Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Nieuws

Zondag 12 januari 2020

Actie Kerkbalans 2020

Actie Kerkbalans 2020
‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Actie kerkbalans 2020.
Samen Kerk zijn, dat is in de eerste plaats samen de zondagse Erediensten vieren.
Daarnaast worden er voor jong en oud tal van andere activiteiten georganiseerd.
Hierbij denken we aan de catechisaties, clubs voor de jongeren, Bijbelkringen
enzovoort.
Om al dit werk mogelijk te maken zijn er naast de vele vrijwilligers ook voldoende financiële middelen nodig.
De begroting voor 2020 laat een flink tekort zien. Om er toch voor te zorgen dat al het kerkenwerk door kan blijven gaan, doen wij dan ook een dringend beroep op u om het toezeggingsformulier ruimhartig in te vullen.

De enveloppen worden deze week uitgedeeld en de vrijwilligers halen uw ingevulde toezeggingsformulier weer op in de week van 27 januari.
De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze
kerkelijke gemeente.
We vertrouwen op God en de gemeente dat de nodige
middelen worden toegezegd en vragen daarbij om Gods zegen over de actie
kerkbalans 2020.
Ook vragen we u om voorbede.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Westerkerk

Bulgarije 2020 opbrengst

06 februari 2020  |  De teller voor onze reis naar Bulgarije staat op dit moment op €5.696! We zijn er nog niet, maar we zijn hier uiteraard heel erg blij mee. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben.

Wilt u ook bijdragen aan onze reis èn een leuke avond uit? Koop dan kaartjes voor het concert van Matthijn Buwalda op 27 maart aanstaande!  Dat belooft echt een hele mooie avond te worden.

Zie ook onze Bulgarije-pagina.


06 februari 2020

minder
Westerkerk

Postbodes gezocht

30 januari 2020  |  Vier keer per jaar worden er enveloppen bezorgd bij de adressen van de leden van de Hervormde Gemeente Ermelo. Het gaat dan om de enveloppen van de Oudejaarscollecte, de Paascollecte, de Dankdagcollecte en de Solidariteitsheffing. Het geld dat door het zelf bezorgen wordt uitgespaard, kan door de wijk gebruikt worden voor de aanschaf van hulpmiddelen voor jeugdwerk en catechisatie en voor nog enkele zaken.

In wijk West coördineert Dick Hazeleger het sorteren en brengen bij de bezorgers. Jarenlang heeft mevrouw Ridderikhof enveloppen bezorgd in de volgende vier straten: Meerkoetstraat, Rietgansstraat, Geelgorsstraat en de Kanariehof. Daarvoor willen we haar hartelijk danken. Nu zoeken we voor haar een opvolger. Per postbode gaat het om ongeveer zestig enveloppen die bezorgd moeten worden. Als zich meer personen aanmelden zet ik hen graag op de reservelijst voor toekomstige vacatures.

De eerstvolgende bezorging betreft de enveloppen van de Paascollecte, die bezorgd moeten worden in de week voor Pasen.

Als je mee wilt helpen bij het rondbrengen, neem dan contact op met:
Dick Hazeleger, tel 0577-490175 of stuur een mailtje naar dick.hazeleger@xs4all.nl.  Alvast hartelijk dank!


30 januari 2020

meer
Westerkerk

Eerste gemeenteavond homoseksualiteit en de kerk

24 januari 2020  |  Afgelopen week hadden we de eerste avond. Er was best een mooie opkomst en er was een prettige, open sfeer waarin we met elkaar van gedachten konden wisselen en waarin de bijbelteksten die vaak geciteerd worden rondom homoseksualiteit aan de orde kwamen. Voor geïnteresseerden is de powerpoint van deze avond beschikbaar (stuur even een mailtje naar André).

Omdat het lastig is om in een grote groep inhoudelijk dieper op het thema in te gaan, zou het mooi zijn dat er na deze eerste avond in kleine groepen over doorgesproken wordt. Dit kan in de bestaande huiskringen zijn, maar ook in pop-up-groepen die speciaal hiervoor bij elkaar komen.
Het is de bedoeling dat er tussen 22 januari en 19 februari van dergelijke groepsbijeenkomsten zijn. Heb je interesse geeft dat dan even door!

Op woensdag 19 februari (inloop met koffie vanaf 19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur) zal de tweede avond worden gehouden. Iedereen is welkom!
Tijdens deze avond maken we de stap naar vandaag. Hoe vertaal je wat we in de bijbel lezen naar vandaag. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Ook tijdens deze avond willen we tijd inruimen om met elkaar te kunnen delen en uitwisselen hoe we hierin staan. Wat is belangrijk voor jou persoonlijk en wat is belangrijk voor de gemeente? Hoe kunnen we een gemeente zijn waarin mensen zich veilig en geaccepteerd weten – ook bij verschillende meningen en opvattingen? We hopen met elkaar op mooie en zinvolle bijeenkomsten!

De voorbereidingscommissie, Aart Verspuij, Joke Nijeboer, Machteld van Dam en André Priem


24 januari 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT