Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Activiteiten

Activiteiten


28
JAN
28-01-2023
Ermelo

Actie kerkbalans 2023

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2023. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Tijdens deze actieperiode van 14 januari tot 28 januari zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen voortbestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

In december krijgt u al de mogelijkheid online uw jaarlijkse toezegging te doen voor het jaar 2023 op de website van Hervormd Ermelo: https://bijdragen.hervormd-ermelo.nl/bijdragen/. Door uw bijdrage online toe te zeggen vóór 9 januari 2023 helpt u op deze manier de actie eenvoudig tot een goed einde te brengen. Het scheelt veel enveloppen en papierwerk. En natuurlijk hebben wij minder mensen nodig die eind januari langs de deuren gaan om de enveloppen te bezorgen en op te halen.

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Zo zijn we voornemens een nieuwe predikant voor onbepaalde tijd te beroepen. Omdat de invulling van het pastoraat van grote betekenis is voor onze Oude Kerk wijkgemeente, hebben we ten doel gesteld dat circa 50% van de bijdrage wordt gereserveerd voor het pastoraat. We willen u daarom vragen ruimhartig bij te dragen.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Dit kan ook middels fiscaal aantrekkelijk schenken of met een periodieke gift. Overweegt u dit te gaan doen, mailt of belt u dan met het Kerkelijk Bureau via kerkelijkbureau@hervormd-ermelo.nl of 0341 - 553015.

Op naar de kerk van morgen!

Namens College van Kerkrentmeesters
G. Sinnema ( Ouderling-Kerkrentmeester Oude Kerk)


Deel op Deel op

Details

28-01-2023
Ermelo

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

07
FEB

Seminar Kerk en Israël


ThemaPaulus en de beloften voor Israël, een Bijbelstudie over Romeinen 9, 10 en 11 
Datum7, 14 en 21 februari 2023
PlaatsWesterkerk
Tijd20.00 – 21.45 uur; inloop vanaf 19.30 uur
Collectebestrijding onkosten

In Rom. 9 t/m 11 spreekt Paulus over de beloften voor Israël. Allerlei thema’s passeren de revue zoals: Geldt Gods liefde nog wel voor het Joodse volk? Is de afwijzing van Jezus alleen te verklaren vanuit onwil, of heeft dit ook te maken met de raad Gods? Wat betekent het, dat er een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen en dat, als de tijd van de heidenen vervuld is, het evangelie weer terug zal keren naar Jeruzalem? Welke beloften staan er nog uit voor het Joodse volk?

Paulus is begaan is met het Joodse volk. Wat betekent dit voor onze houding naar Israël?

In drie bijeenkomsten bespreken we de rijke inhoud van deze hoofdstukken, waarbij er gelegenheid is uw vragen met anderen te delen.

De lezingen zijn ook via de livestream mee te maken; voor elke avond is er een andere link.

De URL's voor de bijeenkomsten zijn:
7-2-2022: https://youtu.be/xKAh_MARrOk
14-2-2022: https://youtu.be/91c_FLpRWzQ
21-2-2022: https://youtu.be/kO7yRXnqL9c

U vindt de URLs ook op https://kerkdiensten.westerkerk-ermelo.nl

Voor info:
Nel Kommers, secr. Commissie Kerk en Israël Ermelo
Tel: 0341-556180 | 06-22488158
Email: pa.kommers@planet.nl
20.00 uur - 21.45 uur; inloop vanaf 19.30 uur
Westerkerk
Meer informatie

minder
14
FEB

Seminar Kerk en Israël


ThemaPaulus en de beloften voor Israël, een Bijbelstudie over Romeinen 9, 10 en 11 
Datum7, 14 en 21 februari 2023
PlaatsWesterkerk
Tijd20.00 – 21.45 uur; inloop vanaf 19.30 uur
Collectebestrijding onkosten

In Rom. 9 t/m 11 spreekt Paulus over de beloften voor Israël. Allerlei thema’s passeren de revue zoals: Geldt Gods liefde nog wel voor het Joodse volk? Is de afwijzing van Jezus alleen te verklaren vanuit onwil, of heeft dit ook te maken met de raad Gods? Wat betekent het, dat er een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen en dat, als de tijd van de heidenen vervuld is, het evangelie weer terug zal keren naar Jeruzalem? Welke beloften staan er nog uit voor het Joodse volk?

Paulus is begaan is met het Joodse volk. Wat betekent dit voor onze houding naar Israël?

In drie bijeenkomsten bespreken we de rijke inhoud van deze hoofdstukken, waarbij er gelegenheid is uw vragen met anderen te delen.

De lezingen zijn ook via de livestream mee te maken; voor elke avond is er een andere link.

De URL's voor de bijeenkomsten zijn:
7-2-2022: https://youtu.be/xKAh_MARrOk
14-2-2022: https://youtu.be/91c_FLpRWzQ
21-2-2022: https://youtu.be/kO7yRXnqL9c

U vindt de URLs ook op https://kerkdiensten.westerkerk-ermelo.nl

Voor info:
Nel Kommers, secr. Commissie Kerk en Israël Ermelo
Tel: 0341-556180 | 06-22488158
Email: pa.kommers@planet.nl
20.00 uur - 21.45 uur; inloop vanaf 19.30 uur
Meer informatie

meer
15
FEB

Kleine gemeenteavond 2023

Dit is een voorlopige datum. Details volgen nog.
woensdag 15 februari 19:30 uur
Oude Kerk
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT