Welkom in de kerk

Als wijkgemeente rond de oude dorpskerk genieten we elke zondag het voorrecht om op deze plek samen te komen, waar al door de eeuwen heen mensen hun vreugde en zorgen brengen.
Welkom bij de gemeente van de Oude Kerk !

Kerkdiensten

toon kalender
<januari 2019>
zomadiwodovrza
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Klik op de dienst om deze te beluisteren.

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk Ermelo
Meer informatie over de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Ermelo kunt u vinden op onderstaande website:

www.gknermelo.nl

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze

Activiteiten

25
JAN

Hoevemaaltijd 25 jan 2019


Hoevemaaltijd in januari

De hoevemaaltijd is voor ieder, die gezelligheid zoekt, die niet weet wat hij nu weer moet koken en voor hen die het fijn vinden om anderen te ontmoeten van binnen en buiten onze wijkgemeente.

Bent u nieuwsgierig geworden ? Schuif gerust een keer aan !

De maaltijd vangt om 18:00 aan, maar u kunt er vanaf 17:45 binnenlopen.

Jong en oud, alleen of als gezin, van de (Oude) kerk of niet, iedereen is welkom.

Er zal een driegangenmenu geserveerd worden met als richtprijzen: € 3,- volwassenen en € 1,50 kinderen.
Opgave zien we - in verband met de voorraad - wel graag tegemoet .

Voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met :
- Rita en Jacques van der Lely, tel.: 562563
- Frieda en John Meijers, tel.: 556459, of via e-mail: johnmeijers@hotmail.com


v 25 jan 2019 17:45 uu
Meer informatie

minder
02
FEB

Randmeren concert in de Oude Kerk

Aanvang 20:00 uur

Let op: Prijs van losse kaarten € 22,-, zie onderaan de publicatie
Kaarten kopen: http://www.randmeerconcerten.nl/concert%208.htm
zaterdag 2 februari 2019 (aanvang 20 uur)
Oude Kerk
Meer informatie

meer
04
FEB

Kleine gemeenetavond

Kleine gemeenteavond

Info volgt nog
ma 4 febr. 2019 19:30
De Hoeve
Meer informatie

meer

Laatste nieuws

Diaconie

Collectedoel 27 januari voor Voedselbank

17 januari 2019  |  Collectedoel diaconie op zondag 27 januari

Wist u dat 7,6% van de inwoners van Ermelo onder de armoedegrens leeft?
En dat er 53 gezinnen in Ermelo wekelijks door de Voedselbank worden voorzien van
een voedselpakket?

Het collectedoel op zondag 27 januari wordt door de diaconie van harte aanbevolen.
Uw bijdrage wordt gebruikt om onder andere voeding te kopen voor deze gezinnen.
Tags
Collecte
17 januari 2019

minder
Oude Kerk

Het wijknieuws van 11 jan. 2019

11 januari 2019  |  Het wijknieuws van rondom de Oude Kerk
van 11 januari 2019 (voor de zondagen 13 en 20 januari)

Zondag aan de orde
Op zondag 13 januari zal het in de kindernevendienst volgens het rooster ‘Vertel het maar’ gaan over “Gelovig zonder opsmuk” naar Matteüs 6:1-8. Op zondag 20 januari wordt gestart met een serie vertellingen uit het boek Ester. Begonnen wordt met het verhaal “ Koningin Vasti weggestuurd” uit Ester 1.
In de erediensten in de tijd van epifanie – welke eindigt wanneer de 40-dagen tijd begint – lezen we met de KND en het oecumenisch leesrooster uit het bijbelboek Esther.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De families Foppen en De Vries verzorgen op 13 januari de autodienst naar de kerkdienst van half elf. Op zondag 20 januari zijn dat de familie van den Bosch en mevrouw Adam.

Kinderoppas
Op zondag 13 januari wordt de kinderoppas verzorgd door Antoinette en Margaretha Blokland. Op zondag 20 januari is nog onbekend.

Kostersdienst
Goos Eikelboom verzorgt de kostersdiensten op zondag 13 januari. Kees Mouw is koster op zondag 20 januari.

Schriftlezing
Op 13 januari verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen in de halfelf dienst. Carla Meiling is lector op 20 januari.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Opbrengst Kerstfair 2018
De jaarlijkse kerstfair was, met een iets eenvoudiger opzet, toch weer erg geslaagd. De kerststukjes waren zeer gewild, verkoop leverde € 1.203 op. De inwendige mens werd goed verzorgd met taart, soep en worst. En ook van de oliebollen hebben we behoorlijk verkocht. Totale opbrengst is € 2.211 welk bedrag dit jaar besteed zal worden aan verfraaiing van de inrichting van De Hoeve.
Iedereen hartelijk bedankt. Het kerstfaircomité: Fennie, Gijs, Margriet en Bob

Gift
Via ouderling Mevr. M. Roukema werd een gift van € 5,-- voor de Kerk ontvangen en via ds. Verbaan € 20,- + € 10,- Hartelijk dank!

Meeleven met elkaar
Enkele mensen vertoefden juist deze weken, waarin ieder probeert het thuis gezellig te maken, in het ziekenhuis. Inmiddels is ieder weer huiswaarts gekeerd:
- Mw. Bep v Loon-Tankens
- Mw. Gijsje vd Langeheem-Roordink
- Mw. Loes Bok-Le Noble
- Mw. A. Boonen-Mostert

16 januari: Avond Andalusië
Gaat u mee op vakantie? Dit jaar maken we – alles onder het voorbehoud van Jakobus - een groepsreis richting het kleurrijke Andalusië. Dit zuidelijke deel van het Spaanse vasteland, grenzend aan de Middellandse zee en de Atlantische oceaan, heeft allerlei sporen van de Moorse, christelijke en Joodse cultuur en traditie.
De datum: maandag 27 mei t/m woensdag 5 juni (de dagen voor en na Hemelvaart)
De prijs – inclusief bus + vlucht + hotel met ontbijt en diner + entrees – €1395,- (toeslag eenpersoonskamer: € 190,-). Heeft u belangstelling? De 16de krijgt u in woord en beeld uitleg over één en ander. Sommigen durfden zich ook alleen aan te melden, omdat het vermoeden bestaat dat het onderling toch wel gezellig kan worden. De bijeenkomst begint om 20.00u en wordt gehouden in de Hoeve.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 6 december:
- Betty Struijk verzorgt de overdenking: We zingen Lied 751 vers 1, 2 en 3 en aansluitend gaat zij ons voor in gebed. Zij leest vanuit het thema Liefde en Zorg uit Lucas 10 vers 25 – 37 over de barmhartige Samaritaan en als spiegelverhaal “Het leven geeft je terug wat jij erin brengt”.
- Belijdeniscatechisatie: Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van samenwerking met wijk West.
- De leesstukken “Hoe kan God het lijden toelaten?” en “Portret Pioniersplek Betondorp” worden besproken
- Besluitvorming “Zegenen van andere levensverbintenissen”. We bespreken de reacties op het concept-besluit op de gemeenteavond van 14 november en een ingezonden reactie van na die gemeenteavond. Daarna lopen we de eerder in het proces opgestelde aandachtspunten na om te bezien of we die alle recht hebben gedaan. De tekst van het besluit wordt vastgesteld (en is reeds in het vorige kerkblad gepubliceerd). Tenslotte stemt de wijkkerkenraad unaniem in met dit besluit. Het besluit zal in het plaatselijk reglement worden opgenomen.
- Kleine gemeenteavonden begin februari (ma 4/2, wo 6/2 en di 12/2): Het onderwerp wordt de nieuwe opzet van de diaconie. Het voorstel van de diaconie over opzet van de avonden wordt besproken. De verdere voorbereiding en indeling van de onderwerpen worden door de diaconie uitgewerkt, waarbij gespreksvragen zullen worden opgesteld. Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen in de gespreksgroepen zullen ook de ouderlingen worden ingeschakeld.
De uitgewerkte opzet komt op de vergadering van 10 januari op de agenda. Dan wordt ook de concept-uitnodiging aan de orde.
- Inrichting kerk / Liturgisch Centrum / Beeld en Geluid. Afgesproken wordt om e.e.a. in grote brokken op te pakken. Het moderamen zal een taakopdracht voor de te vormen commissie schrijven waarmee zij aan de slag kunnen. In verband met opmerkingen over de huidige stoelen wordt afgesproken een beperkt aantal kussens te bestellen.
- De dienst van 25 oktober (herdenking overledenen) wordt kort geëvalueerd.
- Voor de jeugdactie/werkvakantie 2019 is een project in Armenië gekozen. Informatie hierover is inmiddels op Internet gezet. Begin februari gaat een delegatie (waaronder in ieder geval Arie van Buuren en ds. Verbaan uit onze wijkgemeente) de situatie ter plekke bekijken. In de ontmoetingsruimte komt een informatiebord over het project.
- De komende vacature KRM wordt inhoudelijk toegelicht, waarna daarvoor en voor de bestaande vacatures voor ouderling en de komende voor pastoraal medewerker mogelijke kandidaten worden geïnventariseerd.
- Het onderdeel van de grote gemeenteavond over de "Toekomst" van Robert Jan Mazier is ook voor jongeren interessant. De gebruikte dia’s gaan naar de jeugdouderling en -diaken.
- Er is een wandelgroep opgezet die eens per 6 weken plaatsvindt op zaterdag van 10 tot 13 uur op pad gaat. Zaterdag 8 december is de 1e keer.
- Het terugbrengen van het aantal ochtenddiensten tot één is voorlopig niet aan de orde – in voorkomende gevallen op bijzondere zondagen blijkt het een goede formule.
- De suggestie wordt gedaan om naast de gezamenlijke middagdiensten met de gereformeerde kerk ook eens een gezamenlijke ochtenddienst te organiseren. Afgesproken wordt eerst het gesprek over kanselruil te houden.
- Gijs van Norden sluit de vergadering met gebed.

Tenslotte
We zijn er goed in geworden jaren te labelen. Wat voor jaar wordt 2019? Wie zal het zeggen?

Mag ik een suggestie doen? Dominees denken dan misschien aan 400 jaar synode van Dordrecht, of aan 100 jaar K. Barth. Maar mij trof dat 2019 ook een Bruegel-jaar is. De schilder – die altijd met Bruegel zonder 'h' ondertekende, Bruegel senior – schilderde o.a. dit bekende schilderij van de boerenbruiloft. Er is in Wenen een grote tentoonstelling voor deze schilder die 450 jaar geleden overleed te Brussel.

Is het schilderij een verwoording van het koninklijke Bruiloftsmaal – waarvan de oudste nederlandse vertaling zegt: 'so dat de bruyloft vervult wert met aensittende gasten...... ' En ziet u de monnik rechts in de hoek? De heer op de voorgrond krijgt explicatie van de monnik over wat er zich voor hun ogen afspeelt: de monnik legt de diepere betekenis van de bruiloftsmaaltijd uit (Weense catalogus, blz 261, afb. 2): onderricht en troost in verwarrende tijden. De uitleg: niet goede werken of aflaat, maar genade alleen brengt mensen aan de tafel van de Heer...

Met een hartelijke groet in het jaar onzes Heren 2019,
PV


11 januari 2019

meer
Oude Kerk

Het wijknieuws van 11 dec 2018

11 december 2018  |  Het wijknieuws van 11 dec 2018

Het wijknieuws van rondom de Oude Kerk
van 11 december 2018 (voor de zondagen 16, 23 en 30 december en 6 januari)

Zondag aan de orde
De komende periode zijn er weer veel en veelsoortige ere-diensten naast, zo viel me op in de plaatselijke media, ook heel veel mooie concerten. Het blijft wonderlijk om te zien hoe een kind van de kribbe en de man van smarten jaarlijks zo'n glorieus gedenken ten deel valt. In de kindernevendienst wordt de serie vertellingen uit het boek Lucas in het kader van het Kerstproject 'Lichtdragers van God' vervolgt:
- Op zondag 16 december gaat het bij de kinderen over “Maria bij Elisabeth”. In de morgendienst zal in de verkondiging het laatste maar niet onbelangrijk hoofdstuk 5 uit de brief van Jakobus centraal staan. Jakobus 5 is in sommige kringen bekend, omdat daar wordt gesproken over ziekte en gebed voor de zieken. We willen over dat thema – juist in het licht van de Advent – nadenken.
- Op de 4de adventzondag 23 december wordt “De geboorte van Johannes”, de voorloper van Jezus Christus gethematiseerd. Die middag is er geen KinderKerstfeest, in goed overleg met cantorij en Kindernevendienst is er een gezinsdienst op Kerstmorgen om kwart over tien met het thema "Lichtdragers van God".
- Aan de Kerstnachtdienst wordt meegewerkt door de jongeren van de 16+ groep. Thema van de dienst is: de familie van Jezus. Hoe hebben zij als ouders de geboorte, en Jakobus als broer later, hem beleefd??? Was het ook zo'n familiefeest als bij ons met Kerst? Na afloop van de Kerstnachtdienst is er warme wijn of chocolademelk.
- Op de zondagen 23 en 30 december hebben we geen zondagsschool/kindernevendienst i.v.m. het gebrek aan voldoende capaciteit bij de leiding. Deze diensten zullen er wel puzzelbladen klaarliggen voor de kinderen die in de kerk zijn.
Ook in 2019 volgt de KND (kindernevendienst) het rooster ‘Vertel het maar'.
- Op zondag 6 januari 2019 wordt gestart met de zaligsprekingen uit Matteüs 5:1-12.

Rooster vervoer naar de diensten
- 16 december 10.30 u.: Mevr. Van Silfhout, Fam. Brussaard
- 23 december 10.00 u.: Mevr. Manschot, Fam. Top
- 1e kerstdag 10.15 u.: Fam. Gardenbroek, Fam. Van Buuren
- 30 december 10.00 u.: Fam. Kammeraat, Fam. Hogeveen
-   6 januari 10.30 u.: Fam. Van Strijland, Fam. Heining

Rooster kinderoppas
- 16 december Inge Doornekamp
- 23 december Marieke Kievit en Eva Plette
- 1e kerstdag Marlina Blokland
- 30 december Corine van Woerkens
- 6 januari Mathilde van Vugt

Het kostersrooster voor de ochtenddiensten ziet er als volgt uit:
- 16 december Goos Eikelboom
- 23 december Renger van Strijland
- 24 december Fennie Wouda
- 1e kerstdag Fennie Wouda
- 30 december Gerrit Mabelis
- 31 december Bertus van Dam
- 6 januari Fennie Wouda

Rooster lectoren
- 16 december Carla Meiling
- 23 december Corry Kammeraat
- 1e kerstdag Joke van den Berg
- 30 december Leny van Aalst
- 6 januari Lieuwe Hiemstra

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 8 november:
- De overdenking wordt verzorgd door Margriet Roukema. We zingen Lied 766 vers 1, 2 en 3 en aansluitend gaat zij ons voor in gebed. Vervolgens leest Margriet een artikel uit het Nederlands Dagblad over de situatie in Jemen (hongersnood en oorlogsmisdaden) waar we kort over doorspreken.
- De leesstukken “Wat leren we eigenlijk in de kerk, zijn we discipelen?” en “Een goed gesprek: Jan Muis” worden besproken.
- Afgesproken wordt om ook de komende jaren op de zondagen rondom Kerst één ochtenddienst te houden om 10.00 uur (met koffiedrinken). Dit wordt besproken met de preekvoorziener.
- We bespreken een aantal punten om enige onduidelijkheden rond het lopend avondmaal op te lossen: Afgesproken wordt dat de dienstdoende ambtsdragers gezamenlijk deelnemen aan het avondmaal nadat de gemeente is geweest. Dit doen we voor de avondmaalstafel. Het orgelspel gaat dan nog gewoon door. Tijdens het lopend avondmaal wordt afwisselend muziek gespeeld of gezongen, te bepalen door de predikant.
- Er ontstaan per eind 2018 2 vacatures: 1 kerkrentmeester (Leo van Herk treedt af aan het eind van zijn tijdvak) en 1 pastoraal medewerkster (Tonnie Cornelissen). Daarnaast hebben we nog enkele ouderling-vacatures. Iedereen wordt verzocht om na te denken over wie we kunnen benaderen om de vacatures te vervullen.
- Ontmoeting met wijkkerkenraad van de Gereformeerde Kerk Ermelo: Gesproken wordt over de mogelijkheden om dit vorm te geven. De opties om de predikanten te laten rouleren of de centrale ambtsdragervergadering gezamenlijk te organiseren worden kort besproken. Op dit moment is er 2 keer per jaar een gezamenlijk overleg van de predikanten. Afgesproken wordt om voorlopig de huidige situatie te handhaven.
- De gemeenteavond – met de onderwerpen: besluitvorming gemeenteberaad, nieuw beeld en geluid, kerk zijn door generaties heen – wordt voorbereid. *Inmiddels is het voorgenomen besluit om, naar ordinantie 5.3 en 5.4., het mogelijk te maken naast het inzegenen van een huwelijk tussen man en vrouw ook over een op het gemeentehuis reeds gesloten verbond van liefde en trouw tussen twee mensen van gelijk geslacht, in een kerkdienst een zegen te vragen door de kerkenraad aangenomen. Het gesprek met de gemeente in het afgelopen jaar, en ook het gesprek in het verband van de algemene kerkenraad, hebben daaraan belangrijk bijgedragen. Afgesproken is dat tenminste één van beide huwelijkspartners ook enige tijd lid van de wijkgemeente moet zijn.
- Inrichting kerk / Liturgisch Centrum / Beeld en Geluid: Afgesproken wordt om een werkgroep te vormen met een nog door het moderamen te formuleren taakopdracht (uitgangspunten; tijdpad). In verband met opmerkingen over de huidige stoelen wordt afgesproken een proef te nemen door een aantal aangeboden stoelen achterin de kerkzaal te plaatsen.
- Afgesproken wordt om de Erediensten staand te beginnen. We gaan staan voor het aanvangslied en blijven staan tot en met votum en groet.
- Jeugdzaken: We doen mee aan de interkerkelijke Passion Challenge in 2019
- Diaconale Zaken: - We doen mee aan het landelijke thema “Tafels van Hoop” waarbij gemeenteleden en vluchtelingen (statushouders) samen eten. In Ermelo is dat in de Hoeve op 10 december. Nadere informatie komt via een flyer, het kerkblad en de beamer.
- John Meijers sluit de vergadering met het gedicht “Zoveel mensen” van Greet Brokerhof – van der Waal.

Gift
Ontvangen via ds. Verbaan € 50,-. Hartelijk dank

Meeleven met elkaar
- Dhr. Henk Griffioen, hij is weer terug uit ziekenhuis en Klimop.
- Mw. Gijsje vd Langenheem zal de kerstdagen in het ziekenhuis vertoeven vanwege een opnieuw noodzakelijke operatie.
- Mw. Bep v. Loon-Tankens is opgenomen geweest in Zwolle en net weer herstellend, is ze onfortuinlijk gevallen en thuis aan het herstellen.
We wensen alle zieken – hen die steeds wat moeten inleveren omdat de ziekte voortschrijdt, hen die elders verpleegd worden en daar hun thuis hebben gevonden, mensen die een nog niet gediagnosticeerde kwaal hebben, psychisch zieken, mensen die niet weten hoe het verder gaat nu er steeds meer lichamelijke klachten bijkomen, mensen die nog steeds aan het herstellen zijn maar geloven nooit weer de oude worden, mensen die burn-out zijn, en allen die zich niet in de een of de ander herkennen – toe wat het oude adventslied zo diepzinnig zegt (in de drie opeenvolgende liedboeken respectievelijk Gezang 1, Gezang 117 en Lied 441) 'en onder millioenen, hebt Gij ook mij in 't oog'.

Hoevemaaltijd
Op vrijdag 21 december wordt de laatste Hoevemaaltijd van dit kalenderjaar gehouden. U bent welkom voor een warme maaltijd. Aanvang 18.00 uur (17.45 uur inloop). Plaats: De Hoeve (Oude Kerk te Ermelo). Kosten: richtprijs vrijwillige bijdrage: € 3,- volwassenen, € 1,50 kinderen. Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Er liggen intekenlijsten in de ontmoetingsruimte op zondag 9 en 16 december. Ook kunt u zich telefonisch of per email opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563.

Jubilea
In deze feestmaand zijn er drie families die ook nog een huwelijskjubileum te vieren hebben.
- Op zaterdag 15 december vormen Evert en Bea de Vries een robijnen huwelijkspaar: veertig jaar zijn ze elkaars hulp en tegenover.
- Op dinsdag 18 december zijn Dhr. en Mw. R.P.J. Van Beek- van der Meijden een halve eeuw elkaars samen.
- En op woensdag 19 december gedenken Ploni en Bartho de Looij-van den Bosch dat zij elkaar veertig jaar geleden het ja-woord gaven.
We weten van de betrokkenheid bij en inzet van de families bij onze gemeente en wensen hen, ook vanaf deze plaats, een fijne vierdag toe met allen die bij hen horen en Gods nabijheid ook voor de toekoemt.

Woord van dank
Al vanaf 1952 was ze bij de zondagsschool in Ermelo betrokken. Toen was die nog  van de hele Hervormde gemeente. Met kerst 2017 vierde ze haar 65-jarig jubileum. Eerder kreeg ze al een lintje en een legpenning. Afgelopen periode hebben we afscheid genomen van Lijda Pieper-Westeneng. De zondagsschool betekende altijd veel voor haar. Ze hield van de kinderen, en ze vond het belangrijk hen te vertellen over de Here Jezus. Ze deed ook club, en was betrokken bij het Leger des Heils. Samen met Jan - overleden in 2011 - heeft ze daarvoor in Ermelo de kledingbank, winkel met 2e hands kleding voor minima, opgezet. Ook was ze betrokken bij een evangelisatieproject in een caravan waarin kinderen op woensdagmiddag Bijbelverhalen konden horen en konden knutselen. Zo heeft ze veel kinderen in Ermelo en Harderwijk mogen vertellen over het evangelie.
De leiding van de Kindernevendienst

Bijeenkomst bezoekdienst-verjaardagsfonds
We ontvingen voor het verjaardagsfonds € 448,10. We kregen ditmaal voor 2 maanden nieuwe felicitaties mee. Op Dinsdag 11 december worden we s'morgens om 9.30u in de Hoeve verwacht voor een korte adventsoverdenking en het ophalen van de kerst attenties. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 29 januari om 19.30u in de Hoeve.
Letty van SilfhoutKerstfair 2018 Zaterdag 15 december (10 – 14 uur)
Komt u ook?
Vanaf 10 uur koffie met taart, live muziek, gezelligheid, glühwein, kerststukken, afhalen kerststollen en andere bestellingen.
Vanaf 12 uur erwtensoep met worst. De opbrengst is dit jaar voor de aankleding van De Hoeve. Van harte welkom!
Het kerstfairteam: Fennie, Gijs, Margriet en Bob.

Welkom
We wensen collega Bogerd en de zijnen een mooi afscheid in Bunschoten en een voorspoedige oversteek naar Ermelo toe. Het is vaak een bijzondere tijd als gezin. Niet alleen maar leuk. Als predikant ontbvang je vaak dubbele waardering: Een hartelijk welkom van hen die in de neiuwe gemeente grote dingen ja, van Hem, maar ook van jou verwachten én dankbare en waarderende woorden ten afscheid. (Ik kan u wel verklappen, dat ik er niet naar uitzie) We hopen dat ieder op zijn of haar wijze als gezinslid Bogerd spoedig zijn weg zal vinden in Ermelo-West, Nieuwe Kerk-Zuid en alle andere windstreken.

Ten slotte
Mag ik u, ook namens de gezinsleden, fijne Kerstdagen en een gezegend 2019 toewensen? Dagen waarin je in de cocon van je huis, maar ook in de ruimte van kerk en samenleving, ja, zelfs ook in onze ingewikkelde wereld van migratie, honger (!) en immigratie, mag ervaren dat het waar is en waar wordt: Immanuël – God met ons?!
PAV11 december 2018

meer