Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Vorming & Toerusting/Leerhuis

Wat doen wij?

Vorming & Toerusting/Leerhuis

In onze gemeente Ermelo zijn we rijk gezegend met kerken waar Gods Woord wordt verkondigd. Ook buiten de zondagse diensten worden door velen kringen en gemeenteavonden bezocht. Aanvullend stelt de Commissie Vorming & Toerusting een programma samen met (actuele) thema’s op het gebied van o.a. politiek, theologie, ethiek en muziek met sprekers van binnen en buiten Ermelo. Naast een inleiding is er altijd voldoende tijd om het gesprek met elkaar aan te gaan, wat door de diversiteit van bezoekers uit diverse wijken en kerken altijd verrijkend is.

Vanaf seizoen 2018/2019 wordt een gezamenlijk programmaboekje uitgegeven met Het Leerhuis Ermelo, waarin de Gereformeerde Kerk, de Zendingskerk en de RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder vertegenwoordigd zijn. De commissies zullen ook nauwer gaan samenwerken.

Aan het begin van het zgn. winterwerk wordt het programmaboekje bij het kerkblad verspreid. Daarin vindt u informatie over aanmelding en kosten. Het programma is ook digitaal via de website te krijgen. Op de site van Vorming & Toerusting en het Leerhuis vindt u meer informatie over het programma. 

Werkgroep Leerhuis
Ik kunt zich voor activiteiten van de werkgroep Leerhuis aanmelden door op het onderstaande logo te klikken. 

Op deze manier kunt u ook vragen, opmerkingen en suggesties kwijt.

Commissie Vorming & Toerusting
Ik kunt zich voor activiteiten van de commissie Vorming & Toerusting aanmelden door op het onderstaande logo te klikken.

Op deze manier kunt u ook vragen, opmerkingen en suggesties kwijt.

Graag ontmoeten we u op één of meerdere avonden tot eer van God en tot opbouw van de gemeente en onszelf! Van harte welkom! 
Website ontwikkeling: Exitus ICT