginkel – van den Berg, tel 563694
Diaken:
H. Bakker, tel. 563021

Sectie 3:
Ouderling:
A. Swijnenburg, tel.495100
Diaken:
H. Ruitenberg, tel. 561749

Sectie 4:
Ouderling:
C.J. van Ginkel – van den Berg, tel. 563694
Diaken:
H. Bakker, tel. 563021

Sectie 5:
Ouderling:
J.P. van Vuuren, tel 751732
Diaken:
J.J.O. Dolstra, tel.556911

Sectie 6:
Ouderling:
W. Gerritsen, tel. 554996
Diaken:
H. Ruitenberg, tel. 561749

Sectie 7:
Ouderling:
G. Schouten – Bos, tel. 0577-402088
Diaken:
J.J.O. Dolstra, tel.556911

Sectie 8:
Ouderling:
H. Vliek, tel. 560052
Diaken:
R.A. Hazeleger, tel. 844949

Sectie 9:
Ouderling: mw. J.M. van Ganswijk, tel. 561939
Diaken : R.A. Hazeleger, tel. 844949

Sectie 10:
Ouderling:
K. Hey, tel. 430808
Diaken :
L. van Gens, tel.550506

Sectie 11:
Ouderling:
H. Vliek, tel. 560052
Diaken :
R.A. Hazeleger, tel. 844949

Sectie 12:
Ouderling:
G. Bikker, tel. 551186
Diaken:
J.J.O. Dolstra, tel.556911

Sectie 13:
Ouderling:
K. Hey, tel.430808
Diaken :
L. van Gens, tel.550506

Sectie 14:
Ouderling:
vacant (waarneming W. Gerritsen, tel. 554996)
Diaken:
L. van Gens, tel.550506

Jeugdouderling:
vacant
Jeugddiaken:
Marien van Baren, tel. 559338

Seniorenouderling:
J. Kamstra, tel. 495248

Kerkrentmeesters:
J.P.A. Bom, tel. 419378
J. W. Bossenbroek, tel. 564605
H.G. Luitjes, tel. 493466

Ouderling Gemeenteopbouw:
Mw. J.A. Roseboom, tel. 268754


Pastoraal overgeschreven:
De voor pastorale zorg naar deze wijk overgeschreven leden zijn toegevoegd aan de verschillende secties. Neem bij twijfel over de sectie waaraan u bent toegevoegd, contact op met de scriba, tel. 563095

De kerkenraad wordt ondersteund door pastorale medewerkenden en bezoekdames, maar maken geen deel uit van de kerkenraad.
Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT