Lees voor
Zoek
Home > Diaconie > Nieuws

Dinsdag 25 mei 2021

Stichting Burkina Kamba

Enige tijd geleden heeft de diaconie gepubliceerd aan welke goede doelen het geld van een legaat besteed wordt. Eén daarvan was het project van de Stichting Burkina Kamba. We laten hier graag het bestuur van de stichting aan het woord.

Wij zijn Irina van Rijn, Antoinette Blokland-van Keulen en Marlina Blokland. We vinden het ontzettend leuk dat onze stichting 'Burkina Kamba' vanuit de besteding van een legaat van de diaconie een stimuleringsgift krijgt. Graag vertellen wij wat meer over wat wij doen.
Stichting Burkina Kamba zet zich in voor gezondheid, welzijn en educatie in Burkina Faso. We organiseren educatieve activiteiten voor jonge kinderen in Cissin, een buitenwijk van Ouagadougou.
Wij werken samen met 2 collega's in Burkina Faso. Cyrille Roamba, kleuterleerkracht, organiseert en coördineert de activiteiten. Eugenie, kokkin, faciliteert de activiteiten door haar erf ter beschikking te stellen. Tevens kookt zij tijdens elke activiteit een gezonde maaltijd voor de kinderen.
Er zijn twee redenen waarom we dit project zijn gestart.
Ten eerste gaan niet alle jonge kinderen naar school. Onderwijs in Burkina Faso is duur, waardoor ouders vaak de keuze maken om hun kind pas op latere leeftijd naar school te sturen. Kinderen missen hierdoor basisvaardigheden waardoor de kans op uitval groter is.
Ten tweede zijn schoolklassen in Burkina Faso vaak extreem groot. Kinderen moeten lang op hun beurt wachten waardoor ze persoonlijke aandacht missen en de effectieve leertijd laag ligt.
Onze activiteiten zijn gericht op persoonlijke aandacht en het spelenderwijs aanleren van basisvaardigheden. We gebruiken actuele thema's in de belevingswereld van de kinderen. We lezen voor, zingen, dansen, knutselen en we spelen samen met speelgoed. Ook houden we ons bezig met actuele thema's zoals hygiëne en gezond eten. Tijdens elke activiteit krijgen de kinderen een gezonde maaltijd.
Voor de uitvoer van onze activiteiten zijn we afhankelijk van donaties. Van alle donaties die wij ontvangen schaffen wij materiaal aan, we betalen de maaltijden voor de kinderen en we betalen onze collega's in Burkina Faso een kleine vergoeding als dank voor hun werk.

www.burkinakamba.com
Facebook: Stichting Burkina Kamba
Instagram: @burkina_kambaDeel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Diaconie

Stichting Burkina Kamba

25 mei 2021  |  Enige tijd geleden heeft de diaconie gepubliceerd aan welke goede doelen het geld van een legaat besteed wordt. Eén daarvan was het project van de Stichting Burkina Kamba. We laten hier graag het bestuur van de stichting aan het woord.

Wij zijn Irina van Rijn, Antoinette Blokland-van Keulen en Marlina Blokland. We vinden het ontzettend leuk dat onze stichting 'Burkina Kamba' vanuit de besteding van een legaat van de diaconie een stimuleringsgift krijgt. Graag vertellen wij wat meer over wat wij doen.
Stichting Burkina Kamba zet zich in voor gezondheid, welzijn en educatie in Burkina Faso. We organiseren educatieve activiteiten voor jonge kinderen in Cissin, een buitenwijk van Ouagadougou.
Wij werken samen met 2 collega's in Burkina Faso. Cyrille Roamba, kleuterleerkracht, organiseert en coördineert de activiteiten. Eugenie, kokkin, faciliteert de activiteiten door haar erf ter beschikking te stellen. Tevens kookt zij tijdens elke activiteit een gezonde maaltijd voor de kinderen.
Er zijn twee redenen waarom we dit project zijn gestart.
Ten eerste gaan niet alle jonge kinderen naar school. Onderwijs in Burkina Faso is duur, waardoor ouders vaak de keuze maken om hun kind pas op latere leeftijd naar school te sturen. Kinderen missen hierdoor basisvaardigheden waardoor de kans op uitval groter is.
Ten tweede zijn schoolklassen in Burkina Faso vaak extreem groot. Kinderen moeten lang op hun beurt wachten waardoor ze persoonlijke aandacht missen en de effectieve leertijd laag ligt.
Onze activiteiten zijn gericht op persoonlijke aandacht en het spelenderwijs aanleren van basisvaardigheden. We gebruiken actuele thema's in de belevingswereld van de kinderen. We lezen voor, zingen, dansen, knutselen en we spelen samen met speelgoed. Ook houden we ons bezig met actuele thema's zoals hygiëne en gezond eten. Tijdens elke activiteit krijgen de kinderen een gezonde maaltijd.
Voor de uitvoer van onze activiteiten zijn we afhankelijk van donaties. Van alle donaties die wij ontvangen schaffen wij materiaal aan, we betalen de maaltijden voor de kinderen en we betalen onze collega's in Burkina Faso een kleine vergoeding als dank voor hun werk.

www.burkinakamba.com
Facebook: Stichting Burkina Kamba
Instagram: @burkina_kamba


25 mei 2021

minder
Diaconie

Opbrengst collecten diaconie

18 mei 2021  |  
Collecte-opbrengsten Diaconie

De Corona-tijd duurt langer dan we vorig jaar om deze tijd hadden gehoopt. Helaas kunnen we elkaar nog steeds niet wekelijks in de dienst ontmoeten.

Met de start van de lockdown zagen we als diaconie in eerste instantie een groei in de collecteopbrengsten. Kerkleden gaven gemakkelijker grotere bedragen, zeker als het ging om specifieke doelen. Hierdoor konden we als diaconie in 2020 € 49.000 doorgeven aan deze goede doelen. Dat was
€ 15.000 meer dan begroot! Nu het langer duurt zien we een kentering. De opbrengsten zijn in de eerste maanden van dit jaar tot zo’n 30% lager dan begroot. Dat geeft zorgen voor de voortgang van ons diaconale werk en ook voor de ondersteuning van diaconale projecten. Wat meespeelt zijn de oplopende bankkosten. Elke banktransactie kost €0,15, betalingen via de QR-code zelfs €0,36. Samen met de kerkrentmeesters onderzoeken we in hoeverre de verschillende kerk-apps een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van deze kosten. Als we hier meer over weten, informeren we u hierover. Voor nu zou ik u en jou willen oproepen om de wekelijkse offergave niet te verzaken. Uw bijdragen aan de collecten voor kerk, diaconie en zending blijven van belang! Laten we onze rijkdommen blijven delen met hen, die dat zo nodig hebben.


Namens de diaconie,
John Dolstra, penningmeester18 mei 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT