Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws nr. 11

21-6-2019

Wijknieuws nr. 11

Wijkbericht Kerkelijk Centrum

Met het oog op de zondag
Komende zondag wil ik verder lezen in het boek Handelingen. Het boek dat vol vuur en vaart de weg beschrijft die Gods Geest gaat. Onstuitbaar gaat Hij voort en brengt Hij mensen in beweging. Het is een beweging die al meer dan 725.000 dagen lang gaande is. En het houdt niet op! Het Woord klinkt, mensen worden geraakt, zieken worden beter, apostelen wordt gevangen genomen, ze komen ook weer vrij. En elke keer weer klinkt de Naam van Jezus, als het middelpunt van alles. Ook wij worden getrokken in die beweging.
Op 30 juni lees ik het slot van hfd.2 (ochtend) en het begin van hfd. 3 (middag). Op deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren, de maaltijd voor onderweg. Opvallend  is het dat de gelovigen in het boek Handelingen vaak ‘mensen van de weg’ worden genoemd. Daar klinkt het onderweg zijn in door.
Op 7 juli zal de oudste groep van ‘On Track’ afscheid nemen. Een overgangsmoment, dat samenvalt met andere overgangen: van lagere school naar middelbare school, van kind naar tiener, en het steeds meer zoeken naar je eigen plek en weg. We bidden dat God door zijn Geest jullie daarin met jullie is, en jullie we weg wijst.

Viering Heilig Avondmaal
Op zondag 30 juni mogen we als gemeente weer de maaltijd van Christus vieren, ‘de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt’. Voor hen, voor wie de dienst om welke reden ook te lang duurt, is er de mogelijkheid om thuis het Avondmaal te vieren. Wilt u daarvan gebruik maken, neemt u dan contact met mij op.

Omzien naar elkaar
We denken aan alle zieken en anderen die een moeilijke weg moeten gaan, en wensen hen veel geduld en sterkte toe. En bovenal de nabijheid en kracht van God, bij wie we beschutting mogen vinden.

Bedankt!
Wat een overweldigend 'gemeente-zijn' mochten wij ervaren, toen we afgelopen week ons vijfentwintig jarig huwelijk vierden. Hartelijk dank aan een ieder die ons een kaartje, bloemen of appjes stuurde. Heel leuk en zeer gewaardeerd! We voelen ons gezegend met elkaar, met onze kinderen en met de mensen om ons heen.
Peter en Isolde Jens

Jubileum
Opnieuw zijn er meerdere echtparen te feliciteren met een jubileum dat zij vieren: op 29 juni is het 40 jaar geleden dat het echtpaar Aalt en Rietje van de Kuilen-Tiggelaven elkaar het ja-woord gaf. Op 1 juli viert het echtpaar Van As-Pinxteren hun diamanten huwelijk: al 60 jaar gaan ze als man en vrouw aan elkaars zijde. Het echtpaar Van den Berg-Verhoef is op 11 juli 50 jaar getrouwd. Johnny en Gerdien Boeve-Dijkgraaf gaven elkaar (net als heel wat andere echtparen in de gemeente) in 1994 het ja-woord. Op 15 juli zijn zij 25 jaar getrouwd. Namens de gemeente een hartelijke gelukwens aan u en jullie allen! Een mooie dag gewenst, en voor de toekomst Gods zegen en nabijheid. ‘Mogen liefde en trouw u nooit verlaten. Wind ze om uw hals, schrijf ze in uw hart. God en de mensen zullen u genegen zijn, en u zult waardering ondervinden’, schrijft de Spreukendichter.

Als U met ons bent
alle dagen
en gezegd hebt
Ik ben die Ik ben
en zal zijn
die Ik zijn zal

als U in Uw Woord
ons zoveel kracht
geeft tot geloven

wie zal dan
ons brandend hart
nog kunnen doven?

Bloemen
Op 2 juni mei zijn de bloemen bezorgd bij dhr. Dick Groenendijk. Op 9 juni, 1e Pinksterdag, gingen de bloemen naar bewoners en personeel van ‘De IJsvogel’. Vanuit de gezamenlijke dienst op ‘Het Weitje’ zijn bloemstukken bezorgd bij Jorrit en Olaf Worrell en bij het echtpaar Aartsen. En op 16 juni zijn de bloemen bezorgd bij dhr. Bruijnes.

Gemeenteavond 4 juli
Graag nodigen we u uit voor een gemeenteavond over de renovatie van de kerk. Er ligt een voorstel voor een plan van aanpak, dat we graag aan u en jou voorleggen. De architect ervan zal ook aanwezig zijn, en een presentatie geven. Toen hij dit eerder op de kerkenraad deed, was het mooi om te merken wat dat allemaal in beweging bracht. We hopen dat dit ook op de gemeenteavond het geval zal zijn, dat het nieuw enthousiasme met zich meebrengt. Wat mij trof in zijn presentatie was de gedachte dat een gebouw meer is dan hout en steen; dat er een visie op kerk-zijn achter ligt en dat een gebouw ook iets doet met je geloof; het is ook een uiting van geloof (denk aan de kruisvorm die je in oude kerken vaak ziet; of de bouw richting het Oosten – de plek waar de nieuwe dag (en het nieuwe leven) begint.) Alle reden om je daarover te laten informeren.
De avond wordt gehouden op D.V. donderdag 4 juli. We beginnen om 20.00 uur. We zien uit naar uw en jouw komst!

Uit de kerkenraad
Maaike Bikker heeft te kennen gegeven dat zij haar ambt van jeugdouderling neerlegt. Persoonlijke omstandigheden hebben hiertoe geleid. We vinden het jammer, maar respecteren haar beslissing. Dankbaar zijn we voor haar inzet en betrokkenheid, die achter de schermen op allerlei plekken nog wel doorgaat.

Creatief & Actief voor vrouwen
Zaterdag 29 juni
14:00 uur: start met koffie, thee en eigen (mis)baksels
14:30 uur: korte creatieve overdenking uit het doe-boekje ‘Wat zeg je?’
Daarna heb je de keuze uit:
Een deel van het klompenpad lopen.
Een creatieve workshop van Kris.
Of gewoon lekker luieren in de hangmat, kletsen in de tuin terwijl je kijkt wat anderen doen.
Om een uur of vijf gaan we samen picknicken. Mannen en kinderen vanaf die tijd ook welkom om gezellig in het gras te ploffen. Iedereen neemt zelf wat te eten mee, wat we met elkaar delen.
Geef je op via info@bykris.nl of tel: 564605. Vertel dan ook meteen wat je zelf meeneemt aan eten en of je wilt wandelen of de creatieve workshop wilt volgen. Voor een bijdrage in de kosten zal er een potje staan.

Giften
Wilma van Belle ontving € 10,- voor de bloemendienst. Hartelijk dank daarvoor.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, wouter.van-den-hoek@sheerenloo.nl; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer
Mocht u afkondigingen voor de beamer hebben, dan graag uiterlijk vrijdagavond voor 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.

Tot slot
Duidelijk merkbaar is de zomertijd begonnen. De lange dagen, de warmte, en de lege plekken op zondag in de kerk: verschillende gemeenteleden genieten van ‘er even tussenuit’. Voor anderen laat dat nog een paar weken op zich wachten. We hopen dat een periode van rust en ontspanning goed zal doen, en nieuwe energie geeft, alsmede nieuw geloofsvertrouwen
Met een hartelijke groet,
R.F. de Wit

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT