Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Activiteiten

Activiteiten


18
SEP
18 september 2019 (20.00 - 21.45)
Oude Kerk, Kerkbrink 1; 3851MB Ermelo

Najaarsfeesten Israël ook van betekenis voor ons

Najaarsfeesten Israël ook van betekenis voor ons
In Leviticus 23 worden drie najaarsfeesten genoemd: Joods nieuwjaar, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Het zijn ‘Mijn feesttijden’ zegt de Heere die Hij aan Israël heeft gegeven en geboden om ze te vieren.

Wat moeten wij als Nieuwtestamentische gelovigen met deze feesten?

Ds. M.M. van Campen noemt deze feesten “de Schatkamer van Jezus Christus”. God heeft Zijn plan met Israël, de gemeente en de wereld en Zijn Zoon profetisch laten beschrijven in deze feesten. Ze verwijzen naar de wederkomst van Christus en vragen om vervulling. Een voorbeeld is Zacharia 14: 16 waarin we lezen dat alle volken eens zullen optrekken naar Jeruzalem om samen met Israël het Loofhuttenfeest te vieren. Ook voor Israël zal er herstel zijn. De feesttijden houden ons ook een spiegel voor.

Het Loofhuttenfeest is in de Bijbel het feest waar het meest naar verwezen wordt. Waarom besteden we geen aandacht dit feest? Kennen wij de blijdschap die zo kenmerkend is voor dit feest en waartoe God ons oproept?

Ds. C.J. Overeem zal op deze bijeenkomst ingaan op de betekenis die deze feesttijden voor ons hebben. De bijeenkomst is ook een introductie op het “Dagboekprogramma bij de najaarsfeesten” dat door het CIS (Centrum Israël Studies) is ontwikkeld en waaraan u via de computer (gratis) kunt deelnemen. Op deze bijeenkomst zal Ds. C.J. Overeem hier meer over vertellen.

Datum:    18 september 2019
Plaats:      Oude Kerk, Kerkbrink 1; 3851MB Ermelo
Inleider:   Ds. C.J. Overeem Tijd: 20.00 uur – 21.45 uur
Collecte: Bestrijding onkosten.


Deel op Deel op

Details

18 september 2019 (20.00 - 21.45)
Oude Kerk, Kerkbrink 1; 3851MB Ermelo

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

23
SEP

Gebedsgroep Westerkerk

Gebedsgroep Westerkerk, maandag 23 september :11.00 t/m 12.15 uur. 
Voor meer informatie klik hier.
11:00 t/m 12:15 uur
Westerkerk
Meer informatie

minder
23
SEP

Startavond huiskringen

Startavond huiskringen: 23 september 20:00 uur
Op maandag 23 september willen we met alle huiskringen en met iedereen die daar belangstelling voor heeft een gezamenlijke start maken. Het komend seizoen willen aan de slag gaan met het boekje dat vanuit het EW daarvoor is uitgegeven: ‘Dit is mijn lichaam – de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving’. Verschillende thema’s en onderdelen uit het boekje zullen in het nieuwe seizoen ook tijdens kerkdiensten aan de orde komen – daarmee willen we met elkaar werken aan een bredere opbouw van het Lichaam van Christus. De startavond staat in het teken om daarmee aan de slag te gaan!
Er zijn verschillende huiskringen waar voldoende ruimte is voor nieuwe mensen – en bij genoeg belangstelling kunnen er ook weer nieuwe huiskringen starten!
In de huiskringen draait het om groeien in geloof door samen het geloofsgesprek te voeren, om groeien in de ontmoeting met God en met elkaar. Heb je interesse om mee te gaan draaien, neem dan contact op met Joke Nijeboer of André Priem..
20:00 uur
Westerkerk
Meer informatie

meer
26
SEP

Samen de Bijbel lezen

Met de slogan ‘terug naar de bronnen’ - probeert de kerk weer belangstelling te wekken voor ‘gewoon’ samen Bijbel lezen. Vroeger lazen we aan tafel en op school en bij vergaderingen…, maar tegenwoordig weten velen weinig meer van die verhalen. 

Daarnaast, lezen en verstaan zijn twee dingen. ‘Verstaat u wat u leest?’
Graag nodigt ds. Nelle-Mieke Drop u uit voor een nieuw te starten Bijbel-lees-groep. Voorlopig staan komend najaar 5 bijeenkomsten gepland. 
5 donderdag ochtend- en/of avondkring.


Ds. Nelle-Mieke Drop is emeritus predikant, tijdelijk verbonden aan de Gereformeerde Kerk Ermelo.

Meer informatie en aanmelding:
Samen de Bijbel lezen
donderdag 26 september 2019
Immanuelkerk
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT