Lees voor
Zoek

Welkom in de Oude Kerk

Als wijkgemeente rond de oude dorpskerk genieten we elke zondag het voorrecht om op deze plek samen te komen, waar al door de eeuwen heen mensen hun vreugde en zorgen brengen.
Welkom bij de gemeente van de Oude Kerk !

Kerkdiensten

toon kalender
<januari 2020>
zomadiwodovrza
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

Klik op de dienst om deze te beluisteren.

Adresgegevens Oude KerkKerkbrink 1
3851 MB Ermelo

T: 0341-551701

Plan uw route

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze

Activiteiten

23
JAN

Wie is mijn naaste?

In haar boek ‘Wie is mijn naaste?’ zoekt de schrijfster Rosita Steenbeek naar antwoorden op die vraag. In haar lezing zal ze vertellen hoe dit boek tot stand is gekomen na een lange tijd het leven van vluchtelingen en hulpverleners gedeeld te hebben.....

Rosita Steenbeek stamt uit twee domineesfamilies, zij schreef al vele romans.

Meer informatie en aanmelden: Naaste
donderdag 23 januari 2020
Immanuelkerk
Meer informatie

minder
24
JAN

Hoevemaaltijd

info volgt
Vrijdag 24 januari 2020
Oude Kerk, De Hoeve
Meer informatie

meer
26
JAN

Filmavond: Daphne

Wij nodigen u van harte uit voor een filmavond in de Zendingskerk. Om 17:30 uur wordt u ontvangen met koffie/thee, soep en broodjes, waarna wij samen de film bekijken. Ds. Sjoerd Zwaan zal de film introduceren en het gesprek na afloop leiden.

Meer informatie en aanmelden: Daphne
zondag 26 januari 2020 om 17:30 uur
Zendingskerk
Meer informatie

meer

Laatste nieuws

Oude Kerk

Het wijknieuws van 6 januari 2020

07 januari 2020  |  Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 12 en 19 januari


Zondag aan de orde
Op zondag 12 januari zal het in de eredienst gaan over het begin van het bijbelboek Ezra. Daaruit willen we – in het spoor van de kindernevendienst die daar later aan begint – begin dit jaar enkele keren preken. De kinderen horen over “Jezus laat zich dopen” naar Matteüs 3:13-17. Op zondag 19 januari zal in de tweede morgendienst – opnieuw een gezinsdienst – de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. We lezen dan met de kinderen mee over “Jezus roept zijn discipelen” uit Matteüs 4:12-22.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De familie Heining verzorgt op 12 januari de autodienst naar de kerkdienst van half elf. Op zondag 19 januari is dat de familie Van Strijland.

Kinderoppas
Op zondag 12 januari wordt de kinderoppas verzorgd door Mathilde en Renee van Vugt. Op zondag 19 januari neemt Corine van Woerkens die voor haar rekening .

Kostersdienst
Kees Mouw verzorgt de kostersdiensten op zondag 12 januari. Fennie Wouda is koster op zondag 19 januari.

Schriftlezing
Op 12 januari verzorgt Leny van Aalst de schriftlezingen in de halfelf dienst. Bob Roukema is lector op 19 januari.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46.44, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl .

Dank
Voor alle felicitaties, warme woorden en wensen zeggen wij eenieder hartelijk dank. Dat alles heeft ons erg goed gedaan. Arie en Leny van Aalst-Smit.

Gift
Via ouderling mw Roukema € 5,-. Hartelijk dank.

Geboren
Op 18 november werd Josje Naomi geboren, dochter van Cor en Margot van Looijengoed- van Leussen, en zusje van grote zus Anne Maaike. We feliciteren deze familie met de gezinsuitbreiding, dat de pasgeborene mag opgroeien tot eer van haar Schepper. Vreugde en wijsheid bij de voeding en opvoeding van haar. Op het geboortekaartje prijkte een belofte:
Ik roep je bij je naam
Van nu af gaan we samen
Ik hou je vast
Ik ben bij je
Om mee te gaan
Ik ben bij je
voortaan.

Bijbelkring
Donderdagmorgen 16 januari lezen en bespreken we Hebr. 10:19vv. We lezen daarbij hfst. 10 + 11 uit Kom tot rust. Vanaf 9.30u is de Hoeve open, we beginnen om 10.00u.

Welkom op 12 januari 17.00u in de Immanuelkerk
Thema: Dichter bij het geheim.
Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) was één van de grote dichters van het Landvolk – het dichtersgilde dat ons een schat aan liederen heeft gebracht die wij nog wekelijks zingen in de kerk. En die ons dichter brengen bij het geheim van het geloof. Maar wie was deze dichter van liederen als 'Kom tot ons de wereld wacht', Jezus leven van mijn leven', 'De wereld is gewonnen door Woord en Geest' en 'Lof zij de Heer, de almachtige koning de ere'? In de middagdienst gaan we wat nader op zijn werk en persoon in. Muzikale begeleiding – piano en zang – is er van Jolanda en Wout van Veen. Voorganger is ds. Peter Verbaan. De toegang is vrij.

Verkiezing ambtsdrager.
Met vreugde deelt de kerkenraad deelt u mee dat
- mw. W. Knoppersen, is verkozen tot jeugddiaken Zij heeft inmiddels haar verkiezing aanvaard. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden en dienen uiterlijk 15 januari om 12.00 uur schriftelijk en ondertekend bij de scriba ingediend te zijn.
- Mw. Rieneke Winkelman-van Mourik pastoraal medewerker wordt.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 12 december:
- De preses opent de vergadering en ds. Verbaan verzorgt de overdenking: We zingen Lied 439 en hij leest een deel van psalm 39. We spreken n.a.v. de vraag “wat heb ik te verwachten Heer” over wat we hopen, voor ons privé, voor de Kerk en voor de wereld/samenleving.
- De belangstelling voor de koffieochtenden loopt terug. Omdat we vinden dat dit meerwaarde heeft wordt de suggestie gedaan om meer mensen hiervoor uit te nodigen (80+). We gaan anderen vragen en een briefje neerleggen bij het koffiedrinken na de diensten.
- Gesignaleerd wordt dat de drempel bij de toegang naar de ontmoetingsruimte lastig is voor rollator- en rolstoelgebruikers. Degenen die bij de kerkdeur staan worden verzocht even te helpen waar dat nodig is.
- Koffiedrinken na de diensten: bij de dienst van 9 uur loopt dit goed. bij de dienst van half 11 loopt dit moeilijker. Gevraagd wordt of de kerkenraadsleden die geen dienst hebben daarbij willen assisteren. Daarnaast zal aan de aanwezigen worden gevraagd mee te helpen
- Aan de groep Perzische christenen die op 6 maandagavonden bijeenkwam in de Oude Kerk voor een bijbelkring wordt desgevraagd gemeld dat hiervoor ook in 2020 toestemming wordt verleend. Zij zouden het waarderen dat er ook vanuit de gemeente een aantal deelnemers zouden zijn.
- Centrale diaconie: terug- en vooruitblik themagroepen: Henk Jan van den Berg licht de ontvangen documenten kort toe. We geven aan het voorstel voor leken-diakenen niet te honoreren. De suggestie wordt gedaan om voor een gemeenteavond een gevangenispredikant uit te nodigen.
- N.a.v. de brief met bijlage van ds. van Iperen over zijn bezoek van 7 november spreken we over het jeugdwerk. Daarbij komt ook de mogelijkheid tot samenwerking met de andere wijken aan de orde. Dit lukt soms even en ebt daarna vaak weer weg. Ook de mogelijkheden om samen met andere wijk(en) catechisatie te organiseren zal worden onderzocht.
- Terugblik op de grote gemeenteavond: We spreken over een aantal opmerkingen m.b.t. de proefopstelling. Daarnaast zal door de commissie een samenvatting van de gemaakte opmerkingen op de gemeenteavond worden vervaardigd aan de hand waarvan een terugkoppeling naar de gemeente zal worden gemaakt. Afgesproken wordt dat de avondmaalstafel vanaf 1e kerstdag naar het koor wordt verplaatst.
- Kleine gemeenteavonden op 3 en 5 februari: Het onderwerp is “Geloof door de generaties heen”. Spreker is Bert Reinds.
- Van 20 t/m 31 december wordt er een verkoop van 2e hands boeken georganiseerd. Dit betreft een samenwerking van de Stichting Boeldag/Kringloopwinkel en de Armenië-werkgroep.

Tenslotte
2020 wordt aangeduid als Beethovenjaar. Eén van Beethovens bekendste werken is Ode an die Freude. Het vormt een onderdeel van zijn 9de symfonie en schopte het zelfs tot het volkslied van de Europese Unie, zo besloten haar staatshoofden en regeringsleiders in 1985. Tegelijk had juist die negende symfonie iets tragisch voor de inmiddels stokdove componist: bij de première in 1824 hoort Beethoven niet het applaus dat erop volgt, zodat een van de solisten, de alt Caroline Unger, hem na afloop naar het publiek moet draaien zodat hij kan zien dat het publiek uitzinnig van enthousiasme is. Er volgen vijf staande ovaties, er wordt met hoeden en zakdoeken gegooid om Beethoven de waardering te tonen, waarna de politie een einde moet maken aan het applaus en een geëmotioneerde Beethoven de zaal kan verlaten. Het wordt als één van de grootste composities aller tijden beschouwd.....

Barth over Beethoven
Ludwig van Beethoven (1770-1827) wordt als één van de allergrootste componisten vaak in één adem genoemd met J.S. Bach en W.A. Mozart. Toch is de waardering in de christelijke traditie voor hem niet dezelfde als die voor Bach of Mozart.
Ik noem één prominent voorbeeld: Karl Barth. Op verschillende plaatsen heeft deze theoloog van de 20ste eeuw zich uitgelaten over deze drie componisten en stak hij niet onder stoelen of banken dat Mozart zijn voorkeur had: “Mozarts muziek is anders dan die van Bach geen verkondiging, en in tegenstelling tot Beethoven geen ontboezeming. (…) Mozart wil niets zeggen, hij zingt en klinkt alleen. (…) Eenmaal heeft hij de dood de ware, beste vriend van een mens genoemd, waaraan hij elke dag dacht, en je kunt overal in zijn muziek horen, dat hij dat inderdaad deed. Hij wil ook niet Gods lof verkondigen. Dat doet hij alleen de facto: juist in de bescheidenheid, waarmee hij, als was hij zelf een soort instrument, anderen horen laat, wat hij zelf hoort (…)”. (Barth, Mozart, 27.)
En in zijn biografie over Barth laat Busch uit diens mond optekenen: “Ik heb mij helemaal gericht en vastgelegd op Mozart, in vergelijking met wie toch ook Bach slechts als Johannes de Doper, maar Beethoven alleen als Origenes, zo niet als de Herder van Hermas begrepen moet worden”, (Brief aan H. Weber, aangehaald in Busch, Lebenslauf, 376.)
In zijn monumentale KD komt Beethoven slechts één keer voor. Als Barth uitleg geeft bij de woorden over de aanbidding van het Lam (in Openbaring 5:14), waar de vier wezens met 'Amen' antwoorden en de vierentwintig oudsten zich in aanbidding neerwerpen, ziet hij daarin een voorlopig einde van de ouverture van dit bijbelboek dat zich nu verder gaat uitvouwen als de zeven zegels worden verbroken. En daarom stelt hij: men moet dit geenszins met het woeste 'vreugdegeschreeuw' van de 9de symfonie van Beethoven vergelijken! (III/3, 557)

Wolkkolom
Toch zijn er ook andere benaderingen van deze componist. In 1852 bijvoorbeeld schreef Franz Liszt: ‘Voor ons musici lijkt het werk van Beethoven op de wolkkolom en de vuurkolom, die de Israëlieten begeleidden op hun weg door de woestijn – wolkkolom om ons overdag te leiden en vuurkolom om ons ’s nachts te verlichten, om voor ons de weg te verlichten waarop wij zouden gaan.’ De pianist Wilhelm Kempff gebruikt het beeld van de brandende braambos om aan te geven dat in het alledaagse leven, door opgenomen te worden in de muziek van Beethoven, er een onverwachte ontmoeting met God kan zijn.
Religieuze muziek is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij Beethoven. De componist staat vooral bekend om zijn universele, heldhaftige werken – waarbij sommigen beweren dat dat te maken had met ofwel de vele kwalen die hem levenslang kwelden ofwel zijn moeilijke jeugd. Anderen stellen dat uit bewaarde brieven van Beethoven blijkt dat hij juist wel spirituele gevoelens had. Waarschijnlijk werden deze versterkt toen hij doof werd en steun ging zoeken bij het geloof. Zo schreef hij een alternatieve passie; niet over de kruisiging, maar over Jezus’ gebed op de Olijfberg....zal Beethoven ons helpen het jaar 2020 met vreugde te beleven?
Met een hartelijke groet,
PAV07 januari 2020

minder
Oude Kerk

Nieuws uit Armenie

21 december 2019  |  Leuk nieuws uit Armenië
Door Marlina

In oktober hebben wij een week lang gewerkt aan de dagopvang bij de kerk in Ijevan. De klus was dusdanig groot dat onze insteek was om een goed begin te maken. De Armeense gemeenschap zou vervolgens verder gaan met de bouw om de ruimte af te maken voor de kinderen. Deze week werden we verrast met leuk nieuws. De afgelopen maand is er keihard gewerkt door lokale bouwvakkers en daarom ontvingen wij foto's van hoe de opvangruimte er nu uit ziet. Wat is het mooi geworden!
 
zie voor meer nieuws: https://werkvakantiearmenie.wordpress.com/


21 december 2019

meer
Oude Kerk

Het wijknieuws van 17 dec 2019

17 december 2019  |  Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 22 en 29 december en 5 januari


Zondag aan de orde
De komende weken zijn er, omdat Kerst en Oud & Nieuw doordeweeks zijn, weer volop erediensten. Wel is de aanvangstijd hier en daar aangepast. In de kerstnacht is het thema: 'een uit duizenden' naar aanleiding van Prediker 7:28. Op kerstmorgen zal het thema zijn, in het spoor van het bijbelboek Michadat we deze advenstperiode hebben gelezen: Vredevorst? Op zondag 22 december en zondag 29 december is er geen kindernevendienst. Op 5 januari horen de kinderen volgens het rooster ‘Vertel het maar’ over ´Magiërs uit het Oosten bezoeken Jezus’ uit Matteüs 2:1-12.

Vervoer naar de kerkdiensten
De autodienst naar de kerkdienst van 10 uur op zondag 22 december wordt verzorgd door de familie Gardenbroek. Op 1e Kerstdag naar de dienst van 10.15 uur is dat de familie Van Buuren. Voor de 10 uur dienst van zondag 29 december staat de familie Kammeraat op het rooster en voor de halfelf dienst op 5 januari de familie Hogeveen. Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Kinderoppas
Karin van Aller en Melle van Nieuwenhuizen verzorgen op zondag 22 december de kinderoppas. Voor 1e Kerstdag staan Marieke Kievit en Eva Plette op het rooster en voor 29 december Marlina Blokland. Zondag 5 januari nemen Antoinette en Margaretha Blokland de oppas voor hun rekening.

Kostersdienst
Het kosterrooster voor de komende weken ziet er als volgt uit:
22 december Goos Eikelboom
24 december Fennie Wouda
1e kerstdag Fennie Wouda
29 december Bertus van Dam
31 december Mick Langeberg
5 januari Fennie Wouda

Schriftlezing
Op 22 december verzorgt Carla Meiling de schriftlezingen. Corry Kammeraat is lector op 29 december en Bob Roukema op 5 januari

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl. Of mw Joke van den Berg, tel.0577-842546, email:jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Kerstfair 2019 Oliebollen bestellen
Hebt u ook zo genoten van de kerstfair? Als klap op de vuurpijl verkopen we weer heerlijke oliebollen. Hebt u nog geen bestelformulier, ze liggen in de glazen gang. Inleveren uiterlijk 25 december. U kunt de oliebollen ophalen in de Hoeve op oudejaarsdag tussen 10 en 11 uur uur. Bedankt weer en wij wensen u een goede jaarwisseling en veel zegen in het nieuwe jaar.
Het kerstfairteam: Fennie, Gijs, Margriet en Bob.

Gift
Via pm'er mw Hildegard vd Hoef €20,- voor de bloemen in de kerk. Hartelijk dank!

Zieken
In deze periode verbleven of verblijven in het ziekenhuis St. Jansdal:
– dhr. A.P. Aalderink
en in het St. Antoniusziekenhuis te Nieuwengein
– Mw B.M. de Vries-Mulder
In het zorghotel verblijft mw A.A.Engelgeer-Van der Velde
We wensen alle zieken – hen die steeds wat moeten inleveren omdat de ziekte voortschrijdt, hen die elders verpleegd worden en daar hun thuis hebben gevonden, mensen die een nog niet gediagnosticeerde kwaal hebben, psychisch zieken, mensen die niet weten hoe het verder gaat nu er steeds meer lichamelijke klachten bijkomen, mensen die nog steeds aan het herstellen zijn maar geloven nooit weer de oude worden, mensen die burn-out zijn, en allen die zich niet in de een of de ander herkennen – toe wat het oude adventslied zo diepzinnig zegt 'en onder millioenen, hebt Gij ook mij in 't oog'.

Woord van dank
Hierbij bedank ik iedereen die met mij heeft meegeleefd tijdens mijn ziekenhuisopname. Via kaartjes, bloemen en bezoekjes. Ik ben nu weer thuis en ik voel me iedere dag een beetje beter.
Hartelijke groet, Jantje Goossens

Proefopstelling kerkinrichting
De kerkenraad heeft de vele opmerkingen gemaakt op de grote gemeenteavond geëvalueerd en vanaf de kerstdagen zal een op een aantal onderdelen aangepaste proefopstelling in de kerk zichtbaar worden. Die blijft dan ook weer enige tijd staan en dan bespreken we dat als kerkenraad opnieuw. Dank voor uw meedenken.

Bijeenkomst bezoekdienst/verjaardagsfonds
Op onze bijeenkomst van 26 november j.l. hebben wij € 404,- waaronder een gift van € 10,- voor het jeugdwerk ontvangen. Dinsdag 10 december zijn wij weer bij elkaar geweest. We hebben afscheid genomen van onze bezoekdame, Jennie Bakker. Wij danken haar voor haar jarenlange inzet als bezoekdame en voor het verjaardagsfonds. Na een korte adventsoverdenking hebben wij de kerstattenties uitgedeeld. Deze worden of zijn inmiddels verspreid onder de betreffende gemeenteleden. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 28 januari 2020 om 19.30 uur in De Hoeve. Op die avond, zullen wij zoals gebruikelijk, sjoelen. Ria van Herk

Jubilea
Twee families vieren deze feestdagen ook nog een ander feest.
Het betreft het ons bekende echtpaar Arie en Lenie van Aalst-Smit, zij zijn op 23 december vijftig jaar elkaars hulp en tegenover.
De familie G. Endendijk-Adam viert op 28 december het robijnen (veertigjarig) huwelijksjubileum. We wensen beide families – met allen die bij hen horen – een fijne vierdag en Gods zegen over hun toekomst toe.
Onalngs leerde ik van Leo Mock, docent Judaïca, dat je Genesis 2:18 (een hulpe hem tegenover) ook nog anders zou kunnen vertalen. Feitelijk behelst het een Hebreeuws woordspel, dat je in het Nederlands goed zou kunnen vertalen met 'een helpende tegenwerker'. Of deze vertaling is ingegeven door wat er volgt bij de zondeval wordt niet duidelijk, maar is wel aannemelijk. Of is het juist de ervaring uit de praktijk die leert dat ieder mens door de tegenspraak van een nabije geliefde juist 'geholpen' (om niet te schrijven: een beter mens) wordt? Iets daarvan verwoordt lied 790:2

Vakantie
Van 4 t/m 11 januari houd ik een week vakantie.

Tenslotte
Kaarten met goede en fraai verwoorde wensen vallen weer door de brievenbus, of bereiken ons via de digitale weg. Dit jaar gebruik ik – bij de gezegende feestdagen en een Geestrijk 2020 welke wij u wensen – woorden uit een brief van Dietrich Bonhoeffer uit 14 augustus 1944. Hij zit dan alweer een tijd in de gevangenis, en schrijft zijn vriend Ebernhard Betge die als soldaat in Italië dient een brief voor zijn verjaardag.
In die brief vallen ook die bekende en befaamde woorden van Bonhoeffer die u elders in dit kerkblad ook leest. Hij schrijft: God vervult niet al onze wensen, wel al zijn beloften, dus Hij blijft heersen over de aarde, behoedt zijn kerk, schenkt ons altijd nieuw geloof, legt ons geen zwaardere lasten op dan we kunnen dragen, verblijdt ons met zijn nabijheid en zijn hulp, verhoort onze gebeden en leidt ons tot zich langs de beste en kortste weg Dit doet God, ontwijfelbaar zeker, en zo bereidt Hij zich lof door ons.
Met die woorden in gedachten kunnen we op weg, de feestdagen en het nieuwe (kalender) jaar tegemoet levend.

PAV


17 december 2019

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT