Lees voor
Zoek

Welkom in de Oude Kerk

Als wijkgemeente rond de oude dorpskerk genieten we elke zondag het voorrecht om op deze plek samen te komen, waar al door de eeuwen heen mensen hun vreugde en zorgen brengen.
Welkom bij de gemeente van de Oude Kerk !

Kerkdiensten

toon kalender
<oktober 2019>
zomadiwodovrza
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Klik op de dienst om deze te beluisteren.

Adresgegevens Oude KerkKerkbrink 1
3851 MB Ermelo

T: 0341-551701

Plan uw route

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze

Activiteiten

28
OKT

Een glimp van de hemel

Rembrandt als bijbels theoloog.
Het kan u niet zijn ontgaan: in dit Rembrandt-jaar, 350 jaar na zijn dood, wordt er in allerlei tentoonstellingen, lezingen en andere culturele activiteiten aandacht besteed aan zijn werk.

Ds. Jan Riemersma vertelt in woord en beeld over de diepere laag in Rembrandts schilderijen. Hij belicht het bijbels-theologische aspect van Rembrandt en hoe dit met zijn werk en persoonlijk leven verweven was.
Jan Riemersma was gemeentepredikant en daarna ouderenpastor in Sliedrecht.

Meer informatie en aanmelden: Rembrandt
maandag 28 oktober
Oude Kerk, De Hoeve
Meer informatie

minder
31
OKT

Het Loofhuttenfeest: verleden, heden en toekomst

In Leviticus 23 worden zeven feesttijden genoemd: vier lentefeesten (o.a. Pascha, Wekenfeest) en drie najaarsfeesten t.w. Joods nieuwjaar, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Bewust spreken we niet van Joodse feesten. Ds. Overeem leidt dit thema in.

Het zijn “MIJN feesttijden” zegt de Heere die Hij aan Israël gegeven heeft en geboden heeft om ze jaarlijks te vieren (vers 4). Behalve de letterlijke uitleg liggen er verschillende lagen in deze feesten.

Ten eerste: God heeft Zijn plan met Israël, de gemeente, de wereld en Zijn Zoon profetisch laten beschrijven in deze feesten. Alle feesten zijn schaduwbeelden van Christus. De lentefeesten hebben te maken met de eerste komst van Christus; de najaarsfeesten met Zijn tweede komst en vragen nog om vervulling; een voorbeeld hiervan is het Loofhuttenfeest. In Zacharia 14 lezen we dat alle volken eens zullen optrekken naar Jeruzalem om samen met Israël het Loofhuttenfeest te vieren. Ook voor Israël zal er herstel zijn!

Ten tweede: het helpt ons in het verstaan van de Schrift. Het verstaan van deze feesten helpt je om geestelijk te groeien en de blijdschap in de Heere te doen toenemen. In Psalm 89:7 zingen we “Hoe zalig is het volk naar uw klanken hoort”. Hier gaat het om de klanken van een bazuin, van een sjofar. Op Rosh Hasjana (Joods nieuwjaar) klinkt de sjofar honderd keer in de synagoge en roept op tot bezinning, bekering. Op veel plaatsen in de Bijbel klinkt de sjofar, maar begrijpen we de betekenis?

De feesten houden ons ook een spiegel voor. In Leviticus 23 staat bij het Loofhuttenfeest dat God wil dat Zijn volk vrolijk is. Het is een gebod, wat er tot drie keer toe staat. Die blijdschap heeft alles te maken met Grote Verzoendag. Het Loofhuttenfeest volgt op Grote Verzoendag met als hoogtepunt het moment dat de hogepriester naar buiten komt uit de tabernakel of de tempel. Dan weet het volk: God heeft het offer aanvaard en de zonden vergeven. Dat vormt de basis voor de grote blijdschap die zo kenmerkend is voor het Loofhuttenfeest. Als er verzoening is gedaan over je zonden is er alle reden om verheugd te zijn! Het Loofhuttenfeest wordt wel getypeerd met de woorden danken, denken en dromen. Het Joodse volk dankt God voor de oogst, denkt terug aan de woestijnreis, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst (Zacharia 14). Nog eenmaal zal Christus, de Messias, als Hogepriester uit Zijn hemels heiligdom terugkeren en Israël zal weten: onze zonden zijn verzoend. Hij zal, zegt Hebreeën 9, terugkeren tot heil van al degenen die Hem verwachten. Het feest ziet uit naar het komende Messiaanse rijk. Met de verzegelden uit de stammen van Israël zal er een ontelbaar grote menigte zijn uit alle naties, stammen, volken en talen die vóór de troon staat en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En God zelf zal bij hen wonen en zijn tent, zijn soekka, zijn loofhut over hen uitspreiden (Openbaring 7).

In de Bijbel is er geen feest waar zo vaak naar verwezen wordt als het Loofhuttenfeest. Dit feest komt echter niet voor in de Kerkelijke kalender. Waarom besteden we in de kerk geen aandacht hieraan? En hoe zit dat nu met ons? Kennen wij die blijdschap van Loofhuttenfeest? De vraag is óf en hóe wij als christenen vorm zouden kunnen geven aan dit feest. Over deze vragen kunnen we leren tijdens de komende bijeenkomst.

Datum:    31 oktober 2019
Plaats:      Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4; 3853 JS Ermelo
Inleider:    Ds C.J. Overeem
Tijd:          20.00 uur – 21.45 uur
Collecte:  voor goed doel / bestrijding onkosten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (pa.kommers@planet.nl; tel. 0341-55180).
31 oktober 2019 (aanvang 20 uur)
Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4; 3853 JS Ermelo
Meer informatie

meer
01
NOV

Mariage Course

De Marriage Course zijn 7 mooie avonden over het huwelijk en 7 avonden om er samen als echtpaar even uit zijn.
In alle rust met z’n tweeën over je relatie en gevoelens praten, zaken waar je in de drukte van het dagelijks leven misschien niet aan toe komt.

De vierde avond is op vrijdag 1 november in het Kerkelijk Centrum, Jeugdkant 14 te Ermelo
Deze avond start om 19.45 met een verzorgde koffie/theetafel.

Indien u graag nog verdere informatie of heeft u vragen? Of wilt u zich aanmelden?
Dan kunt u ons bereiken via:
email: gekevandenberg62@gmail.com
telefoonnummer: 0341-553077
of het contactformulier.
vrijdag 1 november 2019 (aanvang 20 uur)
Kerkelijk Centrum
Meer informatie

meer

Laatste nieuws

Oude Kerk

Het wijknieuws van 18 oktober 2019

18 oktober 2019  |  Het wijknieuws van 18 oktober 2019

voor de zondagen 20 en 27 oktober en 3 november en woensdag 6 november: dankdag voor gewas en arbeid.

Let op ! de dienst van 27 oktober begint op wintertijd. Dat is een uur vroeger dan de zomertijd. Daartoe zet u uw klokken om 3:00 uur naar 2:00 uur terug


Zondag aan de orde:
Op zondag 20 oktober horen de kinderen volgens het rooster 'Vertel het maar' over 'De Ark komt terug naar Israël' uit Samuël 6. In de kerk worden op 20 oktober drie dopelingen ten doop gehouden: Boaz Dekker, Daan van de Kamp en Lennon Jax de Vries. Daarom zullen we in de dienst lezen wat op zondag 27 oktober wordt verteld in de kindernevendienst: over 'Saul gezalfd tot koning' naar Samuël 9-10. Op 3 november gaat het verhaal 'Saul bevrijdt Jabes' uit 1 Samuël 11. Zondag 3 november is er één eredienst op verzoek van ds. Vroegindeweij, die zelf zal voorgaan in de dienst waarin dankbaar wordt gememoreerd dat hij vijftig jaar het Woord mag bedienen in en aan de gemeente.

Vervoer naar de kerkdiensten
De autodienst naar de half elf dienst op zondag 20 oktober wordt verzorgd door de families van Norden en Doornekamp. Op zondag 27 oktober zijn dat de familie Bosch en mevrouwvan de Hoef. Op het rooster voor 3 november staan mevrouw van Silfhout en de familie Brussaard. Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Kinderoppas
De kinderoppas wordt op zondag 20 oktober verzorgd door Antoinette en Margaretha Blokland. Op zondag 27 oktober staat Mathilde van Vugt op het rooster en voor 3 november Corine van Woerkens.

Kostersdienst
Gerrit Mabelis is koster is op 20 oktober koster in de dienst van 09:00 uur. In de half elf dienst is dat Bertus van Dam. Op 27 oktober is Bertus van Dam koster in de dienst van 09:00 uur en Renger van Strijland in de dienst van 10:30. In de middagdienst van 17:00 uur is dat Mick Langeberg. Op 3 november is Fennie Wouda koster in beide ochtenddiensten.

Schriftlezing
Op 20  oktober verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen en op 27 oktober is dat Lieuwe Hiemstra. Voor 3 november staat Leny van Aalst op het rooster.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Bedankt
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties in verband met ons 65 jarig huwelijk. Wij zijn dankbaar dat we dit samen hebben mogen beleven.
Albert en Hermien Veenvliet

Hoevemaaltijd 8 november
Op vrijdagmiddag 8 november is er weer de volgende Hoevemaaltijd. U bent welkom ! Aanvang 18:00 uur (17:45 inloop). Plaats: De Hoeve (Oude Kerk te Ermelo). Kosten: richtprijs vrijwillige bijdrage E 3,- volwassenen, E 1,50 kinderen. Opgave zien we , in verband met de organisatie graag tegemoet. Er liggen intekenlijsten in de ontmoetingsruimte op zondag 27/10 en 3/11. Ook kunt u zich telefonisch of per e-mail opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel.:562563.

Klein Avondmaal
Op woensdag 13 november houden we weer het Klein Avondmaal voor wie deelneming (aan het Avondmaal) in de eredienst bezwaarlijk is geworden. Het is een bijzonder samenzijn, zo ervaren de deelnemers. Het begint om 15:00 uur in de kerk en na afloop drinken we een kopje koffie of thee met elkaar. Eventueel kunt u aan diaken Gijs van Norden doorgeven als u wilt worden opgehaald.
Weet u welkom !

Gift
Via ds. Verbaan E 20,- voor de kerk en E 100,- voor Armenië. Hartelijk dank !

Grote Gemeente Avond 13 november
Woensdag 13 november wordt de Grote Gemeente Avond gehouden. Er is een groep gemeenteleden in samenspraak met de kerkenraad bezig geweest om na te denken over de inrichting van de kerkruimte en het liturgisch centrum. Daarover willen we o.a. met jullie en u verder praten. Om er ook ervaring mee op te doen, zal op zondag 3 en 10 november de opstelling in de kerk anders zijn, dichter ook bij de bedoeling van de commissie. Onze ervaringen kunnen we dan die avond delen, en meer horen over de achtergronden van de beoogde inrichting van dit eeuwenoude godshuis.

Reis Armenië
Leest en leeft u mee met de gemeenteleden in Armenië ? Er wordt aan alle kanten meegedacht, meegedragen, meegebedeb, zo merk ik onderweg. Het blog en de website geven dagelijks nieuwe informatie...
Lees meer: https://werkvakantiearmenie.wordpress.com/

Meeleven met elkaar
Voor allerlei gemeenteleden zijn er zorgen. We noemen er hier slechts enkele:
- Mw Goossens moet nog enle weken in het ziekenhuis blijven.
- De gezondheid van dhr. Beert v.d. Kamp gaat achteruit.
Anderen kregen uitslagen uit het ziekenhuis, wachten op hun aardse levenseinde, zijn dagelijks ermee bezig hoe hun partner er vandaag aan toe is, als ze op bezoek komen, of maken zich zorgen over hun partner, kinderen of kleinkinderen, of ja. om de 'toestand in de wereld'.


18 oktober 2019

minder
Diaconie

Samen hart voor mensen

15 oktober 2019  |   

In het kader van Wereld armoede dag ( 19 oktober 2019) heeft Schuldhulpmaatje Nederland een website ontwikkeld, ’ Samen Hart voor mensen’.
Op zondag 20 oktober 2019 zal in verschillende kerken aandacht aan het thema geschonken worden. 

In Ermelo leven zo'n 3.000 inwoners(!) in armoede of kennen (grote) financiële zorgen. Alleen met inzet van velen, ook vanuit de kerken,
kunnen we deze mensen met financiële zorgen of schulden op het spoor komen en kunnen we in hun vaak uitzichtloze situatie enig LICHT brengen.
Dat is niet alleen een uitdaging voor u en ons maar ook een kans om te tonen dat het lot van deze mensen ons ter harte gaat.

Over het onderwerp is meer informatie is te vinden op de speciale website www.samenhartvoormensen.nl

De Thema Groep Armoede van de Hervormde Diaconie.
Tags
Schuldhulpmaatje
15 oktober 2019

meer
Oude Kerk

Het wijknieuws van 4 okt 2019

04 oktober 2019  |  Nieuws van rondom de Oude Kerk

Voor de zondagen 6 en 13 oktober

Zondag aan de orde
Volgens het rooster “Vertel het maar” wordt op zondag 6 oktober in de kindernevendienst verteld over de Filistijnen die de ark van de HEER veroveren, naar 1 Samuël 4. Zelf zal ik voorgaan in de Opstandingskerk, waar het zien en de functie van het oog centraal staat. Op zondag 13 oktober lezen we verder in het bijbelboek 1 Samuël. In de tweede morgendienst, een gezinsdienst die zondag zal er aandacht zijn voor de groep Armenië-gangers die de aansluitende vrijdagnacht naar dat land op de grens van Europa en Azië zal vertrekken om daar zich verdienstelijk te maken.

Vervoer naar de kerkdiensten
De autodienst naar de half elf dienst op zondag 6 oktober wordt verzorgd door mevrouw Adam en de familie Heining. Voor de half elf dienst van zondag 13 oktober staan de heer Groenewoudt en de familie de Vries op het rooster. Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Kinderoppas
De kinderoppas wordt op zondag 6 oktober verzorgd door Marieke Kievit en Eva Plette. Op zondag 13 oktober neemt Marlina Blokland die voor haar rekening.

Kostersdienst
Fennie Wouda is op 6 oktober koster in de beide ochtenddiensten. Op 13 oktober is dat Gerrit Mabelis.

Schriftlezing
Leny van Aalst verzorgt op 6 oktober de schriftlezingen en Corrie Kammeraat op 13 oktober.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Meeleven met elkaar
Verschillende mensen verbleven afgelopen periode in het ziekenhuis:
- Mw Gerda vdPol- Klarenbeek werd geopereerd in St. Jansdal en herstelt in het zorghotel.
- Mw. Jantje Goossens werd geopereerd en kwam weer thuis, maar in plaats van beter ging het slechter met haar en werd ze me spoed naar het UMC gebracht, waar ze nu aan het herstellen is.
- Mw 't Slot- van Dasler verblijft in het Isala-ziekenhuis te Zwolle

Jubileum
Op 14 oktober is het echtpaar J. van Santen- Monshouwer een kwart eeuw in de echt verbonden. Samen met allen die bij hen horen wensen we hen een fijne vierdag toe en Gods vademecum. Ter felicitatie deze woorden van de mysticus Gerhard Tersteegen: De mens en het menselijk hart zijn door God voor niets anders geschapen dan voor de vreugde, louter en alleen de vreugde.

Gift
Ontvangen via Ds. Verbaan voor de diaconie € 100,-. Hartelijk dank.

Bijeenkomst bezoekdienst-verjaardagsfonds
Voor we met onze maandelijkse bijeenkomst begonnen hadden we een samenzijn met het pastoraal beraad. Vooral het verjaardagsfonds geeft ons zorgen, dit vooral in het buitengebied. “Fijn dat er nog postbezorgers zijn”. Gelukkig kunnen we onze bezoekjes voor de bezoekdienst nog redelijk invullen. Een goed overleg met ouderlingen en pastorale medewerkers is belangrijk. Bij onze eigen bijeenkomst werd nog even na gepraat. We ontvingen in totaal € 614,- waarvan een speciale gift van € 100,- voor de Armenië-gangers. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 29 Oktober om 19.30u in de Hoeve. Ria en Letty

Koffieochtend
Op woensdagmorgen 9 oktober is er vanaf 10.00u koffie en inlopen in de Hoeve. Er is volop ruimte voor ontmoeting – zowel met mensen die we (niet) kennen als met onderwerpen. Iedereen is welkom.

Klein Avondmaal
Op woensdag 13 november houden we weer het Klein Avondmaal voor wie deelneming aan (het avondmaal in) de eredienst bezwaarlijk is geworden. Het is een bijzonder samenzijn, zo ervaren de deelnemers. Het begint om 15.00u in de kerk en na afloop drinken we een kopje koffie of thee met elkaar. Eventueel kunt u aan diaken Gijs van Norden doorgeven als u wilt worden opgehaald. Weet u welkom!

Woord van Dank
Liefde is sterk, ze kan wonderen verrichten
Levens veranderen, lasten verlichten.
Ook uw aanwezigheid bij het afscheid van mijn lieve en zorgzame man Henk Schuur heeft mij zeer gesterkt en goed gedaan. Het is voor mij een troost te weten dat Henk voor zoveel mensen heel bijzonder is geweest.
Gerda Schuur- Van der Krans, kinderen en kleinkinderen.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 11 september:
- De preses opent de vergadering , waarna Lieuwe Hiemstra de overdenking verzorgt: we zingen lied 686 en hij gaat ons voor in gebed. We lezen Johannes 14 vers 15 t/m 20 en bespreken in groepjes enkele vragen hierover.
- Beameren rouw- en trouwdiensten: afgesproken is dat de vergoeding hiervoor conform die van de organisten zal zijn. Het wijk overschrijdend bemensen van de beamerbediening wordt nog opgepakt.
- Evaluatie koffiedrinken: de reacties zijn positief. Voor de contacten met elkaar zou het fijn zijn als de aanwezigen wat minder in vaste groepen bij elkaar zitten maar wat meer onderling wisselen. Opgemerkt wordt dat er in de zomermaanden het koffiedrinken niet buiten is geweest. Dit vergt wel meer organisatie. Dit punt wordt geagendeerd voor volgend jaar.
- Gijs de Koning licht de werkwijze en het verslag van de commissie Liturgisch Centrum met de bijlagen toe. Hierna wordt afgesproken, dat hij samen met Jan Peet, Gijs van Norden en Dineke Nijmeijer de definitieve versie van het rapport opstelt en die inbrengt in de oktober-vergadering. Daarnaast wordt afgesproken ons nu te beperken tot het Liturgisch Centrum en later (na een haalbaarheidsstudie) te besluiten over de stoelen.
- Gesprekskringen: het overzicht met de gespreksgroepen wordt op de startzondag uitgereikt.
- Grote gemeenteavond: Het programma wordt: voor de pauze: Herinrichting Liturgisch Centrum en na de pauze een terugkoppeling van het Armenië-project.
- Er ontstaat begin 2020 een vacature voor Kerkrentmeester Gebouwen. Daarnaast zijn er nog 3 vacatures voor ouderling en 1 voor pastoraal medewerker. Afgesproken wordt in de oktobervergadering over de aanpak van de vacaturevervulling te spreken.
- Startzondag: Jan Peet licht het programma toe: Het thema is “Een goed verhaal”. Dit wordt in de dienst uitgewerkt met een aantal sprekers. De opzet van de dienst is conform de gezinsdiensten. De kinderen blijven in de dienst. Het programma na de dienst is op het terrein van EFC.
- Muziekbeleid: Na de taakbelevingsgesprekken met de organisten is afgesproken het muziekbeleid te updaten. Het eerder vastgestelde beleid was nog uit 2011. Ook de taken van de organisten zijn geïnventariseerd. Het budget voor het muziekbeleid wordt nog samen met KRM Sinnema bekeken.
- De cantorij doet dit jaar mee aan de 2e dienst op 1e kerstdag.
- Er is een inventarisatie gehouden van de vrijwilligers. Er zijn verschillende vacatures. Daarom wordt er een flyer op de stoelen gelegd in de ochtenddienst op de startzondag om mensen te bewegen die vacatures te vervullen.
- In oktober wordt aan de ingangszijde van de glazen gang veiligheidsglas geplaatst. Ook wordt dan bij de ingang van de kerkzaal vanuit de glazengang de rolstoeltoegankelijkheid verbeterd.
- Jan Peet sluit de vergadering met tekst over “Luisteren” en een Avondgebed van Luther.

Tenslotte
Heeft u de nieuwe SIRE-reclame al gezien? Na de geslaagde #doeslief! benadering startte in september een nieuwe confronterende reclamecampagne: we moeten ook eens lief worden voor onze spullen! Zelfs als er iets aan mankeert. Er bestaat namelijk ook nog zoiets als repareren in plaats van weggooien en nieuw kopen.
Verschillende kapotte gebruiksvoorwerpen blijken immers wél reparabel: een speelgoedhijskraan, een vakantiekoffer, een pomp in een koffiezetapparaat, een spijkerbroek. Nu is het laatste voorbeeld wat mij betreft wel wat ongelukkig gekozen. In beeld verschijnt een vlotte jongeman die met onzekere maar welwillende hand een lapje op een gat in een spijkerbroek zit te naaien. Alleen het punt is: gaten in spijkerbroeken zijn ín. Je ziet ze overal. Die gaten zijn niet het gevolg van een ongelukje of slijtage, nee, die zijn er met opzet in gemaakt, meestal door kindslaven in sweatshops in Bangladesh of zo. Geen jongeman of vrouw die daar een lapje op zal naaien. Al is het dit keer wel een ongewoon groot gat. Maar de stem bij het filmpje zegt: ‘Een gapend gat in de broek waarin je paradeert. Die je flatteert. Lekker laat voelen met elke stap. Maakt het nog geen poetslap.’ Een beetje vergezocht misschien. Wie stopt er nog sokken? Wie repareert er nog kleding – al doen hier en daar uitheemse naaiwinkeltjes het goed(–koop)?!
De reclamecampagne nodigt ook uit om aandacht te besteden aan kringloopwinkels en Repaircafés. Komt u er wel eens? Zelf kom ik geregeld in de kringloopwinkel en ik ben onder de indruk van wat daar iedere week door de handen gaat van vrijwilligers. Dagelijks komen er mensen die de zolder of garage hebben opgeruimd of aan het verhuizen zijn of willen ontspullen dozen vol spullen brengen. En het gaat echt om allerlei soorten spullen: niet alleen boeken, maar kleding, lampen, apparaten, cd's, speelgoed, huishoudelijke artikelen, klokken, schilderijen.
Wat wordt er in het kader van repareren en recyclen trouwens een hoop (vrijwilligers)werk verzet! Onlangs begreep ik van de non-profitorganisatie We-cycle dat men daar van 1000 kilo afval weer 950 kilo nuttig maakt. De stichting die 'alles met een stekker inzamelt en verwerkt' bestrijkt 75 % van de inzamelmarkt. Een ander prachtig voorbeeld zijn de repaircafés, waarvan er inmiddels 493 in Nederland zijn. Alles draait er om de reparatie van kapotte spullen, maar het heeft ook een belangrijke sociale functie. Mannen en vrouwen worden gewaardeerd om hun handigheid, maar vinden er vaak ook lotgenoten, ja vrienden en vreugde.
Het doet denken aan dat plaatsje ergens tussen Liverpool en Manchester. Daar was een kerkgebouw over, de gemeente was te klein geworden, een groep gemeenteleden kerkte zondags elders, en daar is men in de kerk een kringloopwinkel begonnen. Op de plaats waar de eeuwen door verkondigd is dat men zich moest bekeren, dat wedergeboorte mogelijk is door de kracht van de Opgestane – daar worden nu stoelen als nieuw gemaakt, leer opnieuw bewerkt, zijn verschillende mensen begonnen als hobbyist en vinden er nu een gemeenschap, sommige zelfs een part-time job. En als men vraagt van waaruit doen jullie dit, dan komt er ruimte om het evangelie te vertellen. Het wordt in de Anglicaanse kerk ook wel Fresh expressions of the Spirit genoemd. Inmiddels wordt er af en toe zelfs weer gezongen of gepreekt – niet alleen de meubels worden daar weer als nieuw, die gemeente is als nieuw! Is een repareer- in plaats van een wegwerpmentaliteit – niet iets van de heilige Geest van God – van wie de Prediker zegt dat Hij weer opzoekt wat voorbijgegaan is?

Met een hartelijke groet,
PAV


04 oktober 2019

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT