Lees voor
Zoek
Home > Diaconie > Nieuws

Dinsdag 15 oktober 2019

Samen hart voor mensen

 

In het kader van Wereld armoede dag ( 19 oktober 2019) heeft Schuldhulpmaatje Nederland een website ontwikkeld, ’ Samen Hart voor mensen’.
Op zondag 20 oktober 2019 zal in verschillende kerken aandacht aan het thema geschonken worden. 

In Ermelo leven zo'n 3.000 inwoners(!) in armoede of kennen (grote) financiële zorgen. Alleen met inzet van velen, ook vanuit de kerken,
kunnen we deze mensen met financiële zorgen of schulden op het spoor komen en kunnen we in hun vaak uitzichtloze situatie enig LICHT brengen.
Dat is niet alleen een uitdaging voor u en ons maar ook een kans om te tonen dat het lot van deze mensen ons ter harte gaat.

Over het onderwerp is meer informatie is te vinden op de speciale website www.samenhartvoormensen.nl

De Thema Groep Armoede van de Hervormde Diaconie.

Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Diaconie

Diaconiecollecte 19 januari 2020 voor Moldavië

15 januari 2020  |  Moldavië is een voor ons vrij onbekend land in Oost Europa. Het grenst aan Roemenië en Oekraïne. Er wonen 3,4 miljoen mensen en het is het armste land van Europa. 
De zieke en kwetsbare ouderen staan er in dit land helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid is een groot deel van de beroepsbevolking in het buitenland op zoek gegaan naar werk. Dit heeft tot gevolg dat de ouderen en kleine kinderen achterblijven in de dorpen. De Kerken in Moldavië hebben (met steun van Kerk in Actie) de laatste jaren veel diaconaal werk opgezet ter ondersteuning van ouderen en kinderen in de afgelegen dorpen, zoals "tafeltje dekje" of jongeren die ouderen een warme maaltijd brengen. Dit helpt tegen de eenzaamheid en zij krijgen op deze wijze goede voeding.
Helpt u ook mee aan een betere toekomst voor de mensen in Moldavië?

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL75RABO03177.04.648 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ermelo o.v.v. collecte Moldavië.

Wij als Thema Groep Armoede van de Hervormde Diaconie Ermelo bevelen dit doel van harte aan. Tags
Diaconie collecte 19 januari 2020 Moldavië
15 januari 2020

minder
Website ontwikkeling: Exitus ICT