Lees voor
Zoek
Home > Kerkvoogdij > College van kerkrentmeesters

Wie zijn wij?

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door 16 ouderling-kerkrentmeesters welke komen uit de vijf wijkgemeenten en de Kerkenraadscommissie Zendingskerk. Zij hebben tevens zitting in de eigen wijkkerkenraad en per wijk heeft één ouderling-kerkrentmeester zitting in de Algemene Kerkenraad.

Correspondentieadres en bankgegevens

Postadres:
Postbus 333, 3850 AH Ermelo

Bankrelaties:
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Ermelo
- ING NL 34 INGB 0000 9039 33
- Rabobank NL 06 RABO 0317 7015 25
De samenstelling van het college van kerkrentmeesters is per 1 januari 2018:

Dagelijks bestuur

1e voorzitter
M. van Donkersgoed, Riebroekersteeg 5, 3853 PD Ermelo, 560998.

Penningmeester en 2e voorzitter
***

1e secretaris
M.C.J. Bos, Dr. van Dalelaan 38, 3851 JB Ermelo, tel.550098.

2e secretaris
A C van Vliet, Allerboschweg 24 3853 MK Ermelo tel: 0341-556691

Financiële Commissie
*** (voorzitter), W. Soet, A.C. van Vliet en L. van Herk.
J. van den Berg (hoofd kerkelijk bureau)

Gebouwen-/Landerijencommissie
J.W. Bossenbroek en J. Doppenberg (landerijen), G. de Koning, A. Vos, E.S. Staal en T. Hardeman.

Personeelscommissie
H. Kool (voorzitter), J. Plette, J. Roseboom en H. Luitjes.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT