Vooraankondiging actie Kerkbalans 2021

Dit jaar vragen wij uw speciale aandacht voor het feit dat we momenteel 2 predikantsvacatures hebben welke door het begrote tekort niet mogen worden ingevuld.

Lees verder
Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Pastoraal werker Westerkerk

Wie zijn wij?

Pastoraal werker Westerkerk

mw. drs. C.W.J. (Christien) Blom
Contactgegevens zijn bekend bij de scriba en ds. AndrĂ© Priem.

Website ontwikkeling: Exitus ICT