Lees voor
Zoek

Welkom in de Oude Kerk

Als wijkgemeente rond de oude dorpskerk genieten we elke zondag het voorrecht om op deze plek samen te komen, waar al door de eeuwen heen mensen hun vreugde en zorgen brengen.
Welkom bij de gemeente van de Oude Kerk !

Kerkdiensten

toon kalender
<februari 2019>
zomadiwodovrza
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789

Klik op de dienst om deze te beluisteren.

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk Ermelo
Meer informatie over de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Ermelo kunt u vinden op onderstaande website:

www.gknermelo.nl

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze

Activiteiten

01
MRT

Hoevemaaltijd in maart

Hoevemaaltijd in januari

De hoevemaaltijd is voor ieder, die gezelligheid zoekt, die niet weet wat hij nu weer moet koken en voor hen die het fijn vinden om anderen te ontmoeten van binnen en buiten onze wijkgemeente.

Bent u nieuwsgierig geworden ? Schuif gerust een keer aan !

De maaltijd vangt om 18:00 aan, maar u kunt er vanaf 17:45 binnenlopen.

Jong en oud, alleen of als gezin, van de (Oude) kerk of niet, iedereen is welkom.

Er zal een driegangenmenu geserveerd worden met als richtprijzen: € 3,- volwassenen en € 1,50 kinderen.
Opgave zien we - in verband met de voorraad - wel graag tegemoet .

Voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met :
- Rita en Jacques van der Lely, tel.: 562563
- Frieda en John Meijers, tel.: 556459, of via e-mail: johnmeijers@hotmail.com

vr 1 maart 2019 17:45 uur
De Hoeve
Meer informatie

minder
20
MRT

Lijden in veelvoud

programma 'Samen verder' van Vorming & Toerusting/Leerhuis
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Oude Kerk (in de Hoeve)
Inleider:  Rolf Holtrop en Peter Verbaan

“Lijden”: een veel gebruikte term in de veertigdagentijd.
Maar wat is “lijden” eigenlijk? En hoe gaan wij ermee om?

Dokter/dominee, hoe denkt u over lijden?
Dokter Rolf Holtrop en ds Peter Verbaan gaan over dit thema met u in gesprek.
Meer informatie vindt u in het programmaboekje 'Samen verder'.

Om u aan te melden, kunt u op inschrijven klikken.
Meer informatie over de commissie Vorming & Toerusting vindt u op onze website door te klikken op het onderstaande logo.
 
woensdag 20 maart 2019 (aanvang 20 uur)
Oude Kerk (in de Hoeve)
Meer informatie

meer
12
APR

Hoevemaaltijd in april

Hoevemaaltijd in april

De hoevemaaltijd is voor ieder, die gezelligheid zoekt, die niet weet wat hij nu weer moet koken en voor hen die het fijn vinden om anderen te ontmoeten van binnen en buiten onze wijkgemeente.

Bent u nieuwsgierig geworden ? Schuif gerust een keer aan !

De maaltijd vangt om 18:00 aan, maar u kunt er vanaf 17:45 binnenlopen.

Jong en oud, alleen of als gezin, van de (Oude) kerk of niet, iedereen is welkom.

Er zal een driegangenmenu geserveerd worden met als richtprijzen: € 3,- volwassenen en € 1,50 kinderen.
Opgave zien we - in verband met de voorraad - wel graag tegemoet .

Voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met :
- Rita en Jacques van der Lely, tel.: 562563
- Frieda en John Meijers, tel.: 556459, of via e-mail: johnmeijers@hotmail.com

vr 12 april 2019 17:45 uur
De Hoeve
Meer informatie

meer

Laatste nieuws

Diaconie

Avondmaalscollecte voor het Driestroom huis Damaris

13 februari 2019  |  waar jonge alleenstaande moeders tussen 15 en 25 jaar worden opgevangen.
Dat wordt betaald uit de PGB.
Ze worden 24/7 begeleid door een deskundig echtpaar.
Door de kleinschaligheid is persoonlijke aandacht gewaarborgd.
Het is een tijdelijke opvang, waarna ze weer zelfstandig kunnen wonen.

Uitgaven zoals kinderbedjes, spelmateriaal, lesmateriaal, inrichting
woonruimtes, vertrekpakket en uitstapjes worden niet gesubsidieerd.
Met uw giften worden deze uitgaven mogelijk gemaakt.

We hebben besloten om de Avondmaalscollecte van 10 maart 2019 voor dit doel te bestemmen. Mogen we op uw bijdrage rekenen?

De diakenen van de Thema groep Armoede van de Hervormde Gemeente Ermelo.

Mocht U niet aan het avondmaal gaan en wilt U toch het doel van de Avondmaalscollecte steunen dan kunt U een gift in een enveloppe met daarop geschreven Driestroomhuiscollecte in de collectezak doen. Of U kunt het ook overmaken naar rekening nummer NL 75 RABO 0317704648, t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ermelo voor Driestroomhuiscollecte van 10 maart 2019.


Tags
CollecteAvondsmaalscollecteDamaris
13 februari 2019

minder
Oude Kerk

Het wijknieuws van 12 feb 2019

12 februari 2019  |  Het wijknieuws van rondom de Oude Kerk van 12 februari 2019
(voor de zondagen 10 en 17 februari)

Zondag aan de orde
Op zondag 10 februari is er in verschillende kerken in Ermelo scholendienst. In de tweede morgendienst ontvangen wij de Beatrixschool. Centraal staat het thema ontmoetingen, in het bijzonder de ontmoeting van Jezus met Zacheüs (Luk 19: 1-10). Op zondag 17 februari gaat het in de kindernevendienst over “Ester gaat naar de koning” uit Ester 5:1-6:11.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De autodienst naar de kerkdienst van half elf op zondag 10 februari wordt verzorgd door de familie Brussaard en mevrouw van Silfhout. Op 17 februari zijn dat de familie Top en mevrouw Manschot.

Kinderoppas
Op zondag 10 februari wordt de kinderoppas verzorgd door Inge Doornekamp. Op zondag 17 februari is dat Corine van Woerkens.

Kostersdienst
Gijs van Norden is op zondag 10 februari koster in de ochtenddiensten. Op 17 februari is dat Mick Langeberg.

Schriftlezing
Op 10 februari worden de schriftlezingen in de halfelf dienst verzorgd door de kinderen van de Beatrixschool. Op 14 februari is Leny van Aalst lector.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Bijbelkring
Op donderdagmorgen 21 februari ontmoeten we elkaar weer en bespreken we Hebreeën 2, aan de hand ook van de bijbehorende bladzijden in het boekje Kom tot rust. We beginnen om 10..0u, vanaf half tien is de Hoeve open en de koffie klaar.

Koffieochtend
Woensdagmorgen 13 februari is er weer koffieochtend, voor ieder die in is voor koffie en ontmoeting.

Giften
Ontvangen via ds. Verbaan €20,- en via pastoraal medewerker Mw. Reintje van Bentum €15,00. Hartelijk dank!

Verslagje bijeenkomst bezoekdienst-verjaardagsfonds
Op Dinsdag 29 Januari kwamen we bijeen. We ontvingen € 668,55 waaronder enkele bijzondere giften voor wijkkas en de bloemen in de kerk. Het was een bijzondere bijeenkomst waarin we afscheid namen van Grietha van de Weerdt die na ruim dertig jaar afscheid nam als bezoekster en al die jaren de betalingen deed voor onze gemaakte kosten. Zij deed dit zeer zorgvuldig . Heel veel dank voor haar inzet. Ds. Verbaan mocht haar de speciale penning van de Hervormde gemeente in Ermelo uitreiken. Onze bezoekster voor West Alie Aalderink moest om gezondheids redenen ook stoppen. Als dank heb ik haar thuis een fleurig boeket mogen bezorgen. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 26 Februari, onze jaarlijkse sjoelavond. Letty van Silfhout.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 10 januari:
- Janneke Veldhuizen verzorgt de overdenking. We zingen Lied 513 vers 1 t/m 4 en aansluitend gaat zij ons voor in het gebed “Help ons U te vinden”. Thema van de overdenking is “Eenzaamheid”. Zij leest Psalm 22 vers 2 en 3, enkele verzen uit Psalm 139 en het gedicht “Verdwalen”. Aan de hand van enkele vragen praten we door over dit thema”. Op de website van de PKN is ook veel informatie over eenzaamheid beschikbaar , w.o. 20 tips ( www.protestantsekerk.nl/thema/eenzaamheid/)
- De bijeenkomst “Tafels van Hoop” van 19 december was een succes. Er waren 65 mensen aanwezig, waarvan de helft statushouders. In het Ermelo’s Nieuwsblad is een artikel hierover gepubliceerd. In 2019 wordt opnieuw een bijeenkomst georganiseerd.
- Het is de bedoeling om vanaf februari iedere zondag na afloop van de ochtenddiensten koffiedrinken te organiseren. Diverse groepen worden benaderd om vrijwilligers daarvoor te leveren. De kerkenraadsleden die dienst hebben, zorgen voor de afronding en de afsluiting van het gebouw. Na een halfjaar zal e.e.a. worden geëvalueerd
- De leesstukken “Gezamenlijk bidden” en “Het gesprek” worden besproken. N.a.v. het rad van gesprek wordt afgesproken in een jeugdgroep een rad te vervaardigen. Een soortgelijk rad hebben we in de startzondag gebruikt
- Kleine gemeenteavonden begin februari (ma 4/2, wo 6/2 en di 12/2)
De opzet van de avonden wordt nog kort toegelicht. De uitnodigingen worden gedrukt en verspreid met de enveloppen van de Aktie Kerkbalans.
- We bespreken de diensten rond Kerst en de Jaarwisseling: De medewerking van het blazersensemble in de Kerstnachtdienst was een mooie last minute vervanging voor Pavane. Wel werd het ‘Kerstgevoel’ bij deze instrumentale invulling gemist.
- De combinatie van de dienst op 1e kerstdag met de cantorij en de kindernevendienst wordt van beide kanten positief beoordeeld. Het meezingen met een filmpje via de beamer blijft een lastige zaak. Voor de dienst van kerk en school zal bezien worden hoe hiermee om de gaan.
- Jeugdzaken: Van 14 tot 18 februari gaat een delegatie de situatie bij het beoogde project in Armenië ter plekke bekijken. In de ontmoetingsruimte komt een informatiebord over het project. Er wordt deelgenomen aan de “Sirkelslag”. De druk op de jeugdwerkers neemt toe. Er is nieuwe aanwas nodig bij de leiding. Dit geldt ook voor de kindernevendienst/jeugdkerk
- Er is een belijdenisgroep van 5 jongeren. De belijdeniscatechisatie wordt door ds. Verbaan samen met ds. Priem georganiseerd. De belijdenisdienst staat gepland voor 19 mei in de dienst van 10.30 u.
- Dineke Nijmeijer sluit de vergadering met het gedicht “Medemens” uit de bundel Houvast van Kerk In Actie.

Tenslotte
Verspieders. Ze zijn er in de bijbel, Van 14 t/m 18 februari gaan vier gemeenteleden inclusief ondergetekende in Armenië verspiederswerk doen. Zijn daar mogelijkheden om straks met jongeren een nieuw diaconaal project te doen. Weer met de organisatie Mission Possible, die in dat land - dat nog eerder christelijk was dan het Romeinse Rijk - de nood ziet en ingangen heeft, onder andere met een christelijke gemeente? U hoort er na thuiskomst vast meer van.

Met een hartelijke groet,
PV12 februari 2019

meer
Oude Kerk

Het wijknieuws van 26 jan 2019

27 januari 2019  |  Het wijknieuws van rondom de Oude Kerk van 27 januari 2019
(voor de zondagen 27 januari en 3 februari)

Zondag aan de orde

Op zondag 27 januari gaan we in de kindernevendienst volgens het rooster ‘Vertel het maar’ verder met de verhalen uit het boek Ester. Verteld wordt over “Ester, de nieuwe koningin” naar Ester 2: 1-18. Ook in de kerk zal het andermaal over Esther gaan. Op zondag 3 februari volgt het verhaal “Trouwe Mordechai en jaloerse Haman” uit Ester 2: 19 tot Ester 3 : 15.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De familie van Norden en de heer Groenewoud verzorgen de autodienst naar de kerkdienst van half elf op 27 januari. Op zondag 3 februari zijn dat de familie Bosch en mevrouw van de Hoef.

Kinderoppas
Op zondag 27 januari wordt de kinderoppas verzorgd door Inge Doornekamp. Op zondag 3 februari nemen Marieke Kievit en Eva Plette die voor hun rekening .

Kostersdienst
Fennie Wouda is zowel op zondag 27 januari als op zondag 3 februari koster in de ochtenddiensten. In de middagdienst van 27 januari is Bertus van Dam koster.

Schriftlezing
Op 27 januari verzorgt Corry Kammeraat de schriftlezingen in de halfelf dienst. Stan van Bosbeek is lector op 3 februari.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Inzameling Voedselbank Oude Kerk 27 januari 2019.
Als gemeenteleden van de Oude Kerk kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben ( zie artikel kerkblad onder diaconie).
Op zondag 27 januari 2019 staan er lege kratten van de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen: Houdbare melk, pak sap, rol beschuit, kleine potjes groenten, flacon bakboter en pot pastasaus.
De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. Er staat een bus bij de ingang van de kerk waar u ze in kunt doen. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank.
Alvast bedankt, diaken Gijs van Norden. tel: 560408

Geboren
Op 20 november werd Robin Jona van Leussen geboren, zoon van Marnix van Leussen en Sandra Sennema en broertje van Liza.De familie woont Sparrenlaan 3, 3851 XR Ermelo. Wij feliciteren huize Van Leussen met deze gezinsuitbreiding en wensen hen vreugde en wijsheid toe en Gods zegen bij de opvoeding van Robin.

Jubileum
Op dinsdag 5 februari zijn Bert en Ria Foppen-van Bentum ( Huijgenslaan 19, 3852 BG) vijftig jaar elkaar hulp en tegenover. We kennen hen als oud-ambtsdrager en beamteamlid, en beroepshalve zorgen deze mensen met hun orgelbedrijf dat overal ter wereld, in kerken en speelzalen en huiskamers, orgelmuziek kan worden gemaakt en de eredienst doorgang vindt! We feliciteren jullie vanaf deze plaats als gouden bruidspaar, wensen jullie – met allen die bij jullie horen – een fijne vierdag toe en God zegen voor de toekomst.

Meeleven
Diverse mensen vertoefden de afgelopen weken in het ziekenhuis. Bij mijn weten waren dat
- Dhr. A. Cornelissen werd behandeld in het UMC, maar mocht weer opgelucht huiswaarts keren
- Mw G. vd Langemheem-Roordink werd andermaal geopereerd in het St. Jansdal
- Dhr. Bert Dijk 9 is herstellende van zijn val in de Klimop.
Voor allen die met ziekte te maken hebben, thuis of elders verpleegd of behandeld worden, dit woord van Bonhoeffer: Verzet tegen het lijden zonder overgave leidt tot verbittering. Overgave aan het lijden zonder verzet leidt tot berusting.

Bijbelkring
Op donderdag 24 januari is weer de eerstvolgende bijbelkring, we maken een begin met de Hebreëenbrief. We beginnen om 10.00u, de Hoeve is om half tien open.

Tenslotte
In het buitenland studeren lijkt hedentendage, in onze global village, heel erg in – maar rond 1600 waren er ook veel studenten die naar het buitenland gingen om te studeren. Zo maakten P.C. Hooft van 1598-1600 als zeventienjarige student al een reis naar Rome, en deed hij ook Parijs aan. En ook in de schilderkunst zochten Utrechtste studenten het in de stad die werkte als een magneet op kunstenaars en architecten: Rome, het toenmalige culturele centrum van de wereld. Hendrik ter Brugghen (1588-1529), Gerard van Honthorst (1592-1656) en Dirck van Baburen (1592-1624) vertoefden allemaal als schildersleerlingen rond 1610-1620 in Rome en raakten aldaar onder de indruk van een schilder die een ware omwenteling in de schilderkunst teweeg bracht: Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610).

Ongekend realisme
Als persoon stond hij bekend als een 'warmbloedig heethoofd', Caravaggio's ster rees snel in Rome waar hij in het midden van de jaren negentig werd opgenomen in het huishouden van zijn beschermheer kardinaal Francesco Maria del Monte. Slechts enkele jaren later kreeg hij opdrachten van alle invloedrijke families – Mattei, Barberini, Borghese – om altaarschilderijen, zijwanden van de privé-Kapel en andere schilderijen te maken. Nadat hij in een gevecht iemand had gedood, vluchtte hij naar Napels en verbleef vanaf 1607 op Malta. Maar ook daar raakte hij verzeild in een conflict. Via omzwervingen op Sicilië en Napels stierf hij 18 juli 1610 tijdens zijn terugreis naar Rome in Porto Ercole (Toscane).
Wat was nu zo kenmerkend voor zijn schilderskunst? Vriend en vijand zijn het erover eens: Caravaggio bracht een ware omwenteling teweeg: een nieuwe thematiek, een ongekend realisme, en zeer sterke licht-donker contrasten. En wat de taktiek van Caravaggio was: hij plaatst levensgrote figuren dicht tegen de beeldrand, waardoor het geweld en het lijden heel indringend overkomen. Je valt eigenlijk direct middenin het verhaal.

Utrecht
In het Centraal museum in Utrecht is er sinds 16 december (en t/m 24 maart 2019) een tentoonstelling rondom schilderijen van m.n. de drie genoemde Utrechtse caravaggisten. Het prettige is dat ze steeds naar thema hangen – Christus en de schriftgeleerden, de roeping van Mattheus, de doornenkroning, de ongelovige Thomas, de bevrijding van Petrus – waardoor je ook kunt vergelijken tussen de meester en/of verschillende, ook andere internationale, leerlingen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er weinig schilderijen van Caravaggio zelf hangen, en dat één van zijn beroemdste werken, de graflegging van Christus, na een maand in de tentoonstelling te hebben gehangen alweer is teruggekeerd en nu weer in het Vaticaans Museum te zien is.
Wie erop let, ontdekt verschillen tussen de leraar en de leerlingen. Soms lijken de mensen bij Caravaggio wel een wat bevroren pose in te nemen, terwijl je bijvoorbeeld bij Baburen in zijn schilderij van de graflegging meer het idee hebt dat je ooggetuige bent, dat de gebeurtenis aan de gang is. Waar Van Honthorst meer lijkt vast te houden aan de geïdealiseerde schoonheid van Caravaggio, durven Ter Brugghen en Baburen gerust lelijke mannen en vrouwen af te beelden, met rimpels, wratten of vieze voeten (Nederlands realisme).
Bij de schilderijen van Van Honthorst kwam ik onder de indruk van zijn spel van licht en donker, of het nu is bij De koppelaarster of bij "De verloochening van Petrus", op een bijzondere fraaie wijze laat hij het licht vanaf een of twee kandelaars eigenlijk het verhaal vertellen. Ik heb altijd geleerd dat Rembrandt de meester van clair-obscur was, maar zijn werken met licht en donker maken Van Honthorst voor mij voortaan ook een goede kandidaat voor deze titel!
Boeiend was het te vernemen, dat toen bleek dat het bestand in de oorlog met de Spanjaarden in 1621 af zou lopen en het reizen gevaarlijk zou worden, de studenten haast hadden om weer naar Utrecht te komen. Ter Brugghen en Baburen stierven daar vroeg, maar Honthorst kreeg tijd van leven om zijn Romeinse leerperiode te verzilveren. De leerlingen vormden op hun beurt weer een inspiratiebron voor een nieuwe generatie Nederlandse schilders, en gaven zo een belangrijke aanzet tot de Gouden Eeuw.

Prometheus
Er zijn bij een tentoonstelling altijd enkele schilderijen, en niet noodzakelijk de belangrijkste, die eruit springen, terwijl anderen juist weer door andere schilderijen geraakt worden. Voor mij was een van de schilderijen waar ik het langst bleef kijken het schilderij Prometheus van Dirck van Baburen. Hij schilderde het in zijn laatste levensjaar, 1623.
Afgebeeld is de geketende Prometheus die tot woede van de oppergod Jupiter het vuur van de goden had gestolen en bij de mensen had gebracht. Als straf werd hij vastgeketend aan een rots. Elke dag kwam een adelaar zijn lever uitpikken, waarna het orgaan in de nacht weer aangroeide. Het vuur werd niet alleen gezien als element, maar ook als een vonk van goddelijke wijsheid. Het boek en de instrumenten rechts onderin verwijzen er ook naar. De bestraffing van Prometheus werd daarom gezien als een prefiguratie van de kruisiging van Christus. Beiden verlosten de mensen van hun onwetendheid, ongeacht de consequenties. Trots signeerde Baburen dit werk maar liefst twee keer.
De tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa is te zien in het Centraal Museum te Utrecht en duurt t/m 24 maart 2019.

Met een hartelijke groet,
PAV


27 januari 2019

meer