Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > wijknieuws nr.9

wijknieuws nr.9

wijknieuws nr 9

Bij de diensten
De afgelopen periode hebben we als gemeente stilgestaan bij gemeenteproject ‘Feest van genade’. Met Pasen hebben we dit project afgesloten in de dienst en van elkaar gehoord hoe goed het is geweest om zo als gemeente met elkaar verbonden te zijn geweest rond dit thema. Er waren waardevolle ontmoetingen in de kringen en tijdens de andere activiteiten.
Ook al is het project voorbij we mogen door in die verbondenheid zoals verwoord op het kaartje wat we meekregen na de dienst:
‘Wij zijn een gemeenschap van gelovigen, door Jezus Christus geroepen en met Hem verbonden.
Wij geloven dat Jezus Christus op aarde gekomen is en gestorven is voor onze zonden.
In gehoorzaamheid aan Gods Woord en gedreven door de Heilige Geest willen wij met hart en handen Zijn volgelingen zijn en dat ook uitstralen naar anderen toe.’
Na Pasen leven we nu toe naar het Pinksterfeest.

Omzien naar elkaar
Verder denken we aan een ieder die een moeilijke weg moeten gaan, en wensen hen veel geduld en sterkte toe. En bovenal de nabijheid en kracht van God, bij wie we beschutting mogen vinden.

Bloemen
Op 14 april zijn de bloemen bezorgd bij Familie Kamphorst –Lautenbach,en bij Johan Stegeman. Op Goede Vrijdag gingen de bloemen naar Mw. Veenhuizen - den Herder en met Pasen werd de schikking gebracht bij het Willem Holtrop Hospice aan de Julianalaan.

Felicitaties
Onze diaken Dhr. Henk Bakker, heeft als vrijwilliger voor het vele werk op diverse terreinen, waaronder het kerkelijk werk (diaconie), een koninklijke onderscheiding ontvangen. Als wijkgemeente feliciteren we hem daarmee van harte!

Uit de kerkenraad
Samen zijn we kerk. En samen geven we vorm aan ons gemeente-zijn. We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden zich daarbij betrokken weten. Velen zetten zich in en geven tijd en energie aan het werk in Gods gemeente. Toch merken we dat tegelijk de stap om ambtsdrager te worden voor velen een (te) grote is.
Daarom hebben we besloten om een voorlichtings- en gespreksavond te organiseren over de het werk van de kerkenraad, ambtsdragers en pastorale medewerkers. Deze avond vindt plaats op donderdag 9 mei.
Het doel van deze avond is tweeledig: enerzijds gaat het om bewustwording van onze gezamenlijke roeping en verantwoordelijkheid voor de gemeente van Christus; anderzijds staan we stil bij de praktische kant van het werk. Zo hopen we met elkaar, met de gaven die God ons door zijn Geest geeft, te werken aan Christus’ gemeente.

Dienstenveiling JWV 2019
Kom zaterdag 18 mei a.s. gezellig bij ons eten in het Kerkelijk Centrum en ga aansluitend naar de dienstenveiling. De opbrengst komt volledig ten goede aan de jongerenwerkvakantie 2019!
17.00 uur BBQ met fris, koffie & meer
19.00 uur Start dienstenveiling
Wij hopen mooie items te veilen. Iets aanbieden voor de veiling? Stuur een email naar Hans Bom, hans@segway-veluwe.nl. Wij hopen u allemaal 18 mei a.s. te ontmoeten!

Jeugddienst 19 mei 2019: #followme
Als jij heel eerlijk bent, hoe groot is de impact van social media op jouw leven? Laat je alleen perfecte plaatjes zien? Op zondagmiddag 19 mei a.s. denken wij tijdens de jeugddienst met elkaar na over dit thema. De invloed van social media op jouw leven en hoe ga jij hier als christen mee om. Aansluitend na de dienst is er een maaltijd en ruimte voor ontmoeting. We willen je vragen om iets voor bij de maaltijd mee te nemen zodat wij met elkaar het eten wat er is kunnen delen en ook van elkaars kookkunsten kunnen genieten. Onze eigen band EER zal de dienst begeleiden, voorganger is ds. P. Both uit Harderwijk. Wij hopen je te ontmoeten!

Gezocht
Wij zijn met spoed op zoek naar nieuwe pianisten. Kun jij of kunt u piano spelen en wil je af en toe een lied begeleiden tijdens de kerkdienst; meld je dan aan! Ook als je maar af en toe wilt/kunt of als je misschien tijdelijk ons team wilt komen versterken ben je van harte welkom. We hebben met spoed mensen nodig. Voor aanmelden en vragen kun je terecht bij Margreet van Vuuren

Voedselbankinzameling
Als gemeenteleden van het Kerkelijk Centrum kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben (zie ook het artikel elders in het kerkblad onder de diaconie).
Op zondag 12 mei 2019 staan er lege kratten van de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen: houdbare melk, spaghetti (500 grams verpakking), koffiepads, chocoladepasta, gezeefde tomaatjes en Knäckebröd.
De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank. Alvast bedankt.
In de hal van de kerk staan weer kratten voor de producten, maar u kunt uiteraard uw product ook geven aan een van de diakenen die daar aanwezig zijn. Wij hopen dat u mee wilt doen met deze concrete vorm van hulpverlening.
Alvast bedankt, de diakenen van het Kerkelijk Centrum

Giften
Ouderling Koos van Ganswijk ontving op huisbezoek 20,= voor de Jongerenwerkvakantie in Slowakije. Bezoekdame Berta Elbertsen ontving 10 euro voor de bloemendienst. Dank daarvoor.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, wouter.van-den-hoek@sheerenloo.nl; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com?
Beamer
Mocht u afkondigingen voor de beamer hebben, dan graag uiterlijk vrijdagavond voor 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.

Tot slot
In onze wijkgemeente zijn heel veel mensen actief. Er is veel werk verzet rondom het project, de bloemendienst sloot daarbij aan, het bezoekwerk gaat door, het beam- en geluidsteam is elke week bezig om alles goed voor elkaar te krijgen en zo zijn er veel taken die gedaan worden. Bedankt voor alle (extra) inzet!

Voor een deel van de gemeente is er nu een periode van vakantie en rust geweest.
Voor een ander deel is het een tijd van hard werken, succes voor alle eindexamenkandidaten die komende week aan de slag moeten!

Met een hartelijke groet,
Annet Kuyt, scriba

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT