Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Activiteiten

Activiteiten


18
SEP
18 september 2019 (20.00 - 21.45)
Oude Kerk, Kerkbrink 1; 3851MB Ermelo

Najaarsfeesten Israël ook van betekenis voor ons

Najaarsfeesten Israël ook van betekenis voor ons
In Leviticus 23 worden drie najaarsfeesten genoemd: Joods nieuwjaar, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Het zijn ‘Mijn feesttijden’ zegt de Heere die Hij aan Israël heeft gegeven en geboden om ze te vieren.

Wat moeten wij als Nieuwtestamentische gelovigen met deze feesten?

Ds. M.M. van Campen noemt deze feesten “de Schatkamer van Jezus Christus”. God heeft Zijn plan met Israël, de gemeente en de wereld en Zijn Zoon profetisch laten beschrijven in deze feesten. Ze verwijzen naar de wederkomst van Christus en vragen om vervulling. Een voorbeeld is Zacharia 14: 16 waarin we lezen dat alle volken eens zullen optrekken naar Jeruzalem om samen met Israël het Loofhuttenfeest te vieren. Ook voor Israël zal er herstel zijn. De feesttijden houden ons ook een spiegel voor.

Het Loofhuttenfeest is in de Bijbel het feest waar het meest naar verwezen wordt. Waarom besteden we geen aandacht dit feest? Kennen wij de blijdschap die zo kenmerkend is voor dit feest en waartoe God ons oproept?

Ds. C.J. Overeem zal op deze bijeenkomst ingaan op de betekenis die deze feesttijden voor ons hebben. De bijeenkomst is ook een introductie op het “Dagboekprogramma bij de najaarsfeesten” dat door het CIS (Centrum Israël Studies) is ontwikkeld en waaraan u via de computer (gratis) kunt deelnemen. Op deze bijeenkomst zal Ds. C.J. Overeem hier meer over vertellen.

Datum:    18 september 2019
Plaats:      Oude Kerk, Kerkbrink 1; 3851MB Ermelo
Inleider:   Ds. C.J. Overeem Tijd: 20.00 uur – 21.45 uur
Collecte: Bestrijding onkosten.


Deel op Deel op

Details

18 september 2019 (20.00 - 21.45)
Oude Kerk, Kerkbrink 1; 3851MB Ermelo

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

17
FEB

2009 Stemmen van de ziel

De vergeten #Metoo's van vroeger
In zijn boek Stemmen van de ziel, vergeten waarheid van dementie laat Hans Siepel zien dat dementie veel meer is dan de medische 'verklaring': aantasting van hersencellen, waardoor het denkproces wordt vernietigd. Hij beschrijft het twee jaar durende dementieproces van zijn moeder, tussen de eerste aankondiging van dementie en haar sterven en afscheid.

Hans Siepel (1958) is schrijver en communicatiedeskundige, coach en adviseur.

Voor meer informatie en aanmelden: Metoo
maandag 17 februari 2020
Oude Kerk, De Hoeve
Meer informatie

minder
18
FEB

Kampvuuravond voor mannen

Vuur en vriendschap
Met als motto "Geef een man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is" ben je elke derde dinsdagavond van de maand (september t/m juni) welkom voor een avond met een vuurtje, drankje, gezelligheid, vriendschap en inhoud. Een plek om te praten, te luisteren en je verhaal te kunnen doen.

Zie ook de pagina over de kampvuuravonden.  
Volenbeekweg 12, Putten
Meer informatie

meer
19
FEB

Tweede gemeenteavond homoseksualiteit en de kerk

Op 21 januari hadden we de eerste avond. Er was best een mooie opkomst en er was een prettige, open sfeer waarin we met elkaar van gedachten konden wisselen en waarin de bijbelteksten die vaak geciteerd worden rondom homoseksualiteit aan de orde kwamen. Voor geïnteresseerden is de powerpoint van deze avond beschikbaar (stuur even een mailtje naar André).

Omdat het lastig is om in een grote groep inhoudelijk dieper op het thema in te gaan, zou het mooi zijn dat er na deze eerste avond in kleine groepen over doorgesproken wordt. Dit kan in de bestaande huiskringen zijn, maar ook in pop-up-groepen die speciaal hiervoor bij elkaar komen.
Het is de bedoeling dat er tussen 22 januari en 19 februari van dergelijke groepsbijeenkomsten zijn. Heb je interesse geeft dat dan even door!

Op woensdag 19 februari (inloop met koffie vanaf 19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur) zal de tweede avond worden gehouden. Iedereen is welkom!
Tijdens deze avond maken we de stap naar vandaag. Hoe vertaal je wat we in de bijbel lezen naar vandaag. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Ook tijdens deze avond willen we tijd inruimen om met elkaar te kunnen delen en uitwisselen hoe we hierin staan. Wat is belangrijk voor jou persoonlijk en wat is belangrijk voor de gemeente? Hoe kunnen we een gemeente zijn waarin mensen zich veilig en geaccepteerd weten – ook bij verschillende meningen en opvattingen?

We hopen met elkaar op mooie en zinvolle bijeenkomsten!
De voorbereidingscommissie, Aart Verspuij, Joke Nijeboer, Machteld van Dam en André Priem.
 
20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.45 uur)
Westerkerk
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT