Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Nieuws

Vrijdag 23 juli 2021

Eindrapport Toekomst 2030


Door interim predikant ds. M. Zijlstra is een advies opgesteld om de gemeente in ieder geval tot 2030 vitaal en financieel gezond te houden. Op basis van zijn adviezen en de adviezen van de wijken, gemeenteleden en de diverse gremia heeft de Algemene Kerkenraad op 8 juli 2021 diverse besluiten genomen.
Wilt u een overzicht ontvangen van de vastgestelde besluiten, met een toelichting en onderbouwing hiervan, mailt u dan een verzoek voor het eindrapport (met daarin ook de toelichting en onderbouwing van de genomen besluiten) naar de scriba van de Algemene Kerkenraad: Link

Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Westerkerk

Aanpassing coronamaatregelen

03 december 2021  |  Op vrijdag 26 november heeft de rijksoverheid strengere maatregelen bekend gemaakt. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen met als doel het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. Het dagelijks leven overdag gaat met aanvullende regels door, maar in de avond is bijna alles gesloten. Het CIO en de Protestantse Kerk hebben op basis hiervan adviezen voor de kerken gegeven. De kerkenraad volgt deze maatregelen en adviezen op.

De anderhalve meter afstand is weer verplicht gesteld. Deze verplichting geldt ook voor kerken. Er zijn in de Westerkerk geen activiteiten na 17.00 uur. Dit geldt, hoe lastig deze beslissing ook was, ook voor het jeugdwerk. Alleen dringende vergaderingen en bijeenkomsten zijn na 17.00 uur toegestaan in overleg met de kerkenraad.

Huiskringen vinden plaats onder eigen verantwoordelijkheid en in eigen huis en kring. Hiervoor gelden de gebruikelijke regels en adviezen van de rijkoverheid, zoals maximaal vier personen per dag ontvangen. We gaan ervan uit dat de huiskringen hier met wijsheid mee omgaan.

Deze wijzigingen gaan per direct in en gelden in ieder geval tot 19 december 2021. We vragen u om uw begrip en medewerking. We doen dit voor elkaar en voor de zorg. Laten we hopen en bidden dat deze maatregelen voldoende helpen zodat ze na 19 december weer kunnen worden versoepeld.

Zie de website voor een overzicht van alle maatregelen.03 december 2021

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

29 november 2021  |  voor de zondagen 5 en 12 december

Vervoer naar de kerkdiensten.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Coronamaatregelen.
Nu Corona weer de kop opsteekt hebben we de voorzorgsmaatregelen verscherpt.
We hanteren de komende weken de volgende regels:
• Heeft u koorts, moet u hoesten en/of heeft u keelpijn, blijf thuis en volg de dienst via de kerkomroep of Youtube.
• Bij binnenkomen handen ontsmetten en mondkapje dragen.
• De 1.5 meter in acht houden.
• Jassen meenemen de kerkzaal in.
• U wordt naar uw plaats gebracht door een coördinator.
• Na de dienst kunt u, op aangeven van de coördinator de kerk verlaten. Ook dan met het dragen van een mondkapje.
• Na afloop van de dienst is koffiedrinken helaas niet mogelijk.
U hoeft zich overigens niet aan te melden als u een dienst wilt bezoeken

Kinderoppas.
Iedere zondag is er tijdens de dienst kinderoppas in de Hoeve

Kostersdienst.
Fennie Wouda verricht de kostersdiensten zowel op zondag 5 december als op zondag 12 december.

Schriftlezing.
De schriftlezingen worden op 5 december verzorgd door Carla Meiling en op 12 december door Joke van den Berg.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve op de woensdag gaan in verband met Corona tot nader bericht niet door.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Beroepingswerk
Maandagavond 22 november is de commissie voor het eerst bij elkaar gekomen om een start te maken met het beroepingswerk.
Wij vragen u als gemeente om namen van geschikt geachte kandidaten in te leveren.
Deze kunt u rechtstreeks mailen aan de commissie:
beroepingswerk.ok@hervormdermelo.nl
De commissie en kerkenraad zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de kerkbode en de nieuwsbrief.
Namens de commissie
Erik van Vugt

Giften.
Via ouderling Ruth Kortenhoeven is een gift van 50 euro ontvangen voor de Diaconie.
Via jeugddiaken Wilma Knoppersen ontvingen we een gift van 100 euro voor het jeugdwerk
Beide gevers hartelijk bedankt hiervoor.

Huwelijksjubilea
- Op 7 december hopen de heer en mevrouw B.van Panhuis en M.van Panhuis-de Best, te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn.
- De heer en mevrouw J.Both en J.U.Both-Brouwer mogen op 11 december vieren dat zij 40 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Beide echtparen feliciteren we van harte met hun jubileum en wensen we een fijne dag met hun dierbaren.

Meeleven met elkaar
Hierbij willen wij laten weten hoe het gaat met onze zoon, Levi, die op 30-10 geboren is. Na een zeer moeizame start, waarbij Levi zeer ernstig ziek is geweest, gaat het beter met hem. Na een korte overplaatsing van Zwolle naar Harderwijk is hij op zaterdag 20-11 thuis gekomen.  Helaas is er gebleken dat Levi hersenschade heeft opgelopen. De toekomst zal moeten uitwijzen wat de gevolgen hiervan zijn. We zijn dankbaar met het spoedige fysieke herstel, maar de zorgen voor de toekomst vallen ons zwaar.
Fam. van Vugt.

Wandelgroep Oude Kerk
Op zaterdagmorgen 4 december gaan we als wandelgroep weer een mooie wandeling maken. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen.

LH.


29 november 2021

meer
Westerkerk

Vanuit de kerkenraad

25 november 2021  |  De kerkenraad publiceert regelmatig een stukje tekst over de onderwerpen die besproken zijn in de vergaderingen. Naar aanleiding van de vergadering van 18 november jongstleden staat de informatie op de website. Op deze pagina kunt u ook de eerder verschenen teksten teruglezen.


Tags
kerkenraad
25 november 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT