Lees voor
Zoek
Home > Nieuwe Kerk Noord > Kerkenraad

Wie zijn wij?

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden die ouderling of diaken zijn. We kennen naast de predikant de volgende functies:
• preses
• scriba
• ouderlingen pastoraat
• ouderling-kerkrentmeester
• jeugdouderling
• diaken
• jeugddiaken

Alle ambtsdragers zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Iedere twee jaar wisselt de samenstelling van de kerkenraad doordat een deel aftredend is.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de kerkenraad. Het correspondentieadres van de kerkenraad is het adres van de scriba.

Predikant
ds. W. van den Born

Preses
H.J. Kamphorst

Scriba
J.Pap
Alle correspondentie betreffende de wijk kunt u richten aan zijn adres.

Ouderlingen
T. van den Berg
J. Bosch
G.W. van der Heiden
B.W.L. van ’t Hof
H.J. Kamphorst
K. van Loo
J. Mazier
J. Pap
G. Timmer
T. Tomassen H
T. Tomassen FK
B. Vliek

Ouderling t.b.v. het evangelisatiewerk
A.Schutte

Jeugdouderlingen
T.J. van den Brink
W.Q. de Vreugd


Diakenen
G.J. van den Hul
J. Mulder
A. de Vin

Jeugddiaken
S.W. Verploeg

Kerkrentmeesters
J. Doppenberg
W.Soet
E.S. Staal

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT