Home > Nieuwe Kerk Noord > Nieuws

Donderdag 13 september 2018

Vrouwenkring "Open Vensters"

Op woensdagochtend 12 september is de Vrouwenkring "Open Venters" voor het eerst dit seizoen weer bijeen gekomen.

De thema’s dit jaar zijn: ‘Inleiding-Jeremia, oordeelsprofeet met een hart’ en ‘Roeping en bemoediging’ n.a.v. Jeremia 1 en Jeremia 43:1-7.

Graag nodigen we ook iedereen uit die eens een keertje een kringochtend mee wil maken. 

Rianne de Greef


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Nieuwe Kerk Noord

Vrouwenkring "Open Vensters"

13 september 2018  |  Op woensdagochtend 12 september is de Vrouwenkring "Open Venters" voor het eerst dit seizoen weer bijeen gekomen.

De thema’s dit jaar zijn: ‘Inleiding-Jeremia, oordeelsprofeet met een hart’ en ‘Roeping en bemoediging’ n.a.v. Jeremia 1 en Jeremia 43:1-7.

Graag nodigen we ook iedereen uit die eens een keertje een kringochtend mee wil maken. 

Rianne de Greef


Tags
VrouwenkringOpen Vensters
13 september 2018

minder
Nieuwe Kerk Noord

Belijdenis catechese

11 september 2018  |  Belijdeniscatechisatie

Er is een boekje voor belijdeniscatechisatie en dat heet 'Hou(d)vast'. En in zo'n titel, daarin kun je een heleboel lezen. Wat dan? Je hebt houvast nodig in je leven. Dat is bij de HEERE: vastigheid, betrouwbaarheid. Denk aan Zijn Woord (de Waarheid) en Zij belofte (vast en zeker). Wil je daar sterker in worden? Wil je versterkt worden in het vertrouwen op God?
Je kunt den Bijbellezen, bidden, naar de kerk geen. Voor tieners en jongelui hebben we catechisatie of een ontmoetingskring. Wie is daar geweest? Om samen door te praten over de HEERE en het Christelijk geloof. Heel mooi!
Wie komt er naar belijdeniscatechisatie?
Ook iemand, die al ouder is?
Van harte welkom!

Belijdeniscatechisatie begint op Deo volente maandag 1 oktober om 20.30 uur in ’t Venster.

Opgeven voor wijk Noord: bij ds. Van den Born.

Opgeven voor wijk Zuid: bij scriba Buijtenhuis.11 september 2018

meer