Lees voor
Zoek
Home > Diaconie > Nieuws

Vrijdag 24 juli 2020

Vakantiepret voor kinderen in armoede

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat is een groot probleem. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Kerk in Actie ondersteunt diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met advies en informatie. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie deze kinderen verrassen met een Vakantietas. Een rugzak vol met leuke spulletjes voor de vakantieperiode, als zij thuis blijven terwijl hun klasgenootjes op vakantie gaan. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op t.n.v. Rek.nr. NL75 RABO 0317 7046 48 collecte Actie Vakantietas.

Namens de Themagroep ArmoedeDeel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Diaconie

Vakantiepret voor kinderen in armoede

24 juli 2020  |  Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat is een groot probleem. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Kerk in Actie ondersteunt diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met advies en informatie. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie deze kinderen verrassen met een Vakantietas. Een rugzak vol met leuke spulletjes voor de vakantieperiode, als zij thuis blijven terwijl hun klasgenootjes op vakantie gaan. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op t.n.v. Rek.nr. NL75 RABO 0317 7046 48 collecte Actie Vakantietas.

Namens de Themagroep Armoede


24 juli 2020

minder
Diaconie

Heilig Avondmaal collecte 20 juni

19 juni 2020  |  Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken.

Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’.

Uw bijdrage kunt u overmaken via NL 75 RABO 0317704648 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ermelo o.v.v. hulp Colombia. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Namens de Diaconie, Themagroep vluchtelingen


19 juni 2020

meer
Diaconie

Diaconie collecte zondag 14 juni

11 juni 2020  |  
Tien jaar geleden, een jaar voor de alles verwoestende aardbeving, maakten wij een reis naar Haïti om onze dochter Kétura op te halen. (Fam. Lagerwaard, Ermelo)

Het was een reis die intens veel indruk op ons heeft gemaakt. Natuurlijk omdat het het geboorte land is van onze dochter, maar ook door het zien, ruiken en proeven van de extreme armoede. Sindsdien hebben wij Haïti in ons hart gesloten en zetten wij ons in voor een beter bestaan van de allerarmsten.
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door Stichting ‘ Naar School in Haïti’ een kans krijgen op een beter bestaan.
“Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede”
Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze school uitgegroeid tot een hoofdgebouw met zestien lokalen, een keuken, een kinderopvanghuis, een vrijwilligersverblijf, een eigen watervoorziening, vier houten kleuterlokalen en een moestuin. Ruim 800 kinderen volgen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, medische zorg en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. Vanuit de school worden ook projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het bouwen van aardbeving en orkaan bestendige huisjes zijn daar voorbeelden van.
De stichting is volledig afhankelijk van giften. De diaconie steunt dit project en beveelt de collecte van harte aan.
https://stichtingnaarschoolinhaiti.nl/


11 juni 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT