Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Nieuws

Zondag 12 januari 2020

Actie Kerkbalans 2020

Actie Kerkbalans 2020
‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Actie kerkbalans 2020.
Samen Kerk zijn, dat is in de eerste plaats samen de zondagse Erediensten vieren.
Daarnaast worden er voor jong en oud tal van andere activiteiten georganiseerd.
Hierbij denken we aan de catechisaties, clubs voor de jongeren, Bijbelkringen
enzovoort.
Om al dit werk mogelijk te maken zijn er naast de vele vrijwilligers ook voldoende financiële middelen nodig.
De begroting voor 2020 laat een flink tekort zien. Om er toch voor te zorgen dat al het kerkenwerk door kan blijven gaan, doen wij dan ook een dringend beroep op u om het toezeggingsformulier ruimhartig in te vullen.

De enveloppen worden deze week uitgedeeld en de vrijwilligers halen uw ingevulde toezeggingsformulier weer op in de week van 27 januari.
De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze
kerkelijke gemeente.
We vertrouwen op God en de gemeente dat de nodige
middelen worden toegezegd en vragen daarbij om Gods zegen over de actie
kerkbalans 2020.
Ook vragen we u om voorbede.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Westerkerk

Autoloze zondag

18 september 2020  |  Zondag 20 september is het over de hele wereld autoloze zondag. Het doel is om aandacht te vragen voor het milieu en de klimaatverandering in de wereld. Door een dag geen auto te gebruiken, besparen we veel brandstof, vervuilen zodoende het milieu minder en dragen we bij aan minder klimaatverandering en aan een goed rentmeesterschap van onze aarde.

Het Natuur- en Milieuplatform Ermelo stimuleert kerkbezoekers om lopend of op de fiets naar de kerk te gaan. Het NMP biedt de kerkgangers een fietsrouteboekje aan. In dit boekje is een kaartje met een fietsroute langs alle kerken in Ermelo opgenomen en van alle kerken is een historische beschrijving gemaakt. Zondag ligt het boekje voor u klaar.


18 september 2020

minder
Westerkerk

Ontmoeten op de Veluwe

16 september 2020  |  Onze classispredikant, ds. Wilbert van Iperen, schrijft met enige regelmaat over het werk van en in de classis Veluwe. De nieuwste editie van 'Ontmoeten op de Veluwe' vindt u hier


Tags
classis
16 september 2020

meer
Westerkerk

Minibieb

14 september 2020  |  U heeft hem vast al wel zien hangen aan de muur van Westerkerk, naast de ingang: onze eigen Minibieb. Het idee is dat de Minibieb boeken uitleent aan mensen in de buurt of bezoekers van die plaats. We beheren met elkaar een plek waar iedereen boeken kan lenen, ruilen of achterlaten. Met elkaar en voor elkaar dus. Contactpersoon is Joke Nijeboer.

Meer informatie over de Minibieb vind je op de site minibieb.nl.


14 september 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT