Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > wijknieuws nr. 18

1-10-2018

Wijknieuws nr. 18

Wijkbericht Kerkelijk Centrum

  

Met het oog op de zondag

Komende zondagmiddag is er een themadienst over orgaandonatie. Daarover hieronder meer. Op 14 oktober is er weer een doopdienst: Loïs Kornelia, dochter van Kars en Henriëtte Pastoor ontvangt het teken van Gods verbond.

 

Themadienst

Op zondagmiddag 7 oktober is er weer een themadienst. Ik wil stilstaan bij het thema ‘orgaandonatie’. Zoals u weet is de wetgeving op dit punt recent gewijzigd. Daarom lijkt het me goed om stil te staan bij de vraag hoe je daar vanuit christelijk perspectief naar kijkt. Het heeft te maken hoe we kijken naar onszelf, naar ons lichaam, en de vraag of het ons ‘bezit’ is. Ook raakt het aan het feit dat de Schepper ons gemaakt heeft in relatie tot elkaar.

 

Omzien naar elkaar

We wensen al onze zieken veel geduld en sterkte toe. En bovenal de nabijheid en kracht van God, bij wie we beschutting mogen vinden. ‘In stilte bereiden we ons voor op nieuwe tijden en wachten tot U de storm hebt gestild en weer wonderen doet.’ (Bonhoeffer)

 

Uit de kerkenraad

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

* Renovatie Kerkelijk Centrum: William Bossenbroek licht toe hoe het traject tot nu toe verlopen is. Er volgt een presentatie door de architect, waarin hij zijn visie uiteenzet en laat zien hoe de nieuwe situatie eruit zou kunnen gaan zien. Verdere bespreking van de plannen volgt in een later stadium, waarbij we u als gemeente ook zullen betrekken.

* Eerder hebben we u gemeld dat we ons bezonnen hebben op de middagdienst. De uitkomst is dat we hebben besloten om deze te continueren, en het onderwerp niet opnieuw agenderen t/m eind 2019. Ook is afgesproken dat bijzondere diensten (zoals een dienst met het Hervormd Kerkkoor of jeugddienst) ook ’s ochtends gehouden kunnen worden. Wel moet deze dienst toegankelijk zijn voor de hele gemeente.

* De werkgroep pastoraat heeft gesprekken gevoerd met alle sectieouderlingen. De bevindingen zijn besproken met een deel van het moderamen. De protocollen zijn bijgewerkt en zullen de volgende vergadering vastgesteld worden.

* De kerkrentmeesters melden dat er gewerkt wordt aan beeld en geluid.

 

Bijbelkring

In het vorige kerkblad schreef ik over de Bijbelkring op donderdagmorgen, en dat we om 10.00 uur beginnen. Maar daarbij vergat ik een wezenlijk aspect, namelijk ontmoeting. Dat hoort er helemaal bij. De aanvangstijd is daarom 9.45 uur. Géke heeft dan de koffie en thee klaar staan. Van harte welkom op 11 oktober.

 

Voedselbank

Als gemeenteleden van het Kerkelijk Centrum kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben (zie artikel kerkblad onder diaconie).

Op zondag 7 oktober 2018 staan er lege kratten van de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen: Houdbare melk, verpakte kaas (ong. 500 gram), koffiepads, fles zonnebloemolie en Kuipje margarine. De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank. Alvast bedankt.

In de hal van de kerk staan weer kratten waarin u de producten kunt deponeren, maar u kunt uiteraard uw product ook geven aan een van de diakenen die daar aanwezig zijn. Wij hopen dat u mee wilt doen met deze concrete vorm van hulpverlening.

Alvast bedankt, de diakenen van het Kerkelijk Centrum.

 

Bloemen

Op 16 september werden de bloemen gebracht bij onze koster Géke van den Berg.
Een week later werd er een prachtig bloemstuk bij ons thuis bezorgd, waar we volop van genieten.

 

Verjaardagsfonds

De opbrengst van de maand september is € 228,60. De volgende keer is op 31 oktober om 14.00 uur in het K.C. Dames hartelijk bedankt.

Groet, Anneke

 

Giften

Diaken Henri Ruitenberg ontving een gift van 20,- ter vrije besteding en via pastoraal medewerker Johan Roepman kwam een bedrag van 10,- binnen, eveneens ter vrije besteding. Hartelijk dank hiervoor.

 

Vrijwillige Hulpdienst

Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, wouter.van-den-hoek@sheerenloo.nl; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer

Mocht u afkondigingen voor de beamer hebben, dan graag uiterlijk vrijdagavond voor 20.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.

 

Tot slot

‘Het is niet normaal om mooi en succesvol te zijn en alles onder controle te hebben.’ Aldus psychiater en hoogleraar Denys, onlangs in de NRC. Hij deelt zijn zorgen over ontwikkelingen die hij waarneemt: we willen tegenwoordig altijd gelukkig zijn; ons goed voelen. Het gewone lijden, dat bij het leven hoort, is compleet gemedicaliseerd, stelt hij. De laatste tijd hoor ik zulke geluiden steeds vaker, juist van psychologen en psychiaters. Zij nemen een bepaalde ontwikkeling waar, die zich steeds nadrukkelijker manifesteert in onze samenleving. Zoals zorgverzekeraars, die meetbare resultaten willen zien bij behandelingen, waardoor de echte patiënten nog verder in het nauw komen. Zij staan langer op wachtlijsten en worden almaar zieker.

‘Het idee dat het leven maakbaar is, heeft grote gevolgen voor de samenleving. Iedereen wil controle over zijn leven, zijn omgeving, zijn kinderen. Controle is de nieuwe deugd. Als je vraagt ‘hoe gaat het?’ dan antwoordt men ‘alles onder controle’. Maar controle héb je niet, het is een illusie.’ Hij spreekt over de kwetsbaarheidsparadox: hoe rijker een land, des te gelukkiger de mensen. Maar tegelijkertijd: des te vaker zoeken ze psychische hulp. Alles gaat goed. Gelukkig zijn is de norm. En als dat even niet lukt, zoekt men hulp. Dat komt doordat ze niet kunnen aanvaarden dat ze lijden. Alles moet leuk zijn.

Het legt een enorme druk op mensen, niet het minst bij jongeren: je wilt slim, knap en sociaal zijn, er goed uit zien en goed in de groep liggen. Maar dat kan natuurlijk niet. Het is normaal om soms bang te zijn, ongelukkig, verdrietig, dom en eenzaam.

Het is goed dat zulke kritische stemmen klinken. Ik hoor er ook een roeping in voor ons als kerk: dat we er zijn voor wie het allemaal even te veel wordt. De kerk als een plek van rust, een plek om op adem te komen. Waar je niet van alles hoeft en kunt, maar waar je mag komen en mag horen van Eén die al onze moeiten gedragen heeft. Die er is, als je vermoeid en belast bent. Al vanouds heeft de kerk in de zeven werken van barmhartigheid het omzien naar de medemens centraal gesteld. Tijdens de laatste ambtsdragersvergadering gaf de diaconie een mooie actualisatie en concretisering hiervan.

 

Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,

R.F. de Wit

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT