Lees voor
Zoek
Home > Diaconie > Nieuws

Vrijdag 24 september 2021

Stichting Kimon project Jedidja

Een deel van het legaat dat de diaconie mocht verdelen, gaat naar het project Jedidja van de Stichting Kimon. 

Hulp voor ruim 500 kinderen met een beperking

Jedidja: ondersteuning van kwetsbare kinderen bij hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
Jedidja is een project van Kimon

Jedidja is werkzaam in Guinee-Bissau. Dit land ligt in het westen van Afrika en behoort tot de armste landen ter wereld. De bevolking is vooral afhankelijk van de opbrengst van het land. In de afgelegen dorpjes is geen openbare elektriciteitsvoorziening en zelfs in de steden is drinkbaar water niet vanzelfsprekend, laat staan op het platteland. Vrouwen en kinderen slepend met grote jerrycans water is een dagelijks terugkerend beeld.

Meer dan de helft van de bevolking hangt het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij krachten uit de natuur aanbeden worden. Het animisme kenmerkt zich ook door angst voor ziekte of onheil. Kinderen met een beperking worden in Guinee-Bissau gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Als mensen christen of moslim zijn, is er vaak nog angst. Daarom willen veel mensen niets met kinderen met een ziekte of handicap te maken hebben en vaak worden ze ‘weggedaan’. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten.

Het team van “Jedidja” is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali, een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. Gerda Klaver en Marianne van Helden geven samen met lokale vrijwilligers en supervisors zorg aan ruim 500 kinderen met een beperking. De kinderen worden gestimuleerd in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Deze zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation) waarbij kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap opgroeien. Daar ontvangen ze zorg en begeleiding. De kinderen en hun verzorgers worden maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Daarnaast ontvangen kinderen passend onderwijs of beroepstraining als dat mogelijk is. Als een kind medicijnen, een rolstoel, schoolgeld of versterkende voeding nodig heeft, dan wordt hierin voorzien. Jedidja doet hiernaast ook kinderevangelisatiewerk en traint hier lokale mensen voor.

Graag stellen we één kind aan u voor:

Dit is Benjamin, hij is geboren op 12-08-2015. Zijn vader en anderen zijn bang voor hem. Daarom woont zijn moeder in een andere plaats dan haar man. Benjamin heeft een klein hoofd, waardoor zijn hersenen beperkt zijn in hun ontwikkeling. Hierdoor heeft hij een grote ontwikkelingsachterstand en epilepsie. Benjamin heeft medicijnen nodig en zijn familie begeleiding, bemoediging en uitleg over zijn medicijnen. Benjamins ouders zijn christen en soms gaat Benjamin mee naar de kerk.

Benjamin is één kind dat hulp nodig heeft en zo zijn er nog meer kinderen die wachten op hulp! Voor dit werk hebben wij uw gebed en steun nodig! 17 oktober zal er gecollecteerd worden voor dit doel!
U kunt uw gift ook overmaken naar NL 77 ABNA 0400 5986 98 t.n.v. Stichting Kimon met vermelding van ‘Jedidja’. Kimon is ANBI gecertificeerd en uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

U kunt er ook voor kiezen één kind structureel te steunen voor 1,00 per dag! U ontvangt dan post van en over dit kind! U kunt zich aanmelden via sponsoreenkind@kimon.nl of www.kimon.nl/sponsor-een-kind of 06-24838892. Meer informatie kunt u vinden op www.kimon.nl/jedidja en www.gerdaklaver.nl

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw waardevolle steun voor de toekomst van waardevolle kinderen en jongeren!
Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Diaconie

sinaasappelactie

12 januari 2022  |  In oktober is er een collecte gehouden voor het project Jedidja in Guinee Bissau. De organisatie houdt in januari/februari een sinaasappelactie voor dit doel en vraagt hiervoor uw aandacht. 12 januari 2022

minder
Diaconie

Stichting Bachcha

16 november 2021  |  Beste gemeente,

Op deze manier willen wij, Stichting Bachcha, ons aan u voorstellen. Wij zijn één van de vier goede doelen waaraan het geld van het legaat van de Diaconie naar toe gaat. Drie jaar lang mogen wij samenwerken met de Diaconie en zullen er doelcollectes gehouden worden voor Bachcha, waarvan de eerste op 5 december aanstaande is. Daar zijn wij heel dankbaar voor! Van de opbrengst van deze doelcollectes gaan wij verder met de bouw van een kindertehuis en wordt de inboedel ervan gekocht, zodat de kinderen in het kindertehuis kunnen wonen. Benieuwd wie wij zijn?

Als Stichting Bachcha zijn we bezig met het bouwen van een kindertehuis voor de straatkinderen in India. In dit kindertehuis is er ruimte voor ongeveer 90 kinderen, 45 jongens en 45 meiden. We zijn al druk bezig om hier twee grote gebouwen voor te maken. Samen met u hopen we deze gebouwen woonklaar te maken, zodat de kinderen hier ook daadwerkelijk kunnen wonen.

We hebben nauw contact met een Indiaas echtpaar, dat toezicht houdt op de bouw. Daarnaast hebben zij contact met de straatkinderen en bieden hun nu al zoveel mogelijk hulp als nodig. De kinderen wonen nu nog op straat. Hier hebben ze weinig bescherming tegen de gevaren van de straat zoals bendes en (gedwongen) prostitutie. Niet alle kinderen hebben familieleden die voor hen zorgen en dus ook niet altijd geld voor eten, medicijnen of school. Wanneer het kindertehuis klaar is, hebben deze kinderen een veilige omgeving om op te groeien en kunnen gewoon kind zijn. Ze hoeven zich dan ook geen zorgen meer te maken of ze die dag te eten hebben, kleding hebben om aan te trekken en of ze wel naar school kunnen.

Het eerste gebouw is al klaar en aan het tweede wordt hard gewerkt. Als dit ook klaar is, kan het ingericht worden, zodat de kinderen er kunnen wonen. Hiervoor is veel geld nodig. We hopen dat we samen met u de kinderen zo snel mogelijk de veiligheid van het kindertehuis kunnen bieden. Daarom willen we u vragen om mee te bouwen aan de gebouwen en voor deze kinderen en de stichting te bidden; alleen met Gods hulp kunnen we deze kinderen hoop bieden!

Heeft u nog vragen? U kunt op onze website terecht: www.bachcha.nl of contact met ons opnemen door te bellen naar 06-33013739 (Janine) of te mailen naar dineke@bachcha.nl.


Veel zegen!

Namens Stichting Bachcha,
Janine Dolstra

16 november 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT