Lees voor
Zoek
Home > Diaconie > Nieuws

Vrijdag 24 september 2021

Stichting Kimon project Jedidja

Een deel van het legaat dat de diaconie mocht verdelen, gaat naar het project Jedidja van de Stichting Kimon. 

Hulp voor ruim 500 kinderen met een beperking

Jedidja: ondersteuning van kwetsbare kinderen bij hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
Jedidja is een project van Kimon

Jedidja is werkzaam in Guinee-Bissau. Dit land ligt in het westen van Afrika en behoort tot de armste landen ter wereld. De bevolking is vooral afhankelijk van de opbrengst van het land. In de afgelegen dorpjes is geen openbare elektriciteitsvoorziening en zelfs in de steden is drinkbaar water niet vanzelfsprekend, laat staan op het platteland. Vrouwen en kinderen slepend met grote jerrycans water is een dagelijks terugkerend beeld.

Meer dan de helft van de bevolking hangt het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij krachten uit de natuur aanbeden worden. Het animisme kenmerkt zich ook door angst voor ziekte of onheil. Kinderen met een beperking worden in Guinee-Bissau gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Als mensen christen of moslim zijn, is er vaak nog angst. Daarom willen veel mensen niets met kinderen met een ziekte of handicap te maken hebben en vaak worden ze ‘weggedaan’. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten.

Het team van “Jedidja” is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali, een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. Gerda Klaver en Marianne van Helden geven samen met lokale vrijwilligers en supervisors zorg aan ruim 500 kinderen met een beperking. De kinderen worden gestimuleerd in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Deze zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation) waarbij kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap opgroeien. Daar ontvangen ze zorg en begeleiding. De kinderen en hun verzorgers worden maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Daarnaast ontvangen kinderen passend onderwijs of beroepstraining als dat mogelijk is. Als een kind medicijnen, een rolstoel, schoolgeld of versterkende voeding nodig heeft, dan wordt hierin voorzien. Jedidja doet hiernaast ook kinderevangelisatiewerk en traint hier lokale mensen voor.

Graag stellen we één kind aan u voor:

Dit is Benjamin, hij is geboren op 12-08-2015. Zijn vader en anderen zijn bang voor hem. Daarom woont zijn moeder in een andere plaats dan haar man. Benjamin heeft een klein hoofd, waardoor zijn hersenen beperkt zijn in hun ontwikkeling. Hierdoor heeft hij een grote ontwikkelingsachterstand en epilepsie. Benjamin heeft medicijnen nodig en zijn familie begeleiding, bemoediging en uitleg over zijn medicijnen. Benjamins ouders zijn christen en soms gaat Benjamin mee naar de kerk.

Benjamin is één kind dat hulp nodig heeft en zo zijn er nog meer kinderen die wachten op hulp! Voor dit werk hebben wij uw gebed en steun nodig! 17 oktober zal er gecollecteerd worden voor dit doel!
U kunt uw gift ook overmaken naar NL 77 ABNA 0400 5986 98 t.n.v. Stichting Kimon met vermelding van ‘Jedidja’. Kimon is ANBI gecertificeerd en uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

U kunt er ook voor kiezen één kind structureel te steunen voor 1,00 per dag! U ontvangt dan post van en over dit kind! U kunt zich aanmelden via sponsoreenkind@kimon.nl of www.kimon.nl/sponsor-een-kind of 06-24838892. Meer informatie kunt u vinden op www.kimon.nl/jedidja en www.gerdaklaver.nl

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw waardevolle steun voor de toekomst van waardevolle kinderen en jongeren!
Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Diaconie

Energiearmoede

19 oktober 2022  |  

Eind 2021 heeft het Diaconaal Platform Ermelo een financieel fonds opgericht ter tegemoetkoming van huishoudens in Ermelo die niet meer in staat zijn hun energierekening te voldoen.

In de loop van 2022 heeft de Overheid diverse maatregelen genomen om huishoudens financieel tegemoet te komen. Met name huishoudens tot 120% van de bijstandsnorm hebben naast de generieke regelingen een extra tegemoetkoming ontvangen. Hiermee zijn gelukkig veel huishoudens geholpen.

Helaas geldt deze tegemoetkoming niet voor de huishoudens boven de genoemde bijstandsnorm.
Steeds meer van deze huishoudens zijn de afgelopen maanden geconfronteerd met aflopend vast contract en met veel hogere variabele tarieven. Zij lopen de kans dat ze deze winter financieel niet meer rond kunnen komen.

Ook deze huishoudens wil de Overheid tegemoet komen. Het is de bedoeling dat er een noodfonds in het leven geroepen wordt. Hier kunt u mogelijk aanspraak op maken. Het is helaas nog niet duidelijk hoe de spelregels eruit zien.

Voor het Diaconaal Platform Ermelo reden om het bestaande fonds beschikbaar te houden.
De aanvragen worden door het Financieel Café Ermelo in behandeling genomen.
Hoe dit in zijn werk gaat kunt u hieronder lezen.

Hulp bij financiële vragen in het Financieel Café Ermelo
De vrijwilligers van Humanitas, Schuldhulpmaatje Ermelo en Welzijn Ermelo helpen u In het Financieel Café Ermelo met uw vragen over geldzaken en uw administratie.

Zij kunnen u helpen bij het invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen en/of kwijtscheldingen. Ook helpen zij met het lezen van moeilijke brieven, die u soms krijgt van uitkerende instanties of de belastingdienst. Het Financieel Café Ermelo is gericht op actie! Er zijn computers en telefoons aanwezig en als het nodig is, wordt u ondersteund bij het direct telefonisch contact leggen of mailen.

Het kan ook zijn dat u het misschien moeilijk vindt om rond te komen of u loopt achter met betalingen. Hebt u vragen over geld en/of schulden? Neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee en helpen u waar mogelijk.

Hebt u meer hulp nodig? Dan regelen wij bijvoorbeeld een maatje die u wat langer en intensiever kan helpen. Of we zorgen dat u geholpen wordt door de professionele schuldhulpverlener van Plangroep of door de organisatie Over Rood die ondernemers helpt. Wij kunnen ook maatschappelijke werk inschakelen als dat nodig is.

Wij werken op afspraak en zijn op twee momenten per week geopend.
Maandag 18.30 – 20.00 uur
Donderdag 10.00 – 12.00 uur
U kunt ons tijdens de openingstijden van het Financieel Café bereiken via:
Telefoon en Whatsapp: 06 – 82 01 97 03
E-mail: financieelcafe@vw.welzijnermelo.nl


Buiten de openingstijden van het Financieel Café Ermelo kunt u bellen voor dringende vragen: 0341 -56 70 00. De medewerker van Welzijn Ermelo zorgt ervoor dat uw vraag snel wordt beantwoord of dat er een afspraak wordt gemaakt

Maak een afspraak voor een financiële check (De VoorzieningenWijzer)
U kunt een financiële check doen, wat u veel geld kan opleveren.
De adviseurs (opgeleide vrijwilligers) van het Financieel Café Ermelo bekijken onder andere of u recht hebt op toeslagen of gemeentelijke regelingen. De adviseur loopt met u De VoorzieningenWijzer door en als u wilt, kunt u gelijk iets aanvragen.

Aanmelden kan op de volgende manieren:
• Via de website www.datgeldtvoormij.nl.
• Als u het moeilijk vindt om zelf op de website een afspraak te maken, dan kunt u ook bellen met telefoonnummer 06 – 82 01 97 03 maandagavond van 18.30 – 20.00 uur en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur).

Maak een afspraak met het energiemaatje of de energiecoach
U kunt een afspraak maken met een energiemaatje. Die komt een paar keer bij u thuis met gratis energiebesparende producten en geeft u tips en begeleiding om energie te besparen.
U kunt ook een energiecoach aanvragen. Die komt één keer langs om tips te geven over energiebesparing. Hier kunt u dan zelf mee aan de slag.


Met de tips van het energiemaatje of de energiecoach kunt u de energierekening verlagen.
U kunt een afspraak maken op de volgende manieren:
• Via de website www.veluweduurzaam.nl/energiemaatje of
• Via de website www.veluweduurzaam.nl/energiecoach
• Bel via 0525 – 70 10 15.19 oktober 2022

minder
Website ontwikkeling: Exitus ICT