Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Diensten rond Pasen

Kerkdiensten

Diensten rond Pasen

Na weken van voorbereiding in de veertigdagentijd zijn er verschillende vieringen in de Stille Week en Pasen.

Passiestonden
In de Oude Kerk zijn van maandag t/m donderdag Passiestonden.
Klik hier voor meer informatie over deze diensten.

Witte Donderdag 18 april 2019
Op Witte Donderdag, 18 april, hebben we in de Westerkerk zelf een dienst waarin we het Heilig Avondmaal aan tafel vieren. Het thema is ‘Deze beker’. De beker waarvan Jezus zegt: ‘laat deze beker aan mij voorbijgaan…’ maar ook de beker waarvan Hij zegt: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed’. We lezen Lucas 22: 39-46, Jeremia 25: 15-26 en enkele verzen uit Psalm 116.
Aanvang van de dienst: 19:30 uur.

Goede Vrijdag 19 april 2019
In de dienst op Goede Vrijdag lezen we deze keer niet alle hoofdstukken van het lijdensevangelie. Dat hebben we enkele weken in een mooie vertolking al gehoord vanuit de Marcuspassie. De focus ligt deze keer op wat er gebeurt aan de voet van het kruis. Dat is ook het thema van deze dienst: ‘Aan de voet van het kruis’ We lezen Mattheus 27: 27-51, 57-61 en Galaten 5: 16-26. We staan stil bij het sterven van onze Heer Jezus Christus en we worden uitgenodigd om zelf onze zorgen, moeiten, zonden, lasten en frustraties achter te laten bij het kruis. Dat kan door symbolisch een steen neer te leggen aan de voet van het kruis…..
Aanvang van de dienst: 19:30 uur.

Stille Zaterdag 20 april 2019: Paaswake
In de Paaswake op Stille Zaterdag maken we de overgang van donker naar licht, van dood naar opstanding. Een dienst vol symboliek waarin we de gang door de geschiedenis maken, uitkomen bij doopgedachtenis en belijdenis en vervolgens de overgang maken naar de dageraad. Er is kaarslicht – ontstoken aan de nieuwe Paaskaars, er zijn lezingen, er is stilte en muziek. Deze keer zorgen Thom, Natascha en Christien voor de muzikale begeleiding. Een prachtige dienst om eens mee te maken…
Aanvang van de dienst: 21:30 uur.

Eerste Paasdag 21 april 2019
Dat geldt natuurlijk zeker voor de dienst op Paasmorgen, zondag 21 april. De Heer is waarlijk opgestaan! We vieren een nieuw begin! Een nieuw begin dat voor sommigen al begon op het moment van Jezus’ sterven! We lezen Mattheus 27: 50-56 en 28:1-10. In deze dienst zullen de koperblazers samen met het muziekteam en de organist de muzikale begeleiding op zich nemen.
Van harte uitgenodigd!Website ontwikkeling: Exitus ICT